Nog maar eens het proces

europaNederland is niet voor niets aangesloten bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dit houdt dus in dat je af en toe naar de rechter moet om een en ander te toetsen, bijvoorbeeld wanneer mensen die ter zake kundig zijn, dat vinden. Zo simpel is het.

Er is in dit geval dus ook geen sprake van een “politiek proces”. Als Wilders gelijk heeft en dit is een “politiek proces” dan moet hij de uitspraak niet accepteren, sterker nog dan moet hij de rechters wraken. Maar dat doet Wilders niet dus hij ziet kennelijk ook wel in dat er hier sprake is van een volstrekt normaal strafproces.

Theo van Boven, emeritus hoogleraar internationaal recht Universiteit Maastricht, plus voormalig lid van het VN-comité tegen rassendiscriminatie;

Waar extreme uitingen van racisme en vreemdelingenhaat structureel en bij voortduring aan de orde zijn, zoals geciteerd in de telastelegging tegen Wilders, is justitieel optreden geboden. Dan is het bij uitstek een rechterlijke taak om tot een oordeel te komen hoe dergelijke uitingen zich verhouden tot de vrijheid van meningsuiting. (Trouw)

En nog een lezenswaardig artikel in Trouw van vandaag.