Trolherkenning voor dhimmies 2

Dit is een gastbijdrage van Abdul Alhazred

In het eerste artikel, werd gesteld dat trollerij op internet dwangmatig obsessief gedrag is dat vooral voorkomt bij reactionair ingestelden, oftewel bij behoudend volk (om het containerbegrip ‘rechts’ te vermijden).

Drijfveer voor de internettrol is de angst voor vernieuwing: Het schrikbeeld van een visie die het eigen benepen en/of kleinburgerlijke wereldbeeld aan zou kunnen tasten. Dit leidt tot negatieve reflexen die ook wel cognitieve dissonantie worden genoemd, simpelweg komt dit neer op rechtpraten wat krom is.
Vanuit een irrationele vrees voor verandering ontstaat de drift om het gedachtengoed van degene die vrijuit durft te spreken zelfs te muilkorven en te bestrijden, in plaats van er op volwassen wijze met de opponent over te willen communiceren.

De trol is niet geïnteresseerd in wat mensen bindt, maar des temeer in wat mensen scheidt.
Het verschijnsel ‘trol’ is te wijten aan het onvermogen en de onwil, om wat voor reden dan ook, om zich bij verschil van mening op een sociaal aanvaardbare manier uit te drukken jegens andersdenkenden. Om zijn doel te bereiken heeft de trolfiguur een arsenaal aan aanvals- en afweermiddelen plus sneaky valkuilen in petto.

Wie ergens op een forum reageert houdt zich aan de regels. Punt uit!

Wat mij betreft hoeft een inbreng van een deelnemer niet geheel en al te voldoen aan de tien geboden van de ‘netiquette’ maar een paar belangrijke dingen hieruit zijn wel het aanstippen waard, samengevat:

 • Zorg ervoor dat je je goed presenteert online. Deel deskundige kennis. Help mee aan het binnen de perken houden van ‘flames’ en heel belangrijk: Laat emotionaliteit voor wat die is!
 • Respecteer de grenzen van anderen. Maak geen misbruik van je macht. Wees niet te beroerd om eens ‘sorry’ te zeggen.
 • Nog een gebod luidt: ‘Houd online dezelfde gedragsstandaard aan als in het gewone leven’.

Dat klinkt acceptabel, ware het niet dat nogal wat reaguurders van het trolgenre menen dat ze zich op een forum net zo mogen gedragen als aan de borreltafel thuis of in de clubkantine.

Welke soorten trollen zijn er zo allemaal?

Zoals met alles zijn er ook trollen in soorten. Ik heb getracht een globale indeling te geven. De ene soort hoeft de andere niet uit te sluiten; sommige overlappen elkaar.

1. Allereerst heb je dagtrollen en nachttrollen
De laatste opereren in de loop van de avond tot aan de dageraad. De emotionele toon is bij nachttrollen soms op het sociopathische af, irrationeel, inconsequent, incoherent; en doet dikwijls overmatig alcoholgebruik vermoeden.

2. Dan zijn er de siertrollen
Die zijn vrij voorspelbaar. Ze houden hun comments gelukkig kort en leesbaar, maar figureren van tijd tot tijd op allerlei topics van één internetspreekbuis om vooral nadrukkelijk aanwezig te zijn als aandachttrekster, want meestal is hier sprake van een kijvige vrouw. Zogenaamde huistrolles. IJdele xantippes. Het gaat dan om de aandacht van het onderwerp af te leiden, naar zichzelf toe en naar haar eigen politieke stokpaardje toe. Meestal zijn hun commentaren te onbeduidend om geband te worden, maar irritant genoeg om de siertrolle herhaaldelijk tot de orde te roepen, omdat de rode lijn in de discussie door haar misplaatste vertoon van eigen ego jammerlijk verloren dreigt te gaan.

3. Gelegenheidstrollen
Een lastige soort die je overal ziet. Ze lijken, aan de IP-adressen te zien, te opereren vanuit een `hit en runmodus’. Ze typen overal waar een pc staat: publieke internetruimtes zoals werkplek, kantines, internetcafés en openbare bibliotheken, of vanaf andermans laptops, onder verschillende Hot- en G-mailadressen en onder een waaier aan vaak korte internetnamen.
Men zou haast zeggen dat ze internet afschuimen op onderwerpen die hen niet aanstaan. De gelegenheidstrol leest wat en reageert primair, zonder nadenken. Zo van: ‘Hoppa! Dat kunnen ‘ze’ in hun zak steken!’

3. Linktrollen
Ze zeggen weinig vanuit zichzelf maar willen hun gelijk aantonen door zoveel mogelijk artikelen van elders te copy/pasten om hun dubieus uitgevente gelijk aan te tonen.
Link- of copy/paste-trollen zullen zelden een antwoord geven op een vraag naar uitleg of onderbouwing. Dat kunnen ze ook niet want ze zijn niemand: Ze zijn slechts een nijdige postbode van andermans boodschap waarmee ze in de pas lopen, aangestuurd door een meerdere.

4. Pikordetrollen
Een verschijnsel dat op Krapuul gelukkig nauwelijks voorkomt. Op fora met een gezamenlijk of gedeeld belang overschreeuwt een dergelijke trol vaak de ander. Zoiets als op sommige vergaderingen waar steeds dezelfde mensen aan bod komen omdat ze daar wegens status of anciënniteit (of dienstjaren) recht op menen te hebben. Uiteindelijk zijn ze meestal tot de orde te roepen door de mededeelnemers en de voorzitter, in dit geval webmaster, omdat pikordetrollen niet graag hun clubdak boven hun hoofd willen verliezen. Wel is de sfeer dan vaak verpest en is het onderwerp van discussie vertroebeld.

5. Querulanttrollen, ook wel `Traumatrollen’. Dat zijn de echte hardliners die een dagtaak hebben aan trollerij waar dan ook.
Het maakt ze niet uit of dat is op NuJij, de Telegraaf, op Indymedia of op de website van Libelle. Het surfen op virtuele praatplekken is hun leven. Veelal omdat ze hun bestaan in het dagelijkse leven geen zinvolle invulling kunnen geven wegens maatschappelijke uitsluiting door psychische problemen.
Doel is ruzie zoeken vanuit de idee dat men zich altijd en overal onheus bejegend voelt.

Voor internet bestond, werden krantenredacties vaak overspoeld door dit type, in de vorm van pathetische schrijvers van lange ingezonden stukken.
Bij de argeloze lezer roept de getraumatiseerde querulanttrol zowel een bepaalde gêne op als gevoelens van compassie en piëteit. Omdat diens verhaal vaak volkomen incoherent en off-topic is, moet deze trolfiguur met een zekere gepaste medemenselijkheid worden bezien en beoordeeld.
Het is een trolgenre dat vooral niet moet worden gevoerd met een ant- of weerwoord. Hoe triest ook, als het geen eten krijgt is het meestal ook snel weg.

6. De complottrollen
Een veel voorkomende soort bij Wilders-worshippers. In opmars sinds Fortuyn maart 2002 begon over de Islam als achterlijke cultuur. Men ziet het soort trol vrij frequent: Alles wat niet deugt zou te danken zijn aan bijna driekwart eeuw regeren door de z.g. `Linkse Kerk’, wat pertinent onjuist is omdat gerekend vanaf  ’40 tot nu er nooit een linkse coalitie is geweest in Nederland.
Verder zwelgt deze trol in het groot-jihadistisch islamiseringscomplot dat Europa en ons land in het bijzonder zou teisteren en bedreigen. Op geen enkele wijze is dit waandenkbeeld aangetoond.

Complotttrollen dient men overigens niet te verwarren met complotdenkers omdat complottrollen in het geheel niet zelf nadenken!
Complotdénkers daarentegen zijn out-of-the-boxdenkers, creatieve geesten die trachten buiten conformistische kaders te denken, en derhalve daarom alleen al zeer bedreigend zijn voor de complottrol die niets liever doet dan hun gedachtengoed belachelijk te maken en te marginaliseren.

7. De jijbaktrollen
Een merkwaardig woord: Jijbakken. Toch staat het in de Van Dale.
Simplistisch uitgelegd: De pestkop die men als kind wel eens tegenkwam op het schoolplein:
‘Wat je zegt ben je zelf. Lekker pùh!’ Enzovoort.
Iets deftiger verwoord: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque
De `Tu Quoque redenering’ is een vals en onheus toegepast verwijt van schijnheiligheid en derhalve als weerwoord te beschouwen als een ad hominem, oftewel schimpscheut op de persoon in plaats van spelen op de bal.

Een klein voorbeeld: Een artikel op bijvoorbeeld Krapuul over bewezen wangedrag van PVV-kamerleden. Prompt stromen plompverloren de trolberichten binnen over dat bij `links’ net zo goed sprake is van soortgelijk gedrag, wat echter pertinent niet blijkt te kloppen. Wie dit weerlegt krijgt dan boze trollen over zich heen die je op hoge toon verwijten blind te zijn voor onregelmatigheden in eigen kamp, de ‘linkse kerk’ dus. Je vraagt of de trol dit even wil onderbouwen en met feiten boekstaven? Helaas! Nog meer beschuldigingen en niet ter zake doende pogingen tot u klem trachten te zetten.
Erop ingaan heeft geen enkele zin, dan krijg je gênante situaties zoals bij sommige echtelieden: ‘Jij!’ *stampvoet* ‘Nietwaar! Nee jij!’
Zeg gewoon: ‘Ik trap niet je valkuil’! Of ‘Verzin wat originelers!’

8. Gecamoufleerde trollen
Een heel aparte groep wordt gevormd door de gecamoufleerde trollen. Dit zijn ervaren, getrainde trollen, wonderlijk genoeg veelal ook trolbestrijders. Ze zijn er om politieke belangen op internet uit te vechten op een subtiele manier. Ze opereren tactisch-operationeel met de bedoeling of opdracht om de publieke discussie te beïnvloeden.
Als verschijnsel treft men ze in Nederland nauwelijks aan, het is vooral een Amerikaanse trend.
Zoals Krapuul redacteur Dark Skywise schreef: (reactie 27)

‘Ingehuurd en/of georganiseerd trollen bestaat wel degelijk, al vind je het voornamelijk bij Amerikaans (ultra)rechts en in diverse vormen: vooral ten tijde van George W. was het een publiek geheim dat de Republikeinse Partij vele tientallen part-timers in dienst had met geen andere taak dan op fora met een “post rating”-systeem alle pro-Bush posts van plusjes te voorzien en alle anti-Bush posts van minnetjes.’

Inderdaad. In Republikeinse vorm treft men ze aan op o.a. het megakijkcijferblog Huffington Post. Omgekeerd is de tegenpartij actief op sites van de Teaparty en FOX-TV. De truc is vaak dat men begint met: `Ik ben het helemaal eens met uw opvatting dat…., en politiek gezien onderstreep ik als bezorgde Amerikaan het belang van…, maar…..’ En dan komt het. De aandacht van de lezer is getrokken maar het venijn schult in de staart.
Op ordinair-populistische wijze probeert Wildersaanhang dat hier ook wel eens, zo van:
`Ik ben geen PVV-er, ben het in veel dingen niet met ze eens, maar…’

Opvallend is dat bij deze trollerijvorm in Amerika en Engeland juist wel nètjes en goed wordt onderbouwd en geformuleerd door de trol in kwestie, met slimme valkuilen aan het eind.
Het is een dermate geavanceerde en intelligente vorm van trolgedrag dat die deze naam niet meer verdient naar mijn smaak. Je zou het beter `infiltratie’ kunnen noemen.
De werkwijze wordt in veel gevallen bedacht en uitgevoerd door professionele vormgevers, PR-bureaus, politieke denktanks, campagnestrategen en soms zoals gezegd in een eerder artikel, door belanghebbende nationale veiligheidsdiensten.

9. Propagandatrollen
Tot slot de laatste groep. Propagandatrollen. Ik spreek liever van turbopropverkopers.
In Nederland gaat het dan vooral om Zionistische trollen die overal figureren waar mogelijk kritiek op Israël zou kunnen worden geuit, maakt niet uit wat. Een simpele sympathiebetuiging naar de Palestijnse zaak toe, op wat voor blog dan ook, is al reden om ziotrollen aan te trekken als vliegen op stroop.

Zelfs het weinige wat hierover in het eerste deel stond van `Trolherkenning voor dhimmies’, was al genoeg om op blogs elders heftige reacties te genereren die voor zichzelf spreken.
Je zou haast zeggen dat deze trollen vinden dat je over het Zionisme niet mág schrijven!
Waarom zó snel getriggered? Merkwaardig! Korte lontjes, lange tenen! Want wat googlen onlangs leerde me hoe ene mevrouw Pelle (ja, zo te zien een ‘zij’) schreef:

‘Op Krapuul kwam ik een lange tirade tegen over zogenaamde trollen. Nee, geen dwergen in sprookjes maar rechtse mensen die op anti-Israël blogs reageren en niet opgeven als ze worden tegengesproken.’

Jawel, ze trekt het verhaal volkomen naar haar eigen zaakje toe met uit hun verband gerukte zinsneden uit mijn eerste artikel.
En een ‘tirade’? Sorry, maar netter had ik het niet kunnen schrijven.

‘…had Alhazred zich de moeite kunnen besparen van een lang en semi-wetenschappelijk artikel (waarop hij met veel woorden nog een vervolg aankondigt, over het herkennen van trollen, want dat is in de brei aan woorden van dit deel blijkbaar nog niet duidelijk genoeg uitgelegd). Maar reaguurders zijn niet alleen rechts, doorgaans a-politiek en vooral ook vreselijk dom. De hele idee dat links meer niveau heeft, ethischer is, beter weet hoe het zit en in feite gewoon de waarheid in pacht heeft getuigt van een ongelofelijke arrogantie. ‘
(zie: Zionistische trollen, betaald door Tel Aviv)

Op een VK-blog wordt ik door deze buitenproportioneel licht geraakte mevrouw Pelle zelfs op één hoop gegooid met Anja Meulenbelt, alsof ik innig geestverwant van haar zou zijn?
Teveel eer want, tja, het was maar een artikeltje op Krapuul dat niks meer pretendeert te zijn dan een simpele trolherkenning voor dhimmies en dummies!
Nog afgezien van het feit dat mevrouw Pelle zich opwindt alsof er iets héél ergs zou zijn gezegd, want ze vergroot er slechts een deelaspect uit, ontgaat haar de satire in mijn stukje.
Humor is sowieso aan trollen per definitie niet besteed!
Dat er een verschijnsel bestaat als georganiseerde trollerij schijnt van haar niet te mogen worden geuit.

Maar goed: op het gevaar af het aan het CIDI te moeten uitleggen op Powned: 😛
Men spreekt over ‘hasbara’ als het Zionistische propaganda betreft, massaal uitgevoerd door opgetrommelde vrijwilligers en idealistische geestverwanten.
Het uitstekende artikel van Abu Pessoptimist spreekt in dit verband voor zich.

Dat het onderwerp `trol’ aan lijkt te slaan blijkt uit een andere geciteerde zin uit deel 1 die google als twitter liet zien: http://twitter.com/jurjen_heeck/status/35265249481330688

10. Tip
Om te eindigen met een tip:

Vetrollen. 😆 Ontwikkelen zich vaak naast de onderbuik. Te verwijderen door veel te bewegen.
😛

Volgende aflevering zal gaan over Trolbestrijding:
‘Oeps, een vlek!’
Een trol onder je mooie blogbijdrage of reactie. Wat moet je ermee?

17 gedachten over “Trolherkenning voor dhimmies 2”

 1. Mag ik wat meer duiding bij “onderwerp `trol’ aan lijkt te slaan”? Ik vond dat gewoon een pakkende zin uit deel 1 die qua lengte straffeloos in een tweet was te frommelen. Deel twee is ook weer prima leesvoer.

 2. Ik mis nog een soort. De soort die in eerste instantie niet eens de intentie heeft in discussie te gaan, maar meteen strait to the point is en begint te schelden of het bekende “wat is dit voor linkse propaganda site” in de panelen gooit.

 3. En waar vallen de leerlingen uit de schoolklasjes van potentiele PVV volksvertegenwoordigers die op de fora worden gedumpt als trol onder?

 4. sjef Schreef:

  Ik mis nog een soort. De soort die in eerste instantie niet eens de intentie heeft in discussie te gaan, maar meteen strait to the point is en begint te schelden of het bekende “wat is dit voor linkse propaganda site” in de panelen gooit.

  @ Sjef 4. Je hebt helemaal gelijk, daar kwam ik achter toen het artikel al was opgestuurd.
  want in: http://www.krapuul.nl/nieuws/26511/geert-wilders-zegt-het-zelf-zijn-gedachtengoed-is-walgelijk/
  zien we herhaaldelijk ene Joop posten die op briesende toon de wet gaat stellen aan de webmoderator:
  `Ja en wie bepaalt wanneer iemand zeikerd/leugenaar is?! U en de andere bloggers van Krapuul, zich beroepend op de door u ingestelde regels en waarheden. Weinig democratisch vindt u niet?
  Als u werkelijk een voorstander bent van een democratische orde dan houdt u telkens wanneer u iemand van de site wilt weren een stemming onder de aanwezigen. Dit zou de schijn van willekeur kunnen wegnemen.
  En wat is de reactie van anderen op dit voorstel voor meer democratie op Krapuul?

  Aan deze ultieme trolvorm die model staat voor PVV heerszucht, overal waar een niet welkome vrije mening wordt geuit, zal ik een volgende keer aandacht besteden, 😛

 5. Ze zouden nog een punt hebben als je op de websites van De Grote Lijder ook zou mogen brallen wat je wilt. Of bij hem/hen in de huiskamer. 😀

 6. Leuk artikeltje weer Abdul.
  Apart ook dat zoiets een geheel eigen leven kan gaan leiden , waarbij sommige mensen moeten lachen , en weer andere in zichzelf een trol herkennen en zich als zodanig voelen aangesproken.

 7. De ‘gecamoufleerde trollen’ tref je -denk ik – ook in Nederland aan. Van een weet ik het vrijwel zeker: ene Seven. De tactiek is alles tegenspreken ook al bewijs je het keer op keer. Nooit gelijk geven is ook een tactiek. Als je hebt bewezen dat iets niet klopt dat maakt dat iet uit want de volgende keer komen ze met hetzelfde argument.
  Met Seven heb ik heel veel gediscussieerd, vooral op Sagasso. Een jaar geleden of zo had Geenstijl een tool waarmee je kon zien hoeveel comments iemand had gemaakt. Seven kwam toen op 22.000.

  Seven frustreerde, naast de discussie die met allochtonen had te maken, ook de discussie over het klimaat, waar Sargasso in gespecialiseerd is. Een paar maanden geleden hadden ze er genoeg van en Seven komt er nu niet meer. Ze hebben nu een nieuwe -denk ik- PVV-Adrie

 8. vandyke Schreef:

  een tool waarmee je kon zien hoeveel comments iemand had gemaakt. Seven kwam toen op 22.000.

  Onvoorstelbaar inderdaad. Het lijkt me dat zo’n trol daar wel van een belanghebbende club een uitkering voor moet opstrijken. 🙂 En ook voor zelfs een Likoed- of PVV-zendeling gaat de kost voor de baat uit. Voor niks gaat de zon op.

Reacties zijn gesloten.