Dus laat me even samenvatten #BruinIII

Alexander Ess, (CC BY-NC-SA 2.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen zonder geld zijn de lul. Maar kunnen straks naar vluchtelingen kijken en denken: hebben wij even geluk.

De uitgelekte Kabinetsplannen in het kort:

Mensen zonder geld zijn de lul.

De vlaktaks van de BTW, die je moet betalen of je nu arm of rijk bent, gaat omhoog, juist voor de niet-luxe dingen zoals boodschappen (het “lage tarief”).
Arme mensen, wiens inkomen bijna helemaal opgaat aan boodschappen en andere zaken die onder het lage tarief vallen, gaan er dus op achteruit.
Ze moeten ook nog eens iets meer inkomstenbelasting gaan betalen. En tegen alle beloftes in wordt het Eigen Risico in de zorg niet afgeschaft; het gaat zelfs niet omlaag.

Rijke mensen gaan er stevig op vooruit.

Ze hoeven juist minder inkomstenbelasting te betalen.
Én ze hoeven minder vermogensbelasting te betalen.
Bedrijven hoeven 20% (!) minder winstbelasting te betalen, en kunnen zieke werknemers na een jaar al op de stoep van de staat droppen.

En ja, de hypotheekrenteaftrek gaat iets sneller omlaag, maar die wordt gecompenseerd. Als ik jou vertel dat ik je die euro toch maar niet geef, maar dat ik je ga compenseren door je een euro te geven, wat zeg je dan? Het zal wel, zeg je dan.

Rutte III gaat de kloof tussen arm en rijk dus heftig vergroten.

Op milieugebied gaat het komend kabinet eigenlijk niks werkelijk interessants doen. 100 miljoen voor isolatie is een grapje. Vooralsnog waagt men zich niet aan besluiten over de gaskraan in Groningen. Geen grote energietransitie. Ja, een vliegtaks, maar ook meer asfalt. Fuck de opwarming. Als er weer een orkaan is, zeggen we gewoon dat ze maar steviger hadden moeten bouwen op St Maarten.
Ander echt nieuws is er nog niet, op één dossier na.

Je hebt natuurlijk kans dat mensen dat niet pikken.

Het is nu al nagenoeg onmogelijk om rond te komen van Bijstand, er is dwangarbeid voor mensen met een uitkering, steeds meer mensen die ernstig geestelijk ziek zijn en die met spoed therapie of opvang nodig hebben worden gewoon gedumpt, huizen zijn niet meer te vinden, huur- en vooral arbeidscontracten zijn haast alleen nog flexibel.

Maar daar heeft het aankomend kabinet een oplossing voor.

Oplossing: De vluchteling.

Er wordt, regelrecht tegen het gelijkheidsbeginsel van de grondwet in, een mens gecreëerd die geen volledig mens is. Die geen normale rechten heeft. Die geen recht heeft op een bestaansminimum of een woning. Die niet vrij is om te bepalen waar en hoe zij wil wonen. Die intern gehouden wordt door de staat. Die niet voldoende vertrouwd wordt om een eigen inkomen te krijgen, maar die voedsel van de gaarkeuken krijgt en moet bedelen om belminuten, om contact te houden met haar familie. Er zit nog wel een zakcentje van de bedeling in! Maar bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag, gewoon net als een ander mens een huurwoning zoeken en huren: nee.

We hebben het dan niet over psychiatrische patiënten die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen, nee, we hebben het over erkende vluchtelingen. Ex-asielzoekers dus, mensen met een verblijfsstatus, die volgens de wet (het Vluchtverdrag geldt als wet) recht hebben op dezelfde omstandigheden als de andere burgers, maar die voortaan de eerste twee jaar niet meer krijgen.
Om te beginnen.

Dat is niet alles. Het volkomen fake Kinderpardon (in 2016 kon exact 1 kind er van gebruik maken) wordt niet “uitgebreid”.

Uitgeprocedeerde asielzoekers worden nu nog in sommige gemeentes van een soort minimale steun voorzien. Een gemeente heeft immers zorgplicht, ook jegens geïllegaliseerde inwoners. Maar in een beloning-en-straf spelletje richting gemeentes, gaat het rijk ze uit de gemeentelijke armen wegpeuteren, vast zetten in 8 “opvanglocaties” waar ze onder controle gebracht worden en weggehouden worden van integratie in de samenleving, of ze nu weg kunnen of niet.

En dan is er het heftigste plan nog.
De Turkije Deal, waarmee Europa het Vluchtverdrag aan haar laars lapte, waarbij Turkije tot veilig land wordt verklaard, een land wat in oorlog is tegen de eigen Koerdische bevolking, waar Erdogan heerst als halve dictator, waar rechters, journalisten en andersdenkenden op grote schaal worden opgesloten, en waar erkende vluchtelingen geen burgerrechten krijgen, ja die deal dus: Die Turkije Deal wordt tot een succes verklaard. En het plan is om die deal met nog allerlei andere landen te gaan herhalen.

Dat plan wordt overigens al volop uitgevoerd, zelfs met maffiamilities in Libië, die vluchtelingen in slavenkampen misbruiken of te koop aanbieden voor losgeld. Lees dit maar eens:

Things are changing fast in Europe. A few weeks ago there was a mini summit hosted by Macron. Leaders from Spain, Germany, 7 African leaders and the “priminister” of Libya. They have agreed on a new strategy setting up hotspots ( basically detention centres) in Libya to try to stop people crossing the Med to Italy.

 

Creatie van submensen

Dat heeft niets met het aantal vluchtelingen te maken, of met daadwerkelijke problemen die moeten worden opgelost. In heel 2015, op het hoogtepunt van de “vluchtelingencrisis”, kwamen er veel minder asielzoekers dan in de jaren ’90, slechts 43.000. Datzelfde jaar 2015 migreerden er alleen al 200.000 mensen op een andere manier naar Nederland. En sindsdien is het aantal asielzoekers naar Nederland ook nog eens gekelderd. (Overigens begon die scherpe daling al vóór de Turkije Deal, en al vóór alle asielzoeker-pestmaatregelen.)

Vluchtelingen doen er nauwelijks toe als je kijkt naar migratie, of als je kijkt naar effecten op de staatsbegroting. Vluchtelingen zitten zelf in grote nood, maar er is geen probleem voor de samenleving, er wordt een probleem geschapen.

Dit is het Kabinetsplan mensen. De creatie van een onderklasse van submensen. Zodat jij verdere flexibilisering pikt, zodat je akkoord gaat met bezuinigingen en armoede in één van de rijkste landen van de wereld, zodat Trumpiaanse roversbendes onze samenleving, ons milieu en onze landen verder kaal kunnen plukken.

“De wereld is niet verdeeld tussen Oost en West. Jij bent een Europeaan, ik een Iraniër, we kennen elkaar niet, maar als we praten begrijpen we elkaar perfect. Het verschil tussen jou en je overheid is veel groter dan het verschil tussen jou en mij. En het verschil tussen mij en mijn overheid is veel groter dan het verschil tussen mij en jou.
En onze overheden zijn heel erg hetzelfde.”

Vrij vertaald naar Marjane Satrapi, Iraanse graphic novelist

Heb jij even geluk

Tot nu toe werd vooral de schuld van de gevolgen van kabinetsbeleid op vluchtelingen afgeschoven. De VVD vernietigde de voorraad aan sociale huurwoningen, en begon dan te zeiken over vluchtelingen die woningnood veroorzaakten.

Maar nu gaan we een stap verder. Vluchtelingen zijn niet meer alleen de zondebok, ze zijn nu ook afschrikwekkend voorbeeld. Hou je gemak, want je weet nu dat we hele bevolkingsgroepen kunnen dumpen in een onderklasse waar geen mensenrecht meer geldt.

Natuurlijk, dit zijn alleen maar de uitgelekte plannen. Dinsdag horen we de rest pas. Je weet hoe dat gaat. Dinsdag krijgen we nog een goedmakertje. Een niemendal, die volledig in het niet valt bij de rest, en daarom bewaren ze hem voor het laatst, als de rest al geen nieuws meer is. Je zal wel een lolly krijgen om je zoet te houden.

Misschien mag je voortaan ook voor je avondeten wel het Wilhelmus verplicht zingen.

Overgenomen met toestemming en met lof voor Grutjes