VVD en CDA morrelen aan staatsburgerschap. Ongekende schande!

Stephan Sanders – columnist en schrijver – schrijft zaterdag 12 februari 2011 in NRC Handelsblad waarom hij niet meer op de VVD wil stemmen. Waarom niet? Waarom wil deze trouwe VVD-stemmer niet meer op de VVD stemmen?

Eerst maar wat achtergrond informatie van Stephan, hij is geadopteerd en had ook een adoptiefzusje. Hij beschrijft dat het ‘A’ woord maar één keer is genoemd in het gezin, in een hoogoplopende ruzie van zijn jongere zusje met haar moeder. Hierin riep zijn zusje:

,, O. Niet tevreden met je adoptiefkindje? Slechte dochter ik? Je kan me inruilen hoor. Zeg het maar. Je mag wat mij betreft dat hele adoptiegedoe nu ongedaan maken.”
Het verboden woord was gevallen, het ondenkbare gezegd, en er volgde een stilte. Dat klinkt logischer dan het was. Moeder was eigenlijk nooit stil te krijgen.
Toen wel. Ze zuchtte, ze slikte nog eens, en zei op een rare, iele toon: ,, Dat kan niet. Dat kan nooit. Je bent en blijft ons kind.”

Daarna zijn er nog wel schermutselingen geweest, en dat nog jarenlang, maar het A-woord is niet meer gevallen. Dat was dus de ongeschreven spelregel bij ons thuis; (…..)

Ik vond dat toen een goede regel, omdat daarmee de onomkeerbaarheid werd uitgedrukt van onze situatie.

Het feit dat de adoptiepapieren waren getekend gaven Stephan en zijn zusje een onloochenbaar, niet terug te draaien zekerheid, die hen rechtstatelijke zekerheid gaf. Wat ze ook deden ze waren en bleven de kinderen van hun vader en moeder. Ook al worden adoptiefkinderen criminelen, belanden ze in de gevangenis, het blijven de kinderen van hun vader en moeder. Dat kan hun niet zo maar afgepakt worden.

Stephan trekt hier een – in mijn ogen – hele mooie vergelijking naar dat wat dit kabinet en dan met name de gedoogpartner Wilders en de PVV willen. Mensen die hun best hebben gedaan om Nederlander te worden, worden dat eerst voor een proefperiode, als er in die periode een probleem voordoet, dan kan de Nederlandse nationaliteit afgepakt worden. Dit is oneerlijk en onwenselijk.

Dit kan niet, elke Nederlander is een Nederlander met dezelfde rechten en plichten als elke andere. We kunnen en mogen niet toestaan dat er door Wilders tussenkomst soorten staatsburgerschap ontstaan!

Op dit moment is het zo dat je heel wat moet doen om het Nederlands staatsburgerschap te verliezen, je moet actief solliciteren naar een andere nationaliteit, die krijgen, land moet geen dubbele paspoorten accepteren of je moet onafgebroken meer dan 10 jaar buiten Nederland wonen of vrijwillig dienst nemen in een vreemde krijgsdienst die dan ook nog tegen ons koninkrijk moet strijden. Kortom om je Nederlanderschap te verliezen moet je nogal wat doen. Maar daar heeft Wilders het volgende op gevonden. Gewoon ‘denaturaliseren’, zeker als het mensen met een kleurtje betreft (en dan nog gewoon blijven ontkennen dat hij een racist is).
Want dat zijn geen ‘echte’ Nederlanders en die hoeven ook niet zo behandeld te worden. Dat hij daar alle regels van de wet en het fatsoen mee treedt, dat zal hem een zorg zijn.

Telkens weer wordt een manier gevonden om het Nederlandse staatsburgerschap, die eenmaal uitgegeven verzekering, ongedaan te maken ……. to take it all back.
Dat is niet zozeer spelen met criminelen of Turkse of Marokkaanse Nederlanders; dat is uiteindelijk spelen met het Nederlandse staatsburgerschap an sich, uiteindelijk ook met het uwe en het mijne. Hoe kan de ‘onechte’ Nederlander herkend worden? Is het iemand die er ‘on-Nederlands’ uitziet, zich ‘on-Nederlands’ gedraagt? De definitieve gedraging van een hele grote groep Nederlanders ligt hier op de loer.

Op welk hellend vlak begeeft Nederland zich als ze dit gaan invoeren? Als je als Nederlands staatsburger toch geen echte staatsburger bent, maar aan de willekeur van gezagsdragers bent overgeleverd? Die hun afkeer voor jouw bevolkingsgroep niet onder stoelen of banken steken.

Stephan schrijft verder:

,,Zo’n hele terugdraaiprocedure is mij een gruwel. Om het klein te houden; ik ken bijvoorbeeld geen adoptieouders die officieel afstand van hun kind hebben gedaan toen het veroordeeld was wegens drugssmokkel, inbraak, diefstal, beroving, moord of wat dan ook. En wat voor ouders geldt, geldt a fortiori voor de staat, die sentiment en en wet moet scheiden.
Goed, het moge duidelijk zijn, de PVV is mijn partij niet.
Ik zou me als VVD-stemmer niet in een lastig parket bevinden als de PVV geen gedoogsteun verleende aan dit kabinet, en dan ook nog eens vooral op punten van immigratie en veiligheid.
Daarmee zijn de standpunten van de PVV nog niet per se die van het VVD/CDA kabinet, maar wel is er dit ‘bereikt’:,, Het kabinet wil met een voorstel komen om personen die binnen 5 jaar na verkrijging van het Nederlanderschap veroordeeld zijn of worden voor een misdrijf waar twaalf jaar of meer voor staat, het Nederlanderschap te ontnemen.”
Dit is het compromis, van wat compromisloos hoort te zijn: het staatsburgerschap. Dat wordt nu in zeker gevallen ‘voorlopig’. Gevolg: Nederlanders, die wel Nederlander zijn, maar ook vijf jaar niet ‘echt’. Ze zijn Nederlander op zicht, en kunnen altijd nog weer worden ingeruild of teruggebracht (de verkeerde aankoop).

Kijk en daar gaat het fout. Stephan heeft gelijk, als je als Nederlander hier geboren wordt en alle rechten zomaar in de schoot geworpen krijgt omdat je wiegje hier heeft gestaan, kan je niets gebeuren. Als je van ‘buiten’ komt, je je best doet om je aan te passen, je het Nederlands staatsburgerschap krijgt, dan moet dat ook onvoorwaardelijk gegeven worden tenzij je de nu reeds geldende regels volgt voor denaturalisatie. Conform je eigen wens. Dat moet voor iedere Nederlander gelden en daar moeten niet een stelletje malloten tussen gaan komen die alles op de helling zetten, alleen maar om stemmen te trekken van mensen die niet verder denken dan hun neus lang is.

Als je in de VS of in Frankrijk die discussie zou starten zou het ongeloof niet van de lucht zijn, verhitte debatten zouden het gevolg zijn. Hier in Nederland? Ach men haalt zijn schouders op, vindt het wel best, gaat niet over mij. Maar mensen het gaat wel over ons! We zijn allemaal Nederlands staatsburger met dezelfde rechten en plichten.
Het moge duidelijk zijn dat hier een grens wordt overschreden wat staatsrechten betreft, in Nederland is hij niet meer vast, maar vloeibaar geworden. Ik ben het met Stephan eens: Alarmfase 1 is ingetreden.

De VVD hoopt uiteraard op VVD-stemmers, en als er dan nog twijfelaars zijn, willen die dan in ieder geval zo goed zijn te stemmen op het CDA of op de PVV? Dit is het officiële VVD-advies voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Wat zal ik ervan zeggen: een partij die toestaat dat de grondslag van het staatsburgerschap wordt gerelativeerd, hoeft het niet te verbazen dat ik me dit keer niets gelegen laat liggen aan partijloyaliteit of kiezerstrouw.

Goed zo Stephan! Hoop dat veel VVD’ers dat met jou vinden en massaal de rug draaien naar iets wat voor iedere Nederlander onverteerbaar moet zijn, zeker voor liberalen. We mogen niet toestaan dat er met ons staatsburgerschap gerommeld wordt, dat moet een vaststaand feit zijn. Je hebt het of hebt het niet, niet half voor een beetje.

12 gedachten over “VVD en CDA morrelen aan staatsburgerschap. Ongekende schande!”

 1. De relatie tussen ouders en adoptiefkinderen valt niet te vergelijken met die tussen een staat en immigranten met een dubbele nationaliteit. Wie een dubbele nationaliteit heeft heeft feitelijk hechte banden met 2 staten en niet met voornamelijk Nederland.
  Een Nederlander die met 1 been in het land van herkomst staat is niet te vergelijken met Nederlanders die werkelijk voor dit land gekozen hebben.

 2. @2 Het gaat er hier om dat de een net iets gelijker is dan de ander. Het gaat om een principe. Als je twee paspoorten hebt dan heb je er twee hele, niet twee halve. En waar je woont, daar heb je je aan de regels te houden. Dat geldt voor iedereen. Niet meer voor de een dan de ander.

  Dit hoort onvoorwaardelijk te zijn en dus gaat de vergelijking wel degelijk op.

 3. Jonas maakt de denkfout dat een paspoort gelijk staat aan loyaliteit.
  Omdat iemand een dubbele paspoort heeft wil niet zeggen dat hij geen keuze zal maken voor Nederland.
  Ik mag toch wel hopen dat wanneer iemand in Nederland woont hij er bewust voor kiest om hier te wonen en zo wil bijdragen aan deze samenleving. 😛

 4. #2 Veel geadopteerde kinderen zijn toch wel nieuwsgierig naar hun biologische ouders, een aantal gaan ook op zoek naar hen. Geldt voor mij ook als ‘2 paspoorten’ . Geadopteerde kinderen kunnen ook geen afstand doen van de biologische ouders, die zijn er gewoon, anders was dat kind er helemaal niet geweest. Beide ouders zijn even onvoorwaardelijk ouders als dat een staatsburgerschap hoort te zijn. Vergelijking staat voor mij nog steeds als een huis.

 5. @2 Jonas.

  Heb jij (als rasechte Nederlander en houder van maar 1 paspoort) er ooit bij stilgestaan om de vraag eens te stellen aan mensen die in zo’n positie staan/zitten/liggen/werken/leven hoe zij het ervaren en hoe zij het zien?? Kan niet anders zijn dan dat je dat nou juist niet hebt gedaan! Anders zou je namelijk dit soort reacties niet geven! Bang om in gesprek te gaan met zulke mensen? Bang om iets te leren? Bang om te moeten inzien dat jij en vele anderen het verkeerd zien? Angst is de slechtste drijfveer om iemand na te praten zonder jezelf van de waarheid te overtuigen! Ik roep zelf maar Godwin… 😆

  Weet je nou wat ik zo geweldig vind? Waarom moet iedereen nou, en met name mensen die niet weten wat het betekend, voor mij (Nederlander/Turk en houder van 2 paspoorten) denken?

 6. Antillianen hebben doorgaans maar een paspoort maar die wil de PVV ook kunnen deporteren. Ze willen de Nederlandse Antillen afstoten en alle veroordeelde etnische Antillianen worden dan naar de Antillen uitgezet. Staat in het PVV programma.

  Blijkbaar zijn alleen Blanke Nederlanders met een paspoort echte Nederlanders.

 7. (Staats)burgerschap is niet hetzelfde als loyaliteit en is geen beperking van vrije meningsuiting. Wilders zelf wil bij voorbeeld belangrijke artikelen in de grondwet wijzigen (apartheid invoeren). Dat is NIET loyaal aan de huidige grondwet en aan de beginselen waarop die is gebaseerd. Toch denkt geen zinnig mens erover, om Geert Wilders uit te burgeren, ook al heeft hij misschien twee paspoorten en zijn vrouw ook.
  Staatsburgerschap geeft namelijk niet alleen rechten, maar ook plichten. Wilders kan, als Nederlands staatsburger, worden aangesproken op zijn gedrag (groepsbelediging, haatzaaien). Hij dient zich daarvoor te verantwoorden. Dat zou hij niet hoeven doen, als hij alleen Israëlisch staatsburger zou zijn.
  Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen die op latere leeftijd Nederlands staatsburger zijn geworden, en natuurlijk helemaal voor hun kinderen. Als ze in de fout gaan, kunnen ze worden aangesproken op hun gedrag en volgens de Nederlandse wetten worden berecht.
  Het getuigt van weinig vertrouwen in ons rechtssysteem, als je denkt, dat dat niet in staat zou zijn, om individuele en groeps-overtreders van onze wetten te berechten.
  Trouwens, als je zelf deel uitmaakt van de wetgevende macht (het parlement), dan kun je toch gewoon voorstellen om wetten te verbeteren en te moderniseren?

 8. Vooraf maar even dit: Ik ben zelf ook geadopteerd als baby (was toen één uur oud) en volg de columns van Stephan Sanders al zo’n twintig jaar, eerst in de Volkskrant toen het blad nog bij links kon worden ingedeeld en ik er nog een abonnement op had en later in Vrij Nederland (waarvan ik het abo inmiddels óók heb opgezegd om dezelfde reden) en zeker niet in de laatste plaats omdat we beide homoseksueel zijn. Ook zijn tv optredens (tenminste wanneer ze me zinnig leken dus niet die zelfverheerlijkings-programma’s waarin ‘ie de laatste tijd graag te gast is) volgde ik met belangstelling.

  Niet iedereen is geadopteerd en niet iedereen homoseksueel, laat staan beide dus dacht ik, toegegeven ietwat naïef, dat er dan wel overeenkomsten zouden bestaan in denken (Stephan noemt zichzelf graag ‘denker) maar dat is nooit het geval geweest.

  Het kost me ook nu weer moeite zijn redenering te geloven of ‘in-te-voelen’; sterker ik voel afkeer wanneer ik deze column lees (las hem al eerder in NRC).

  De vraag die ik me namelijk al sinds jaar en dag stel is waarom Stephan, als zoveel mensen, gelooft in een VVD die liberaal is terwijl de feiten anders uitwijzen. Stephan heeft dat zogenaamd ‘liberalisme’ al die jaren liefelijk omarmd. ‘Denkers als ik’, moet Stephan gedacht hebben, ‘moeten het hebben van vrijheid dus kies ik voor VVD’. Het jammerlijke is nu dat Stephan in de afgelopen decennia kennelijk nooit de moeite heeft genomen het VVD liberalisme eens af te wegen of tegen het licht te houden.

  Er hebben zich inmiddels immers tientallen gelegenheden voorgedaan waarop Stephan had kunnen inzien dat dit ‘liberalisme’, ooit door Thorbecke als VVD kroonjuweel binnengehaald, inmiddels met de voeten wordt getreden.

  Liberalisme is immers allerminst het ‘leitmotif’ voor de VVD van vandaag de dag.

  Wie de verkiezings-programma’s van de VVD en hun ingenomen standpunten in de Tweede Kamer, langs de meetlat van het door hen uitgevent ‘liberlisme’ legt komt al snel tot de ontdekking dat deze twee begrippen bij hen in de praktijk vaker botsen dan dat ze elkaar bevestigen of aanvullen.

  Stephan -de zelfbenoemd denker!- had dat dus mijns inziens al veel eerder kunnen en moeten inzien.
  Vandaar dat ik zijn argumenten in bovenstaand artikel wantrouw, ze vergezocht vind en hem ervan verdenk eindelijk een reden te hebben gevonden om de partij te verlaten.

  Kennelijk is hij tot het ‘voortschrijdend inzicht’ gekomen dat een ‘liberale’ partij die zich laat gedogen door een fascistische partij een ‘contradictio’ (en niet alleen ‘in terminis’) inhoud…!! Daarvoor kan ik hem niet genoeg prijzen al kwam het inzicht wat laat.

  Rest mij op te merken dat ik van nieuwsgierigheid barst naar het antwoord op de vraag bij welke partij hij zijn nieuwe ‘(t)huis’ zal gaan vinden… 😉 !!

 9. Op dit moment kun je pas na vijf jaar, en bij een huwelijk na drie jaar, het Nederlanderschap aanvragen. In het regeerakkoord staat dat men de termijn voor meer gevallen wil ophogen naar vijf jaar. De facto ben je dan dus 10 jaar op proef. Als het aan de PVV ligt wordt dat zelfs 15 jaar, want die is voorstander van naturalisatie pas mogelijk maken na tien jaar legaal verblijf in Nederland. Maar dan wel verwachten dat iemand zich volledig Nederlander voelt en zich daar ook naar gedraagt.

 10. De huidige wet op het staatsburgerschap stelt dat het Nederlanderschap kan worden afgenomen als er iets niet bleek te kloppen bij de naturalisatie, of wanneer iemand zijn andere nationaliteit niet opgeeft, terwijl dat wel kan.
  Kunnen jullie de zaak Hirsi Ali nog herinneren? Of de zaak die toen ook speelde, van het Iraakse gezin dat minister Verdonk wilde uitwijzen omdat zij – om hun familie in Irak te beschermen – andere namen hadden opgegeven en zo sjlemielig-eerlijk waren om dat ook hardop te zeggen tegen de IND.

  Het is dus ietsje anders dan Stephan Sanders stelt, maar het is wel belangrijk dat hij zich tegen het beleid gaat keren, als liberaal. Dacht trouwens dat hij de laatste jaren meer in de hoek van D66 zat, maar misschien was dat al die tijd wishfull thinking van me.

 11. @#11
  Vluchtelingen zouden gewoon altijd de mogelijkheid moeten krijgen om onder een nieuwe naam te verblijven en te naturaliseren. Je vlucht niet voor niets.

 12. @11
  Neen klopt, hij zat in de Volkskrant altijd te mekkeren over hoe geweldig D66 was, dus dat hij nou zeurt over zijn VVD-erschap zal mij eerlijk gezegd nog meer ene bal jeuken (excuseer de parlementaire uitdrukking).

Reacties zijn gesloten.