De opkomst van het fascisme in Nederland – de loyaliteitskwestie

Fascisme en fascisten hebben een groot adagium – dit is de loyaliteitskwestie met betrekking tot hun leider en de loyaliteitskwestie met betrekking tot hun nationale staat, allemaal nauw aan de etnische problematiek van het eigen volk gebonden. Daarom zijn fascisten per definitie xenofoben en racisten. Eigen-volk-eerst is hun slogan, kijkt u even naar NVU, Stormfront, Blood & Honor en dergelijke in Nederland.

Uit dit xenofobe wereldbeeld dat in hun hoofden leeft en dat tevens de omgang van fascisten met de wereld typeert, komt ook hun actieve benadering van de rest van de burgers voort.

Dit karaktertrekje hebben we deze week in de reactie van de Nederlandse fascist Louis Bontes richting Nederlandse parlementariër Öztürk kunnen observeren. Bontes ging niet inhoudelijk in op de probleemstelling van Öztürk in het Parlement maar wel vroeg hij hem op een willekeurig moment of hij loyaal is aan ons land en of hij, Öztürk niet naar Turkije wou gaan afreizen, volgens de eigen logica van Bontes om daar te gaan wonen.

Dit was een goede demonstratie van het fascisme, inclusief xenofobie in actie.
Het Parlement bleef stil. In ontwikkelde landen gaat dergelijk fascistisch vertoon onmiddellijk over in een grote discussie en mogelijke ruzie omdat parlementariërs in ontwikkelde landen weten wat mensenrechten zijn en actief zijn om ze te beschermen.

Jarenlang hebben de neoliberalen van de regering Rutte alle mogelijke pogingen gedaan om de xenofobie, racisme en fascisme salonfähig te maken door bijvoorbeeld met de leider van de uitgesproken xenofobe partij de PVV een regering te proberen te vormen.
Alle hatelijke uitspraken van Wilders werden door de jaren heen als zoete koekjes in het Tweede Kamer en door de massamedia geaccepteerd en geslikt.

Mede daarom is het fascisme in Nederland in de afgelopen decennia gestaag gegroeid en heeft het zijn huidige tijdelijk hoogpunt gevonden in het toestaan van de extreem-rechtse, xenofobe NVU op een openbaar, racistisch gekleurd “kinderfeest” van ZP in Maassluis terwijl de Politie er met bruut geweld voor zorgde dat er geen tegendemonstratie zou plaatsvinden en daartoe zwarte demonstranten afgeranseld en gearresteerd heeft.

Het is een bekend feit dat Bontes afkomstig is uit de politie.
Hoe denkt u dat Bontes tijdens zijn werkjaren bij de politie gehandeld zou hebben indien hij zijn geliefde etnische profilering zou hebben moeten toepassen?
Wie gaat uiteindelijk het fascisme en de xenofobie uit de staatsstructuren halen waar ze blijkens alle feiten sinds jaren ingebakken zitten?

We hebben gezien hoe de politie in Rotterdam als de knokploeg van de extreem-rechtse NVU optrad.
 Het is echter de tijd dat de politie de mensenrechten van iedereen gaat respecteren en vooral het recht op vreedzaam protest.
In een werkelijke democratie is er geen plaats meer voor het traditionele op klompen eigen-volk-eerst geroep!