Links slachten – zomaar enkele observaties over de discussie over het onverdoofd slachten

De afgelopen maanden heb ik de discussie gevolgd over het onverdoofde ritueel slachten. Een aantal observaties, met enkele links, over de discussie. Er is veel meer materiaal, maar sommige stukken zijn niet (meer) vrij toegankelijk. Lees bij de links vooral ook de reacties.

De tegenstanders van het onverdoofde ritueel slachten zijn vrijwel allemaal ook voorstanders van een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Ik heb tot nu toe maar een enkeling (Ruard Ganzevoort, Jan Hoek) gelezen die het verschil benoemt. De situatie anno nu is dat joden en moslims een ontheffing hebben.  Juridisch is het een ontheffing, in de praktijk is het toestemming, en die toestemming geldt, wanneer je het gewoonterecht van voor 1813 meetelt, al 375 jaar. Voor de meeste schrijvers van artikelen, en de meeste reaguurders, is  dit echter geen overweging. Dat je mensen, in dit geval dus ritueel slachtende joden, een vrijheid afpakt die zij al 375 jaar genieten. Het is juridisch ingrijpend om een bepaalde vrijheid op te schorten, of af te schaffen, iets te verbieden dat altijd mocht. Daar stapt het merendeel van de opiniegevers echter zonder er een woord aan vuil te maken, overheen.

Iedereen weet hoe het gebeurt, en hoe het technisch zit. Ik heb me zelf in mijn vorige leven als verslaggever van het Nieuw Israëlietisch Weekblad enigszins verdiept in hoe een en ander in zijn werk gaat. Ik leer echter nog iedere keer als ik met de professionals praat, veel bij. De meeste schrijvers, pundits en reaguurders hebben echter geen enkele gêne om een juridisch en moreel oordeel te vellen over een slachtmethode waar ze werkelijk de ballen verstand van hebben. In onze huidige maatschappij is kennis verdacht en is iedereen deskundig, ik weet het, maar dit is toevallig een heel technisch onderwerp. Er bestaat echter weinig behoefte er meer over te leren. Het enige medium die de kosjere slachter aan het woord heeft gelaten, is NRC Handelsblad. De reaguurders beroepen zich op de informatie van de Partij voor de Dieren, alsmede een filmpje wat de PvdD heeft laten maken. Er is een literatuuronderzoek gedaan door de Universiteit van Wageningen op basis van research die in het buitenland is verricht. Dus niet in Nederland. Het filmpje is zeer waarschijnlijk niet opgenomen in Nederland, en honderd procent zeker niet opgenomen in het abbatoir in Amsterdam, waar op verschillende dagen halal en kosjer wordt geslacht. Hoezeer de betrokkenen ook proberen duidelijk te maken dat je je oordeel beter kunt vellen op basis van informatie uit Nederland zelf, dat gebeurt dus niet. Er is van de pundits ook niemand die zegt: hee boppers, maak eens een filmpje in Amsterdam.

De mensen die schrijven, reageren vanuit emotie. Die emotie is meestal liefde voor dieren. Helemaal okee, natuurlijk. Er is niets mis met dierenliefde, net zo min als er iets mis is met die mensen die een hekel aan godsdienstige dwingelandij hebben. Vooral het laatste is voor veel schrijvers, sprekers, reaguurders en anderen een reden om de hakken in het zand te zetten. Eindelijk kan een vuist gemaakt worden tegen de dwang van de godsdienst, en kan een begin gemaakt worden met het slopen van de vrijheid van godsdienst! Men schijnt ook te voelen dat het handhaven van iets kleins op basis van de vrijheid van godsdienst de sluizen openzet voor een vorm van religieuze onderdrukking. Je geeft de moslims en joden een kippenpootje, en voor je het weet hebben ze de sjaria ingevoerd en moet Schiphol op zaterdag dicht. Het idee dat vrijheden niet eindig zijn, wil er niet in. Het schijnt in de ogen van deze reaguurders zo te zijn dat je, wanneer je vrijheid aan meneer A geeft, dat op de een of andere manier afpakt van mevrouw B. Dus dat de vrijheid van de kosjere en halal slachters af gaat van een grote vrijheidsgirorekening, en dat er minder vrijheid voor alle andere Nederlanders overblijft. Dat is aantoonbare onzin, al was het maar omdat het kosjer en halal slachten nu al gebeurt en de gemiddelde Nederlander daar niets van merkt. En dus niet in zijn vrijheid wordt belemmerd. Je kunt het afgrijselijk vinden, maar je vrijheid wordt er niet door ingeperkt.

Een heleboel reaguurders weten heel goed wat God wil. God wil namelijk dat het kosjere en halal slachten stopt, want hij vindt het zielig en hij vindt het vast niet erg als de religieuze regel wordt aangepast. Hoe weet jij dat? denk ik dan, maar sommige mensen hebben misschien een hotline met OnzeLieveHeer. Het zijn voornamelijk christenen en ietsisten die zo reageren, hoewel deze link niet het beste voorbeeld is. Ik hoorde op een PvdA-bijeenkomst ook een mevrouw vertellen dat God tegen onverdoofd slachten was. Andere reaguurders weten weer heel goed wat er in de joodse en islamitische boeken en geschriften staat. Nu is islamitische tekstinterpretatie de afgelopen jaren sowieso een hobby geworden van veel amateur-Korangeleerden, maar er wonen ook een heleboel mensen in ons land die de joden willen helpen de Talmoed te herinterpreteren.

In linkse kring, bijvoorbeeld bij de PvdA en bij GroenLinks, bestaat een grote behoefte om het vegetarisme te bevorderen door het ánderen onmogelijk te maken om vlees te eten. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de jood of de moslim die halal of kosjer eet, niet van plan is daar mee op te houden. Die stapt niet over op de kiloknaller bij de plaatselijke C1000. Zo eigenwijs en weerspannig zijn die moslims en joden namelijk.  Op de fora waar GroenLinksers elkaar treffen lees ik regelmatig de triomfantelijke oproep, zoals hier in de reacties, dat joden en moslims vegetariër zullen worden, en dat de vleesconsumptie wellicht omlaag gaat. Ik ben dan zo’n vervelend iemand die ertegen in brengt dat het wellicht niet op de weg van GroenLinks ligt om anderen te dwingen tot vegetarisme, zeker niet wanneer de grote meute van de Nederlanders hier niet toe gedwongen wordt.

GroenLinksers en PvdA’ers zijn ook niet zozeer geïnteresseerd in de consequenties van de maatregel, hen gaat het om de intenties van de maatregel en de goede bedoelingen van de indiener. Het dierenwelzijn wordt een ietsje bevorderd, en dat is toch goed? Dat de consequenties heel groot zijn voor degenen die hier direct mee te maken krijgen, wordt weggewuifd, of de vergelijking wordt getrokken met rokers in een café, of zoiets, of Ferrari-rijders die niet hard mogen rijden op de snelweg. Wanneer ik daar vervolgens tegenin breng (vervelend en irritant als altijd) dat het voorstel van de PVV om de import ook te verbieden, joden en moslims uit Nederland zal wegjagen, blijft het stil. Ik geloof werkelijk dat men niet zover had doorgedacht. Toch menen vele linkse reaguurders dat de oplossing van joden en moslims zelf moet komen, bijvoorbeeld door op te houden met nog langer jood of moslim te zijn. Zie hiervoor bijvoorbeeld de reacties op dit artikel.

Op het afgeschermde forum van GroenLinks op LinkedIn betoogde iemand dat GroenLinks niet de belangen van de orthodoxe joden hoefde te behartigen. Die waren namelijk altijd op de hand van Israël, tegen de Palestijnen, en daarnaast deelden ze de waarden van GroenLinks toch niet. Waarom zou GroenLinks deze mensen steunen? Deze redenering werd op dat forum onderuit gehaald, maar het brengt me op mijn laatste punt: voor sommige linkse Nederlanders is vrijheid van godsdienst rechts, en is dierenwelzijn links. Mensen die zich beroepen op de vrijheid van godsdienst zijn ‘dus’ rechts, en kunnen als zodanig niet ‘voor dieren’ zijn. Je kunt volgens deze redenering niet op hetzelfde moment een jood zijn die kosjer eet, of een halal etende moslim, en links. En aangezien je ‘dus’ niet bij de linkse beweging hoort, hoeft de linkse beweging zich ook niet om jou druk te maken, of zich voor jou in te zetten.

Dit is een momentopname, en zoals gezegd zijn er veel meer plekken waar men met elkaar in gesprek is dan in de fora en onder de teksten waar ik naar heb gelinkt. Misschien klinkt ’t te negatief.  Zo is het niet bedoeld, want ik vind dat veel reaguurders toch proberen hun standpunten met argumenten te onderbouwen. Ik kom weinig bewust antisemitisme of moslimhaat tegen. Het is eerder ’n achteloze onverschilligheid, waarbij sommige mensen een verrassend gebrek aan inlevingsvermogen aan de dag leggen waarom dit onderwerp voor joden en moslims zo belangrijk zou kunnen zijn.

De politici zijn er intussen nog niet uit, en het kan nog alle kanten op in de Tweede Kamer. Maar hierover een volgende keer.

19 gedachten over “Links slachten – zomaar enkele observaties over de discussie over het onverdoofd slachten”

 1. Leuk dat je mij selectief en verkeerd citeert uit m’n comments bij het artikel van Van Roemburg. Het bleef bepepaald niet stil. Zet je er ook even netjes bij dat je mij beschuldigt van een poging tor etnische zuiveren?

  Tegen stromannen is het wel erg makkelijk discussieren namelijk…

 2. Goed, informatief en genuanceerd stuk. Staat er hiernaast een advertentie voor een organisatie voor varkenshouders… 😀

 3. Absoluut goed stuk, maar ik heb één verzoekje… ik krijg altijd kouwe rillingen van het woord “reaguurders”… 😛 (dat staat bij mij ergens tussen “demoniseren”, “van mijn belastingcenten” en “linkse kerk”)

  Nothing personal, want verder echt echt echt echt echt echt goed hoor!! *insert bloemetjes-smiley*

 4. Bedankt voor de complimenten.

  @Jan. Sure: beste lezers, ik heb Jan op de webpagina van Evelien van Roemburg voorgehouden wat er gebeurt na een verbod en een verbod op import. Joden en moslims zullen zich gedwongen voelen om uit Nederland te vertrekken, want in een omgeving waarin je kennelijk zo wordt veracht dat iets dat uit religieus oogpunt essentieel voor je is je achteloos en schouderophalend wordt afgenomen, na 375 jaar, is het moeilijk een toekomst opbouwen. Ik was een beetje driftig, dus dat heb ik etnische zuivering genoemd. Was achteraf wellicht te hard aangezet.

  @Dark: ik ga er even op kauwen, want ik snap wat je bedoelt.

 5. @#4 Daarom gebruik ik “reageerders” dat vind ik de neutrale term.

  ——————-

  De voorstanders van het verbod gebruiken opzettelijk misleidende termen om mensen op hun hand te krijgen.

  Verdoofd slachten is een misleidende term. Je hoort gewoon te zeggen “pin door de kop” en “stroomschok”. Dat zijn namelijk de methoden. Er wordt niet eerst een plaatselijke verdoving gegeven, maar heel veel mensen denken onterecht dat dit wel zo is. De stroomschok en pin gaan ook weleens fout waardoor het dier levend wordt ontleed.

  Daarom denken mensen dat als je voor ritueel slachten bent, je om godsdienstige redenen voor dierenmishandeling bent. Ritueel slachten is het dier doden door de hoofdslagader en hoofdader door te snijden. Het verschil in pijn is niet zo groot en valt in bepaalde gevallen zelfs uit in het voordeel van de halsdoorsnij methode. De hals doorsnijden kan niet fout gaan. De pin door de kop of de stroomschok zijn weleens niet genoeg met alle gevolgen voor het arme dier van dien.

  Voor de opkomst van moderne slachthuizen sneden Christelijke boeren ook gewoon de strot door van de dieren die ze voor eigen gebruik slachten. Dat is ook de coupe de grâce die jagers vaak gebruiken. Andere methoden waren onthoofding en de nek omdraaien met name voor pluimvee.

  Als het om dierenwelzijn ging dan werden zowel de bioindustrie als grootschalige slachthuizen verboden. Daar zal het CDA zich echter met hand en tand tegen verzetten. Het CDA houdt ook de bontfok met wrede slachtmethode in stand omdat zij boeren dus ook bontfokkers vertegenwoordigd.

  Is hier iemand die het lef heeft om te betogen dat anale elektrocutie pijnlozer is dan een mes door de strot? Anale elektrocutie is de standaard slachtmethode in de bontindustrie. Waarom hoor ik daar de PvdD niet over? Zo’n 80% van de bevolking is voor het verbieden van de bontindustrie dus dat is nou niet bepaald controversieel. Het CDA is van mening dat je dan de bontboeren moet schadeloosstellen en dat zou te duur zijn. Ik hoor nu niemand over het schadeloosstellen van Kosjer- en Halalslachters en -slagerijen. Toch zouden deze bedrijven en personen ook recht hebben op schadeloosstelling als hun industrie zomaar even de nek wordt omgedraaid. Heeft het CDA al uitgerekend wat dit gaat kosten? Of hebben Joodse en Islamitische ondernemers minder rechten dan bontboeren? In beide gevallen gaat het immers om een bedrijfstak die dieren doodt en delen van de gedode dieren verkoopt aan consumenten.

  De rechten van bontboeren in dit land zijn belangrijker voor het CDA dan de godsdienstige vrijheid van Joden en Moslims terwijl ritueel slachten niet eens aantoonbaar dieronvriendelijk is terwijl de bontindustrie en bioindustrie dit wel zijn.

 6. het voorstel van de PVV om de import ook te verbieden

  Alsof dit binnen de Europese Unie en alle vrijhandelsverdragen zou kunnen.
  We zijn met die club het stadium van de beruchte proefballonnen uit de tijd van de LPF voorbij. Zoveel mogelijk onzin verkopen die wel bij de intellectueel uitgedaagde achterban de indruk zal achterlaten dat “ze “weer eens worden voorgetrokken.
  Maar dat het op dit punt stil blijft bij de anderen bewijst hoezeer zij ook intellectueel uitgedaagd zijn tegenwoordig (of tegenwoordig?).

  @2
  Verzoeke uit te leggen waar u het over heeft.

 7. @2/5/6
  Terwijl ik mijn reactie tikte heeft collega Heks zoiets al gedaan. Het gaat buiten Krapuul om.
  Als op dit punt gegeneerd lid van de PvdD volg ik het gehannes nauwelijks (ja, via het eigen weblog van Boze Heks). Ik wil het graag zo houden.

  Natuurlijk is het motief van de wildersisten wel degelijk etnische zuivering. Het is te gek om los te lopen dat een verbod op ritueel slachten als een punt van winst op het gebied van dierenwelzijn wordt gepresenteerd, een terrein waarop zo ontzaglijk veel “echte winst” te halen zou zijn.

  En in een land waar joden en moslims weggepest worden hoef ik ook niet te blijven.

 8. @Boze Heks:
  Dat was ook niet de enige keer dat je lelijk de bocht uitvloog. Ga je nog even de Ferrari-analogie in de context plaatsen waar hij uit komt? Namelijk niet als “net zoiets als kosher slachten” maar als voorbeeld waarom iets heel graag willen geen grond voor privileges t.o.v
  anderen kan zijn? En nu neem je al het makkelijkste voorbeeld. Probeer het nog eens met vrouwenbesnijdenis.
  Als je toch bezig bent mag je ook even recht doen aan wat ik over vegetariërs heb gezegd. Niet dat moslims/joden nu wel vegetariër zullen worden, of dat ik dat een goede zaak zou vinden. Ik begon erover om te laten zien dat jouw bewering dat moslims/joden geen andere keus restte dan te emigreren overtrokken was. Het is gewoon een keuze namelijk.

  Verder heb je vooral loze verdachtmakingen gebezigd. Die over dat ik wel voor etnische zuivering zou zijn was er een. Dat ik het uit een “christelijk superioriteitsgevoel” zou doen sloeg ook nergens op, noch dat het om “verkneukelen om omzin” ging. Ik heb daarvoor al meermaals laten blijken ongelukkig te zijn met de uitkomst voor joden/moslims.

  In die discussi blijk je ook nauwelijks in staat vrijheid van geloofsleer en vrijheid van geloofspraktijk uit elkaar te kunnen houden. Dat is veel meer het probleem in deze slachtdiscussie.

  Verder vind ik dit geen slecht stuk, ik heb ook een hoop minder goede argumenten voorbij zien komen. Maar het zou mooi zijn als je dat kon illustreren zonder fictieve stromanoverwinningen aan jezelf toe te dichten. Want zo maak je een zinnig debat onmogelijk.

 9. @Jan, zullen we onze discussie voortzetten op de plek waar ‘ie begon?

 10. @Boze Heks:
  Prima, wacht daar al een tijdje op je antwoorden.

  Ben jij op jouw beurt zo sportief om je misrepresetatie van mijn punten hier te rectificeren, of in ieder geval openlijk toe te geven?

 11. Sofia van der Linde Schreef:

  Het CDA is van mening dat je dan de bontboeren moet schadeloosstellen en dat zou te duur zijn.

  Voor een deel schijnt dat te komen doordat de bontboeren zich met het oog op een komend verbod helemaal hebben sufgeïnvesteerd om een hogere schadevergoeding te kunnen eisen. 😐

 12. @#13
  Tijd voor de Kosjer en Halal sector om gewoon een collectieve rekening op te stellen en die bij het kabinet in te dienen.

  Een rechts kabinet wordt ook niet graag neergezet als ondernemerpester en vernieller van private werkgelegenheid.

 13. “‘Dat je mensen, in dit geval dus ritueel slachtende joden, een vrijheid afpakt die zij al 375 jaar genieten”‘

  Vrijheid kosjer slacht afgepakt in WO2 , herwonnen vrijheid , populisme en politieke standpunten, zie ook

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4464/Religie-filosofie/article/detail/2428624/2011/05/14/Hoe-voor–en-tegenstanders-van-de-rituele-slacht-van-rol-wisselden.dhtml

  Hoe denk men over compromis onverdoofd slachten, geen onderscheid tussen ritueel of niet, voor dieren die door groene boer gefokt zijn?Dezelfde rechten aan gelovigen en ongelovigen toekennen met als voorwaarde geen dieren afkomstig uit de bio industrie?

  Dit voorstel kwam van Bookie..
  Ik zie daar zelfs veel goeds en voortuitgang in , men geeft aan deze vee- en pluimvee houders, klein en al relatief groot, de vrijheid ook terug om voor een dier vriendelijke slacht naar eigen inzicht voor eigen dieren te kiezen .
  Bezwaar en vraag waar ik op kwam is dat het vlees daarmee voor gelovigen duurder wordt.
  Ik weet domweg niet of dit een legitiem bezwaar is, het zou onder discriminatie qua prijskaartje voor gelovigen vallen.
  Hoe denkt men hier over dit voorstel, wat zijn de bewaren, is het een compromis of een kloppende weg vooruit ?.

 14. “Het schijnt in de ogen van deze reaguurders zo te zijn dat je, wanneer je vrijheid aan meneer A geeft, dat op de een of andere manier afpakt van mevrouw B. Dus dat de vrijheid van de kosjere en halal slachters af gaat van een grote vrijheidsgirorekening, en dat er minder vrijheid voor alle andere Nederlanders overblijft.”
  Ik vermoed dat er ook een gevoel van rechtsongelijkheid meespeelt: als je nl. eenzelfde soort ontheffing zou willen, helemaal goed onderbouwd en zo maar zonder iets als godsdienst als motivatie, had je wrsl. geen poot om op te staan. ‘Zij’ kunnen zich op iets beroepen wat ‘wij’ niet in de strijd kunnen werpen. Soort ‘gelijke monniken gelijke kappen’-argument dus.

  “Toch menen vele linkse reaguurders dat de oplossing van joden en moslims zelf moet komen, bijvoorbeeld door op te houden met nog langer jood of moslim te zijn.”
  Klopt, er is een griezelige consensus aan het ontstaan dat discriminatie o.g.v. levensovertuiging moet kunnen omdat die mensen daar zelf voor gekozen hebben, en het dus aan zichzelf te wijten zouden hebben.

 15. Zoals ik al vaker heb gezegd. De strot doorsnij methode zou gewoon als een standaard methode moeten gelden. Dus geen ontheffing op godsdienstige basis gewoon een legitieme slachtmethode.

  Ik ben niet voor bevoorrechting van religieuze groepen wel voor onnodige slecht gemotiveerde verboden.

  Joke Mizée Schreef:

  pt, er is een griezelige consensus aan het ontstaan dat discriminatie o.g.v. levensovertuiging moet kunnen omdat die mensen daar zelf voor gekozen hebben, en het dus aan zichzelf te wijten zouden hebben.

  Nogal ironisch dat dit ook voor politieke overtuigingen geldt.

  Aanhangers van georganiseerde godsdiensten krijgen nog wel ruim baan om homoseksuelen en vrouwen te schofferen terwijl ze in overheidsdienst zijn. SGP krijgt tegen geldende regels in subsidie omdat religieuze vrouwenhaat het CDA zo dierbaar is. Minderjarige jongetjes mag je ook verminken onder het mom van religie zonder dat je blijvend geheel uit de ouderlijke macht wordt ontzet.

  Nee, maar dat een dier net iets meer of minder pijn voelt tijdens de slacht door een andere methode moet verboden worden. Vrijheid van Godsdienst en Politieke overtuiging wordt steeds aparter geïnterpreteerd in dit land.

 16. Ok, die sportiviteit kan de schrijfster van deze blogpost dus níét opbrengen… Daarmee hoort deze discussie vanzelf weer wel in de Krapuulcomments. Deze blogpost gaat immers mede over de discussie daar (en dus over mij), en zolang ze niet even zo sportief kan zijn om hier publiekelijk toe te geven dat ze fout zit, negeert ze m’n oproep en vindt ze dat ik maar op dat andere blog moet blijven. Prima, als ze maar gewoon even toegeeft domme fouten te hebben gemaakt. Tot die tijd:

  Ze voert een discussie op een blog, komt daar nauwelijks verder dan het onterecht verdachtmaken van m’n motieven. Suggereert dat ik dan wel op etnisch zuiveren uit zal zijn (ze kan het downplayen, maar het staat er echt, en het is niet een “beetje” overtrokken). Haalt twee minne opmerkingen uit z’n verband om hier te illustreren hoe dom “onze” argumenten wel niet zijn. Lekker bezig hoor, Boze Heks… Sowieso is de uiterste consequentie geen “etnisch” zuiveren (zat etnische joden die bacon eten). Het is zelfs geen ideologische zuivering. Try again.

  Dit laat allemaal zien wat een veel groter probleem is in het debat rond kwesties die aan vrijheid van godsdienst raken. Ten eerste: mensen die het verschil niet (kunnen/willen) maken tussen vrijheid van geloof en vrijheid van religieuze handelingen. Dat eerste wordt door geen enkele wet beperkt, ook niet door het slachtverbod. Dat laatste wordt al aan de lopende band ingeperkt door allerhande wetten. Dat kosher slachten nu wel mag, en lijfstraffen aan je kinderen uitdelen niet (zo’n twee jaar terug nog een kwestie, toen iemand dat op bijbelse gronden propageerde, en werd teruggefloten) is in grote lijnen complete willekeur.
  Dat Boze Heks het verschil tussen mogen geloven en mogen doen niet snapt of wil snappen blijkt uit dit citaat (dat niet uit de context is gelicht, want nee, dat hoeft niet):

  “Of is GroenLinks een partij die graag aan joden en moslims voorschrijft en oplegt wat zij nog mogen geloven, en hoe zij hun spijswetten moeten interpreteren?”

  Een handeling aan banden leggen legt het geloof dat die handeling moet kunnen geen strobreed in de weg. Het enige dat er gezegd kan worden is dat sommige gelovigen niet alles kunnen doen wat ze willen door de wet. Dat je niet alles kunt doen wat je wilt door de wet is een algemeen gegeven. Dat heeft heel weinig met de imperking van geloofsvrijheid te maken. Dat heeft er mee te maken dat wetten nou eenmaal vaak vrijheden inperken. Leer dit onderscheid even maken, dan zijn we al een stuk dichter bij een zinnige dialoog.

  Verder zou het fijn zijn als men (waaronder Boze Heks) eens ophouden met doen alsof het doel van dit wetsvoorstel is om moslims/joden in hun vrijheden te beperken. GroenLinks wordt bij mijn weten altijd als pro-islamistisch gezien en van cultuurrelativisme beschuldigd. Die zijn er op uit om moslims te pakken? En de PVV, met een CIDI-lid in de kamer en een partijkantoor vol israëlische vlaggen stemt voor een verbod op kosher slachten, waarom ookalweer precies? Omdat ze anti-joods zijn? Hun eerdere oproepen alleen halal te verbieden waren fout (en in strijd met de vrijheid van godsdienst), maar nu is het een wet met algemene termen. Dus met termen als “etnisch zuiveren” (Boze Heks) en Nazi-vergelijkingen (opperrabbijn Benyomin Jacobs, en heel wat anderen) te gaan strooien is dus een verdachtmaking van motieven. Dat is een drogreden, en die staan er niet om bekend discussies te bevorderen.

  Het gooien op “achteloze onverschilligheid” is ook inhoudsloos en in bijna alle gevallen onwaar. Daar beschuldigde Boze Heks mij ook van, en hier herhaalt ze dat. Ziet ze hiermee bewust over het hoofd hoe de PvdA intern heeft gebloed om van “overwegend tegen het voorstel” naar “overwegend voor het voorstel” te gaan? Ik heb met heel veel mensen over dit onderwerp gesproken, en niemand doet luchtig over wat dit voor joden/moslims betekent. Terecht. De vraag is eerder of een sterke wens grond is voor vrijstellingen binnen de wet, en daarmee de facto rechtsongelijkheid. Lijkt mij hoogstpersoonlijk van niet. Daar kunnen we uiteraard een serieuze (en broodnodige) discussie over voeren, maar niet als het ingaan tegen sterke overtuigingen meeen afgedaan wordt als “achteloze onverschilligheid”.

  Minder belangrijk punt, maar als je anderen ervan beschuldigt vooral vanuit emotie te argumenteren, dan zou het mooi zijn als je zelf “etnisch zuiveren” binnen zou kunnen houden als je zelf wat geëmotioneerd raakt. Ja, sorry dat ik zo vaak op die opmerking blijf terugkomen, maar hij was dan ook zeldzaam walgelijk.

  Ik probeer m’n reply maar even onder A4-formaat te houden, maar er valt nog het één en ander te zeggen over sommige dingen in deze blogpost. Allicht later.

 17. En nog steeds niks. Mevrouw is dus te laf om de verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen tekst. Hiermee heeft ze zichzelf gediskwalificeerd voor “duiding” van deze discussie. Wat een droevige bende…

Reacties zijn gesloten.