Omvorming van de samenleving

Dit is een gastbijdrage van Lieke

In het eerste verkiezingsdebatje voor de verkiezing van de provinciale staten(maandag 14 februari) stelt Tiny Kox (SP) dat de agenda van de VVD niet het oplossen van de economische crisis is. Hij voert aan dat uit berekeningen van het CPB blijkt dat te snel en te veel bezuinigen juist leidt tot minder economische groei, minder banen enz. Het is dus slecht voor de economie.

Hieruit blijkt aldus Kox:

dat de VVD niet zo bezig is met bezuinigingen, maar met de ombouw van onze samenleving. We hadden ooit een samenleving waarin we dingen samen deden, maar – god verhoede het – de VVD is bezig van onze samenleving een verzameling individuen te maken

(Debat bij Nieuwsuur)

tijd: 15.10

Commentator Syp Wynia speelt het klaar om uit deze uitspraak reclame voor de VVD te halen.

Toch slaat Kox de spijker op de kop.

Voor mij reden om de inhoud van de constatering van Kox nog eens voor het voetlicht te halen en enigszins toe te lichten.

Globalisering, neoliberalisme en concurrentie.
In 1995 verscheen een publicatie genaamd “Grenzen aan de concurrentie” (limits to competition. Groep van Lissabon; Ricardo Petrella c.s.) De uitgever kondigde het rapport aan als de opvolger van het rapport van de Club van Rome (Grenzen aan de groei – 1972) dat met zijn voorspellingen over de uitputting van natuurlijke bronnen insloeg als een bom. Het rapport van Petrella was op soortgelijke wijze tot stand gekomen. Een grote groep van gerenommeerde deskundigen (uit (VS, Europa en Japan) had een enorme hoeveelheid gegevens verzameld over de economische ontwikkelingen van de voorgaande jaren en op basis daarvan een drietal toekomstige scenario’s voor de economie geconstrueerd. En net als de voorspellingen in het rapport van de Club van Rome zag het er niet al te rooskleurig uit. Ik geloof niet dat het boek op de bestsellers lijsten is gekomen, zoals de uitgever ongetwijfeld had gehoopt, maar Petrella’s observaties zijn wel in het openbare debat terecht gekomen. De termen globalisering, neoliberalisme en concurrentie zijn alom bekend.

(Misschien vertel ik voor velen niks nieuws, maar laten we het aub niet uit het oog verliezen)

Globalisering
Globalisering wordt gezien als de ontwikkeling waarin het bedrijfsleven van nationaal, via multinationaal uitmondt in een bedrijfsleven dat mondiaal functioneert en daardoor steeds minder gebonden is aan wetten en regels van staten. Globale bedrijven staan daar boven omdat door hun vertakkingen over de hele wereld de invloed van wat in of met die bedrijven gebeurt overal effect kan hebben. Het aandeel aan de wereldhandel raakt steeds meer in handen van de grote corporaties. 1/3 van de wereldhandel vindt plaats tussen filialen van multinationals. Vooral het aandeel van ontwikkelingslanden aan de wereldhandel neemt af. Van 14% in 1982 tot praktisch 0 in 1996. De invloed van grote corporaties neemt toe. De invloed van naties en overheden neemt af. Zij kunnen steeds minder zelf bepalen hoe de samenleving wordt ingericht. Overheden zien zich genoodzaakt deel te gaan nemen aan de concurrentie.

Concurrentie
Er is een nieuw soort concurrentie tijdperk aangebroken. Er is een verschuiving gekomen van concurrentie als competitie tussen bedrijven, die aanzette tot betere kwaliteit of vernieuwing – de klant is koning; kwaliteit is onze reclame – naar concurrentie als doel op zich. Het gaat niet meer om het bedrijf dat de beste kwaliteit levert of het meeste doet voor zijn klanten. Het bedrijf dat het beste concurreert is de winnaar.

Concurrentie is het eerste doel geworden van industriëlen, bankiers en ministeries van economische zaken. Voor Nederland en Europa is het vooral belangrijk ervoor te zorgen dat ze een goede concurrentiepositie hebben. Dit economisch perspectief overschaduwt ieder ander perspectief; politieke, cultureel, maatschappelijk of anderszins. Volgens Petrella is het gevolg hiervan een algehele en niets ontziende (economische) oorlog van allen tegen allen. De uitwassen van het kapitalisme zoals die vroeger op nationaal niveau bestonden, gaan zich op mondiaal niveau voordoen. Uitbuiting van arbeiders, schade aan het milieu etc.

Neoliberalisme
De rechtvaardiging van deze ontwikkeling wordt gezocht in de neoliberale ideologie. Deze gaat uit van een mensbeeld waarbij de mens streeft naar een zo groot mogelijk nut voor zichzelf. De mens bereikt dat door puur rationele keuzen. De markt zal als vanzelf zorgen voor eerlijke verdeling en rechtvaardigheid. Het neoliberale concept van de economische mens komt niet overeen met de werkelijkheid. Een mens laat zich niet enkel leiden door overwegingen van zo groot mogelijk (economisch) nut.

Dat de opvatting dat markt als vanzelf zorgt voor eerlijke verdeling en rechtvaardigheid niet klopt is dagelijks waar te nemen. Denk bv aan het handelen van Shell in Nigeria en van Apple in China, waar bedrijven alle normen en overwegingen van menselijke waardigheid ondergeschikt maken aan de concurrentiestrijd.

Volgens de neoliberale ideologie staan alle menselijke betrekkingen in het teken van onbelemmerde concurrentie. Politici, industriëlen en vakbonden dienen uit te gaan van de concurrentie als enige motor van maatschappelijke ontwikkeling.

Iedereen doet mee
Duidelijk is dat te zien in de argumenten van de Nederlandse politici. “Iedereen moet mee doen” Het is ieders individuele verantwoordelijkheid om zich in die concurrentiestrijd te begeven. Iedereen moet meedoen met het gevecht om de banen. Wie niet meedoet of het gevecht verliest heeft het aan zichzelf te danken als hij onvoldoende inkomen heeft om een huis te huren, een opleiding voor zijn kinderen te betalen of om te eten. (Hoe lang zal de consideratie voor de gehandicapte en zieke nog blijven passen in de beeld, want uiteindelijk zijn zij slechts kostenpost en van weinig of geen nut.)

Tekenend voor de neoliberale ideologie is de opmerking van Loek Hermans (VVD)in het debatje waarin hij de noodzaak van bezuinigen als volgt verduidelijkt:
“als je in je gezin per dag te veel uitgeeft, weten we waar dat toe gaat leiden nl. een faillissement van je gezin.”

Een duidelijker voorbeeld van de ontmenselijkte visie van de neoliberaal op de samenleving kan nauwelijks gevonden worden. Wat kun je bedoelen met het faillissement van een gezin? Houdt dat gezin op te bestaan, nadat beslag gelegd is op het vermogen en de productiemiddelen, worden de leden van het gezin ontslagen om aan het werk te gaan in een ander gezin?

Dit is de omvorming waar Tiny Kox op wilde wijzen.

NB: Het xenofobisch debat over islamisering, de massa-immigrant als zondebok, speelt deze omvorming in de kaart. Niet alleen in Nederland. Het aanwakkeren van negatieve emoties en onzekerheid van de burger werkt op twee manieren.

Het leidt de aandacht af van wat er op het toneel van de mondiale economie gebeurt. Het maskeert de werkwijzen van de grote corporaties en de gevolgen die dat heeft voor mensen en milieu wereldwijd.

Tegelijkertijd verdeelt het de bevolking en maakt mensen klaar voor onderlinge strijd. Onder de wolken van de grote concurrentiestrijd op mondiaal niveau is de burgerbevolking bezig met haar eigen strijd.

De strijd die nu plaatsvindt in het integratiedebat moet gaan uitmonden in een strijd om de banen, waarin arbeiders gedwongen zijn hun rechten op te geven. En dan kunnen de grote corporaties pas echt los. Waar die strijd nu nog enigszins getemperd wordt door wetten en regels ter bescherming van rechten van arbeiders, minderheden, zieken en zwakken en milieu zal na het wegvallen van die regels de agressieve strijd om de hegemonie pas echt losbarsten.

Onze huidige regering, met gedoogsteun, stuurt regelrecht aan op deze omvorming. PVV en VVD zijn dikke vrienden. Het opstappen uit de VVD van dhr. Wilders legt de adepten van de neoliberale ideologie, geen windeieren. Ik krijg de indruk dat het anti-islam debat slechts middel is voor een ‘groter’ doel. De neoliberale samenleving.

21 gedachten over “Omvorming van de samenleving”

 1. Correct, maar tegen de tijd dat de Wilders aanhangers pijn in hun portemonnee voelen is het al te laat. Zoals als een vriend van mij al tegen een Wilders aanhanger zei, die een tirade hield, dat het de schuld van de allochtonen was. “Tegen de tijd dat je gekort bent op je uitkering en niets meer kan, kom dan niet meer bij klagen’. Overigens de Wilders aanhanger vond dat het de schuld van de allochtonen dat hij werkloos was. En dan nog klagen over het filmpje over Wilders?

 2. Oeps typefout – verzoek aan de redactie:
  er staat een behoorlijke typefout in Het rapport van Petrella verscheen in 1995 en niet in ’55 (kunnen jullie dat nog veranderen?)

 3. lieke Schreef:

  Oeps typefout – verzoek aan de redactie:
  er staat een behoorlijke typefout in Het rapport van Petrella verscheen in 1995 en niet in ’55 (kunnen jullie dat nog veranderen?)

  Is aangepast.

 4. Go Lieke, goed stuk. #3`Oeps typefout ‘ Niet erg, dat overkomt ons allemaal elke dag. 😉

 5. Wij hebben hier honderden tiepvauten per dag en het is dat ik de “eindredactie” van dit stuk heb gedaan dus jullie mogen mij de schuld geven. 😆

 6. #9 Pistache 😀 Fraaie link, vooral de boze PVV twitter op de uitspraak:
  `De achterban van Wilders bestaat volgens Bolkestein uit ‘people with a grudge’ (mensen met wrok):
  “Ze zijn werkloos en hun dochter is aan de drugs en hun zoon is weggelopen. Neem nu dat plan van asocialen in dorpen. Zo’n plan trekt dergelijke types aan.”
  Voor één keer geef ik deze liberale bolknak en rasopportunist gelijk! ‘People with a grudge’ zou ik vertalen als:
  sociaal geperverteerde elementen met een sociopathisch rugzakje.

 7. Uiteindelijk is de bron van alle “kwaad “het concept van bezit ( zowel individueel als collectief bezit ) – maar daarover ga ik nog eens een blog schrijven – en het sublimeren daarvan door valuta . Vroeger was het zo – zeg maar van direct na industriële revolutie tot jaren 80 – dat je geld ging verdienen om iets te kunnen kopen of doen . Nu is het zo dat het geld verdienen tot doel is verheven – en niet langer het middel is .

 8. “”Ik krijg de indruk dat het anti-islam debat slechts middel is voor een ‘groter’ doel. De neoliberale samenleving””.

  Zoals ik het heb begrepen zwaait de VVD al vanaf de jaren 70 het beleids scepter met de introductie van neo liberale marktbeginselen en toenemende uitvoer daarvan als zalig makend economisch beginsel.

  De concurrerende werking die van deze martk als een zichzelf sanerend beginsel uit zou gaan, was en is een sprookje.
  Winst al enig oogmerk zet beleidsvloeren en makers tegen elkaar op om meer winst als geslaagde prestatie te behalen en houdt de werkvloer in haar dicatoriale tang.
  Het systeem zelf is allang failliet terwijl inzicht en berouw over het voeren daarvan uitgesloten is.

  VVD Nu was om orde op zaken te stellen alsof ze dit qua ecoomisch beleid niet al al die jaren had gedaan!.

  Dit wordt m.i. veel te weinig belicht, huidige oppositie partijen hebben zelf te veel boter op hun hoofd qua deelname daaraan.

  Het vergt volgens mij ook een burger revolutie om een democratisch Nee tegen een weer verdere doorvoer van deze anonieme markt in onze publieke diensten als neo fascistische dictator aan de macht die tegen een beschaafde samenleving opereert, te bewerkstellingen.
  Voor zolang men het in dit rijke land nog goed heeft, zal dit niet snel gebeuren. Het is wachten tot het neo liberale markt monster zich hier te vol heeft gevreten.

  Het anti islam debat vindt haar oorsprong in de VVD , om neo lib markt beginselen door te laten bloeien kunnen EU arbeids migranten weer dienst doen.

  Ik ben van mening dat het Wilders niet om de Islam maar sec om de VVD`macht gaat, hij de islam slecht als middel uit dezelfde politieke school gebruikt om Rutte als eerste van de troon te verstoten.

  Zie ook deze uitspraak en schuld verwijzing voor de schulden die de burger op moet hoesten om de bankruptcy van neo liberale markt beginselen als zaligmakende belofte , weer verder te lenigen.

  “Veel fundamentele problemen in Nederland, zoals infrastructuur, files, huisvestingsproblemen en de verzorgingsstaat, kun je rechtstreeks toeschrijven aan migranten.”
  Geert Wilders in interview met DPA, 3 januari

  Speciaal , de britten lieten hier even zien hoe een godwin er zonder godwin, een understatement er uit ziet 😆 !

  Teksten zoals Everbody know this …..but there seems no electoral way to get out of this mess…..We all in this together (zoals onze VVD progaganda )….what a joke …

  2008http://www.guardian.co.uk/politics/video/2011/jan/14/protest-uk-uncut-bank-england

 9. Ruttes opmerking dat de “geluksmachine” moest worden uitgezet zegt genoeg.

  Het is gewoon haat tegen iedereen die niet bovenmodaal verdient. Sinds Paars is de VVD onbeschaamd bezig met zorgen dat de mensen die al genoeg geld hebben nog meer overhouden.

  Mensen aan de onderkant van de samenleving zijn dankzij de VVD steeds meer aan vaste lasten kwijt. Iemand die bovenmodaal verdient is niet 60-100% van diens inkomen aan eerste levensbehoeften kwijt. Dat is wel het geval is je van 650 tot 1000 euro in de maand moet rondkomen en je eventueel 1 of meer kinderen hebt. Het is domweg immoreel dat de VVD er naar streeft dat deze mensen nog meer ziektekostenpremie en huur moeten gaan betalen. In een grote stad kan je dan je huur niet of nauwelijks meer betalen terwijl verhuizen ook vrijwel onbetaalbaar voor je is en een betaalbaarder woning buiten je woonplaats ligt zodat je reiskosten zouden oplopen.

  Ik word steeds misselijker van bovenmodaal verdieners die janken dat een progressief belasting en premiestelsel zo onrechtvaardig is.

 10. @#13
  De gastarbeiders zijn dankzij Rechts binnen gehaald.

  Rutte wil nu dat Poolse werknemers voor Poolse lonen hier kunnen werken. Hij wil op die manier weer een bom leggen onder ons huidige loon- en premiestelsel. Als je voor een Pool geen premie hoeft te betalen en veel minder loon dan loopt de werkloosheid nog verder in Nederland op.

  De SP, Groen Links en de Pvda moeten het eens hardop zeggen: de VVD heeft de oorlog verklaard aan sociale zekerheid.

  In een vrije markt economie zoals de VVD die wil, zal er altijd een periode van structurele werkloosheid zijn. Dan zijn er mensen die geen baan hebben buiten hun schuld. Is het dan eerlijk dat die mensen op straat belanden met hun kinderen omdat er geen uitkeringen meer bestaan en de lonen zo laag zijn dat je aan de onderkant van de samenleving niet kunt sparen voor tegenslagen hoe graag je ook wilt?

  Dit is de samenleving die de VVD wil. Er niks mis mee om dat eens goed aan de bevolking uit te leggen.

 11. #15
  Polen kunnen hier al werken tegen Pools loon, via Poolse uitzendburo’s. Vanwege het vrij verkeer van diensten in de EU. Dat was al zo voor dat dit kabinet er was.
  Polen zijn trouwens ondanks de ‘valse concurrentie’ heel populair bij Henk & Ingrid: ze zijn tenminste christelijk, en ze zijn zo fijn anti-socialistisch…. Over tegen elkaar uitspelen van de onderklasse gesproken.

  Ik leerde trouwens op de lagere school al dat de crisis van de jaren ’30 verergerd werd door de drastische bezuinigingen van Colijn. Dus Rutte & co hebben niet goed opgelet of er is een revisie van de geschiedenis.

 12. Sofia van der Linde Schreef:

  De SP, Groen Links en de Pvda moeten het eens hardop zeggen: de VVD heeft de oorlog verklaard aan sociale zekerheid.

  Correct. Hoogstens kun je nog de oorlog tegen buitenlanders aan toevoegen waar sommige rechtse elementen natte dromen over de etnische zuivering krijgen.

 13. Het geweldloze gevecht in Tunesië en Egypte ging en gaat, naast afschuw van de zelfverrijkende dictatoren, om sociale rechtvaardigheid – dit wordt in de gelijkgeschakelde nieuwsmedia liefst niet beklemtoond.
  De kentering is aan de gang, en waar zal Nederland zijn hierbij?

Reacties zijn gesloten.