Proces Wilders: wrakingsverzoek afgewezen

Bij mijn twitterinlog krijg ik tegenwoordig een verzameling te zien van wat anderen getwitterd hebben. Nou vind ik dat niet boeiend, eerder vervelend, want je wilt niet weten hoe vaak er een tweet van Geert W. bovenaan staat. De Twittertijdlijn van Geert W. vermijd ik zoveel mogelijk vanwege de enorme negativiteit die daar van af komt. Het heeft ook geen enkele inhoudelijke waarde. Omdat er nu een proces tegen hem gaande is, wegens haatzaaien o.a. heb ik toch iets meer belangstelling. Wat heeft hij over het proces te melden?
Zoals gewoonlijk blaast hij hoog van de toren:

“PVV-hatende faalrechter Van Rens blijkt paar weken geleden ook al te zijn gewraakt vanwege vooringenomenheid!”

(u begrijpt wat ik bedoel met negativiteit?)

Er worden hier appelen met peren vergeleken. (andere zaak en andere omstandigheden) Maar  Geert W. ziet hierin de zoveelste gelegenheid om publiekelijk het Nederlandse rechtssysteem in twijfel te trekken.

Eigenlijk blijkt door de toegekende wraking, waarnaar wordt verwezen, dat het rechtssysteem naar behoren werkt, want:

” Hoewel de wrakingskamer er niet aan twijfelt dat mr. Van Rens open naar de strafzaak van verzoeker kan kijken, is de wrakingskamer van oordeel dat vanuit het oogpunt van verzoeker de schijn van vooringenomenheid wel is gewekt.”

Dus ook al acht de wrakingskamer het niet nodig, ze houdt rekening met de beleving van degene die om wraking verzoekt.

Wat Geert W. alwéér doet is op basis van halve waarheden zijn achterban trachten te overtuigen dat ons rechtssysteem niet deugt. En dat wordt gretig geloofd. In wezen zegt verdachte W: “Fuck die rechtszaak” (dixit Powned). De bedoeling is duidelijk.
Dat een dergelijke hetze, door iemand met zo’n grote achterban, tegen het justitieel systeem gevaarlijk is zou vanzelfsprekend begrepen moeten worden.

Omdat wraking niet is toegekend wordt nu gezinspeeld op het neerleggen van de verdediging. Een tactiek zo lijkt het om het proces te rekken. Dat kan niet anders uitgelegd worden. Het is een treiter-dingetje omdat de verdachte W. zijn zin niet heeft gekregen.  Wat wordt er anders mee beoogd ? De weigering van Wilders om zich te voegen naar ons Nederlands rechtssysteem en de door hem gedane uitspraken aan het Nederlands recht te laten toetsen, dreigt groteske vormen aan te nemen.

Wat de advocaat van verdachte W. hiervan allemaal vindt, met het oog op een goed verloop van het strafproces, daar kun je slechts naar gissen.