Samenwerkingsvorm: puur

puur samenwerkenPuur samenwerken, hoe doe je dat? Misschien is het flauw een willekeurige twitteraar z’n kreet te laten verantwoorden. Laten we dergelijke figuren in hun nietszeggendheid niet beter met rust? Een enkeling wel, maar zoals deze man denken er velen. Af en toe hebben ze een weerwoord nodig dat meer behelst dan een ‘twitterwaardige’ mening.

Iedere duurzame samenwerking in groepen vereist afspraken. Contracten in allerlei soorten en maten getuigen daarvan. Tussen landen bestaan er verdragen als samenwerkingsovereenkomsten. Als je bezwaar hebt tegen Europese samenwerking in een federatie, hoor je een alternatief aan te geven, tenzij je een tokkie bent, dan volstaat puur destructief gedrag.