Wij zijn er al uitgefokt

“Ze fokken als konijnen” en “Ze willen ons overnemen” waren enkele tientallen jaren geleden veel gehoorde kreten. Die kreten werden veelal geuit door Protestanten, Liberalen en Socialisten die bang waren voor een groep intolerante gelovigen die veel meer kinderen op de wereld zette dan andere groepen. Deze Protestanten, Liberalen en Socialisten vreesden voor het voortbestaan van onze tolerante cultuur. Zij hadden het toen niet over Moslims, maar over Katholieken. Veel mensen doen daar nu lacherig over. Die beseffen echter niet dat de Katholieke Kerk in haar opzet is geslaagd. Op papier maken de Katholieken de meerderheid van de Nederlandse gelovigen uit. Tientallen jaren grote gezinnen stichten van 4 – 12 kinderen heeft dus wel degelijk vruchten afgeworpen.

Helaas voor de Katholieke Kerk sloeg in Nederland in de jaren zeventig de ontkerkelijking hard toe. Buitenkerkelijken zijn nu de meerderheid in Nederland. De mensen die wel Katholiek zijn gebleven houden zich niet meer aan de vele regels die het Vaticaan eigenlijk nageleefd wil hebben. De Rooms Katholieke kerk heeft vrijwel niks aan haar demografische overwinning in Nederland.

In tegenstelling tot de Katholieken anno 1960, hebben Moslims anno 2011 geen heel erg hoge geboortecijfers. In tegenstelling tot de Katholieken hebben de Moslims geen centrale autoriteit. Pastoors moedigden Katholieke echtparen tientallen jaren aan om veel kinderen te krijgen. Een dergelijk grootschalig beleid bestaat niet onder Moslims in Nederland.

Volgens het CBS beginnen de kinderaantallen van allochtonen en autochtonen steeds meer samen te vallen:
Vooral onder niet-westerse allochtonen van de eerste generatie daalde het kindertal juist. Vrouwen van de tweede generatie krijgen minder kinderen dan hun moeders; hun kindertal is vergelijkbaar met dat van autochtonen. Ook de gemiddelde leeftijd waarop niet-westers allochtone vrouwen van de tweede generatie kinderen krijgen, komt steeds meer in de buurt van autochtone moeders.

Het aantal importhuwelijken neemt ook af onder Moslims en andere etnische groepen die hier langer wonen.
35% van de huwelijksmigranten komt naar een autochtone Nederlander, 51% naar een migrant of vluchteling van de eerste generatie en 14% naar iemand van de tweede generatie.

VanDyke heeft er al op gewezen dat deze afname ook door het CBS is gemeten onder Turken en Marokkanen.

‘In 2006 liet nog slechts ongeveer een kwart zijn bruid overkomen uit Turkije en Marokko, duidelijk minder dan vijf jaar eerder.
(…)

Of zoals het CBS het formuleerde: ‘Het aantal migratiehuwelijken neemt sinds 2003 af, vooral bij Turken en Marokkanen. Deze afname is bij zowel de eerste als de tweede generatie zichtbaar. Het lijkt erop dat er in plaats van migratiehuwelijken meer huwelijken plaatsvinden met iemand uit dezelfde herkomstgroep die al in Nederland gevestigd is. Het aantal gemengde huwelijken is in deze periode niet toegenomen.’

Het aantal Moslims neemt dus nauwelijks toe. Er is geen sprake van een heel hoog geboortecijfer zoals we dat in het verleden onder Katholieken hebben gezien. De tijd dat het merendeel van de etnische Turken en Marokkanen een partner importeerde ligt ook achter ons. Moslims worden wel steeds seculierder, net als de rest van de bevolking. Dat hebben Moslims dan weer wel met de Katholieken gemeen.

13 gedachten over “Wij zijn er al uitgefokt”

 1. Ik woon tussen verschillende moslim families en vlakbij is een peuterschool. Qua kinderaantal doen ze niet onder dan andere families. Ik heb nergens 7 kinderen of meer gezien, meestal is het 2 of 3.

 2. “Ze fokken als konijnen” en “Ze willen ons overnemen” waren enkele tientallen jaren geleden veel gehoorde kreten.

  In Noord-Ierland was het van protestante zijde tot voor zeer kort geleden nog het openlijk uitgesproken vertoog en aan de borreltafel doet het ’t daar nog zeer goed.
  Het opvallende verschil in kindertal tussen katholieken (en gereformeerden!) – en de anderen, was nog vermeldenswaardig toen ik ging studeren, maar intussen was de pil in opmars en stortte de voortplantingsdrift in die kringen volledig in.
  We danken er wel een roomse gluiperd als Verhagen aan, maar misschien was die ook een gluipkop als hij niet rooms was geweest, ooit.

 3. Niet alleen mekkerde men over de kindertallen , maar ook over hun gebedshuizen , en bij mijn uit Zeeuws Vlaanderen afkomstige oma over haar dialect wat niemand begreep 😀

 4. Inderdaad neemt de moslimbevolking nog maar weinig toe door migratie, ongeveer een half procent per jaar, op grond van cijfers van de laatste paar jaar. Ze neemt niet toe omdat ze zoveel kinderen krijgen, gemiddeld 2,1 per vrouw en dat is net genoeg voor het in stand houden van de bevolkingsgroep.
  Ze neemt nog wel belangrijk toe doordat de gemiddelde leeftijd een stuk lager is dan die van de autochtonen en er dus in verhouding veel meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn. Dat veranderd snel en het stijgingspercentage, nu net 2% per jaar, zal gaan dalen.

 5. Tijdens de hele 20e eeuw was Nederland het land met gemiddeld de meeste geboortes in heel Europa. Op welke manier je het ook berekent.
  In het grootste deel van deze periode dankte Nederland die enorme voor Europese maatstaffen groei aan de katholieke deel van de bevolking.
  Ik heb ooit een simpele berekening voor een werkstuk gemaakt. Als tussen begin jaren 30 en 1980 de katholieken evenveel kinderen zouden hebben als de ander delen van de bevolking zou Nederland aan het einde van deze periode (1980) 700.000 inwoners minder tellen. Dit cijfer is een schatting maar zelfs bij een grove fout van 10% gaat het om 630.000 – 770.000 mensen. Dat is enorm. Geen enkele allochtone groep heeft ooit in Nederland zulke enorme groei door geboorte meegemaakt. Over vooroordelen gesproken.
  Zelfs katholieke landen als Portugal, Italië en Ierland hebben nooit zo een enorme groei gekend (zelfs als totale groei van Nederland vs groei van elk van deze landen, niet slechts de katholieke deel van Nederland). Het is wel grappig als juist autochtone Nederlanders (en vooral katholieken) andere bevolkingsgroepen bekritiseren over het grote aantal kinderen.
  De realiteit heeft natuurlijk nooit de vooroordelen van de Nederlanders kunnen corrigeren. Nog steeds zie ik in reclames van die enorme Italiaanse gezinnen. Het feit dat na de tweede wereld oorlog en eigenlijk ver daarvoor Nederland altijd veel grotere gezinnen dan Italië kende is nooit verwerkt in het collectieve bewustzijn.

  Ook de wilde(rs) rechtse verhalen over de emancipatie van de Nederlandse vrouw heb ik nooit kunnen begrijpen.
  Eind jaren 80 nog gingen veel Utrechters de stadsbus niet in omdat een vrouw aan het besturen was. De eerste vrouwelijke busbestuurder in Utrecht was een hot item. In het Zuid-Europese Griekenland waar ik vandaan kwam was dat gewoon.
  De arbeidsparticipatie van de Nederlandse vrouw is nog steeds de laagste in Europa.
  De bèta faculteiten in de Nederlandse universiteiten doen je nog steeds denken aan gayclubs. Incidenteel zie je daar een vrouw studeren.
  In verschillende Zuid-Europese landen zijn er bèta faculteiten met een (lichte) vrouwelijke meerderheid. In de “achterlijke” (niet mijn mening) Turkije zijn er bèta faculteiten met 30-40% vrouwen. En dan vraag ik me af. Wat is slechter (allebei verwerpelijk wat mij betreft) Hoofddoeken of Overdreven geblondeerd haar?

 6. Het zou verboden horen te worden om met jaar cijfers te komen over het aantal kinderen dat uit bepaalde etnisch religieuz bevolkings groep van een land geboren wordt

  vanaf de eerste adem pure schending van their privacy

  Ik herinner me rouvoet die een beschaafde soort bonus uitloofde om er een kind of nog meer bij te nemen.
  Hij liet het dacht ik nog wel nog wel in het midden alsof begiftigd met verstand en geweten het de bedoeling meer CU baren was.

  Als we het mogen geloven stijgt het aantal katholieke babies ???: die het in Zuid Amerika beter er wereld komen terwijl gewijde oie theocratische moslim babies 😕 het elders weer beter doen.

  Premie baby jagers 🙁 zijn het, niet meer of niet minder ter eigen rijkdom en glorie..

  Qua wereld voedsel en water tekort durf ik te slellen dat URM met verstand geweten er niets meer in het midden , welke god tot deze inspiratie geleid zou hebben, mag worden gelaten.

  Dat gezegd hebbende, goed feiten werk!

  En nu maar afwachten wat er na maart boven ons aller hoofden gaat hangen, ik maak me zorgen maar dat zal op dit log gedeeld zijn.

 7. Er zijn tenminste cijfers waarmee je rechts radicale verhalen op waarheidsgehalte kan controleren.

 8. Ik ken gematigd rechtse mensen die je echter wel met cijfers kunt overtuigen. Dus dat geeft hoop.

 9. #10

  Goed werk, dat dit gaat om het ontkrachten van cijfers mythes was mij al duidelijk.
  Het ging mij meer om de kern daarvan duidelijk te maken, zijnde godsdienstige overtuigingen die babies als ook politieke cijfers kenmerken.
  Kon een gedicht over de eerste adem als ook criminele beslag legging daarop niet voor elkaar krijgen.

Reacties zijn gesloten.