Bij onze Tillie Jean heb je maar beter van boven iets aan

Of ik het op televisie heb gezien? Nee, dat heb ik niet. Blijkbaar is de “borsten”-affaire van het Amsterdamse hogeronderwijsblad Folia landelijk doorgebroken. Ik mis nogal wat, als geen-Nederlandse-tv-(en-eigenlijk-nauwelijks-tv-)kijker.

De aandacht voor de zaak werd getrokken door de gebruikelijke riedel van dezer dagen in Nederland: een blad wordt uit de circulatie gehouden omdat er “blote borsten” op staan en het is de schuld van islam. Het vertoon van een blote boezem is hoogst joods-christelijk, denkt u maar aan die fameuze PSP-affiche. O wacht, die dame was helemaal nakend. Nou, dan die mevrouw met die Armeense naam wier enige taak in de media is de media te halen. Armeens, dat is christelijk, per definitie.

O, maar het was niet de schuld van “islam” deze keer. Zou ook een beetje vreemd zijn als je weet dat de hoofdredacteur tevens directeur van Folia (die verstrengeling zal men wel helemaal okee vinden) Altan Erdoğan heet. Rare naam om in het kader van islamitische censuur op borsten tegenover je te hebben.
Nee, de censuur komt van hoofden van wat tegenwoordig in het hoger beroepsonderwijs parmantig faculteiten wordt genoemd, Onderwijs en Opvoeding respectievelijk Maatschappij en Recht. Van die laatste “faculteit” is zowaar Jean Tillie “decaan” (dat zal dan een topfunctie zijn, die weer moeiteloos te verenigen is met een hoogleraarschap aan de universiteit). Jean Tillie die naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting vorig jaar liet weten dat de bezetters v/m gevaarlijker zijn dan ISIS. Een bekeerling van naar eigen zeggen radicaal anarchisme (naar ik begrijp heeft hij wel eens een steen naar een politieagent gegooid of zo) tot op en top democraat van anno nu. Het soort democraat dat besluit dat op een open dag van de Hogeschool van Amsterdam aankomende studenten v/m niet met rarigheden van seksuele aard geconfronteerd moeten worden. Terwijl het omslag verwijst naar gewenste deseksualisering van de vrouwenborst.

De gewraakte foto blijkt een klein schermpje op een groot omslag te zijn en het geheel verwijst nota bene naar een feministisch initiatief aan de instelling waar Tillie zoveel functies verenigt. En die arme onschuldige bloedjes van kinderen onder begeleiding van hun ouders moeten vooral geen verkeerde dingen gaan denken.
Een van de onderhavige feministes deelde het blad zelf Oben Ohne uit op die open dag gisteren en kreeg verstandig commentaar van een ouder: op Facebook zien ze wel veel meer. Maar ja, dat zal Tillie ook wel een zo goed als islamitische terreurorganisatie vinden.

Het miserabele dossier rond de “affaire”.

Filmpje van de uitdeelster (verbeeld ik het mij, of staat zij zelf op dat omslag?)
<