Utopische sociologie. Lichte gedichten van Peter Maurin. Pinksterteksten B

De vergeten mens

De vergeten mens is vergeten
omdat geestelijken hebben vergeten
contact te maken met de vergeten mens.
En geestelijken hebben vergeten
contact te maken met de vergeten mens
omdat geestelijken vergeten hebben
logica te gebruiken voor wat praktisch is.
En omdat geestelijken vergeten hebben
logica te gebruiken om uit
te zoeken wat praktisch is
zijn ze er niet in geslaagd ons een sociologie
te geven die iets met theologie van doen heeft.
Als er een sociologie was
die iets van doen heeft met theologie
was het de sociologie van St. Franciscus van Assisi
van St. Thomas Aquinas en St. Thomas More.
Maar de sociologie van St. Franciscus van Assisi,
St. Thomas Aquinas en St. Thomas More
was een utopische sociologie,
en geestelijken zijn niet geïnteresseerd in Utopia’s
zelfs niet in christelijke Utopia’s.

De wet van de heiligheid

“Niemand kan twee heren dienen,
God en de Mammon.”
“Wees volmaakt
zoals uw Hemelse Vader
volmaakt is”.
“Als u volmaakt wilt zijn
verkoop dan alles wt u heeft
geef het aan de armen
en volg Mij.”
– Het Nieuwe Testament.
“Dit zijn harde woorden”,
zegt Robert Louis Stevenson.
“Maar de harde woorden
van een boek
zijn de enige reden
waarom het boek geschreven is.”

In zijn encycliek over
Franciscus van Sales
zegt de Heilige Vader:
“We kunnen het geloof
niet aanvaarden dat dit gebod
van Christus alleen
een selecte en bevoorrechte groep betreft,
en dat alle anderen
kunnen denken dat zij Hem behagen
als zij een lagere graad van
heiligheid hebben bereikt.
Juist het tegendeel is waar,
zoals uit de algemene strekking
van Zijn woorden blijkt.
De wet van de heiligheid
omvat alle mensen
en laat geen
uitzondering toe.”

Er is wrijving
tussen de rijken
die graag rijker
willen worden
en de armen
die niet armer willen worden.
De rijken,
die rijker willen worden
wenden zich tot de Kerk
om hen te behoeden
voor de armen die
niet armer willen worden.

Maar de Kerk
kan de rijken alleen zeggen
als zij rijker willen worden:
“Wee u rijken,
die rijker willen worden
als u niet de armen helpt
die niet armer willen worden.”

Zorg voor de grond

Andrew Nelson Lytle zegt:
“Ontsnappen aan het industrialisme
gaat niet door socialisme
of sowjetisme.
Het antwoord ligt
in een terugkeer
naar een maatschappij
waarin landbouw wordt bedreven
door de meeste mensen.
Het is eigenlijk onmogelijk
dat een cultuur
helemaal gezond is
zonder passend respect
voor de grond,
ook al denken
nog zoveel stedelingen
dat hun voedsel
van de kruidenier
of de delicatessenzaak komt
of hun melk uit een blikje.
Deze onwetendheid
verlost hen niet
van uiteindelijk afhangen
van de boerderij.”

We lijken te denken

Sint Franciscus vond
dat het kiezen voor armoede
net zo goed is
als het trouwen
met het mooiste meisje ter wereld.
We lijken te denken
dat arme mensen
maatschappelijke lastposten zijn
en niet Ambassadeurs van God.
We lijken te denken
dat Vrouwe Armoede
een lelijk meisje is
en niet het mooie meisje
dat Sint Franciscus van Assisi
haar noemde.
En omdat we zo denken
weigeren we de armen te voeden
met onze overtollige goederen
en laten we de politici
rondlopen als zakkenrollers
om Peter te beroven
om Paul te betalen,
en de armen te voeden
door de rijken
te laten betalen.