Het gezag mag geen gezicht hebben

Wat is nu eigenlijk het probleem als het agentes van moslimafkomst wordt toegestaan een hoofddoekje te dragen?

Sinds 15 september 2011 geldt de Gedragscode Lifestyle-neutraliteit Politie, een mondvol voor een setje regels dat er voor moet zorgen dat de politieagent ‘gezag’ uitstraalt. De eerste indruk is dat het hier gaat om image-building. Gezag is blijkbaar iets dat verbonden is aan totale gelijkschakeling.

Dit staat er in de Gedragscode:
Vanwege de bijzondere positie van de Nederlandse politie dient door politieambtenaren, in contacten met het publiek, in ieder geval afstand te worden genomen van de volgende uitingen:
1. zichtbare uiting(en) van (levens)overtuiging; religie; politieke overtuiging; geaardheid; beweging, vereniging of andere vorm van lifestyle, die afbreuk doet aan de gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid van de politiefunctie;
2. zichtbare accessoires die op enige wijze voor de politieambtenaar letsel kunnen opleveren;
3. zichtbare tatoeages, zichtbare piercings of andere zichtbare opzichtige lichaamsversieringen;
4. uitzonderlijke haardracht en/of haarkleur.

Van een paar van genoemde zaken kunnen we ons voorstellen dat ze onwenselijk zijn vanwege de veiligheid. De meeste dingen zijn echter manifestaties van benepen burgerdom, angst voor het afwijkende. Waarom zou een politieagent met oranje lang haar (in een knotje, vanwege de veiligheid) niet evenveel gezag kunnen uitstralen als een agent met een geblondeerd modelkapsel? En waarom zou een politieman met een tulband op zijn hoofd, een tattoo op zijn hand of een kruisje op zijn borst minder goed een bekeuring kunnen uitdelen dan een agent die dat allemaal niet heeft?

Het is de benepenheid van de Nederlandse politiek die hier spreekt. Het maaiveld is een Nederlandse uitvinding. Moet haast wel.

Maar er zit nog een boodschap in die gedragscode….

In de begeleidende brief merkt de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie (Ivo van Opstelten, VVD) het volgende op:
Met deze code wordt voor de politie uitvoering gegeven aan de genoemde opdracht uit het Regeerakkoord. Met de gedragscode wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie waarin u uitspreekt dat het dragen van een hoofddoek door een Nederlandse politieagente onwenselijk is.

Aha. Nu de hoofddoekjes oprukken, is er blijkbaar ineens een gedragscode nodig. Probleem opgelost. Lullig voor al die agenten met een tattoo, een kruisje om de nek, net iets te lang haar, een paars speldje onder de jas, het ging niet om hen eigenlijk, het ging om moslimagentes die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen.

In tweede instantie is deze gedragscode een duidelijke politieke stellingname, het is een maatregel tegen de zichtbare aanwezigheid van moslims in het korps. Ze mogen er wel zijn, maar liever niet zichtbaar.

Je kunt je afvragen of die gedragscode er wel geweest zou zijn als het ‘probleem van de hoofddoekjes’ geen onderwerp van discussie was geweest.

Wij mogen niet weten dat we een divers politiekorps hebben. De staat wil helemaal geen diversiteit in het politiekorps. Het liefst zou de regering alle agenten door een enorme witwasmachine halen. De staat wil frisgewassen gelijkgeschakelde agenten. Robotjes.

Dat straalt ‘gezag’ uit.

Maar het is geen gezag. Het gezicht van de politiemens is een masker.
Achter de gelijkschakeling glimpt de angst, de angst voor diversiteit.

6 gedachten over “Het gezag mag geen gezicht hebben”

 1. Agenten nemen sowieso een politieke stellingname in. Agent zijn is al kiezen voor de rechtsorde en is dus een gekleurde stellingname. De rechtsorde is immers niet neutraal.

  In die zin dat het symbool staat voor wat een meerderheid vind en dus aan verschillende minderheden opdringt. Als agent neem je autoriteit aan, omdat het autoriteit is en voer je wetten uit, omdat het wetten zijn. Je kan dan wel neutraal zijn in je opzet, of denken dat je neutraal bent, in de praktijk is dit natuurlijk niet het geval.

  Dit zien we bijvoorbeeld ook bij de manier waarop agenten in de schilderwijk in Den Haag mensen preventief gingen aanhouden, etnisch profileren. Dat is natuurlijk verre van een neutrale stellingnamen. Iets waarop dit overigens waarschijnlijk ook een respons is, deze agenten met hoofddoekjes. De politie wilt hiermee aantonen dat ook allochtone agenten bestaan.

  Scheiding tussen kerk en staat is er ook niet in het onderwijs. Ik zat op een christelijke school en veel van het onderwijs was zeker wel gekleurd door de christelijke achtergrond van mijn docenten.

  Iemand die een hoofddoek draag is niet onbevooroordeeld ? Maar is die agent, die VVD stemt en iedere zondag naar de kerk gaat en onder zijn uniform een kruisje draagt, dat dan niet ? Niemand is onbevooroordeeld. Het uitvoeren van wetten, omdat het wetten zijn, is sowieso al een autoritaire politieke stellingname, is sowieso al niet onbevooroordeeld.

  Veel mensen, ook staatsambtenaren, in Nederland zijn christelijk, of hebben op zijn minst een manier van denken die fundamenteel gelieerd is aan de joods/christelijke cultuur. Een VVD bijvoorbeeld, een partij die heel groot en populair is, drijft op protestants christelijke tradities. Het hele idee van ‘de eigen broekriem’, het heilige bezit, ‘het Vanderland’, allemaal ideeën die geworteld zijn in de joods christelijke tradities.

  Je kon erop wachten dat men enorm ging vallen over deze kwestie, van de agente met de hoofddoek. Maar zolang je een SGP hebt in de kamer en zolang weet ik hoeveel scholen christelijk zijn en daarmee hun uiterst slechte biologie onderwijs leveren, moet men niet beginnen over hoofddoekjes.

  Daarnaast hoeft een agent alleen maar wetten uit te voeren. Of de agent die mij verteld waar ik mijn fiets wel en niet mag zetten, door de week in de Moskee zit, of bij de Dominee, dat zegt mij niets.

  Kortom, wees consequent en betrek je christendom er eens bij, als je over religie begint.

 2. Wat is er tegen een rechtsorde? Rechtsorde is op zich een noodzakelijk kwaad. Ook een ‘revolutionair’ bewind heeft een rechtsorde nodig. Het gaat hier om de zg neutraliteit van die rechtsorde. Een rechtsorde is nooit neutraal, maar de staat legt haar het masker van de neutraliteit op. Om haar eigen onvermogen te verbergen, en om ‘ongezien’ te kunnen straffen.

 3. De rechtsorde loopt wat mij betreft nogal achter op de recentelijke ontwikkelingen.

  Denk daarbij aan het woonrecht en de huizencrisis, de woningnood, denk daarbij aan de internet en privacy ontwikkelingen en denk daarbij aan de manier waarop grootkapitaal woekert, mazen binnen de wet vind, of mazen buiten de wet vind en daarmee semi legaal, of illegaal zich verrijkt. Over constitutioneel vastgelegde grenzen en mensenrechten heen walst.

  Maar de rechtsorde is ook permanent veranderlijk, de worstelingen die nu plaats vinden, zullen kristalliseren in een nieuwe rechtsorde, die dan ook weer achter de feiten aan zal lopen en zo is de rechtsorde permanent in beweging. Maar bedenk wel, de materiele condities gaan vooraf aan het recht. Erst das fressen, dan die moral. Het belangrijkste middel om orde te handhaven, is zorgen voor bestaansrecht. Geen bestaansrecht, maar wel recht, leidt tot wanorde. Maar dat is een hele ingewikkelde discussie, die ik nu niet hier wil oplaaien.

  Wat sowieso een probleem is met de rechtsorde, dat de laatste jaren zichtbaar is, is dat geld leidt tot macht en macht leidt tot recht. In die zin dat Multinationals hun recht kunnen opeisen, door de enorme financiële slagkracht en lobbyvermogen die ze hebben. Dit is iets waar de liberale constituties in theorie niet van gediend zijn en waar de liberalen ook niet over schreven. Het gaat immers niet meer om burgerlijke vrijheid, maar om vrijheid en recht voor kapitaal. Dit is een discrepantie in her recht, waar de theorie in combinatie met de realiteit van het kapitaal, ertoe leidt dat het kapitaal de constitutie uit zijn verband trekt. In die zin dat kapitaal ertoe leidt dat gelijkheid, gelijke kansen en dus vrijheid voor eenieder, niet te rijmen zijn met de accumulatie waartoe kapitalisme leidt. In die zin kun je zeggen dat kapitaal buiten de grenzen van de constitutie woekert en vervolgens die constitutie inkapselt, een nieuwe constitutie creëert.

  Het uniform is maar een uiterlijk vertoon, maar heeft in die zin betekenis, omdat het er vanuit gaat dat men op dat moment geen burger meer is, maar een handhaver van de wet. Als ik een politieagent ben, die een black metal t-shirt draag, omdat ik dat luister, dan zullen christenen zich niet veilig bij mij voelen en is mijn neutraliteit dus niet geheel gewaarborgd. Als ik Joods ben en een keppeltje draag, als ambtenaar en ik moet beslissen over moslims, dan kunnen de Midden-Oosten conflicten een rol spelen gevoelsmatig Dat maakt dat het onpraktisch is, om ambtenaren in burger te laten verschijnen. Maar waar ik meer op wijs, is de manier waarop de scheiding van kerk en staat vaak blijkbaar voor de christenen niet geld. Dat is meten met twee maten.

 4. Tja.. je bent zelf eigenlijk gek bezig. Want,,
  – waarom mag je in een eenrichtingsstraat niet de verkeerde richting oprijden, als dat geen gevaar geeft
  – waarom moet je stoppen voor een rood stoplicht, als er geen auto aankomt
  – Waarom mogen vrouwen niet met 3 mannen tegelijk trouwen, als ze dat graag willen.. Niemand heeft er toch last van
  – waarom mogen vrouwen niet samen bidden in de moskee, met mannen (als ze dat graag willen)
  – waarom moet je in de klas stil zijn, als het veel gezelliger is om te schreeuwen
  – waarom mag je niet harder rijden s nachts.. als er toch niemand op straat is
  – Waarom mag je van moslims de koran niet verbranden, als je het koud hebt

  Kortom.. je stelt vragen.. maar je gaat niet in op het feit dat we met zijn allen afspraken hebben.

 5. De grote vraag is eigenlijk en dat is wel een interessante vraag, zouden wij ons zonder wetten gaan misdragen ? Althans, zonder officiële wetten, wetten op papier, eeuwen oude constituties, vastgelegd door founding fathers?

  Waarom rijdt jij niet tegen het verkeer in ? Omdat dat niet mag, of omdat dat heel veel leed zal aanrichten, bij jouzelf en bij andere ?

  Stel iemand heeft het op mij gemunt en wilt mij kwaad doen. Laatst las ik een stukje in de krant, over een jongen die door een andere jongen het ziekenhuis in geslagen is. De dader is wel aangepakt, maar de jongen zal toch met dit letsel en dit trauma moeten leven. De dader zit twee jaar vast en is dan weer vrij, haalt zijn schouders op, terwijl het slachtoffer altijd onder het trauma zal leiden.

  In die zin, als iemand het echt op mij gemunt heeft, dan kan die persoon mij omleggen. De politie zal dan wel een onderzoek op poten zetten en de dader kan in theorie opgekapt worden, een paar jaar zitten ( in het beste geval ) en dan weer op vrije voeten zijn.

  Ondanks dit gegeven ga ik heel veel mensen uit de weg, ben ik enorm op mijn hoeden in het uitgaansleven, of avonds op straat, kortom, ik let op. Waarom, omdat ondanks dat het recht de potentiele dader zal straffen, toch is het kwaad al geschiet, met of zonder straf voor de dader.

  Wetten die geheel arbitrair zijn en niemand tot last zijn, als ze overschreden zouden worden. Wat mij betreft mogen die weten en moeten die wetten overschreden worden ja.

  Misschien ben jij het niet met mee eens, maar daar heb ik dan respect voor.

  We hebben met zijn allen afspraken gemaakt? Dit is natuurlijk een irreële uitspraak. Jij en ik kunnen afspraken maken, over wat we eten en hoe laat we ergens zijn. Maar met een verband van zeventien miljoen mensen maak je niet ‘samen een afspraak’, dat kan natuurlijk niet. Daarom, als de afspraken die voor jou gemaakt zijn, jou schaden, dan heb je het ‘recht’, om deze wetten te negeren.

  Je komt met een voorbeeld, schreeuwen in de klas. Ik mocht niet spijbelen op school. Toch deed ik het, ik ging naar huis en maakte thuis gewoon mijn huiswerk. Waarom ik dit deed ? Als ik er iemand schade mee had gedaan, dan had ik het niet gedaan. Een moreel kompas staat los van de wet en de wet staat weer los van moraliteit. De wet hoeft niet moreel verantwoord te zijn en jou morele kompas kan scherper zijn dan de wet.

  Misschien kan je iets met deze gedachte, Broucha, al neem ik aan dat je het niet met mij eens zal zijn.

 6. Waarom zou er bij politiefunctionarissen onderscheid naar geslacht en naar leer gemaakt worden? Daar ben ik tegen.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.