Deal met Erdoğan over vluchtelingen is ordinaire etnische zuivering en mensenhandel

"Go home"
“Blijf thuis”
In een uitstekend stuk van Peter Breedveld merkt de auteur op geen wezenlijk verschil te zien in de oproep tot ‘minder, minder, minder’ met betrekking tot Marokkanen en de oproep van Rutte aan het adres van mensen die niets meer hebben, luidende ‘blijf thuis.’ Dát ben ik volmondig met Peter eens. Ik zie evenmin een fundamenteel verschil tussen die twee oproepen. Beide houden ze een vorm in van etnische zuivering en daarmee passen beide heren in het rijtje Hitler, Pol Pot, Karadžić wat mij betreft.

Maar er is een verschil tussen Wilders en Rutte. Wilders is nog steeds een wannabe etnisch zuiveraar omdat ie tot op heden de macht gelukkig nog steeds niet heeft om zijn plannen uit te voeren.
Rutte is met het van kracht worden van de misdadige push-back mensenhandel deal met een fascistische dictator een daadwerkelijke etnische zuiveraar geworden en daarmee een oorlogsmisdadiger.
De ‘premier van alle Nederlanders’ hoort om die reden in dezelfde gevangenis in Scheveningen als Radovan Karadžić, de Servische oorlogsmisdadiger die na de burgeroorlog in Bosnië en na dertien jaar voortvluchtig te zijn geweest werd opgepakt.

Denkt u eens na over de dwaze situatie waarin Nederland land verkeert: iemand staat voor het oproepen tot etnische zuivering voor de rechter en tegelijkertijd gaat een premier ertoe over zich er daadwerkelijk aan schuldig te maken.
Een dwazere situatie voor een land dat pretendeert mensenrechten hoog te achten en beschaafd te zijn, is eigenlijk niet denkbaar.
Dat kunnen de Nederlanders veranderen en zullen ze als je het mij vraagt ook moeten veranderen wil deze generatie niet door vele toekomstige generaties tot op het bot veracht worden.
Een zoektocht door de bergen rondom Sarajevo is daarvoor gelukkig niet eens nodig.

Laat er wat mij betreft ook vooral geen misverstand over bestaan dat hetgeen ik gezegd heb hierboven over de ‘hi-ha-ho zit niet te somberen’ premier in onverkorte mate eveneens geldt voor de overige apologeten uit de politiek en de wereld van de gelijkgeschakelde media en zogenaamde ‘opiniemakers.’
Inmiddels zijn er de eerste berichten dat er geschoten wordt tijdens de uitvoering van wat ook Diederik Samsoms smerigheid is. Voor elke dode die er de komende dagen en weken gaat vallen zijn hij en zijn mededaders in de mensenhandel en etnische zuivering persoonlijk verantwoordelijk. Net zo als voor elke dode die er gevallen is omdat het gajes in de leiding van de EU weigerde veerboten en vliegtuigen ter beschikking te stellen voor een ordelijke overtocht.