Zocht Donald Trump steun bij Oekraïne tegen Joe Biden?

Het is weer tijd voor de wekelijkse schending van de (grond)wet door de regering Trump.

Intelligence Inspector General Michael Atkinson kwam een bericht van een klokkenluider ter ore over een belofte die Donald Trump per telefoon aan een buitenlandse regering gedaan zou hebben. Dit was dermate zorgwekkend dat de klokkenluider in kwestie dit aan de Inspector General meende te moeten melden.

Deze dient dit dan op zijn beurt aan de Director of National Intelligence te melden, en die dient een dergelijk bericht aan het Congres door te geven.

Klokkenluidersregelingen zijn in het leven geroepen om het mogelijk te maken voor mensen om zonder retaliaties van degenen over wie ze de klok luiden – in dit geval het hoofd van de uitvoerende macht, de president – te kunnen waarschuwen over misstanden. Wat je dan dus niet wil is dat diezelfde Director of National Security dit met een ander onderdeel van de uitvoerende macht, in dit geval het Ministerie van Justitie, gaat overleggen. En al helemaal niet als dat geleid wordt door Trumplakei William Barr die het gehele ministerie inzet als het persoonlijk advocatenkantoor van Trump. Deze klokkenluider heeft nu misschien zijn bescherming en anonimiteit wel verloren, en als we iets weten van Trump dan is het wel dat hij wraakzuchtig is.

En u raadt het al: het ministerie adviseerde om de informatie achter te houden voor het Congres, in flagrante overtreding van de wet.

The DNI said the complaint involved “confidential and potentially privileged matters relating to the interests of other stakeholders within the executive branch.” (CNN)

Ja allicht, anders zou het niet door een klokkenluider gemeld te hoeven worden. Wat Trump betreft is alles geprivilegieerd dat hem schade kan berokkenen. Dit is de tweede keer dat de Amerikaanse regering dwars voor de uitvoering van een wet gaat liggen die nu juist BEWUST zo ontworpen is dat de regering er helemaal niks mee te maken heeft. Precies datzelfde was het geval bij het opvragen van Trumps belastingaangiften door het Congres van de IRS, wat door het Ministerie van Financiën werd tegengehouden. Ook daar wordt letterlijk het woord “shall” in de aangehaalde wet gebruikt, in de zin dat het Congres de gevraagde informatie ZAL overhandigen. Zonder tussenkomst van wie dan ook en speciaal niet de regering omdat die nu juist omzeild moet worden in zulke gevallen.

The Director of National Intelligence houdt blijkbaar vol dat het hier een klacht betrof die niet onder de jurisdictie van de DNI viel.

“Atkinson made clear that he disagreed with a lawyer for the Office of the Director of National Intelligence, who had contradicted the inspector general and found that the whistleblower complaint did not meet the statutory definition of an urgent concern because it involved a matter not under the DNI’s jurisdiction.” (Washington Post)

Voorzitter van de House Intelligence Committee Adam Schiff heeft al aangekondigd wellicht via een rechtszaak af te gaan dwingen dat de informatie van de klokkenluider alsnog aan het Congres wordt doorgespeeld. Hoezo wellicht?? En vergeet die eindeloze rechtszaken, want zoals afgevaardigde Jackie Speier van Californië in Ari Melbers The Beat over de kwestie in dit aan te raden videofragment zegt vanaf 5.58 kunnen die jaren duren, dat gaat helemaal nergens heen. En dan zijn er natuurlijk overal ook nog tientallen Trumprechters benoemd. Nee, zoals zij ook zegt, het wordt tijd om deze weigeraars van informatie en negeerders van dagvaardingen in zogenaamd inherent contempt te gaan houden, in tegenstelling tot de standaardprocedure waarbij dat in een rechtbank wordt afgehandeld. Dat is voor het laatst in de jaren dertig gedaan en het is nogal een toestand, want de hele behandeling ervan moet dan in het Congres gebeuren, maar het is de enige mogelijkheid die overblijft. Want dan kan het Congres zelf boetes opleggen, of iemand zelfs vastzetten in hun eigen cel totdat die meewerkt. Ook commentator Jason Johnson zegt in datzelfde videofragment dat het nu tijd wordt mensen door de Sergeant at Arms voor de commissie te laten slepen.

Intussen vermoedt men ten sterkste dat het betreffende telefoongesprek er een met de president van Oekraïne betrof. Een kwestie die speelt in verband met Oekraïne, is dat de zoon van Trumps vooralsnog belangrijkste opponent in de komende verkiezingen, Joe Biden, daar betrokken was bij een gasbedrijf. De Republikeinen menen/hopen dat die zich daar aan corruptie schuldig heeft gemaakt, alhoewel de Oekraïense justitie al geconcludeerd heeft dat daar geen sprake van was. En Trumps persoonlijke advocaat, Rudi Giuliani, heeft Oekraïne proberen te bewegen om nog eens achter die zaak aan te gaan. Dit om Biden te kunnen beschadigen natuurlijk. Men vermoedt bovendien dat men daarbij met 250 miljoen dollar voor militaire doeleinden heeft gezwaaid, die al toegezegd was maar vooralsnog achtergehouden is door de VS. Of het betreffende telefoongesprek hiermee te maken had ligt nog niet vast.

Sommigen zeggen (weer) dat als het waar is dat Trump Oekraïne heeft willen inzetten voor zijn herverkiezing hiermee nu echt een grens overschreden is, maar we weten inmiddels dat de Republikeinen tot vrijwel alles bereid zijn om hun president niet te laten vallen. Wat de Democraten betreft loopt er nog steeds een scheidslijn door de partij of het nu verstandig is een impeachmentprocedure te beginnen of niet.

Volgens mij kunnen ze niet anders. Je kunt gedrag als dit van een president niet laten passeren en dan alleen maar hopen dat hij niet herkozen wordt. Dit is niet normaal, hij mag niet de geschiedenis in gaan als een president die slechts niet herkozen werd (àls dat al gebeurt!) omdat hij niet zo goed was. Hem moet op zijn minst de schande van een dergelijke procedure aangedaan worden, en ook al wordt het niet bekrachtigd door de Senaat, als de beschuldigingen later toch nog eens bevestigd wordt dan zijn het de Republikeinen geweest die hem in het zadel hebben gehouden, niet de Democraten. Ook dat moeten de Democraten zeker stellen, dat de verantwoordelijkheid voor dit schandelijkste presidentschap aller tijden geheel bij de Republikeinen komt te liggen.