Nazi 2.0 Wilders wil ariërverklaring voor moslims

Nederland is echt stapelgek geworden.

We laten toe dat de “luie” apartheidsvoorstander en vice-voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma in opdracht van Wilders een wetsontwerp “behoud zwarte pieten” in elkaar flanst. Maar vervolgens moeten we aan Zwarte Piet vragen “Ben jij voor of tegen de Sharia?” En als hij “voor” zegt, mag hij niet blijven maar moet hij het land uitgezet!

Dat schijnt althans de bedoeling te zijn van het voorstel dat Geert Wilders donderdag 18 september in de Tweede Kamer gaat doen.

Ariërverklaring
Onze gedachten gaan nu vanzelfsprekend uit naar de tijden waarin de Nazi’s heersten in Duitsland en ook hier. Om niet te worden uitgesloten van allerlei functies, opleidingen en verblijfsrechten, werd al eind 1940 van o.a. studenten een “ariërverklaring” geëist. Wie niet tekende moest de universiteit verlaten. Er waren er gelukkig velen die weigerden. In Amsterdam en in Leiden bij voorbeeld. Sommigen van hen werden de eerste echte verzetsmensen.

Nazi-Praktijken
Het is een godsgruwelijke belediging van juist deze Nederlanders die pal wisten te staan voor vrijheid van denken en die daarvoor maar al te vaak in Vught en op andere terreurplekken met hun leven moesten boeten, dat in 2014 de leider van een forse parlementaire delegatie de gore moed heeft om Nazi-praktijken in Nederland in te willen voeren. Het gaat niet eens alleen maar om “linkse” Nederlanders. Het vrijheidsbeginsel zit diep in vele Nederlandse versies van liberalisme, van protestantisme, van katholicisme, enzovoort.

Terug naar de Inquisitie, Alva en de Bloedraad?

Dàt is een van de belangrijkste waarden van de cultuur der Lage Landen. Niet de mate van zwartheid van Zwarte Piet en andere beuzelarijen die worden uitgezocht om mensen zoals ik te framen als volksvijanden. Cultuurrelativisme gekoppeld aan zelf nadenken en onderzoeken is een kernwaarde van onze cultuur die we gelukkig met vele andere culturen (in Europa) min of meer delen. Nederland is ontstaan vanuit de strijd tégen de inquisitie, tegen Alva en zijn Bloedraad. Waar zijn in 2014 de Jan en Annie Romein om ons de Erflaters van onze beschaving te tonen?

Afglijden naar Nazi-methoden

Gedachtenpolitie werd door Wilders al aangekondigd in zijn beruchte Kopenhaagse TV-interview: “Elke Moslim die er ook maar aan dènkt om de Sharia in te voeren, moet uit Europa worden gedeporteerd! Tientallen miljoenen.” Letterlijk.
Maar de Nederlandse politiek dook steeds verder weg in de “linkse schuilkerk” en hoopte dat het zou overgaan.

Ook in het huidige Duitsland zou optreden van Geert Wilders niet geaccepteerd worden. Dat blijkt uit de wederwaardigheden van de Münchense voorman van de door Wilders gepromote partij “DIE FREIHEIT”.  Nederland is volstrekt losgeslagen en kwetsbaarder dan bij voorbeeld Duitsland.

Gedachtenpolitie en ariërverklaringen worden in het huidige Duitsland en Groot-Brittannië resoluut afgewezen

Om even te laten zien hoe ver Nederland uit het lood ligt wat de bestrijding van Nazisme 2.0 betreft, hierbij de historie van de Duitse Partei “Die Freiheit”. Een paar jaar geleden lanceerde de Münchense voorman van deze door Wilders gepromote partij (3 redevoeringen in Berlijn en Bonn) een “10 puntenplan ” voor een “Endlösung” van het Islam-probleem in Duitsland. Het verscheen op de massablog “PI” (Politically Incorrect”). Eén van de punten was een screening van elke moslim in Duitsland aangaande diens opvattingen over de Sharia en andere onderdelen van de Islam. Bij negatieve uitkomst zou deportatie moeten volgen.
De Beierse afdeling van “Die Freiheit” schorste de auteur van dit artikel onmiddellijk, maar even later dook hij weer op als lid van het partijbestuur van “Die Freiheit”. Intussen is Die Freiheit opgeheven en overgegaan in AfD, Alternative für Deutschland.

In München suddert nog een aktiegroepje verder dat zich verzet tegen de bouw van een moskee. Ook in Londen moet je niet zijn voor een Wildersachtige haatcampagne tegen alles wat Islam is. Cameron refereerde aan de Islam als een religie van de vrede.

Nederland verzaakt aan zijn vrijheidstraditie als het Wilders niet wegzet als Nazi 2.0

Wat interessant is, is het feit, dat je elders niet ongestraft gedachtenpolities en en massadeportatie mag voorstellen, maar in Nederland tot nu toe wel. Dat moet stante pede veranderen! Wilders’ ariërverklaring-voorstellen moeten worden gevoegd bij de procedure die al tegen hem wordt voorbereid wegens het “minder Marokkanen”.

Ik zie met welgevallen een aanklacht tegen mij door Wilders die ik met overtuiging “Nazi 2.0” noem, tegemoet. Maar ik vermoed dat de blondgeverfde haatzaaier dat niet aandurft. Hij pakt liever rappers uit Sneek of andere makkelijke doelen.

27 gedachten over “Nazi 2.0 Wilders wil ariërverklaring voor moslims”

 1. Wilders mag een ariërverklaring voorstellen.

  Ik ben tegen een gedachtenpolitie, van zowel de kant van islamofoben die moslims de maat willen nemen, als van goedbedoelenden die haatzaaiend gedachtegoed willen verbieden.

  Maar het moet voor iedereen duidelijk zijn of anders worden dat Wilders’ shariaverklaring niet afwijkt van de ariërverklaring van 1940.

 2. Prachtige Humanistische redenering van Huib. Het is messcherp en tevens laat zien waar Rutte altijd heeft geprobeerd met zijn maatjes Opstelten en Teeven weg te glijpen:

  “Wat interessant is, is het feit, dat je elders niet ongestraft gedachtenpolities en en massadeportatie mag voorstellen, maar in Nederland tot nu toe wel.”

  Hier heeft Huib tevens Glashelder aangegeven waar het aan de Democratische ontwikkeling en tevens Democratische gehalte in Nederland ontbreekt. In Democratisch ontwikkelde landen wordt dergelijke xenofobe Wilderiaanse houding en uitspraken nooit met Totale Stilte tegemoet gekomen, wat in ons land wel in de TK het geval is.

 3. Links,
  ik zou maar oppassen. In Nederland bestaat de gedachtenpolitie in feite al. En aangezien dromen ook in je hoofd afspelen …

 4. De man is kneitergek geworden. Natuurlijk weet Wilders dat 1 miljoen moslims politiek niet in staat zijn om de sharia af te dwingen, laat staan in te voeren.Maar het is weer angst en afkeer zaaien en bij massa’s Nederlanders gaat dit er in als een pepernoot in Zwarte Piet.Het voorstel is even krankzinnig als het voorstel om Jehova’s een verklaring te laten tekenen dat ze niet meer langs de deur mogen om mensen te bekeren.Wanneer staat er iemand van zijn TK collega’s op om een psychiatrisch onderzoek van de man te eisen?

 5. nexus m: Met alle respect, maar afkoelen is exact datgene wat de fatsoenlijke mensen in dit land al veel te lang gedaan hebben. Het is juist een van de grootste redenen dat de nazi’s in dit land weer het grootste woord hebben! Het is ook niet mijn stijl en/of bedoeling om mensen te bedreigen, maar wat blijft over? Nazi’s hebben het hoogste woord en onze volksvertegenwoordigers doen er als echte NSBers het zwijgen toe! De media zijn dermate afhankelijk van internationale nazi geldschieters geworden dat ook daar geen weerwoord van te verwachten is. Wat blijft er dan over? De meest gore infantiele rasistische nazi drek wordt in de landelijke dagbladen geplaatst als lezers reactie, ieder weerwoord hiertegen wordt gewoon niet geplaatst! Ik en mijn vrienden proberen het steeds weer, wordt niet geplaatst. Dus ja, dan schiet men wel eens uit!

  EDIT REDACTIE: JE MAG ZOVEEL UITSCHIETEN ALS JE MAAR WIL MAAR NIET HIER.

 6. Ik zou een wetsvoorstel willen zien waardoor partijen in de 2eK alle geldstromen moeten publiceren, zowel die van de partijkas als de privékas. Dan weten we wie volksvertegenwoordiger is en wie zich daar prostitueert.

 7. Laten we vast stellen dat Wilders al lang in de regering zit: hij heet Asscher. Dat gezegd hebbende is bruin II een immoreel regime en de wetten die het uitvaardigt zijn dan ook per definitie immoreel en hoeven dus ook niet nageleefd worden. De fascistische dwangmaatschappij waarin burgers tegen elkaar opgezet worden, kleine Hitlertjes (pardon: klantmanagers) de weerlozen zullen terroriseren, waarin racisme overheidsbeleid is, onschuldigen op basis van slechts een vermoeden of een anoniem telefoontje van hun bed gelicht zullen worden, waar overheidsgeweld en terreur dagelijkse kost zullen zijn, waar de doodstraf weer zal bestaan en waar mensen van elke waardigheid zullen worden beroofd krijgt al aardig gestalte dankzij Bruin II met Asscher, Klijnsma, Teeven en Opstelten. Dat vraagt om resoluut en vastberaden verzet en wel heel snel. Elke dag uitstel maakt het alleen maar moeilijker. Verzet is een morele plicht van elk fatsoenlijk mens.

 8. Hierbij wil ik een woordje richten aan Links waar mee ik het te doen mee heb omdat geen gehoor wordt gegeven aan zijn reacties in de dagbladen en hem hier mee toch een hart onder de riem wilt steken.

  Misschien moet hij zich wel afvragen dat als die reacties plaatst van het niveau krapuullijstjes, en zich verlaagd tot dreigementen, en zich druk maakt om Sinterklaasliedjes en Zwarte Piet het misschien wel aan hem zelf ligt dat burgers geen trek hebben omdat te lezen en zelfs de linkse media geen podium wilt geven aan dat soort onzin

 9. Er moet eens iemand in de Kamer Wilders voluit Nazi 2.0 noemen, inderdaad. Maar goed, als ze dat niet durven is totaal negeren inderdaad de tweede beste optie.

 10. @Harry, helemaal mee eens. Heb ik in verband met de opkomst van Wilders/PVV in de afgelopen jaren vaker deze vraag gesteld. De officiële politiek in Nederland blijkt heel veel van een Maffiotisch stelsel te hebben, daarom blijkbaar willen ze er niets democratisch, richting transparantie naar de burger ondernemen.

  Het beest is om te blijven herhalen totdat ze uiteindelijk zullen begrijpen dat de burgers/kiezers transparantie willen hebben over wie daadwerkelijk de kudde bestuurt.

 11. van Geffen : Welke linkse media? Als ik uw hersenspinsel zo lees bekruipt mij het gevoel dat u liever de swastika doctrine aanhangt dan een fatsoenlijk sociaal leefklimaat! U weet, als aanhanger van de denkwereld van onze bestuurders, exact welk woordgebruik ik hanteer bij mijn reactie’s naar de zo fraai door uw benoemde “linkse media”? Terwijl ik weet dat als er maar een geur van sociaal betrokken zijn hangt aan de reactie’s deze niet geplaatst worden? Of hanteert u ook de beroemde slogan: ” liever een facist dan een socialist”? Dat zou een hoop van uw schrijfsels hier verklaren! Klein voorbeeldje van het gedachtengoed van onze bestuurders: Vanmorgen in de krant, wanneer Schotland zich afkeert van Engeland wordt Schotland uit de EU geknikkerd. Want dan hoort het niet meer bij het Verenigd Koninkrijk welke wel lid is van de EU. Tegelijk wordt er op gehamerd dat de Oekraine lid mag, nee moet, worden van EU en Nato. Oekraine waar met behulp van EU parlementariërs en neo nazi’s een staatsgreep is gepleegd! Tegelijk is natuurlijk het Verenigd Koninkrijk niet meer dezelfde als Schotland zich terugtrekt. Dat is dan weer geen reden om het Verenigd Koninkrijk uit de EU te knikkeren! Ook hier een staaltje van “liever een facistisch land erbij dan een sociaal land behouden”! Exact de gedachtengang van onze bestuurders, gesteund door mensen zoals u, geeft de neo nazi’s in ons land en ons parlement het idee dat hun mens vijandige denkwereld normaal is!

 12. Linkse media…. rechts roept dat om te doen lijken alsof rechts monddood is gemaakt en dat zij geen eigen mening mogen hebben.

  We weten allemaal beter welk gedachtegoed mensen monddood wil maken en hoe ze andersdenkenden behandelen. Het is precies andersom. Het is alleen dat via nieuwe media de spindoctor (rechtse vinding, zo ook de lobby) heel moeilijk de rechtse misdaden meer kan verhullen en verdraaien. Toch blijft een heel groot deel dom en ziende blind.

 13. Net zoals liberaal zijn ook in feite niks met rechts van doen heeft. En democratie ook niet.

  Want het is links die voor stemrecht vocht en het voor elkaar heeft gekregen. Daarom snap ik sommige vrouwen niet hoe kun je rechts zijn?

  Als het aan rechts lag stonden een paar rijke heren de koek onderling te verdelen met een almachtige koning aan het hoofd. En het gebeurd nu eigenlijk nog steeds. Want stemmen ? JSF NEE en regering doet JA. Om maar iets te noemen.

 14. Nog een staaltje onzindelijk denken van onze bestuurders te danken aan de berichtgeving in de z.g. “linkse media! En eigenlijk nergens als commentaar op het optreden van Timmermans terug te vinden is de situatie rondom zijn emotionele betoog bij de VN. Daarin sprak hij namelijk voor het oog van de wereld geëmotioneerd over wanpraktijken van separatisten. Welke misschien gewoon propaganda t.b.v. Oekrainse regering waren? Deze uitspraken heeft hij later tussen neus en lippen door terug genomen maar het negatieve beeld ten aanzien van deze separatisten blijft wel bij de Nederlander hangen. Is hij zo incompetent of is dit een doelbewuste verdachtmaking geweest? En wat zien we Halbe Zijlstra bij het begin van zijn redevoering bij de algemene beschouwingen beweren? Exact precies dezelfde leugen en geen kamerlid welke deze VVDer daar op wijst! Zo sluipt de extreem rechtse, om niet te zeggen neo nazi doctrine, onze samenleving binnen! Gelukkig kan dit soort berichten hier op Krapuul geplaatst worden. Dit in tegenstelling tot op de z.g. al dan niet “linkse media”!

 15. Zijn er anno 2014 nog linkse en rechtse media? Ik zie ze niet, het zijn zonder uitzondering populististen.Alle kranten kijken elke dag uit het raam hoe de wind staat en daar worden artikelen op geschreven.Maar het liefst hebben de aartsluie inktkoelies nog dat de krant wordt gevuld met nieuws van de internationale persbureaus. Daar hoef je alleen nog een kop boven te zetten, klaar.
  Waar zijn de tijden gebleven van Vrij Nederland, de Nieuwe Linie en de Groene ter linkerzijde en Elsevier ter rechterzijde? Waar is het idealisme gebleven? Waar de drang om de waarheid te zoeken? Het is allemaal middelmatige brei, zonder profiel,zonder echte identiteit.
  De angst voor oplageverlies regeert de redactie. Een oplageverlies dat niet is te stoppen, behalve wanneer je een goeie formule hebt, gemaakt door journalisten en columnisten met een hart voor hun idealen.Helaas,dat soort in de grijze regenjas met in de ene zak the New York Times en in de andere een flacon jenever is hemelen.

 16. Laarmans: Exact, waarheidsvinding is een stille dood gestorven. Het zijn allemaal klonen van de Telegrof geworden!

 17. De reacties lezende denk ik dat er twee hoofdrichtingen zijn wat betreft herstel en democratische herbewapening van Links.
  1. Nooit ophouden om de dingen aan te klagen die het neoliberalisme (privatisering, speculatie) ons oplegt. Nooit ophouden om de aanzetten tot fascisme van Wilders en anderen te benoemen en te veroordelen.
  2. Serieuze alternatieven ontwikkelen binnen een zo breed mogelijke coalitie, gebaseerd op het terugdringen van de privatiseringen in de zorg, in het wonen, in het publieke transport en in de veiligheid (politie en leger). Dat vergt een aanpak die geloofwaardig is. Ik zou een Asscher daarbij niet bij voorbaat willen uitsluiten.

  Zodoende zou er in 2016/7 een alternatief regeerprogram kunnen zijn dat gesteund wordt door SP, groot deel van de PvdA en GL, wellicht ook de Dieren en de verstandige 50plussers. Dan hoeft de arme #Roemer nooit meer met de mond vol tanden te staan.
  Yes! Dat kan! Dat kan echt.
  De privatisering van de schoonmaak is al ongedaan gemaakt. Dat is het begin. Nu de rails, de zorg en het wonen nog.
  Vakbonden moeten weer alternatieve, niet-profit organisaties in de ‘markt’ werpen voor de zorg. Dat kan.
  Sociaal wonen kan ook, als je de profiteurs eruitgooit. Dat kan.
  Kortom: De privatisering moet verjaagd worden uit de sociale sector en uit alles wat fysiek monopolistisch is: Rails, wegen, kabels, ziekenzorg, enz. Dat kan.
  Maar we moeten er wel wat voor doen.

 18. @Laarmans,

  Volgens mij bestaat Vrij Nederland nog steeds gewoon en de columnisten zoals van der Dunk voor de Trouw en een Maarten van Rossum (zeer populair bij linkse studenten) kan je met recht linkse media noemen en ter rechter zijnde HP de Tijd en Elsevier.

  Ik denk dat alleen dat die linkse media links zijn ingehaald door jullie en is volgens mij geen enkele partij in de tweede kamer waar jullie blij van worden.

 19. @van Geffen, goed punt – de Nederlandse politieke systeem is vol mottenballen, schemerige achterkamertjes praktijken zonder enige transparantie, hermetisch afgesloten voor allochtonen (Rutte gaf het zelf recentelijk ook toe – de hoogste wat een allochtoon kan hopen doen is mits heel veul geluk burgemeester van Rotterdam worden, nooit van Wassenaar of Hilversum, laat maar niet over Statsecretaris functie of de functie van Rutte gaan praten – die zijn binnen de apartheidscultuur van Nederland uitgesloten voor allochtonen), vanuit het schemer geregeerd, de politieke leiders en partijen praten enkel elkaar na en durven geen kritiek op de enorme misstanden te doen.

  Jahoor, ik denk dat je gelijk heb, de Nederlandse politiek zou nieuw en vers elan kunnen gebruiken.

 20. @ Marc,

  Dus als een bepaald medium kritisch is op een rechtse partij dan kan je dat dus gelijk typeren als linkse media.
  Wat zal het leven bij jou toch gemakkelijk en eenvoudig zijn !

  @Nexus

  Toevallig is Aboutaleb mijn burgemeester en dat hij een nieuwe termijn krijgt ben ik en vele Rotterdammers zeer blij mee.
  Een burgemeester met ballen, en met zijn achtergrond een ervaringsdeskundige in een grote stad waar wij gelukkig excessen zoals Den Haag ( nog ) niet kennen.

  Dat er voor de rest geen allochtonen op dit soort posten zijn ligt misschien meer aan hun zelf want in het bedrijfsleven ben ik ze op hoge posities ook niet tegen gekomen.

 21. Dat is iets wat jij ervan maakt, van Geffen. Prima verder, hoor. Zalig zijn de simpelen van geest, enzo.

  Trouwens, welke excessen in Den Haag?

  En voor wat het niet tegenkomen in het bedrijfsleven aangaat..tja, ik ken meerdere Nederlanders binnen een hoge functie. Lui waarvan sommigen hen “allochtoon” (willen) noemen i.p.v. Nederlander, of mens.

Reacties zijn gesloten.