Angstvallig, murw en moegetergd

Het ligt voor de hand de politieke rovers die zich verenigd hebben in de VVD keihard uit te lachen. Om de zoveelste idiote oprisping tijdens hun Feest van het Egocentrisme, dat zij eufemistisch Congres noemen. Rovers en bandieten die zich verheugen op het neersabelen van de onderklasse die zij zo grondig haten: bijstanders, kreupelen en alle andere zwakkelingen die volgens de rechts radicale VVD’ers allen behoren tot een grote groep asociale uitvreters die op kosten van de “goede Nederlanders” alle dagen feest vieren van de riante uitkeringen die zij gratis en voor niks krijgen.

Maar dat rovende tuig uitlachen, confronteren met hun eigen corrupte gedrag, met hun oplichterspraktijken, met hun slimme constructies voor alles als het maar hun eigen wetjes blijft, met hun voortdurende roep om zwaardere straffen, strenger gevangenisregimes enzovoort, enzovoort … Dat is geen goed plan, laat staan dat het iets positiefs zou uitrichten.

In 2006 opperde de toenmalige politieke leider van de VVD de bijstand volledig af te schaffen en alleen nog toegankelijk te laten zijn voor mensen die écht arbeidsongeschikt waren. Dat plan werd uiteraard nog weggehoond, toen honen nog effectief was. Daar ging Mark Rutte, af door zijdeur, opluchting alom.

We zijn nu 12 jaar en een zeer ernstige schuldencrisis verder en in deze voorbije periode hebben extreemrechtse politieke hoodlums kans gezien een behoorlijk grote voet aan onze parlementaire grond te krijgen. Zij opperen nauwelijks iets zinnigs, maar hebben wel de radicalisering van vrijwel alle andere politieke partijen veroorzaakt. Dat heeft geresulteerd in het cryptofascistische pamflet van een groepje uilskuikens dat zich Vrij Links noemt en dat in feite als handlanger van onze huidige ultranationalistische, kapitalistische en vooral rechts rancuneuze regering moet worden beschouwd.

Klaas Dijkhoff, vooral bekend om zijn gewonnen titels De Slimste Mens en Best Geklede Politicus, heeft gesproken: de bijstand moet omlaag, opslagen moeten verdiend worden met “goed gedrag”, het moet allemaal strenger en lieden die hier asiel hebben gekregen kunnen na 4 of 5 jaar maar beter weer oprotten naar hun eigen land. “Zo, dat is eruit en nu maar wachten op de reacties die ongetwijfeld niet mals zullen zijn, maar je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen en over een paar jaar is het allemaal wél acceptabel”, moet Klaas gedacht hebben, terwijl hij nog even sluiks naar zijn puntige schoenen keek om te zien of ze nog steeds zo mooi glommen.

Bijstanders, de meeste dan toch, zijn geen geboren flierefluiters of uitvreters. Dat zijn mensen die buiten de boot zijn gevallen. Elke bijstander heeft zijn eigen unieke verhaal, maar één ding hebben zij inmiddels gemeen: in voortdurende angst leven. Angst voor de post, de telefoon, de deurbel, de deurwaarder, de ambtenaar en daar komt nu nog eens de angst voor Klaas Dijkhoff en zijn rovers bij. En ze zijn inmiddels wel murw en moegetergd. Bijstanders worden stelselmatig in de steek gelaten door de samenleving die alleen nog maar interesse lijkt te hebben in de eigen navel, het eigen geslachtsdeel, het eigen gelijk. Een samenleving die bovendien voortdurend druk is met het zoeken naar en aanwijzen van mogelijke schuldigen en bijstanders en vreemdelingen zijn natuurlijk de schuld van alles.

Nu is de gedachte van dit kabinet en haar slippendragers in de Tweede Kamer dat het voortdurend onder druk zetten van mensen met een uitkering ervoor zal zorgen dat zij als de wiedeweerga aan het werk zullen gaan. Op eigen kracht, onvervaard en onverschrokken. Maar dat is een moedwillig en kwaadaardig misverstand. Dergelijke amorele repressie eindigt toch echt meestal in werkkampen gevuld met “ondermensen” en andersdenkenden. Daarom is het keihard uitlachen van Klaas Dijkhoff en al die andere rechtse en extreem rechtse politieke windbuilen geen goed plan.