GL en PvdA tegen verhoging minimumloon

Omdat er (zucht) binnenkort weer verkiezingen zijn, dit keer voor het Europees Parlement, de komende tijd wat meer aandacht voor het stemgedrag van de ‘linkse’ (kuch) partijen in de Tweede Kamer. Dat stemgedrag valt – laten we het vriendelijk zeggen – niet altijd voor 100% samen met de verkiezingsretoriek.

Op 19 december 2018 behandelde de Tweede Kamer de motie-Van Rooijen/Leyten (respectievelijk 50+ en SP) om het minimumloon met 3% te verhogen:

MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk recentelijk het minimumloon met forse percentages hebben verhoogd;

overwegende dat de genoemde landen allemaal een enorm begrotings-tekort hebben van enkele tientallen tot vele honderden miljarden euro’s of dollars per jaar; overwegende dat de ontwikkeling van het sociaal minimum en het minimumloon ook in Nederland de stijging van de kosten van levensonderhoud niet of nauwelijks kan bijbenen;

verzoekt de regering, om op de kortst mogelijke termijn het wettelijk minimumloon met 3% extra te verhogen, boven op de reguliere indexatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen Leijten

De uitslag wekt weinig verbazing. Het stemgedrag van GL en PvdA des te meer:

“Hoedt u voor de als links vermomde rechtsen, mijdt ze als pest, want ze zijn erger dan de rest”