Joelende vernietigingskampbewaarders in spe bij voetbalwedstrijd citeren hun Führer

Joelende vernietigingskampbewakers in spe hebben een grensrechter wegens dienst afkomst uitgejouwd middels het citeren van wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Wilders.
Het gejoel zou zijn losgebarsten toen er een geschil over een doelpunt ontstond:

Directe aanleiding voor de misdragingen van de Berkum-fans lijkt een afgekeurd doelpunt. De doelman van Be Quick ’28 haalde de bal volgens Berkum achter de doellijn weg, maar op advies van de grensrechter werd er geen doelpunt toegekend. Daarna riepen supporters kwetsende opmerkingen tegen de grensrechter, waarop de scheidsrechter het duel in de 66e minuut stillegde. Een korte afkoelingsperiode hielp niet, waarna de wedstrijd definitief werd gestaakt.

Bron

Met het geleuter van een nep-liberaal die commerciële bedrijven wil voorschrijven dat paaseitjes paaseitjes genoemd dienen te worden en het onlangs afschaffen van de godsdienstvrijheid voor vrijwilligers, is de al anderhalf decennium durende hetze tegen islamitische en andere medeburgers van elders in een nog hogere versnelling gezet.

Dát en berichtgeving door journalisten die hun vak misbruiken om hun obsessie met etniciteit te bevredigen, draagt er uiteraard niet aan bij dat het aantal terreurdaden tegen medeburgers wier wieg of die van hun ouders of grootouders elders gestaan heeft, binnen afzienbare tijd fors zal verminderen.
Eerder zal het tegendeel het geval zijn nu de ‘premier van alle Nederlanders’ met een fascistische dictator een deal heeft gesloten die in feite een oorlogsmisdaad is en neerkomt op etnische zuivering door het opdoeken van het vluchtelingenverdrag van 1951.
Ook dat zal er toe bijdragen dat ‘bezorgde burgers wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken omdat je het voor hen ten slotte allemaal doet’ zich in toenemende mate gelegitimeerd gaan voelen terreur uit te oefenen jegens medeburgers wier wieg elders heeft gestaan.
Ook de zoveelste poging om het vak geschiedenis op scholen af te schaffen in dit land dat maling heeft aan feiten, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Halbe Zijlstra en tokkies op een tribune in Zwolle luidkeels roepen om de terugkeer van de tijden van weleer.

misbruik publiek geld voor botvieren obsessie met etniciteit
misbruik publiek geld voor botvieren obsessie met etniciteit