Erwin Lensink en de rechtsstaat

U meent in een rechtsstaat te wonen, dat wil zeggen: een staat die geregeld wordt door een gezamenlijk afgesproken stelsel van rechtsregels, niet door willekeur van de bestuurders of rechtshandhavers van dat moment.

Alhoewel er beslist landen bestaan waar het aanzienlijk slechter toeven is dan in Nederland wat dit betreft, is ook onze rechtsstaat bepaald niet perfect.

Dit blijkt uit de maatschappelijke tegenwerking die bijvoorbeeld klokkenluiders in het verleden gehad hebben om hun gelijk te krijgen (Ad Bos, Fred Spijkers), enorme gerechtelijke dwalingen van de afgelopen jaren (Lucia de Berk, de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak).

Deze maand besteden wij aandacht aan een ander geval dat volslagen onmogelijk zou moeten zijn binnen de kaders van een rechtsstaat, namelijk dat van Erwin Lensink, de man die om een statement te maken slechts een waxinelichthoudertje tegen een gepantserde koets wierp, maar daarvoor wel TBS en gedwongen medicatie dreigt opgelegd te krijgen, en bovendien al ZEVEN maanden vastzit.

Het is niet netjes om dingen tegen Gouden Koetsen te gooien, maar deze behandeling van Erwin kan nooit binnen welke proportie dan ook zijn.

Teken daarom de petitie, waarin wij om vrijlating van Erwin Lensink vragen, NU!