De zondeval van een SP-bestuurder

arbeidsethosAl eerder berichtten we over de financiële problemen bij het Groninger SW-bedrijf  Synergon. Het bedrijf kampt met een miljoenentekort,  een tekort dat de komende jaren naar verwachting alleen maar zal oplopen. Dat  tekort wordt mede veroorzaakt doordat het Rijk haar financiële bijdrage aan de WSW af gaat bouwen. Gemeenten worden geacht dat te compenseren, maar dat is voor de veelal straatarme gemeenten in Oost-Groningen geen reële optie.

Eerder deze week hebben de gemeenten een brandbrief gestuurd naar  staatssecretaris Jetta Klijnsma, waarin ze nog maar eens hun beklag doen over de voorgenomen maatregelen.  Die brief zou niet bijzonder interessant zijn, ware het niet vanwege enkele passages die verwijzen naar de Participatiewet. De Participatiewet is eigenlijk de door Bruin I bedachte Wet Werken naar Vermogen (WWNV),  een wet waartegen Jetta Klijnsma in april 2012 nog op het Malieveld stond te demonstreren. Niet gehinderd door iets als een geweten gaat Klijnsma deze VVD-wet die een aantal draconische ingrepen in Bijstand, WAJONG en WSW bevat, dus vrolijk zélf invoeren.

Dat PvdA’ers  niet de enigen zijn, die – wanneer dat zo uitkomt – onmiddellijk  alle principes overboord gooien, wordt bewezen door Hennie Hemmes, wethouder in Pekela namens de SP én voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Synergon. Dat de Participatiewet een  volstrekt asociaal werkstuk is, dat bijstandsgerechtigden stelselmatig criminaliseert, Wajongers een deel van hun inkomen afpakt en van de SW een sterfhuis maakt, is Hemmes blijkbaar volledig ontgaan. Zo schrijft Hemmes in de boven genoemde brandbrief:  “Er is in Oost Groningen geen discussie over de uitgangspunten van de Participatiewet” en “Om de Participatiewet succesvol uit te kunnen voeren is het niet genoeg om keuzes te maken”.  Meer dan merkwaardige uitlatingen voor een SP’er. Dat je als wethouder gehouden bent wetgeving van het Rijk ook daadwerkelijk uit te voeren is natuurlijk duidelijk.  Dat je de uitgangspunten van een wet die door  je eigen partij als asociaal wordt gekwalificeerd onderschrijft, is nog wel even van een andere orde. Het probleem met de Participatiewet is in Hemmes’ ogen niet het uitsluiten, vernederen en afknijpen van de minst weerbaren in de samenleving – daar hoopt Hemmes een succes van te maken – maar het feit dat die wet het apparaat waaraan hij leiding geeft voor onoverkomelijke problemen stelt.. Dat je VVD-wetgeving die er expliciet op is gericht de armsten in de samenleving eens flink in het gezicht te spugen tot een succes wilt maken, is een regelrechte gotspeDat zou je als SP’er helemaal niet moeten willen.

Ongetwijfeld had Hemmes de beste bedoelingen toen hij aantrad als wethouder. Inmiddels heeft hij de wensen van het apparaat tot de zijne gemaakt, zijn de belangen van burgers nog slechts van secundair belang en zet Hemmes vrolijk uitkeringsgerechtigden onbetaald aan het werk bij Synergon, inclusief de verdringing van betaalde arbeidsplaatsen waar de SP officieel zo op tegen is.  Waarmee de SP zich in niets meer onderscheidt van PvdA en Groen Links, twee partijen die al eerder dezelfde onzalige weg aflegden.

“The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was which.”

George Orwell – Animal Farm

1 gedachte over “De zondeval van een SP-bestuurder”

  1. En voor wat het xenofobe gehalte betreft kan die club ook met genoemde partijen door één deur en dus begint het er aardig op te lijken dat Nederland de facto een één-partij staat is.
    Toch kan men ook weer niet zeggen dat de democratie slecht functioneert in Nederland: de afbraak van gezondheidszorg, rechtstaat, sociale voorzieningen – kortom de afbraak van de beschaving – en de daarmee gepaard gaande oorlog tegen de meest kwetsbaren kan op warme steun rekenen van de door islam en IS geobsedeerde tokkies in dit land getuige hun stemgedrag bij verkiezingen en de diverse peilingen.
    Goed stuk Pyt, gewaarschuwde mensen tellen voor twee: vertrouw nooit de plaatselijke praatjesmaker die zich zegt te willen inzetten voor het lokale belang via de gemeentelijke politiek….

Reacties zijn gesloten.