Dodenherdenking ≠ Allerzielen

Allerzielen is een gedenkdag waarop de overledenen worden herdacht. Het is prima dat op deze dag collectief wordt stilgestaan bij dierbaren die er niet meer zijn. Maar de Dodenherdenking is helaas verworden tot een soort Allerzielen. De rol van de herdachte oorlogsslachtoffers doet er volgens de officiële definitie niet toe. Alleen sneuvelen telt. Zodoende krijgen het geven van je leven in de strijd voor democratie en de slachtoffers van nazisme en fascisme niet de aandacht die ze verdienen. Het belang van democratie en bijbehorende mensenrechten is des te urgenter omdat het aantal mensen toeneemt dat naar Nederland komt uit landen die geen democratische traditie kennen. In 2012 heb ik in Herdenken, hoe doe je dat? al eens uitgebreider de overwegingen geschetst die vermoedelijk ten grondslag liggen aan de Dodenherdenking. Dat is trouwens maar een van de vele herhalingen die op Krapuul ieder jaar op hetzelfde neerkomen: de opzet van Dodenherdenking deugt niet.