Einde van het tijdperk Pechtold

Alexander Pechtold verlaat zijn post als fractieleider van D66. Ik herinner het me toen Pechtold de macht greep in D66, rond 2006. Het was in de jaren van de strijd tegen Rita Verdonk, de eerste manifestatie van Dom Rechts in een concrete machtspositie, en in dat specifieke geval wel héél erg dom rechts. Hoe werd zo’n mens in godsnaam minister? Ik ben toch nog steeds blij dat Mark Rutte de strijd om het leiderschap in de VVD won. Laten we ons vooral ook herinneren dat die als oh zo wijze VVD’er beschouwde Bolkestein vóór Verdonk was. Dit betekent overigens niet dat Bolkestein een achterlijke idioot is. De man is afgestudeerd in wis- en natuurkunde, en laat me u als gesjeesd werktuigbouwer aan de TU te Eindhoven vertellen dat je geen achterlijke idioot kunt zijn als je in die vakken afstudeert. Nee, hij is een door en door cynisch persoon, zoals de Republikeinen die Trump hun leider laten zijn, die Brett Kavanaugh in het Amerikaanse Hooggerechtshof benoemen. Ze hebben hun eigen plannen, en als een of andere gek in de etalage hun plannen kan realiseren kan het ze niet schelen hoe idioot die persoon in de etalage is.

Maar goed, Verdonk werd tot aftreden gedwongen door Lousewies van der Laan, in de idiote kwestie rond Ayaan Hirsi Ali. Die later zelf bepaald niet zuiver op de graat bleek te zijn geweest. Bewust onjuiste informatie aan Femke Halsema voedend tijdens het debat (dat Verdonk haar email-adres zou hebben gekend en dus haar echte naam, en dat nu pas opportunistisch naar voren zou hebben gebracht. Allemaal leugens. Verdonk bleek terecht verontwaardigd te zijn geweest tijdens dat debat, iets dat ik toen beslist niet door had). Dit zijn heel akelige dingen om te horen, die je doen denken dat je niemand meer kunt vertrouwen, ongeacht hoe oprecht verontwaardigd je je voelt. Diezelfde Hirsi Ali ging daarna dus gewoon voor de ultra-conservatieve American Enterprise Institute denktank werken, zeg maar aan Verdonks zijde van het politieke spectrum. Toen was ook ik mijn illusies wel kwijt. Onlangs steunde ze ook nog de benoeming van Brett Kavanaugh. Ik weet niet of ze ultra-rechts is, wel dat ze ultra-opportunistisch is.

Niettemin, goed gedaan door Lousewies. Iets dat al veel eerder had moeten gebeuren met die Verdonk.

Maar het leiderschap van D66 ging destijds dus tussen Pechtold en Van der Laan. Pechtold zat in dat kabinet, als minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, nadat Thom de Graaff afgetreden was wegens het verliezen van een van de kroonjuwelen van D66, de gekozen burgemeester. Om vervolgens zelf benoemd te worden tot burgemeester van Nijmegen. D66 is wat dat betreft precies dezelfde soort partij als de Amerikaanse Democraten, hypocriet tot op het bot, en dat is ook de reden waarom ze steeds verliezen als ze in de regering zitten. Niet dat Rechts beter is, maar rechtse stemmers stemmen gewoon bewust voor hetzelfde soort klootzakken dat ze zelf zijn,  zij wensen een klootzakkerige maatschappij . Maar D66/Democratenstemmers meenden op een integere, sociaalvoelende partij te stemmen.

Pechtold won. En dat zette een duidelijke economische verrechtsing van D66 in, die me nog verder deed verwijderen van de partij waar ik in mijn jonge jaren op gestemd had.

Met alles wat er fout is geweest aan het D66 onder Pechtold: voor mij blijft zijn erfenis dat hij vanaf het begin Wilders aangevallen heeft, ook toen dat beslist niet populair was. En dat is ook waar D66 echt voor staat/zou moeten staan, zij het dat ze dat op lokaal niveau dat niet hard hebben gemaakt, samenwerkend met Leefbaar Rotterdam o.a.

Ik heb geen idee wie de volgende leider van D66 wordt, ik ken niet eens de namen (en dat is zorgwekkend; het kan dus zomaar een volgende Boris Dittrich of Thom de Graaff worden) maar laat het in godsnaam iemand zijn die in elk geval dàt zal overnemen van Pechtold: het ongenadig in de kloten trappen van willekeurig welke neo-fascist er ook opstaat in de Nederlandse politiek.