Festival voor meer vertrouwen in de politiek

Verschillende maatschappelijk en politiek betrokken Nederlanders organiseren op 11 juni 2016 in het gemeentehuis van Zeist voor het eerst een festival ‘Inclusieve Politieke Cultuur’. Deze initiatiefnemers, verenigd onder de naam ‘Daarom doen wij dit’, maken zich zorgen over de huidige staat van de Nederlandse politiek op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. “Grote groepen mensen in Nederland hebben geen vertrouwen in de politiek en worden niet gehoord”, aldus Jorrit Jongbloed, één van de initiatiefnemers. Het festival moet zo’n 150 tot 200 deelnemers aantrekken en hen helpen een meer inclusieve politieke cultuur in Nederland in de praktijk te brengen.

“Wij constateren dat de toon van de politiek hard is, misschien wel te hard”, zegt Jongbloed die tevens vicevoorzitter is van stichting Het Nieuwe Wij. “Dialoog bestaat amper. Fouten die politici maken worden keihard afgestraft; een ritueel voor boetedoening en vergeving kennen wij niet. Gevolg hiervan is een exclusieve politiek, gericht op uitsluiten van de ander. Het effect is ook dat we politieke leiders selecteren die vooral gericht zijn op het voorkomen van fouten.”

Een eerste festival
Het festival op 11 juni is bedoeld voor iedereen die zich maatschappelijk en politiek betrokken voelt en wil bijdragen aan een meer inclusieve, politieke cultuur. Het programma is afwisselend en wordt ingevuld door politici, griffiers, theatermakers, maatschappelijke initiatiefnemers en wetenschappers. Zo start het festival met een serious game waarin deelnemers ervaren hoe politici elkaar gevangen kunnen houden in een ‘cirkel van wantrouwen’. Daarna zijn er uiteenlopende workshops om met elkaar te oefenen om van debat naar dialoog te gaan, hoe openheid bij inclusiviteit kan helpen effectief te zijn voor mens en maatschappij, op welke manier politici de mensen zonder stem in de politiek beter betrekken, welke boetedoeningsrituelen er mogelijk zijn en worden opiniemakers benaderd om eens niet de traditionele blanke, oude mastodont aan het woord te laten. Festivaldeelnemers kunnen zich aanmelden op de website van ‘Daarom doen wij dit’ en een toegangskaartje kost €7,50 (inclusief lunch).

Cultuur- in plaats van structuuroplossingen
Daar waar verschillende critici van de moderne politiek hun heil zoeken in ‘structuuroplossingen’, zoals het invoeren van referenda, het verlagen van de kiesdrempel of het afschaffen van politieke partijen, focust ‘Daarom doen wij dit’ zich op de politieke cultuur. De politieke cultuur gaat over de houding en gedrag van politici en iedereen die direct of indirect bij de politiek is betrokken. “Elke veranderkundige weet dat échte verandering pas succesvol is wanneer de mensen die bij dat veranderproces betrokken zijn, veranderen. Aangezien er naar ons idee geen beter alternatief is voor onze democratische rechtsstaat leggen we dan ook bewust de nadruk op de politieke cultuur”, aldus Jongbloed. “Wij geloven dat het anders kan. Door aan een politieke cultuur te werken die open is, meer gericht op inclusie, waar ook dialoog bestaat en actief wordt gezocht om mensen zonder stem of zonder vertrouwen in de politiek, te horen. We streven ernaar dat deze mensen zelf actief willen worden of op zin minst zich herkennen in de nieuwe, politieke inclusieve cultuur die hen weer vertrouwen schenkt. Daarom gaan we op zoektocht naar een inclusieve politiek.”