Collaboratie en verzet

Voelde me genoodzaakt – na het lezen van reacties op stuk over Bahrami, hier – toch eens even duidelijk te maken waar ik in de hele zaak sta. Mensen die me enigszins volgen weten inmiddels dat ik mij nogal verdiept heb ( nog lang niet genoeg , daar niet van ) in Iran en ook de zaak Bahrami stevig gevolgd heb.  Sterker: mensen die me op Twitter volgen konden mijn afgrijzen bemerken toen ik doorkreeg dat deze vrouw geëxecuteerd zou worden. Ik kon gewoon in mijn Timeline lezen hoe ze uit de cel werd gehaald en bijna van minuut tot minuut ( tot haar dood) precies zien wat er gebeurde.

Ten eerste is er de mythe – gecreëerd door Iraans regime – dat ze vanwege drugssmokkel zou zijn vervolgd en ter dood veroordeeld. Zoals ik al – in reactie op het stuk waarnaar ik hierboven verwijs – eerder heb gezegd was daar geen sprake van. Ze is opgepakt tíjdens een demonstratie tegen het regime. Dat weten we zo zeker doordat bekend is welke politiedienst de aanklacht tegen haar heeft geformuleerd. En dat was dus de dienst verantwoordelijk voor bestrijden van “staatsondermijnende activiteiten”. Die dienst sluit oppositie op en martelt betogers etc.,  indien nodig verzint men er aanklachten bij ( dat is heel gewone praktijk).

Het tweede punt waar ik echt ernstig bezwaren tegen maak is het idee – zoals in sommige commentaren verwoord – dat ze “beter had moeten weten dan teruggaan naar Iran”. Die mensen weten dus niet waarom ze teruggegaan is (haar dochter was chemotherapie aan het ondergaan, dus ernstig ziek) en trekken allerhande conclusies op basis van vooroordelen of hetgeen dat het Iraans regime naar buiten heeft gebracht.

Maar dit alles is irrelevant vergeleken met de diepere, onderliggende mening die sommige mensen blijkbaar zijn toegedaan: namelijk dat je je als burger gewoon moet “gedragen”, dan word je ook niet opgepakt. Dat gaat totaal voorbij aan het concept van burgerlijk verzet of burgerlijke ongehoorzaamheid en impliceert collaboratie tot elke prijs. Immers: als je je gedraagt wil dat gewoon zeggen dat men zich volledig conformeert aan wat de regering wenselijk acht. Je bent in feite vrijwillig monddood.

Dit is nu precies de kiem waaruit dictatoriale regimes ontstaan. Het is namelijk helemaal niet zo dat zo’n regeringsvorm van de ene dag op de andere ontstaat, zoiets gaat geleidelijk. Vaak is het zo dat mensen (burgers) na een woelige, onrustige periode behoefte hebben aan rust in de tent en opteren voor een makkelijke oplossing. Niets is in zo’n geval makkelijker dan je lot volledig in handen leggen van de overheid of “de regering”. Zo wordt je namelijk ook verantwoordelijkheid ontnomen. Men beslist alles voor je. Gaandeweg eigent de regering zich dan meer en meer bevoegdheden toe en plaatst restricties op haar burgers tot je een totalitair regime hebt. Dat gaat geleidelijk en in stappen (zoals ik al aangegeven heb in mijn bewerking van Wolf’s 10 stappenplan, hier en hier) tot je voorbij het punt bent dat het nog omkeerbaar is.

Bedenk echter één ding – voordat men al te snel zegt dat mensen zich koest moeten houden  – zonder verzet was er waarschijnlijk nooit een einde gekomen aan Apartheid. Als mensen geen verzet hadden geboden had het veel langer geduurd voor de omwenteling in Oost-Europa had plaatsgevonden. En ten slotte: zonder verzet had men zich in Egypte waarschijnlijk nu kunnen opmaken voor het 30-jarig regime van Gamal Mubarak…

28 gedachten over “Collaboratie en verzet”

 1. wat ik opmerkelijk vond is dat Iran op de hoogte was (op een gegeven moment) van haar veroordeling in Nederland en daardoor dus een gemakkelijke stok had om te slaan. (nog erger – executeren)
  Ik heb geen idee hoe zulke dingen gaan. Maar is het normaal dat Iran op de hoogte is van zulke feiten. Wie geeft die info door. Gaat de ambassadeur dat opzoeken ofzo of opvragen of wordt dat automatisch doorgegeven?

 2. Het herhalen van CIA propaganda waar het Iran betreft maakt het natuurlijk niet waar , Is er een onafhankelijke nieuwsbron waar het Iran betreft , ik geloof het niet , we hebben de Iraanse Pers die precies zegt wat de mullahs willen en de “westerse pers ” die precies zegt wat de CIA wil …

  Was Mevr. Bahrami een drugs smokkelaarster ?? of een politiek activiste ?? In mijn tijd dat ik in een AZC werkte was de verhouding “Junkies die over Amsterdam hadden gehoord ” en “Politieke Vluchtelingen “ongeveer 20% tegen 80 % , waarmee de Iranis een van de grootste percentages verslaafden hadden …
  Volgens de schrijver van dit artikel was een de betreffende arresterende instantie te zien dat de arrestatie politiek gebaseerd was … Is dit in bewijsbare feiten gebaseerd ?? of weer een klakkeloos door de pers van “Iran-deskundigen ” overgenomen …
  Het is dat klakkeloos overnemen van CIA propaganda wat mij ergert , is Iran een dictatuur ?? hoogst waarschijnlijk , wel een dictatuur die minder onderdrukkend is dan Egypte was ( is ?? ) en zeker minder onderdrukkend dan veel van de door het westen in de wereld aan de macht gehouden regimes , neem “Saudi “Arabië dan maar eens als extreem voorbeeld , maar ook Algerije …

  zoals ik al eerder zei kan ik me over de rechtmatigheid van de executie van Mevr Bahrami geen oordeel vormen gezien de enorme hoeveelheid over en weer propaganda ..
  Wat ik wel weet is dat er van een van de “Nederlandse “Iraniërs die vastzit in Iran bekend , Abdullah Al-Mansouri , is dat de organisatie die hij leid op de Internationale lijst van terroristische organisaties staat .. en dat ze verschillende bomaanslagen op ook burgerdoelen hebben gepleegd .. Een feit dat de Nederlandse media altijd vergeten te vermelden …

  De situatie rond de “wapens van Sadam ” heeft mij bijzonder wantrouwig gemaakt t.a.v. de rol van de media … welke blindelings de versie van westerse “inlichtingendiensten ” als waar presenteren .. Alles ter voorbereiding van een nieuwe oorlog in Tweestromenland …

 3. Wat Egypte betreft is de vergelijking op z’n minst vreemd. Schrijver doet alsof er voor Mubarak wel een democratie was. Na een periode van minstens 23 eeuwen bezetting en dictatuur lijkt een democratie mogelijk, maar zo ver is het nog vooralsnog niet. De Egyptenaren vanwege berusting en collaboratie in vorige periodes de schuld te geven van eeuwenlange dictatuur slaat nergens op.
  Door keer op keer te kiezen voor militaire bondgenoten en dictaturen uit economisch en strategisch eigenbelang en keer op keer de wensen van volken te negeren maken “westerse” landen zich juist vaak schuldig aan collaboratie, met alle risico’s van dien.

 4. @#2
  Het is ook gewoon mogelijk dat mw Bahrami zowel een politiek activiste als een drugshandelaar was. Drugshandel wordt door diverse organisaties gebruikt om aan fondsen te komen. De PLO zat in het verleden ook in de Hashhandel, de Taliban handelt in opium dus waarom zou een Iraanse oppositie beweging niet aan drugshandel doen. Genoeg klanten in Iran.

 5. “Zahra Bahrami was charged with Moharebeh (war against the God) by branch 15 of Tehran Revolutionary Court on August 16, 2010. Her charges included: “acting against national security, propaganda against the establishment, Moharebeh, and membership in the Monarchist Association”.

  Mrs. Bahrami was also charged with drug trafficking, a charge that many believe was fabricated against her. Her family have stated these charges are false and that Mrs. Bahrami have accepted the drug charges under pressure.

  In the beginning of January 2011 Mrs. Bahrami was sentenced to 70 lashes and death for the drug charges by the revolutionary court. It was believed that her trial regarding her participation in the Ashura proetsts would be held within the coming months.”

  Let op: het gaat er dus om dat ze aangeklaagd werd door sectie 15 van revolutionaire rechtbank ( dat was de oorspronkelijke aanklacht ) . Dat is onafhankelijk bevestigd door NGO’s zoals HRW ,Amnesty en ICHRI ( tenzij juliie natuurlijk denken dat die organisaties allemaal CIA – gerelateerd zijn,dan houdt het wat mij betreft op ) . Pas láter werd er een drugssmokkel aanklacht aan toegevoegd ( zoals gezegd: heel gewone praktijk in Iran ) .

  Waar ik niet bij kan – en ook nooit zal kunnen begrijpen – is dat linkse mensen ,ook alhier , verwoede pogingen doen dit regime te verdedigen en uitspraken doet zoals “ach,ze zal wel drugs heben gesmokkeld” en “had ze beter moeten weten ” . Dit zijn dezelfde mensen ,in veel gevallen , die PVV verwijten met twee maten te meten . Grappigste is dat mend enkt – schijnbaar – dat alle berichten over wantoestanden aldaar zij ingegeven door CIA -propaganda .

  http://www.hrw.org/en/reports/2010/12/15/we-are-buried-generation

  http://www.hrw.org/en/news/2010/10/01/iran-lawyers-defence-work-repaid-loss-freedom

  http://www.hrw.org/en/news/2011/01/26/iran-deepening-crisis-rights

  http://www.iranhumanrights.org/2011/02/ten-more-secret-executions-at-mashads-vakilabad-prison/

 6. Rik Wessels Schreef:

  “Waar ik niet bij kan – en ook nooit zal kunnen begrijpen – is dat linkse mensen ,ook alhier , verwoede pogingen doen dit regime te verdedigen en uitspraken doet zoals “ach,ze zal wel drugs heben gesmokkeld” en “had ze beter moeten weten ” . Dit zijn dezelfde mensen ,in veel gevallen , die PVV verwijten met twee maten te meten .

  Waar doen die mensen dat dan hier ik heb dat nog niet gezien maar ik lees ook niet alles.

 7. jvdheuvel Schreef:

  Rik Wessels Schreef:
  “Waar ik niet bij kan – en ook nooit zal kunnen begrijpen – is dat linkse mensen ,ook alhier , verwoede pogingen doen dit regime te verdedigen en uitspraken doet zoals “ach,ze zal wel drugs heben gesmokkeld” en “had ze beter moeten weten ” . Dit zijn dezelfde mensen ,in veel gevallen , die PVV verwijten met twee maten te meten .
  Waar doen die mensen dat dan hier ik heb dat nog niet gezien maar ik lees ook niet alles.

  zie opmerkingen bij #2 en #4

  Waar men ook aan voorbijgaat is de conclusie – en de reden waarom ik dit stukje heb geschreven – en die conclusie is heel helder : om veranderingen teweeg te brengen in een land waar een totalitair regime heerst , heb je verzet gewoon nodig en kan je het niet afdoen met de dooddoener “ze had beter moeten weten “, “ze zal wel drugs hebben gesmokkeld” ( ook al zeggen alle mensenrechten organisaties dat die “bijkomende aanklacht ” wel heel verdacht was, temeer daar ze er oorspronkleijk helemaal niet van beticht werd ) etc.

  Stel je voor dat we tegenover ANC en andere anit-Apartheidsbewegingen precies dezelfde houding zouden hebben gehanteerd ( dan zou iedereen moord en brand roepen op Krapuul ) . Je moet – en zelfs mag- helemaal geen onderscheid maken tussen deze regimes louter en alleen op basis van waar ze staan t.o.v. Verenigde Staten .
  Als je dat doet was Khadaffi of ís Assad ook een toffe peer ( niet dus )

  Ook net vandaag :
  http://www.nu.nl/media/2446033/speciaal-kantoor-iran-media-vervolgen.html

 8. “Ik hoor de ‘ach ja ze zal wel drugs hebben gesmokkeld’ reactie eerder van Rechts en uit het midden.”

  Ik ga er van uit dat ze is gedood vanwege haar politieke overtuiging. Niettemin als zij een a-politieke drugsdealer was geweest dan zou ik haar executie nog altijd een grof schandaal vinden.

 9. Goed stuk, Rik. En, wordt het geen tijd dat je weer een update van de stappenplan van wolf maakt?

 10. Ik zeg in mijn reactie dat ik niet weet of Bahrami al dan niet onschuldig was .. Ik plaats alleen kanttekeningen bij je bronnen , gezien het feit dat de Westerse Media blindelings alles wat er door CIA en Mossad over Iran beweerd word overnemen als de Absolute Waarheid … én vaak nog selectief omgaan met feiten waar het door het westen gesteunde terroristische organisaties betreft zoals die van Al Mansouri die als een soort heilige opgehemeld word terwijl hij leiding gaf aan een organisatie die burgerdoelen opblies … Kritiek op Iran , prima , maar vergeet niet wat er allemaal over Iraq beweerd werd … wat gevoegelijk niet waar bleek te zijn …

  En tja een Monarchiste ?? als dat wel waar is steun je iemand die Iran wil laten terugkeren naar een regime wat vele malen gewelddadiger en anti-democratischer was dan het huidige …

  Ben ik Links ??? vaak , is dat de reden dat ik niet alles geloof wat er door de media over Iran beweerd word ??? Nee , gesprekken met vluchtelingen die wél eerlijk toegeven dat de regering en Ahmedinniad door de meerderheid van de bevolking gesteund worden zijn één reden , Het feit dat onder de vluchtelingen bijzonder veel monarchisten en types als Elian en Jami zijn die het regime van de Shah terug willen een ander , en last but not least het feit dat de media automatisch wie de USA en “israel ” steunt ( zoals Mubarak ) als halve heiligen presenteren en wie het verzet tegen de Zionistische bezetter steunt ( zoals Iran en Hezbollah ) als monsters

 11. Neal Lachman Schreef:

  Goed stuk, Rik. En, wordt het geen tijd dat je weer een update van de stappenplan van wolf maakt?

  Ja , eigenlijk wel.Zal er eens aan beginnen . Ik denk dat ik beter voor élke stap stuk maak ( anders wordt het enorme lap tekst ) .

  Al Bakrastani Schreef:

  Ik zeg in mijn reactie dat ik niet weet of Bahrami al dan niet onschuldig was .. Ik plaats alleen kanttekeningen bij je bronnen , gezien het feit dat de Westerse Media blindelings alles wat er door CIA en Mossad over Iran beweerd word overnemen als de Absolute Waarheid … én vaak nog selectief omgaan met feiten waar het door het westen gesteunde terroristische organisaties betreft zoals die van Al Mansouri die als een soort heilige opgehemeld word terwijl hij leiding gaf aan een organisatie die burgerdoelen opblies … Kritiek op Iran , prima , maar vergeet niet wat er allemaal over Iraq beweerd werd … wat gevoegelijk niet waar bleek te zijn …
  En tja een Monarchiste ?? als dat wel waar is steun je iemand die Iran wil laten terugkeren naar een regime wat vele malen gewelddadiger en anti-democratischer was dan het huidige …
  Ben ik Links ??? vaak , is dat de reden dat ik niet alles geloof wat er door de media over Iran beweerd word ??? Nee , gesprekken met vluchtelingen die wél eerlijk toegeven dat de regering en Ahmedinniad door de meerderheid van de bevolking gesteund worden zijn één reden , Het feit dat onder de vluchtelingen bijzonder veel monarchisten en types als Elian en Jami zijn die het regime van de Shah terug willen een ander , en last but not least het feit dat de media automatisch wie de USA en “israel ” steunt ( zoals Mubarak ) als halve heiligen presenteren en wie het verzet tegen de Zionistische bezetter steunt ( zoals Iran en Hezbollah ) als monsters

  Aha, vandaar natuurlijk dat er vandaag zoveel mensen op straat kwamen in Teheran , die kwamen natuurlijk allemaal hun “steun betuigen ” en worden als dank flink in mekaar gemept 🙂

 12. Rik Wessels Schreef:

  Aha, vandaar natuurlijk dat er vandaag zoveel mensen op straat kwamen in Teheran , die kwamen natuurlijk allemaal hun “steun betuigen ” en worden als dank flink in mekaar gemept

  Ik ben in het o zo democratische Nederland door politie in elkaar gemept , met traangas bestookt , in het prikkeldraad gegooid en met handen geboeid op mijn rug laten struikelen … Geen democratie dus hier ???

 13. Al Bakrastani Schreef:

  Rik Wessels Schreef:
  Aha, vandaar natuurlijk dat er vandaag zoveel mensen op straat kwamen in Teheran , die kwamen natuurlijk allemaal hun “steun betuigen ” en worden als dank flink in mekaar gemept
  Ik ben in het o zo democratische Nederland door politie in elkaar gemept , met traangas bestookt , in het prikkeldraad gegooid en met handen geboeid op mijn rug laten struikelen … Geen democratie dus hier ???

  ach ,Iran is toch zo vrij hé ? Vandaar dat mensen bv. ook vragen hoe ze internet filters moeten omzeilen om een youtube filmpje te bekijken…je kletst ( en louter en alleen gebaseerd op feit dat regime tégen VSA is , je vindt Noord- Korea waarschijnlijk ook een keigaaf land )

 14. @ Al Bakrastani:

  Er zit een kern van waarheid in jouw betoog, maar toch ben ik het eens met Rik.

  Jij noemt Kemal Ataturk een fascist, met recht wellicht, maar door hem is er wel een democratisch bestel gekomen in Turkije. Dat je misschien heimwee hebt naar het kalifaat wilt niet zeggen dat het een perfect systeem was.

  Dat de VS fout zijn neemt niet weg dat Iran goed is. Wellicht zeg jij ook niet dat Iran anno 2011 toppie is, maar uit jouw verhaal kan ik opmaken dat jij liever de huidige gasten aan de macht hebt dan een nieuwe.

  De leiders van iran hebben een verantwoording voor de burgers, maar zij wassen hun handen ervan af. De demostratie vorig jaar die uitelkaar geschoten werd is een voorbeeld van onderdrukking… maar er is nog veel meer. Dat de huidige regime de minst van twee kwaden is, is geen excuus om hun schrikbewind goed te praten. Anders konden wij ook onze bakken houden toen de Tunesiers en de Egyptenaren om verandering riepen.

  Ook vind ik het een foute benadering om Iran goed te praten als zij de holocaust ontkennen. Daarmee hebben ze alle geloofwaardigheid en schijn van neutraliteit (!) verloren. Ontkenning van de holocaust is niet alleen een zware ontkenning van immense gruwelijkheden, en het is niet alleen anti-semitisch, het is ook een belediging voor de mensheid en ons menselijkheid.

 15. Rik Wessels Schreef:

  Al Bakrastani Schreef:
  Rik Wessels Schreef:
  Aha, vandaar natuurlijk dat er vandaag zoveel mensen op straat kwamen in Teheran , die kwamen natuurlijk allemaal hun “steun betuigen ” en worden als dank flink in mekaar gemept
  Ik ben in het o zo democratische Nederland door politie in elkaar gemept , met traangas bestookt , in het prikkeldraad gegooid en met handen geboeid op mijn rug laten struikelen … Geen democratie dus hier ???
  ach ,Iran is toch zo vrij hé ? Vandaar dat mensen bv. ook vragen hoe ze internet filters moeten omzeilen om een youtube filmpje te bekijken…je kletst ( en louter en alleen gebaseerd op feit dat regime tégen VSA is , je vindt Noord- Korea waarschijnlijk ook een keigaaf land )

  Ach Rik , wat mij betreft mag je blindelings alles wat Afsin Elian en de CIA beweren geloven , Is het trouwens niet vreemd dat Hillary Clinton ,die zo luidruchtig zweeg bij al die andere demonstraties , zodra er maar beweerd word dat er in Teheran word gedemonstreerd meteen haar steun betuigt , Natuurlijk doet ze dat niet t.a.v demonstranten in Bahrein of Jemen … maar daar zitten al regimes die aan de leiband van de USA lopen …

  Wat is dat nou voor een absurde opmerking dat ik Noord Korea wel een keigaaf land zal vinden , sta jij soms te applaudisseren bij alle burgerdoden die organisaties als die van Abdullah Al-Mansour in Iran maken …
  Ik ontken niet dat er zeker dictatoriale trekken aan het Iraanse systeem zitten , lees mijn reacties maar eens na , waar ik op wijs is dat alle media (en ook zgn “linkse mensen ” als jij ) blindelings alle propaganda die de USA en “israel ” over Iran spuien voor waar aannemen …
  Komt dicht in de buurt van het alles wat Wilders over Moslims beweerd voor waar aannemen …

  Neal Lachman Schreef:

  Jij noemt Kemal Ataturk een fascist, met recht wellicht, maar door hem is er wel een democratisch bestel gekomen in Turkije. Dat je misschien heimwee hebt naar het kalifaat wilt niet zeggen dat het een perfect systeem was

  Ook weer een stukje propaganda herkauwing!!! Democratie in Turkije dankzij Mustafa Kemal ?? 😥 dat is net zo absurd als Franco te noemen als de oorzaak van democratie in Spanje .. Verschillende malen hebben de Kemalisten partijen verboden en met het leger staatsgrepen gepleegd omdat de verkiezingsuitslagen hun niet aanstonden , democratie is in Turkije gekomen ONDANKS niet dankzij de volgelingen van Mustafa Kemal …. De bewering dat ik heimwee zou hebben naar het Kalifaat slaat helemaal nergens op , ik ben blij met de steeds onafhankelijkere koers die Turkije vaart en hoop op verder machtsverlies voor de Kemalisten

 16. Al Bakrastani Schreef:

  Rik Wessels Schreef:
  Al Bakrastani Schreef:

  Rik Wessels Schreef:

  Aha, vandaar natuurlijk dat er vandaag zoveel mensen op straat kwamen in Teheran , die kwamen natuurlijk allemaal hun “steun betuigen ” en worden als dank flink in mekaar gemept

  Ik ben in het o zo democratische Nederland door politie in elkaar gemept , met traangas bestookt , in het prikkeldraad gegooid en met handen geboeid op mijn rug laten struikelen … Geen democratie dus hier ???

  ach ,Iran is toch zo vrij hé ? Vandaar dat mensen bv. ook vragen hoe ze internet filters moeten omzeilen om een youtube filmpje te bekijken…je kletst ( en louter en alleen gebaseerd op feit dat regime tégen VSA is , je vindt Noord- Korea waarschijnlijk ook een keigaaf land )

  Ach Rik , wat mij betreft mag je blindelings alles wat Afsin Elian en de CIA beweren geloven , Is het trouwens niet vreemd dat Hillary Clinton ,die zo luidruchtig zweeg bij al die andere demonstraties , zodra er maar beweerd word dat er in Teheran word gedemonstreerd meteen haar steun betuigt , Natuurlijk doet ze dat niet t.a.v demonstranten in Bahrein of Jemen … maar daar zitten al regimes die aan de leiband van de USA lopen …
  Wat is dat nou voor een absurde opmerking dat ik Noord Korea wel een keigaaf land zal vinden , sta jij soms te applaudisseren bij alle burgerdoden die organisaties als die van Abdullah Al-Mansour in Iran maken …

  Ik ontken niet dat er zeker dictatoriale trekken aan het Iraanse systeem zitten , lees mijn reacties maar eens na , waar ik op wijs is dat alle media (en ook zgn “linkse mensen ” als jij ) blindelings alle propaganda die de USA en “israel ” over Iran spuien voor waar aannemen …

  Komt dicht in de buurt van het alles wat Wilders over Moslims beweerd voor waar aannemen …
  Neal Lachman Schreef:
  Jij noemt Kemal Ataturk een fascist, met recht wellicht, maar door hem is er wel een democratisch bestel gekomen in Turkije. Dat je misschien heimwee hebt naar het kalifaat wilt niet zeggen dat het een perfect systeem was
  Ook weer een stukje propaganda herkauwing!!! Democratie in Turkije dankzij Mustafa Kemal ?? dat is net zo absurd als Franco te noemen als de oorzaak van democratie in Spanje .. Verschillende malen hebben de Kemalisten partijen verboden en met het leger staatsgrepen gepleegd omdat de verkiezingsuitslagen hun niet aanstonden , democratie is in Turkije gekomen ONDANKS niet dankzij de volgelingen van Mustafa Kemal …. De bewering dat ik heimwee zou hebben naar het Kalifaat slaat helemaal nergens op , ik ben blij met de steeds onafhankelijkere koers die Turkije vaart en hoop op verder machtsverlies voor de Kemalisten

  Het probleem wat ik bij jouw zienswijze heb is dat het getuigt van blind “kamp-denken “. Het V..S. /Israel kamp vs. de rest ( waarbij de rest PER DEFINITIE gelijk aan zijn kant heeft) . Als dat zo zou zijn ben je ook pro- Noord Korea en pro- Assad ( en tot voor kort ook heel sterk Pro- Khadaffi ) . Te beweren dat alles wat over Iran bericht wordt ( in negatieve zin ) voortkomt uit CIA- propaganda is gewoon hilarisch en tast je geloofwaardigheid dermate aan dat ik ernstig betwijfel of ik wat je dan ook verder nog beweert nog serieus kan nemen .

 17. aRik Wessels Schreef:

  Het probleem wat ik bij jouw zienswijze heb is dat het getuigt van blind “kamp-denken “. Het V..S. /Israel kamp vs. de rest ( waarbij de rest PER DEFINITIE gelijk aan zijn kant heeft) . Als dat zo zou zijn ben je ook pro- Noord Korea en pro- Assad ( en tot voor kort ook heel sterk Pro- Khadaffi ) . Te beweren dat alles wat over Iran bericht wordt ( in negatieve zin ) voortkomt uit CIA- propaganda is gewoon hilarisch en tast je geloofwaardigheid dermate aan dat ik ernstig betwijfel of ik wat je dan ook verder nog beweert nog serieus kan nemen .

  Je beschuldiging van blind Kamp denken is pure projectie , heb je ooit geprobeerd om via onafhankelijke nieuwsbronnen iets over Iran te weten te komen ??? gezien je blinde herhaling van Amerikaans-Zionistische propaganda vermoed ik van niet…
  Je begint ook weer over mijn volgens jou bestaande steun aan Noord Korea … T lijkt potdorie wel discussiëren met een VVDr ( wil je niet met PVV beledigen ) of Amerikaan “Wie niet met ons is , is tegen ons ” Iedereen die krities is over de USA , “israël ” en de hun blindelings volgende media op één hoop gooien : “Blind Kamp Denken ” … ( en niets geleerd van de aanloop naar de Golf-oorlog )

  Je mag mij best “Hilarisch” vinden , en me ongeloofwaardig vinden , dat zijn ook weer van die standaard reacties op een afwijkende mening … Ik vraag me alleen af wat er dan “Hilarischer ” en “ongeloofwaardiger “is Jouw “Blinde Kampdenken ” waarbij je de beweringen van de USA en “israel “blindelings aanneem of mijn (volgens jou ) “Blinde Kampdenken ” waarbij ik kritisch ben , zelfs zeg dat Iran zeker dictatoriale trekken heeft en weiger het Anti-Iran kamp als bron van de absolute waarheid aan te nemen … Ben trouwens wel benieuwd naar jouw reden . Ben je gewoon Anti-Islamitisch en is een Moslim land dat een onafhankelijke koers vaart iets wat je niet kan verdragen ??? Ben je overtuigt van de superioriteit van alles wat Westers is en mag geen enkel land een andere koers dan de westerse varen ??? Of vind je mannen met baarden eng , en een land vol met mannen met baarden nog enger ??? De reacties van de USA de laatste paar dagen op de demonstraties in Iran laten trouwens hun overgrote vinger in de pap duidelijk zien … De demonstraties waren ( volgens een redelijk neurale bron als Al Jazerah ) kleiner dan die in Algerije , Jemen of Bahrein , maar waar de USA zwijgt over die drie landen werd de zgn ” solidariteit met de Iraanse Oppositie ” meteen door Hillary Clinton breedsprakig verkondigt … een groot contrast ook met de Egyptische situatie waar het dagen duurde voordat men een matig pro- oppositie standpunt innam , eigenlijk pas toen duidelijk werd dat de dictator-zetbaas Mubarak de macht niet kon vasthouden …

 18. nu ga je dus echt te ver (en niet zo’n klein beetje ook ) . Je hebt hoegenaamd helemaal niets gelezen van wat ik hier al gepost heb , anders zou je zulke onzin niet uitkramen . Mij beschuldigen van het “dom volgen of nabauwen van Amerikaanse propaganda ” en er vanuit gaan dat ik hun bronnen gebruikt ( tenzij je wil beweren dat onafhankelijke NGO’s zoals Human Rights Watch en Amnesty gewoon onderdelen zijn van CIA natuurlijk,dan houdt het op ) . Al Jazeera is ALLES BEHALVE neutraal ( wie is er nou naïef ? ) net zoals CNN niet neutraal is .

  Natuurlijk gaat Hilary Clinton meteen reageren – net zoals Iran dat als eerste deed bij demonstratie in Egypte deed – dat heet namelijk geopolitiek .Omdat een land meteen reageert impliceert dat niet dat ze het ook georganiseerd hebben . Tenzij jij natuurlijk denkt dat Iran de hele demonstraties in tunesië en Egypte georganiseerd heeft ,ze reageerden immers als eerste daarop ??

  Sommige mensen op Krapuul zijn zo totaal verblind in hun haat jegens V.S. en Israel dat dat voor hen reden genoeg is om gewone mensen in Iran hun recht op vrijheid te ontzeggen . Bah…….

 19. Rik Wessels Schreef:

  Sommige mensen op Krapuul zijn zo totaal verblind in hun haat jegens V.S. en Israel dat dat voor hen reden genoeg is om gewone mensen in Iran hun recht op vrijheid te ontzeggen . Bah…….

  wat een Nonsense weer , je zit gewoon zo vastgebakken in je beeld van de kwaadaardige Iraniërs dat je geen tegengeluid aan kan ..
  Ik ontzeg niemand zijn of haar vrijheid … maar geloof ook niet blindelings de beweringen van de USA en “israel”.. ik weet van Iraanse kennissen die nu eens geen fans van de Pavlevi dictatuur of vluchtelingen in de stijl van Afsin Elian zijn dat Ahmedinniad en de zijnen grote steun hebben onder de arbeiders en de armen … zijn zgn “regime ” is waarschijnlijk een eind legitiemer dan dat van lieden als Abbas , Mubarak en zeker legitiemer dan de schoothondjes van Saud ..

  Ik weet dat Amnesty redelijk neutraal is ( hoewel ze toendertijd weigerde de Nederlandse totaalweigeraars als politieke gevangenen te zien , maar dat is water onder de brug ) maar ik weet ook dat de Media heel selectief aandacht geven aan de mensenrechtenzaken die Amnesty aandraagt .. wel veel aandacht voor Iran , weinig voor “israel ” en zo goed als geen voor de USA ….

  wat de NGO’s betreft , daar zitten betrouwbare neutrale organisaties tussen en Amerikaans – Zionistische mantelorganisaties , neem als voorbeeld het Iran Commitee hier in Nederland dat bijna geheel uit CIDI leden is samengesteld ( zie: http://www.krapuul.nl/blog/24767/whats-in-a-name/ )

 20. Sommige mensen op Krapuul zijn zo totaal verblind in hun haat jegens V.S. en Israel dat dat voor hen reden genoeg is om gewone mensen in Iran hun recht op vrijheid te ontzeggen . Bah……

  Ik word toch benieuwd wie u hiermee bedoelt collega. Bakra kan het niet zijn want die heeft in de VS gewoond en ziet hier zonder wrok of naijver op terug.
  En het ontgaat mij ook wie hier gewone mensen in Iran hun recht op vrijheid ontzeggen.
  Verzoeke mens en paard te noemen.

 21. Als de bevolking de Ayatollahs steunt dan is er geen enkele reden om geen oppositie toe te staan. Ik heb een probleem met Iran omdat ze geen normale vrije verkiezingen houden en de mensenrechten schenden. Het regime executeert zelfs minderjarigen, maar dat doen de VS en China ook.

  Ik geloof niet in de propaganda dat we uit veiligheid Iran maar moeten aanvallen. Ik heb liever niet dat Iran kernwapens produceert. Ik heb echter mijn twijfels hoe ver ze daar mee zijn. Een land als Pakistan heeft al zo’n 30 jaar kernwapens dankzij de VS die Nederland beval om een Pakistaanse spion te laten gaan. Dat land steunt diverse guerrilla- en terroristisch organisaties, is instabiel en is al meerdere keren bijna een totale oorlog met India begonnen. Pakistan heeft die kernwapen technologie ook doorverkocht aan andere regimes.

  Ieder kernwapen is er een teveel maar het zal voor de veiligheid in de regio minder uitmaken dan de Haviken in de VS en Israël ons willen doen geloven.

 22. Mijn insteek is heel simpel: je moet de splinters en balken in ieders ogen willen zien. En je moet ook willen dat anderen op die van jou wijzen.

  Dat de VS en Israël de mensenrechten schenden maakt Iran nog geen sympathieke staat. Elk land dat martelt, vaak de doodstraf oplegt en mensen geen eerlijk proces gunt is fout. Ja, de VS, Israël en Iran zijn hier allemaal schuldig aan. We kunnen hooguit discussiëren hoe fout welk land precies is.

  In de VS en Israël ben je tenminste nog vrij om kritiek te hebben en partijen op te richten. Je mag daar als inwoner openlijk zeggen dat je tegen het bestaan van beide landen bent. Je mag daar demonstreren ook al zitten de autoriteiten je vaak wel dwars.

  Het verhaal dat het regime zo ontzettend gedemoniseerd wordt hoor ik ook van mensen die het regime in Cuba verdedigen.

  Ja, er is propaganda. Ja er is een dubbele moraal. Saudi Arabië is nog fouter. Dat maakt Cuba niet minder een corrupte dictatuur en Iran niet minder een Theocratische dictatuur met wat democratische franje.

 23. jvdheuvel Schreef:

  Ik wil me er niet mee bemoeien hoor maar ik vind dat het wel wat vriendelijker mag hier in deze draad.

  Ik kan er niet meer tegen als mensen zich nog bezig houden met precies zelfde denkwijzen als tijdens koude oorlog ( die is voorbij en bewijs daarvoor levert gebeurtenissen in Tunisië ,Egypte, Iran,Bahrein ,noem het maar op ) . Het zijn niet alleen de burgers die moeite hebben met die omslag hoor. Ook overheden klampen zich vast aan die manier van denken ( zie bijvoorbeeld de manier waarop V.S. en EU omgingen met datzelfde Egypte : niet ) . Bakra gaat er gewoon vanuit dat ik de bronnen gebruik die de V.S. wíl dat ik gebruik . Dat is een ernstige onderschatting van mijn vermogen kaf van koren te scheiden . Het is echt niet zo dat ik gewoon google-search doe naar Iran oppositie en dat allemaal klakkeloos overneem ( Ik lees wat Iran commitee zegt helemaal nooit , bijvoorbeeld ,want dat is volstrekt niet betrouwbaar ) . Ik volg zowat alle takken van de oppositie en die is enorm versplinterd . Mijn debat met mensen die pro-Sjah zijn liegen er ook niet om ( dat kan ik je wel vertellen ) omdat de oorzaak van alle ellende juist bij jarenlange steun van V.S. aan sjah lag. Maar er is niet één oppositie -blok .Er zijn communisten, Mousavisten ( die willen bestaand systeem hervormen,niet afschaffen ) , Pro-Sjah mensen etc. en je moet ze allemaal volgen en dan bekijken of je er enigszins betrouwbare informatie uit kan distilleren .

  Ik heb me ook verdiept in rol CIA en ben tot de conclusie gekomen dat die er helemaal niet meer is – althans ,niet in het land zelf – tot groot ongenoegen van diezelfde CIA . Reeds in de jaren 80 heeft men in Langley alle grip op situatie in Iran verloren. Waar men zich nu mee bezighoudt – en ook niet erg effectief – is steunen van allerhande groeperingen in buitenland . Het is helemaal niet zo moeilijk vast te stellen wie door CIA gesponsord worden en die mijdt je dus als bron van informatie . Men droomt in Langley ( ongelooflijk maar waar ) nog steeds van terugkeer monarchie in Iran .Dat is zelfde als in kleinduimpje geloven .

  Er zijn een aantal landen waar CIA echt helemaal niks kán doen ( al zouden ze willen ) : Cuba, Noord Korea , Iran ,Myanmar zijn er een paar van , omdat het gesloten samenlevingen betreft .

  Laat ik dit tot slot zeggen : in een land waar parlementariërs oproepen tot executie van oppositieleden is democratisch gehalte niet bijster hoog.

 24. Ik vraag alleen of het wat vriendelijker kan. Prima om met elkaar van mening te verschillen verder. We hebben hier alle ruimte om alle argumenten uit te wisselen, zoals je ziet.

Reacties zijn gesloten.