Holman is nog steeds een slecht ingelichte dwaas

Schreef ik vorige week al vol ongeloof over de bochten waarin Theodor Holman zich wringt om zijn ideologische gewauwel van enige intellectuele schone schijn te voorzien, nu maakt de clown van het Parool het wel heel bont.

Al in de eerste regel van zijn column laat hij de werkelijkheid volledig los:

Je kunt nog moeilijk volhouden dat het Wildersproces géén politiek proces is. De officieren van justitie proberen het belangrijkste fundament van onze democratie, namelijk de vrijheid van meningsuiting, te beperken.

Want: Nederland kent geen Eerste Amendement, dat Vrijheid van Meningsuiting vastlegt in de grondwet. Nederland heeft wèl een Art. 1 van de grondwet dat discriminatie verbiedt.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Vrijheid van meningsuiting komt pas in Art. 7 aan de orde:

” 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.”
Zoals je hieruit kunt opmaken (en zeker nu ik de belangrijkste woorden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, even behulpzaam heb benadrukt,) is het recht op Vrijheid van Meningsuiting in Nederland begrensd door andere, belangrijkere wetgeving. Zoals bijvoorbeeld Artikel 1. Er is dus geen sprake van een politiek proces. Wilders is niet van tevoren tegengehouden door een censor, maar wordt wel achteraf aangesproken op het overtreden van de wet, nadat aangifte tegen hem gedaan is. Dit is de taak van het OM.

Holman vindt dat echter maar politiek correct geneuzel, want in zijn optiek is rechtsgelijkheid veel minder belangrijk dan het recht om een ongefundeerde racistische grote bek op te mogen zetten.

Hij vindt dat Nederland een voorbeeld zou moeten nemen aan Amerika, en dan met name aan Trump, want: “hij flapt er over Mexicanen en vrouwen uit wat hij wil.” En dat is goed, want…?

Want dat betekent dat iedereen er beledigende, racistische leugens mag verzinnen en uitdragen? Inderdaad, dat is wat Holman graag ziet.

Theodor Holman hoopt verder dat Wilders, als hij aan de macht komt, de vrijheid van meningsuiting zal verruimen. Hij heeft geen idee hoe dat zou moeten, maar hij zou het zien als een reden om op onze allereigenste huisfascist te stemmen.

cxi_rjuw8aatq13-jpg-largeNieuwtje voor je, Theodor: Wilders heeft helemaal niets met de door jou zo verafgode VvMU. Wilders wil namelijk alleen dat hij en zijn coterie mogen zeggen wat ze willen, en probeert al jaren op allerlei manieren iedereen die het niet met hem eens is de mond te snoeren. Nou zou dat voor jou niet zoveel uitmaken, want je hebt de laatste jaren al wel bewezen dat jij bij een PVV-overname zou staan te glunderen, maar wees dan in ieder geval niet zo hypocriet dat je doet alsof Wilders ooit zou kiezen voor een verruiming van burgerrechten, in welke vorm dan ook, voor mensen die het niet 100% met hem eens zijn.

Holmans gekte gaat echter nog verder: hij doet ineens alsof Wilders’ reden om zo’n pesthekel aan moslims te hebben dat hij ze allemaal wil deporteren komt doordat hij door hen continu met de dood bedreigd wordt, en dus bewaking nodig heeft. Nog buiten het feit dat het in de echte wereld, waar Holman blijkbaar niet graag komt, reuze meevalt met de bedreigingen aan het adres van de hoogblonde Leider is dit een ridicule lezing van het type “in de zomer schijnt de zon omdat het zo warm is…”

Holman concludeert ook dat op Wilders stemmen kan veroorzaken dat je vrienden (en familie? Gaan die dood als je het vakje blond maakt?) verliest. Niet omdat vrienden liever geen nazi’s op de koffie hebben, maar omdat de media en Bekende Nederlanders zeggen dat de man niet deugt.

Afsluitend stelt hij dat het een democratische plicht zou zijn om op een anti-democraat te stemmen omdat het Nederlandse rechtssysteem hem vervolgt voor het overtreden van de wet.

Het moge duidelijk zijn: Holman is bar slecht in logisch redeneren, houdt er onwaarschijnlijk domme denkbeelden op na, en is een smet op het trotse blazoen van een krant als het Parool, alwaar men beter zou moeten weten dan deze geradicaliseerde kletskous een podium te bieden.