Buitenhof 8 mei: Ben Verwaayen & het worstelen met populisme

Onderstaand bericht verscheen eerder op de website van MrWonkish.nl

Ben Verwaayen

In Buitenhof is te gast VVD’er Ben Verwaayen, adviseur van premier Rutte en CEO van Alcatel-Lucent, de Frans-Amerikaanse netwerkbouwer. Over de daadkracht en de toekomstvisie van het kabinet en de tanende invloed van Europa in een globaliserende wereld.

Tien jaar worstelen met het populisme

In zijn nieuwe boek ‘Moeten wij van elkaar houden’ onderzoekt schrijver en essayist Bas Heijne tien jaar populisme in Nederland. En vooral ook het onvermogen van de traditionele partijen zoals PvdA, CDA en VVD, om daarmee om te gaan. Heijne zoekt de wortel van het populisme in de angst voor het verlies aan eigenheid en in het verlangen naar gemeenschap. Welk verhaal zetten de in crisis verkerende middenpartijen hiertegenover? Hebben zij nog wel een verhaal? Daarover een debat met Bas Heijne, historicus en filosoof Adriaan van Veldhuizen (PvdA) en Paul Schenderling van de CDA jongeren.

Bas Heijne: Moeten wij van elkaar houden

Gelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit – keer op keer worden mensen die deze abstracties hoog in het vaandel hebben staan, ontmaskerd als akelig hypocriet, als zogenaamd hoogstaande geesten die er een dubbele moraal op na houden. Daartegenover staan nu bij uitstek menselijke behoeftes: verwantschap, eigenheid, trots. Dat gaat gepaard met een verlangen naar een zuivere gemeenschap: Restore America, Trots op Nederland, Mut zur Heimat! Wat onder vuur ligt is het naoorlogse humanisme zelf.
Waar komt de even heftige als wijdverbreide reactie tegen de geloofsartikelen van de westerse democratieën vandaan? Waarom denken steeds meer mensen dat hun vrijheid alleen gewaarborgd kan worden door het inperken van de vrijheid van anderen? Waarom staat de taal van de rechtstaat machteloos tegenover de taal van het populisme? Moeten de idealen van de Verlichting opnieuw tegen het licht worden gehouden?
Een persoonlijke analyse van wat misschien wel het grootste vraagstuk van deze tijd is: de verstoorde verhouding tussen individu en samenleving.