Boekentips week 3 2019

Elke week schotelt de redactie van Krapuul je 5 boekentips voor. Tips die verband houden met artikelen die in de de voorafgaande week gepubliceerd zijn of gewoon een boek dat we de moeite waard vinden om als leestip aan te bieden.

De rubriek “BOEKENTIPS” is samen met de advertenties in de rechterkolom onderdeel van ons inkomstenmodel. Wij moeten inkomsten verwerven om de hoge kosten van hosting, noodzakelijk vanwege de aanhoudende aanvallen op de website, te kunnen bekostigen.

Als jij op één van de door ons aangeboden linken naar Bol.com klikt en je koopt het of willekeurig elk ander product, dan ontvangen wij naar gelang het product een bescheiden commissie.

Dus draag je ons een warm hart toe klik en koop 😉

Tip1
Dieren met toekomstplannen
Slim vooruitkijken in de natuur
Auteur: Frans van der Helm

Het denk- en voorstellingsvermogen van dieren wordt steeds beter onderzocht. Nieuwe inzichten in het gedrag van allerlei dieren geeft aan dat zij niet vastzitten in het hier en nu, zoals lang werd gedacht: lessen uit het verleden zorgen voor prachtig creatief gedrag in het heden. Nog maar kort hebben wij oog voor een vermogen van dieren dat we alleen zelf dachten te bezitten: de mentale tijdreis. Kraaiachtigen en ratten blijken een prima en subtiel geheugen te hebben. Orka’s en apen turen in de toekomst en bereiden zich voor op verwachte situaties en gebeurtenissen. Dat doen ze zelfs om aan behoeften tegemoet te komen die ze op het moment zelf nog niet voelen.
Etholoog Frans van der Helm geeft een boeiend overzicht van de laatste en verrassende ontwikkelingen in onze kennis over hoe dieren omgaan met verleden, heden en toekomst, afgewisseld met al even beeldend beschreven eigen ervaringen met zijn tijdgenoten onder de dieren.

(lees meer…)

Tip2
Woestijngeest
Verhalen
Auteur: Jan Zwaaneveld

De bundel ‘Woestijngeest’ bevat 18 korte verhalen van Jan Zwaaneveld, die voor een deel al eerder zijn gepubliceerd in literaire tijdschriften als Liter, Extaze, Absint en Tijdschrift Ei. De verhalen bevatten veelal surrealistische elementen. Terugkerende thema’s zijn (al dan niet verloren) liefde, vriendschap en de dood. De schrijver is een enthousiast natuur- en muziekliefhebber en heeft veel gereisd, en ook dat vind je terug in zijn verhalen, waarin de personages en gebeurtenissen overigens voor het overgrote deel fictief van aard zijn. De verhalen worden bevolkt door een bonte verzameling vreemde personages: einzelgängers, een dronken Sinterklaas, fantasten, zoekers, vreemdgangers en de man die vriendschap sluit met een hagedis. Laat je meevoeren door de wondere wereld van ‘Woestijngeest’, een verhalenbundel waarin niets is zoals het lijkt.

(lees meer…)

Tip3
Een zoon voor de Führer
De nazi-utopie van Julia Op ten Noort
Auteur: Roel van Duijn

‘Julia’s ongeduldige perfectionisme lijkt op dat van mij. En ik krijg de zenuwen: zou het dan mogelijk zijn geweest dat ik, als ik in een ander nest en wat vroeger was geboren, ook nazi geworden was?’ – Roel van Duijn, oprichter van Provo en pacifist
Dit is de biografie van de meest betekenisvolle nazivrouw die Nederland gekend heeft. Nee, niet Florrie Rost van Tonningen, de Zwarte Weduwe, die extreem lang op haar eigen duim is blijven hameren, maar een dame die meer eigen initiatief had en een veel interessantere ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Julia Op ten Noort was ophitsend, aantrekkelijk en creatief; oprichtster van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie en speciale protegé van Himmler.

(lees meer…)

Tip4
De Pandemie van het Rechts-Nationalisme
De wereldwijde waan van de ”alternatieve feiten” en het ”fake news”
Auteur: Carl Denef

De laatste jaren zijn rechtse en extreemrechtse partijen in Westerse landen onheilspellend in opgang. Ze willen mensen uit arme en onderontwikkelde Moslimlanden buiten de landgrenzen houden om een blanke suprematie te vestigen. Het Westen voelt en toont zich superieur en ligt hierdoor aan de grond van aanslagen tegen de seculiere staat, maar ook van een stijgende onzekerheid over de eigen identiteit. Velen hebben de indruk dat zij niet meer meetellen in de beslissingen van de overheid. De rijken bouwen een verstandhouding van mutuele voorkeur op met de machtigen. Anderzijds is er de klacht van gevestigde migranten dat ze als tweede rang burgers worden aanzien en dat ze gediscrimineerd worden. Dat leidde tot het succes van partijen met een rechts- tot extreemrechts nationalistisch discours, wat de democratie gevaarlijk kan ondermijnen. Erger nog, machthebbers proberen slinks de feiten te verdraaien en die als waarheid voor te stellen. De pers wordt verweten van ‘fake news’ te brengen. Niemand kan hier onverschillig voor blijven en zeggen “er zijn alle soorten mensen, dominerende en volgzame, goede en slechte, altruïsten en egoïsten, laat ons maar niet te veel veranderen.”

(lees meer…)

Tip5
Spiegel van de natuur
Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief
Auteur: Matthijs G.C. Schouten

De zienswijze dat de natuur bezield is, was ooit wijdverbreid… De manier waarop we naar de natuur kijken, verschilt van cultuur tot cultuur. De islam spreekt bijvoorbeeld over de vele levenslessen die Allah in de natuur aanbracht. Het boeddhisme benadert de natuur vanuit een houding van respect voor alle levende wezens. In het westen daarentegen zijn we de natuur vooral gaan zien in termen van nut en bruikbaarheid.
Spiegel van de natuur zet de lezer aan tot nadenken over zijn eigen natuurbeeld, en daarmee tot reflectie over de toekomst van de natuur.

(lees meer…)


Eerdere Boekentips