9 mei: Europadag

9 mei is de Dag van de Overwinning, die van de victorie over het nazisme in Europa – in sommige landen op 8 mei, maar het gaat om alle landen, dus 9 mei lijkt geschikter. Vooral Russen hebben enorme offers gebracht om de nazi’s te verslaan. Rusland kent dan ook een uitgebreide viering van die dag.

Tevens is, toevalligerwijs maar niet heus, 9 mei de Dag van Europa in de EU. Op die dag in 1950 had de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman een verklaring afgelegd waarmee hij effectieve Europese samenwerking in gang zette. Het samenwerkingsverband werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Het aardige is dat zowat alle Europeanen 9 mei kunnen vieren, hetzij als overwinningsdag, hetzij als Europadag. En wellicht als beide, want een overwinning op het enggeestige ‘eigenes Volk über alles’ is een feest waard.

Alleen leeft de Europadag niet. Zeker niet in Nederland, waar nog cultureel feodalisme waart met een Koningsdag maar niet met een officiële 1 mei-viering, de Dag van de Arbeid. Maar ook buiten ons achterlijke landje verkeert het Europese samenwerkingsproject in zwaar weer. Brexit is daarvan de meest schrijnende uitdrukking. Wellicht versterkt echter de komende mislukking van de Britse ‘Alleingang’ het besef van de noodzaak dat ‘alle Menschen Brüder werden’, te beginnen in Europa.

Noot van de redactie: De auteur had het bovenstaande als concept klaargezet, maar niet als zijnde gereed. Contact hierover blijkt niet mogelijk, en ja, het is nu 9 mei, “VE-dag”. Sjaak wordt verzocht zelf contact op te nemen.