Sinds Maassluis 2016 is Zwarte Piet geen onschuldig kinderfiguur meer

parateenheidSinds zaterdag zijn we een besef rijker; Zwarte Piet is geen onschuldige kinderfiguur meer. Het is onmogelijk om over de vermeende onschuld van het witte Sinterklaasfeest te spreken vanwege de overweldigende politionele dwang, arrestaties van vreedzame burgers en de politionele commotie waarmee het in Maasluis allemaal moest plaatsvinden.

DDR staat er bij te kijken

De Nederlandse Staat, die bij monde van Premier Rutte onlangs verklaarde dat hij echt niets met het Zwarte Piet-vraagstuk kan doen en dat derhalve dit probleem in de discussie tussen de burgers van onderop opgelost zou moeten worden, heeft in Maassluis zeer gericht buitenproportioneel staatsgeweld enkel tegen de minderheid uit de samenleving gebruikt. Deze minderheid die op zaterdag, terecht, tegen het racistische beeld van Zwarte Piet vreedzaam wilde protesteren.

Het buitengewoon zware optreden van de politie met vele arrestaties bij deze etnische kwestie die daarna niets feestelijks meer had, heeft als resultaat dat bovengenoemde uitspraak van Premier Rutte inhoudsloos is geworden. Die man blijft maar wat kletsen, doch het heeft geen enkele betekenis.
Het gebeuren in Maasluis heeft de sfeer van het verloren DDR-rijk doen herleven. De oppermacht van de politiemensen verkleed als het belachelijke figuur ZP heeft de indruk versterkt dat er iets erg mis mee is.
Einde van de witte onschuld.

Op zaterdag 12 november werd in Maassluis, met de adoratie van de extreem-rechtes NVU, voorgoed afscheid genomen van de Witte Onschuld die aan het racistisch-etnische stereotype van ZP toegeschreven werd.

In Maasluis is er weer een wereldprimeur vertoont – een zogenoemd kinderfeest omlijst met buitengewoon disproportioneel politieoptreden, helicopters, marechaussee, afsluiten van hele gebieden voor het publiek, talloze arrestatie van vreedzame burgers en mensenrechten die aan de kant werden gezet.
Dat wat oorspronkelijk als kinderfeest voorgesteld werd, ging gewoon over in een simpel arrestatiefeest. ZP kreeg met de geschminkte koddebeiers de status van politie fetisj.
Nergens ter wereld draagt een dergelijke gebeurtenis de naam “kinderfeest”.

Deze harde politionele vertoning heeft letterlijk het kind met het badwater weggegooid.
Totalitaire machthebbers hebben geen begrip voor gewone burgers, hun doel is enkel machtsvertoon.
Dit brengt ons terug bij het punt dat in een democratie er normaliter mechanismen zijn die de burgers horen te beschermen tegen bovenmatige, zinloze, etnisch gericht politioneel optreden met als doel de mensenrechten te vernietigen zoals zaterdag in Maassluis.

Het ontbreken van parlementaire democratie ter bescherming van de mensenrechten

Het lijkt op papier dat we in een ontwikkelde parlementaire democratie leven.
De realiteit na Maasluis wijst nu een hele andere kant op. Naast het bekende feit dat er geen Staatssecretarissen en/of Ministers van zogenoemd allochtone afkomst in Nederland te vinden zijn, komt daar nu de racistische Zwarte Piet-vertoning onder politiebegeleiding bij, zonder dat er een politieke partij of parlementariër de mensenrechten – vooral van etnische minderheden – in bescherming neemt en in de Tweede Kamer aan de orde stelt.

Een echt kinderfeest zou alle burgers en kinderen moeten en kunnen aanspreken.
Daar zouden we naar moeten streven.
De politie moet achter de boeven aangaan, dus niet de mensenrechten van onschuldige Nederlanders met de voeten treden.