Wanneer wordt Geert Wilders tot de orde geroepen?

In het proces tegen Geert Wilders, die verdacht wordt van discriminatie, groepsbelediging en aanzetten tot haat, zou de beklaagde niet aanwezig zijn zo had hij zelf aangekondigd in een verklaring. Geert Wilders en zijn recht van spreken

Verbaasd constateer ik nu dat hij via een live-stream de hele zaak volgt en voorziet van twitter-commentaar. Zijn gedrag valt te vergelijken met dat van een verdachte die vanuit het verdachtenbankje voortdurend door het gesprek heen roept met commentaar op de gang van zaken. Was Wilders lijfelijk aanwezig, dan zou de rechter hem tot de orde roepen.

Hoezo afwezig?

Vervolgens ziet hij ergens aanwijzing om een van de rechters te wraken en daarover te overleggen met zijn advocaat. Dit gebeurt tijdens een pauze, maar feitelijk tijdens de zitting. Dit overleg kan alleen plaatsvinden omdat via moderne communicatiemiddelen de verdachte Wilders toch aanwezig is en van zich laat horen.

Hier klopt iets niet.

De rechtbank moet dit overleg niet toestaan. Dhr. Wilders is immers niet aanwezig. Als hij ervoor kiest het proces op afstand te volgen dan is het logisch dat die afstand er voor alle partijen is. Als de verdachte niet aanwezig is bij zijn proces kan er pas met de advocaat overlegd worden ná de zitting. Per slot van rekening als de verdachte tijdens de zitting kan overleggen met zijn advocaat kan hij ook vragen beantwoorden tijdens de zitting.

Door deze situatie toe te staan is Wilders in staat tot onevenredige beïnvloeding in zijn proces. Hierdoor slaagt Wilders andermaal in het ondermijnen van de rechtsstaat.
Wanneer roept iemand deze verdachte tot de orde?

1 gedachte over “Wanneer wordt Geert Wilders tot de orde geroepen?”

  1. Pingback: De auteur kent het recht niet | Krapuul

Reacties zijn gesloten.