Verhoging AOW-leeftijd, waarom in godsnaam?

Als er nu iets is dat ik niet begrijp is het wel de beweegreden achter die voortdurende verhoging van de AOW-leeftijd. U weet wel, dat ‘breekpunt’ dat de PVV al 9 uur na de verkiezingsuitslag in in 2010 inleverde. Precies wat de FNV hier stelt: alles wat je ermee bereikt is immers een gemiddeld hogere leeftijd van werkelozen en/of WIA-gerechtigden. De AOW-leeftijd zou eerder omlaag moeten.

In een tijd van steeds verdergaande automatisering en minder benodigde werkuren lijkt het onzinnig het bestand werknemers alleen nog maar verder uit te breiden met mensen die bovendien voor een belangrijk deel nu eindelijk wel eens klaar zijn met dat gewerk.

Nu zijn de heren politici en beleidsmakers doorgaans niet achterlijk (op enkele exemplaren na) dus die hebben zich dit ook echt wel gerealiseerd.

Ik kan niets anders bedenken dan dat het een lapmiddel is om te voorkomen dat de kosten van een vergrijzende samenleving uit een potje moeten komen waar men het liever niet uit laat komen, de AOW blijkbaar, en dat vooralsnog liever uit andere potjes betaalt. Blijkbaar die van de Bijstand, WW en WIA. Maar op termijn kan dat geen verschil maken, dunkt me. Ja ok, de WW wordt niet uit belastingen betaald, dus daar kan een verschil zitten. En ja, betaling bij ziekte wordt aanvankelijk ook door de werkgevers betaald. Als dat de redenen zijn, wordt dus het vermijden van extra belastinguitgaven afgewenteld op de ruggen van oudere werknemers.

Maar het verhelpt vooral ook helemaal niets aan het essentiële, onderliggende probleem: namelijk dat van een zinnigere verdeling van de steeds kleiner wordende hoeveelheid werk door toegenomen automatisering, òf de (gedeeltelijke) loskoppeling van werk en inkomen via een basisinkomensregeling. Zoals men op DeWereldMorgen laatst al schreef: moet de toegenomen welvaart ten gevolge van robots helemaal in handen van de eigenaren van de robots komen, of over de samenleving verspreid worden?