Uit het hoofdkwartier van Rita Katz

De NRC is een rioolrechtse kutkrant. Een rioolrechtse kutkrant die de lezers tracht aan te praten dat antisemitisme een ‘van uit het oosten overgewaaid verschijnsel’ is. Van daar is het nog maar een klein stapje om in alle ernst te trachten de wereld tevens wijs te maken dat ‘de’ islamieten verantwoordelijk zijn voor de Holocaust. En dat gebeurt dan ook door gedegenereerde wezens, massamoordverheerlijkers in sommige gevallen zelfs, bij bijvoorbeeld de EO waar ze dan een uitgebreid platform krijgen voor hun kolder. Kolder maar niettemin weerzinwekkende en gevaarlijke nonsens.

‘Niet Hitler was schuldig aan de Holocaust. Welnee joh! Hij wilde ‘de’ joden juist gelukkig maken met een eigen stuk land maar ja…die kutmoslims hè. Zo gaat het nou altijd in de wereld: net als er iets goed lijkt te gaan, komen die kutmoslims de boel weer verzieken. Ook toen al.’ Dat niveau. Dat weerzinwekkende niveau.

Diezelfde krant die de weg min of meer plaveide voor dergelijke idioterie houdt er ook ‘zeer betrouwbare bronnen’ op na bij haar ‘berichtgeving.’ Zo zien we dat regelmatig in de NRC geschreven wordt onder verwijzing naar ‘SITE Intel’. Het commerciële bedrijfje van naast de oprichtster nog anderhalve man en paardenkop verschaft de ‘argumenten’ welke de regering van de VS graag wil horen om de zo gewilde oorlogen in het Midden Oosten te kunnen voeren. Hoe geloofwaardig is een dergelijke leverancier van ‘informatie’ eigenlijk? Op gezag van dit bedrijfje berichtte de NRC dat het IS een Britse hulpverlener had onthoofd. Laat ‘SITE Intel’ op haar site niet de onthoofding zelf en het gruwelijke resultaat zien uit piëteit met de kijker – wat ik niet geloof – of is er iets anders aan de hand?

Als het IS die onthoofdingen pleegt – ik geloof absoluut dat het geen leuke, vreedzame lui zijn – om de wereld angst aan te jagen, waarom dan niet alles laten zien? (Overigens: in Saudi Arabië, een bondgenoot van de VS – alsook Nederland – welke zonder diezelfde VS geen vijf minuten zelf kan overleven, zijn in de eerste helft van Augustus 19 mensen door de staat onthoofd). Ik zal niet zeggen dat de Britse hulpverlener Haines niet geëxecuteerd is maar afgaande op wat SITE-Intel mij als leek laat zien, kan ik het ook niet voor zoete koek slikken en zonder meer aannemen – zoals de NRC doet – dat het inderdaad gebeurd is. Toch is het op basis van dit soort filmpjes dat de VS en haar vazallen ons de oorlogen aanpraat die nu al meer dan een decennium gevoerd worden in het Midden Oosten.

Dan is er de oprichtster van dat SITE-Intel, Rita Katz. Zij is afkomstig uit een schatrijke familie die in Irak alles heeft verloren als resultaat van het racisme en de overige waanzin van de Iraakse leiders die destijds aan de macht waren. Vader Katz is zelfs door het Iraakse regime destijds geëxecuteerd. Dat zou een bron kunnen zijn van enorme haat en aversie jegens alles wat ook maar enigszins ruikt naar ‘de islam.’ Mevrouw Katz zelve heeft gediend tijdens haar verblijf in Israël in het IDF. Ook niet echt een omgeving voor een frisse, onbevangen kijk op de wereld lijkt mij zo.

Dat alles plus het feit dat SITE-Intel niet laat zien of kan laten zien wat geclaimd wordt, maakt berichtgeving op basis daarvan wel tot een vrij dubieuze aangelegenheid. Tenzij je als media natuurlijk er op uit bent simpelweg propaganda te bedrijven. Dat zou uiteraard heel best kunnen in het geval van een krant welke ons wil aanpraten dat ‘antisemitisme’ uit het oosten is komen ‘overwaaien.’ Hoe het ook is, in elk geval is het verstandiger niet uitsluitend op basis van wat de NRC bericht onder verwijzing naar dat obscure bedrijfje mee te gaan in de hysterie van Sybrand van Haersma Buma.