Aan de Goden overgeleverd

Dit stuk is eerder geplaatst op de website van GroenLinkser Hans Groen.

De coalitie kan doorregeren. Met de steun van de SGP verzekert Rutte zich van voldoende steun in de 1e kamer. Van een wenslijstje wilde de SGP senator niets weten. Maar dat hoefde natuurlijk niet. Die waren al ingewilligd.

De beloofde koopzondagen, verbod op godslastering, stamcelonderzoek. Zomaar een paar liberale standpunten die de VVD nog voor de verkiezingen uitbundig uitdroeg, maar nu in de prullenbak zijn verdwenen. Precies de zaken waar de SGP onoverkomelijke bezwaren tegen heeft. Rutte had zijn voorwerk goed gedaan. Pragmatisch noemt de VVD dit. Als je er alleen op uit bent om in het zadel te blijven, is dat inderdaad zeer pragmatisch. Dat laat wel zien hoe de VVD het liberalisme als jas gebruikt om zich te profileren, maar dit niet als kernwaarde huldigt. Afhankelijk van het politieke klimaat trekt men de jas aan of uit. Daaronder zit een rechts conservatieve partij die vooral drijft op economische opvattingen. Een kleine overheid en zoveel mogelijk marktwerking in alle sectoren.

VVD kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert had in eerste instantie grote bedenkingen jegens de SGP. Later verklaarde ze dat er eigenlijk geen probleem is omdat er geen voorstellen in het verschiet liggen waarmee ze in botsing komt met de SGP. Een prachtige omkering van de situatie. Die voorstellen waren al van tafel gehaald of stonden niet in het regeerakkoord. Wat overblijft zijn de economische opvattingen. En op dat punt liggen de SGP en VVD dichtbij elkaar. Zo is iedereen tevreden.

Als het gaat om de punten in het gedoogakkoord zal men bij de SGP ook een gewillig oor vinden. De SGP zit ook niet te popelen om moslims in Nederland de ruimte te geven. Voor de SGP is er maar 1 religie en dat is het christendom en dan het liefst alleen volgens hun opvattingen. Dus vrijzinnige opvattingen over de maatschappelijke inrichting zijn ongewenst.

En zo heeft Rutte zich diep ingegraven met 2 gedoogpartners. Dat heeft wel als nadeel dat lastige zaken niet behandeld worden. Daar zal Rutte met een grote boog omheen gaan. Voor de PVV geen probleem. Zolang er maar gewerkt wordt aan het gedoogakkoord heeft de PVV geen reden om de stekker eruit te halen. De SGP zit op een fluwelen kussen, want zij kunnen zich nooit een buil vallen. En het CDA? Langzaam zakt deze partij steeds verder weg in het moeras van de peilers. Principieel zijn is wel het laatste waar het CDA nu over denkt, laat staan over uittreden. Het optreden van minister Gerd Leers spreekt in dit opzicht boekdelen. In Nieuwsuur verkondigt hij doodleuk dat hij veel steun krijgt in Europa voor de immigratiewetgeving, waar het gedoogakkoord aan ten grondslag ligt. Anderzijds stelt de EU-commissaris dat de Nederlandse voorstellen te ver gaan en totaal niet op steun kunnen rekenen. De EU maakt zich juist ernstig zorgen over de Nederlandse situatie en de voorstellen die voorliggen. Maar voor de PVV-bühne houdt Leers krampachtig vol en negeert staande Europese wetgeving. Zelfs een godswonder kan hem hier niet uit redden.

Maar dat hoeft ook niet. Hij kan net als Eurlings in het vorige kabinet, het dossier [rekeningrijden] net zolang voor zich uitschuiven totdat het kabinet aftreedt. Dus zullen de belangrijkste discussies vooral gaan over 130 km per uur of het toestaan van roken in kleine café’s. Of we krijgen prachtig acteerwerk te zien zoals tijdens het debat over Griekenland. Voor de verkiezingen was de VVD mordicus tegen elke steun aan Griekenland. Nu in het kabinet, gevangen in Europese samenwerking, draait de VVD bij. De PVV botst hevig met het kabinet. Rutte beschuldigt de PVV van fact free politics. Maar aan het einde van het debat worden glimlachend de handen geschud. Niemand die er ook maar een moment over peinst om consequenties te verbinden aan de harde opstelling en grote woorden. Dus als Rutte zijn handen schoon houdt en de Goden het willen, kon dit kabinet wel eens lang blijven zitten. Want dat is overduidelijk het enige doel. Dat Nederland daardoor 4 jaar zal blijven stilstaan wordt op de koop toegenomen.

2 gedachten over “Aan de Goden overgeleverd”

  1. De botsing tussen VVD en PVV over Griekenland is voor beide partijen gunstig. Als de PVV niet meer de tegenpartij is verliezen ze veel kiezers. Met als gevolg dat ook de VVD haar meerderheid (dankzij steun van de PVV) kwijt is. Dus natuurlijk worden er glimlachend handen geschut… er is weer een mooi toneelstukje opgevoerd.

  2. Rob Donken Schreef:

    De botsing tussen VVD en PVV over Griekenland is voor beide partijen gunstig. Als de PVV niet meer de tegenpartij is verliezen ze veel kiezers. Met als gevolg dat ook de VVD haar meerderheid (dankzij steun van de PVV) kwijt is. Dus natuurlijk worden er glimlachend handen geschut… er is weer een mooi toneelstukje opgevoerd.

    Weer hier het bewijs dat rechtse politiek een enorm circus is en een rad voor de ogen draaien.

Reacties zijn gesloten.