Boekentips week 14 2019

Elke week schotelt de redactie van Krapuul je 5 boekentips voor. Tips die verband houden met artikelen die in de de voorafgaande week gepubliceerd zijn of gewoon een boek dat we de moeite waard vinden om als leestip aan te bieden.

De rubriek “BOEKENTIPS” is samen met de advertenties in de rechterkolom onderdeel van ons inkomstenmodel. Wij moeten inkomsten verwerven om de hoge kosten van hosting, noodzakelijk vanwege de aanhoudende aanvallen op de website, te kunnen bekostigen.

Als jij op één van de door ons aangeboden linken naar Bol.com klikt en je koopt het of willekeurig elk ander product, dan ontvangen wij naar gelang het product een bescheiden commissie.

Dus draag je ons een warm hart toe klik en koop 😉

Tip1
Het isgelijkteken
Auteur: Robbert Dijkgraaf

Het favoriete wiskundige symbool van Robbert Dijkgraaf is het isgelijkteken. Dit bescheiden teken bezit een enorme kracht omdat het in één formule twee verschillende werelden weet te verbinden. Zo kunnen ideeën vrij van de ene kant naar de andere kant stromen. Op dezelfde wijze brengen deze essays de meest verrassende onderwerpen bij elkaar: de paus en de oerknal, de octopus en de robot, Einstein en een rekenfout, Google en de PTT, kunst en wetenschap.

(lees meer…)

Tip2
Ik, moeder
verhalen
Auteur: Annemarie de Gee & Eva Kelder

Dertien auteurs schreven een krachtig mozaïek van het moederschap. Soms rauw, soms vertwijfeld, soms melancholisch. Maar altijd echt. In Ik, moeder wordt het moederschap ter discussie gesteld én gevierd.
Annemarie de Gee en Eva Kelder zagen hun schrijvende leven veranderen door de komst van een kind. De transformatie die het moederschap in denken, doen en leven teweeg kan brengen werd volgens hen slechts marginaal weerspiegeld in literatuur. Zij wilden een beeld scheppen waarin de moeder géén plat personage is maar juist geschakeerd, zodat we ons in haar herkennen.

(lees meer…)

Tip3
Angry White People
Coming Face-to-Face with the British Far Right
Auteur: Hsiao-Hung Pai

There is a new anger brewing in Britain. In the pubs and estates, the cafes and football stadiums, the mood is unsettled. People kick back increasingly against whoever or whatever is presented as the latest scapegoat. Delving deep into the day-to-day of a marginalized section of the working class, Angry White People offers an unparalleled survey of this anxious, uncertain, febrile Britain. From the English Defence League (EDL) to UKIP activists, Hsiao-Hung Pai conducts a fantastically daring investigation. Amongst those she follows are Darren, a Lutonian who helped found the EDL but is now a dedicated anti-racist Labour activist, and Tommy Robinson, infamous founder of the EDL, whom Pai observes changing from a young, foul-mouthed kid to a suited-and-booted Oxford Union guest speaker and hate preacher. Uncovering disturbing levels of racism in our society which must be confronted, Pai also identifies concerns arising from exclusion and inequality in a post-industrial economy. Angry White People is the essential account of social discontent in Britain today.

(lees meer…)

Tip4
Het zesde uitsterven
hoe de mens even catastrofaal is als de asteroïde die de dinosauriërs wegveegde
Auteur: Elizabeth Kolbert

Darwin dacht dat uitsterving heel traag gebeurde. Maar recente geologische ontdekkingen bewijzen dat hij ongelijk had. Als de aarde snel verandert, volgt er al gauw een massale sterftegolf. In het laatste half miljard jaar vonden er vijf van die sterftegolven plaats, waarna er pas na miljoenen jaren nieuwe soorten opduiken. Ook vandaag sterven er heel wat diersoorten uit aan een alarmerend snel tempo. Wetenschappers van over de hele wereld zijn ervan overtuigd dat de zesde sterftegolf bezig is. En dit keer is de oorzaak geen asteroïde of nieuwe ijstijd, maar de mens zelf! ELIZABETH KOLBERT trok met geologen, botanisten en biologen het veld in en stelde met eigen ogen vast hoe snel de wereld aan het veranderen is.

(lees meer…)

Tip5
Knarsende natuur
De verhouding tussen mens en natuur gevangen in woord en beeld.
Auteur: Bert van den Berg Illustraties Peter Venrooij

Knarsende natuur is een poëziebundel die de natuur tot onderwerp heeft, maar wel bekeken vanaf een ongebruikelijk standpunt. Poëzie hoeft geen gladde weergave te zijn van de ervaringen van de dichter, poëzie mag knarsen en schuren, poëzie mag iets met de lezer doen. In deze bundel knarsen de observaties bij tijd en wijle flink. Dat is geen toeval want de natuur is geen gepolijst gegeven. Schoonheid, rauwheid, dramatiek, het komt in de natuur allemaal voor en regelmatig zelfs tegelijkertijd.

(lees meer…)


Eerdere Boekentips