Boekentips week 1 2019

Elke week schotelt de redactie van Krapuul je 5 boekentips voor. Tips die verband houden met artikelen die in de de voorafgaande week gepubliceerd zijn of gewoon een boek dat we de moeite waard vinden om als leestip aan te bieden.

De rubriek “BOEKENTIPS” is samen met de advertenties in de rechterkolom onderdeel van ons inkomstenmodel. Wij moeten inkomsten verwerven om de hoge kosten van hosting, noodzakelijk vanwege de aanhoudende aanvallen op de website, te kunnen bekostigen.

Als jij op één van de door ons aangeboden linken naar Bol.com klikt en je koopt het of willekeurig elk ander product, dan ontvangen wij naar gelang het product een bescheiden commissie.

Dus draag je ons een warm hart toe klik en koop 😉

Tip1
Het verraad van de intellectuelen
Auteur: Julien Benda

Onze wereld wordt kleiner. Mensen trekken zich terug in hun eigen informatiebubbel en communiceren voornamelijk met geestverwanten op sociale media. Het wantrouwen tegen politici, rechters, wetenschappers, journalisten en iedereen van buiten neemt toe. Uitspraken van de Amerikaanse president over ‘fake news’, ‘alternative facts’ en ‘post-truth’ wakkeren de trend verder aan.
In dit klimaat lijkt het beroemde boek ‘La Trahison des clercs’ (1927) rechtstreeks aan ons geadresseerd. De auteur, Julien Benda, reageerde met name op de opkomst van fascistische en nationaalsocialistische denkbeelden in de samenleving. Menno ter Braak en E. du Perron, beiden lid van het in 1936 opgerichte Comite van Waakzaamheid, waren groot fan van ‘La Trahison des clercs’ en overwogen een vertaling in het Nederlands, die er echter nooit kwam.
Tot nu, want het weergaloze essay van Benda heeft niets aan actualiteitswaarde ingeboet. Zijn oproep aan intellectuelen om zich verre te houden van kliekjesgeest, materiële belangen en politiek machismo, vormt een onmisbaar tegengif tegen gevaarlijke krachten van onze tijd. De moderne ‘klerken’ (onder wie wetenschappers, schrijvers en andere opiniemakers) zouden zich, aldus Benda, uitsluitend moeten engageren met het Recht, de Waarheid en de Rede, universele begrippen die vernietigd dreigen te worden door postmodern relativisme en anti-verlichtingsdenken.

(lees meer…)

Tip2
Van Elmina naar Paramaribo
de slavenhaler
Auteur: Frank Dragtenstein

Dit is het waar gebeurd verhaal van de overtocht van ‘de slavenhaler’ Jan Wils. Deze ambtenaar verhaalt in het jaar 1686 in zijn journaal over de aankoop aan de Goudkust (Ghana) en het vervoer naar Paramaribo van 500 tot slaaf te maken Afrikanen met het slavenschip de ‘Coninck Salomon’. Suriname is in dat jaar maar net twintig jaar een Nederlandse kolonie waar de eerste generaties Afrikanen worden aangevoerd en de eerste Nederlandse zeevaarders in deze periode hun bevindingen van de ontwikkelingen aan de West-Afrikaanse kust opschrijven. De tot slaaf te maken Afrikanen vervoerde hij als ambtenaar in opdracht van de West Indische Compagnie (WIC).
Het Afrika waar Jan Wils zijn menselijke vracht vandaan haalt verschilt in menig opzicht van die van honderd of meer jaren later waarover zoveel meer is geschreven en bekend is. Terecht wordt in dit boek voorafgaand aan het relaas van Jan Wils het beeld weergeven van het Afrika zoals gezien door vooral de eerste Europese zeevaarders in het midden van de 15e tot en met de 17e eeuw. Deze hadden met hun reizen naar dit werelddeel geen ander doel dan desnoods met grof geweld goud, waardevolle goederen en tot slaaf te maken mensen uit Afrika te halen. Zij schetsen dan ook veelal onbevangen hun beeld van Afrika en het Europees optreden in deze periode. De uitkomst daarvan en het verhaal van Jan Wils dragen bij tot een meer genuanceerd inzicht in het begin en het verloop van de trans-Atlantische slavenhandel.
Het nader bestuderen van de bronnen in de archieven en de primaire geschriften van deze en andere Europese zeevaarders leidde tot andere dan de bekende inzichten over het begin van de contacten tussen Afrikanen en West-Europeanen. Deze zijn in dit boek weergeven evenals de opmerkelijke gebeurtenissen tijdens de overtocht uit het bijgehouden journaal van Jan Wils. Daarbij is er de nuancering van de machtsverhoudingen in West-Afrika, het aanzien van de aanvang van de slavenhandel, het Afrikaanse aandeel in die handel evenals de realiteit van de ontwikkelingen op het slavenschip.

(lees meer…)

Tip3
De Duitse revolutie 1918-1919: de nasleep van de Eerste Wereldoorlog
Auteur: Sebastian Haffner

Vertellingen van victorie en verraad:
Sebastian Haffner over de Duitse Revolutie

Er zijn boeken die je leest en dan weglegt: interessant, en dat was het dan. Er zijn ook boeken die je leest, herleest, en nogmaals herleest, en waar je telkens weer plezier aan beleeft. Niet zozeer als naslagwerk, maar als mentale belevenis, als bron van inzicht en meer. De Duitse auteur Sebastian Haffner schreef zo’n boek: ‘De Duitse revolutie 1918-1919: de nasleep van de Eerste Wereldoorlog’. Het gaat over die revolutie, en hoe die de nek werd omgedraaid door sociaaldemocratische politici en door moorddadige militaire eenheden.

Het boek is een stuk kritische geschiedschrijving, in glashelder, meeslepend, vaak humoristisch proza. Met dit boek geeft hij die miljoenen arbeiders en soldaten die destijds in opstand kwamen tegen keizerrijk, oorlogsmisère een welverdiende hoofdrol – als collectieve hoofdpersoon, maar ook als slachtoffers van hun eigen leiders. Die aanvoerders, de sociaaldemocratische politici tot wier aanhangers veel van die arbeiders zich rekenden, verschijnen bij Haffner als regelrechte verraders van de revolutie. Het is dat conflict – arbeiders die de maatschappelijke orde grondig probeerden te verbouwen, sociaaldemocratische regeerders die deze verbouwing hardhandig neersloegen, veelal met behulp van rechtse militaire eenheden – dat Haffner helder uiteenzet. De belangrijkste tekortkoming van het boek: het is veel te kort. Lees verder

(bestel)

Tip4
De kinderen van de nacht
over wolven en mensen

Auteur: Dik van der Meulen

Mensen hebben altijd een paradoxale verhouding met wolven onderhouden. De wolf, kameraad in de oertijd en stamvader van alle honden, ontwikkelde zich na de oudheid tot de duivel in persoon. Eeuwenlang is hij met alle middelen bestreden – tot er, recent, een kentering kwam. Steeds meer mensen noemen hem nu ‘de kroon op het moderne natuurbeleid’.

De kinderen van de nacht is het verslag van een zoektocht naar de wilde wolf én naar de wolf in de mens – met onverwacht resultaat. Behalve een zinnebeeld van wreedheid en vraatzucht blijkt de wolf het symbool van mystieke krachten en seksuele oerdriften; een dier dat naast angst ook bewondering en genegenheid oproept.

(lees meer…)

Tip5
Animal Liberation
The Definitive Classic of the Animal Movement
Auteur: Decamp Professor of Bioethics Peter Singer

Since its original publication in 1975, this groundbreaking work has awakened millions of people to the existence of ”speciesism”—our systematic disregard of nonhuman animals—inspiring a worldwide movement to transform our attitudes to animals and eliminate the cruelty we inflict on them.

In Animal Liberation, author Peter Singer exposes the chilling realities of today’s ”factory farms” and product-testing procedures—destroying the spurious justifications behind them, and offering alternatives to what has become a profound environmental and social as well as moral issue. An important and persuasive appeal to conscience, fairness, decency, and justice, it is essential reading for the supporter and the skeptic alike.

(lees meer…)


Eerdere Boekentips