De verzetshelden kruipen uit hun holen

“Vrijheid! Vrijheid!” is al wat ik zie
Geroep van “Vrijheid en Democracy.”

Het gaat er niet om dat we beslist gelijk moeten krijgen. Nou ja, eigenlijk wel natuurlijk. Er is nogal een kloof tussen het Passagenproject van Maria Trepp, uit de oerdagen van het bloggen – omstreeks de eeuwwisseling -, en de toch nog behoorlijk onverwachte ongerustheid van rector magnificus Stolker van de Leidse Universiteit.
U laadt de verdenking op u pas in actie te komen als er wel erg veel publiciteit op gang komt, hooggeleerde Stolker. Dat uithoekje van de universiteit is toch al decennia bekend als vrijplaats voor ultrarechtse opiniebakkerij.
Je kunt je afvragen waarop de doctorstitel van Baudet gebaseerd is. Maar mijnheer Ellian, was die dan wel professorabel?

Horen wij het Humanistisch Verbond en De Vrije Gedachte nog over Cliteur, nu zijn opvattingen zowaar in De Media op de korrel worden genomen?
Dat zijn al drie instellingen met een eerbiedwaardig verleden: de humanisten, de vrijdenkers, de oudste universiteit van Nederland. Maar ze waren al bezoedeld, ook zonder dat er nu plotseling GESCHOKT gedaan wordt over opvattingen die al tientallen jaren verkondigd worden.

De mist die inmiddels is gevallen over wat Baudet zelf de grootste partij van Nederland placht te noemen maakt het moeilijk te beoordelen wie in dit geval de verzetshelden van na de bezetting zijn. Het is eigenlijk beledigend voor ratten als je zegt dat de ratten het zinkende schip verlaten, nog steeds, bij bosjes. Maar ze waren lid, ze hebben hun baantjes en ze moeten het ideologisch eens zijn geweest met Baudet en niet te vergeten Freek Jansen, die de messen gaat slijpen. Annabel Nanninga, treurig duo Voet & Schut, Eppink – als ze al echt afstand nemen van Baudet en Jansen zijn ze heus niet plotseling voorbeeldige democraten geworden.

En gevestigd rechts was (en is?) maar al te bereid in zee te gaan met een club waarvan wij bij Krapuul en anderen op zoveel als marginaal en extreem aangeduide plaatsen van begin af aan wisten dat hij racistisch en antisemitisch is, moslim-, vrouwen- en homohatend en noem maar op. Het heeft VVD en CDA niet belet er mee te besturen in Noord-Brabant en Limburg, alsof het een partij was waar mee “te werken is”. Dat laatste zullen ze nog blijven volhouden ook, nu er geen partij meer blijkt te zijn.

De NSB is na de bevrijding schielijk verboden, de SGP geschorst. Die laatste komt daarvoor ook weer in aanmerking en de eerste, we weten wat het is en wie het zijn.
Let maar op, bij radio en televisie zullen ze alle ophef met de mantel der liefde bedekken en iedereen die iets te zeggen heeft over Forum voor Democratie met graagte aan het woord laten. Baudet bovenal.
We zijn hier – net als achteraf gezien na mei 1945 – nog lang niet van af.