Start de #revolutie!

De jongeren hebben de macht van morgen. Althans dat idee lijkt er te zijn in de samenleving. De mate waarop de jongeren macht zullen krijgen is sterk afhankelijk van de huidige machthebbers. Jammer maar helaas hebben zij hun macht voor de komende jaren flink versterkt. Wat is dan een oplossing voor de jongeren? Een revolutie is een makkelijk antwoord. En daarmee ook mijn antwoord. Maar waarom een revolutie?

In eerste instantie wat geeft De Dikke van Dale voor definitie bij het woord revolutie?

re·vo·lu·tie de; v -s 1 plotselinge verandering in de bestaande toestand; algehele ommekeer:industriële ~ omwenteling op het gebied vd productie, veroorzaakt door toepassing vd stoommachine 2gewelddadige ommekeer in de politieke toestand

Deze definitie dus. Een plotselinge verandering, dat is wat Nederland eigenlijk wel nodig heeft. Een ommezwaai van houding en mentaliteit. Van dat nep tolerante naar een open samenleving.

Waarom we deze revolutie nodig hebben vindt zijn samenhang met het gegeven dat de samenleving verandert op de verkeerde manier. Social Media worden massaal ingezet op de verkeerde manier, TV programma’s zien het als een medium om hun consumenten te paaien en nog meer op te zuigen in een programma. In de Arabische wereld zien wij dat ze het wel snappen, de Social Media gebruiken om een revolutie te verkondigen, verandering aan te wakkeren.

Egypte, Libië, Syrië, Jemen. Enkele landen waarbij Social Media de kracht hebben gekregen die het verdient. Een middel van de bevolking om kritisch tegen de machthebbers te kunnen zijn.

Tijd om dit ook in Nederland toe te passen. Het is tijd voor de @Revolutie, #Revolutie.

Reaguurders, Tweeps, FaceBookers en Hyvers aller provinciën verenigt u!

 

42 gedachten over “Start de #revolutie!”

 1. Het gaat niet om het achter de eigen staat aan lopen, het gaan om het feit dat er genoeg middelen in Nederland voor handen zijn om een revolutie of diplomatischer: een ommezwaai te veroorzaken. Edoch is de mentaliteit hier dusdanig verpest door commercialisatie dat wij ons moeten laten inspireren op de Arabische landen die de social media met de juiste kracht kunnen gebruiken.

 2. Protest ok, ’n demostratie prima, herverkiezingen graag….
  Een gewelddadige ommekeer? Count me out!

 3. Vaak is een revolutie geweldloos, maar onderdrukken de tegenstanders deze met geweld.

 4. Frans Schreef:

  Vaak is een revolutie geweldloos, maar onderdrukken de tegenstanders deze met geweld.

  Ja, en anders komen wel de gewelddadige elementen binnen de revolutie bovendrijven.

 5. Laurent Schreef:

  Frans Schreef:
  Vaak is een revolutie geweldloos, maar onderdrukken de tegenstanders deze met geweld.

  Ja, en anders komen wel de gewelddadige elementen binnen de revolutie bovendrijven. Ik ben meer voor evolutie.

 6. Ik vind het wel een leuk stukje hoor, maar in tegenstelling tot wat er in beweerd wordt staat er niet in waarom er een revolutie nodig is. Of het moet zijn dat het nodig is omdat we de social media verkeerd gebruiken.

 7. O.k., het polderen heeft jammerlijk gefaald. Er zijn geen ngo’s die zelfs maar een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Via het luchtruim kan je een lopend vuurtje creeren, en het zou goed zijn als mensen de straat opgaan. Maar dan? Als je geen structuur opbouwt dan zakt het als een plumpudding in elkaar.

 8. Ik ben wel voor en revolutie, mits goed gecoordineerd en met duidelijke doelen. Wel vrees ik dat als je je hoop gaat vestigen op de jeugd of jongeren, je bedrogen uit gaat komen. De huidige generatie(s) jongeren zijn in mijn ogen te verwend, te egocentrisch en te ‘afhankelijk’ van het luxe leventje om zich uberhaupt nog ergens druk over te maken. Dit zal echt niet voor alle jongeren gelden, maar mijn ervaring is dat je voor en revolutie beter op zoek kan gaan naar teleurgestelde, nostalgische socialisten.

 9. Revoluties leiden maar al te vaak tot chaos waaruit heel moeilijk weer een stabiele situatie ontstaat. Ik vraag me dan ook af of de revolutionairen dat wel voldoende in hun overwegingen meenemen. Want àls een revolutie niet ver genoeg wordt doorgevoerd en in stevige handen is, dan zijn chaos, wetteloosheid, financiële en economische instorting, nationalisme, armoede en honger niet-denkbeeldige gevolgen.

 10. @#13 jvdheuvel:

  om “dat” hier te krijgen? Wat mag ik onder “dat” verstaan?

 11. chaos (volgens mij gaat een ieder nog steeds naar z’n werk en is de noodtoestand nog niet afgekondigd)
  wetteloosheid (er zijn meer wetten dan wenselijk en sinds een decennium neemt het aantal wetten vanuit de EU alleen maar toe)
  financiële instorting (ja, er is een kredietcrisis, maar ik zie geen bankruns. Mensen betalen nog steeds met euro’s en niet met groenten. De banken staan nog steeds overeind)
  economische instorting (het economisch peil staat, afhankelijk van welke onderzoeken je moet geloven, weer op het peil tussen 1990 en 2000)
  nationalisme (ik zie geen marchanderende flagwaving milities door mijn dorp komen)
  armoede (het welvaartspeil is hoger dan ooit, echte armoede kennen we hier nauwelijks, uitgezonderd de enkele pechvogel of verschoppeling)
  honger (het is een slecht teken dat er voedselbanken moeten zijn, dat geef ik meteen toe. Toch blijft de ellende gelukkig echt beperkt tot enkelen)

  Mijn conclusie: het valt allemaal nog wel mee. Echte ellende zie ik in Nederland nauwelijks. Natuurlijk is er ellende en die zal er altijd zijn, maar dat is nu niet ineens de norm in Nederland.

 12. Sillynder Schreef:

  Echte ellende zie ik in Nederland nauwelijks

  Ben ik met je eens. Maar waarom zeurt de burger dan heute toch zo over niksigheden?

 13. @#17 Abdul Alhazred:

  Om andere redenen dan bovengenoemde. En daar zitten best een paar redenen en tendensen tussen die reden tot zorg zijn.

  Een paar kleine voorbeeldjes:
  – verlies van soevereiniteit (Verdrag van Lissabon ondanks een duidelijk “nee” in meerdere lidstaten)
  – een bankensysteem wat overheden gegijzeld houdt (“debtocracy”
  – het toelaten van malversaties door lidstaten op het gebied van financiële planning en uitgaven
  – falend beleid aangaande buitenlandse interventies in autonome staten (de zgn. vredesmissies, die bijna steevast uitlopen een drama)

 14. Syllynder Het is voor mij geen enkel probleem om je hele lijstje te debunken en je er mee om je oren te slaan. Maar ik heb geen zin om met je te kletsen. Ik beperk me er dus toe te zeggen dat het lulkoek is wat je schrijft.

 15. Het staat je vrij om niet met me te discussiëren, maar het is kinderachtig mijn argumenten lulkoek te nemen als je dat vervolgens niet wilt toelichten.

 16. # Sllynder. Ben het met je eens, wat die redenen betreft. Spijtig is alleen dat een zeker slag massaconsument dat afwentelt via de gemakkelijkste weg op minderheden. D.m.v. dagelijkse klacht onderling de werkelijke oorzaken gefrustreerd doorschuiven naar wie er al helemaal niet verantwoordelijk voor is.
  De Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk heeft dit tien jaar geleden al voorspeld. Iets van: `Er rijzen onvoorstelbare maatschappelijke spanningen als de welvaartsvooruitgang die `men’ ons heeft beloofd niet volgens het boekje verloopt.’ En ik snap dat best wel, mezelf gelukkig prijzend dat ik van een generatie (of karaktersoort) ben die heeft geleerd flexibel om te gaan met wisselende koopkrachtplaatjes en daar ook wat realistischer tegenaan kan kijken.

 17. Niet iedereen wil meedoen. En als ik te lang offtopic reageer krijg ik zo dadelijk weer een redactielid op m’n dak die vind dat ik de discussie kaap. Dus ik houd me in.

 18. Sillynder Schreef:

  Ik noem dit nauwelijks een discussie.

  Met zo’n reactie doe je jezelf dan weer te kort dunkt me. Ik neem aan dat je toch niet voor spek & bonen meetiept? Kan ik ook wel ophouden.

 19. Een discussie vereist meerdere deelnemers. Als ik de enige ben dan typ ik inderdaad voor spek en bonen.

 20. @#12: O.k. Sillynder, dus jij blijft liever thuis? Ik zie, net als #13, die dingen (chaos, armoede etc.) ook in het verschiet liggen – in het verlengde van de misstanden die jij noemt.

  Er bestaat een succesvolle methode van zelfbestuur, nl. in Porto Alegre. Dat is geen internetdemocratie zoals Andrei Vreeling wellicht voor ogen staat, maar echte directe democratie ‘in the flesh’. De assemblee’s (open vergaderingen) die op de Spaanse pleinen spontaan ontstonden zouden daar een aanzet toe kunnen zijn. Het enige probleem is dat we iets veel groters nodig hebben om het tij te keren. Crisismaatregelen zoals men aan Griekenland wil opleggen, het afschaffen van sociale rechten, zijn hier nl. ook op handen.

 21. #23 Abdul Alhazred

  Ik had even over je comment heengekeken, excuses.

  “# Sllynder. Ben het met je eens, wat die redenen betreft. Spijtig is alleen dat een zeker slag massaconsument dat afwentelt via de gemakkelijkste weg op minderheden. D.m.v. dagelijkse klacht onderling de werkelijke oorzaken gefrustreerd doorschuiven naar wie er al helemaal niet verantwoordelijk voor is.”

  In mindere tijden zal de domme massa zich geroepen voelen een zondebok aan te wijzen. Dat Wilders hiertoe aanzet zie ik. De moeilijkheid (en het jammere daaraan) is dat door de volstrekte polarisatie omtrent bevolkingsgroepen iedere mogelijke volwassen discussie binnen de politiek kansloos is. Dit omdat de ene partij de andere racisme en xenofobie verwijt en andersom zullen de verwijten terugvliegen aangaande politieke correctheid en overdreven gelijkstelling.

  In die context is het benoemen van bestaande problemen niet te verwerkelijken. En voor de meeste problemen is het een vereiste dat je zonder vooropgestelde mening of denkkader kijkt zonder te oordelen. Vanuit die houding kun je oplossingen bedenken en niet vanuit starre overtuigingen van welke zijde dan ook.

  “De Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk heeft dit tien jaar geleden al voorspeld. Iets van: `Er rijzen onvoorstelbare maatschappelijke spanningen als de welvaartsvooruitgang die `men’ ons heeft beloofd niet volgens het boekje verloopt.’ En ik snap dat best wel, mezelf gelukkig prijzend dat ik van een generatie (of karaktersoort) ben die heeft geleerd flexibel om te gaan met wisselende koopkrachtplaatjes en daar ook wat realistischer tegenaan kan kijken.”

  Ik waag te betwijfelen of koopkracht de voornaamste factor is. Ik denk dat steeds meer burgers doorkrijgen dat ze misbruikt worden door machinaties die voor hen onzichtbaar, oncontroleerbaar en onbegrijpelijk zijn. Dat ligt in de eerste plaats niet aan de burger, laat ik dat voorop stellen. Iets minder koopkracht zal mij persoonlijk een rotzorg zijn. Ik wil gewoon niet het gevoel hebben dat ik als een slaaf behandeld word.

 22. @#34 Joke Mizée:

  Zeker, ik blijf liever thuis.

  Je verhaal over Porto Alegre klinkt interessant. Heb je daar meer info over?

  Zolang een samenleving klein blijft denk ik dat zelfbesturende gemeenschappen goed realiseerbaar zijn. Naar mate ze groter worden, worden de onderlinge verschillen tussen mensen en culturen ook groter.

 23. Sillynder. #35 Niet dat ik het weet. Hoe verder, hoe te komen naar een betere maatschappij. Hoemeer ik van politiek afweet, hoe minder ik er van snap, en dat na decennia van sociaal maatschappelijk meedenken en idealisme. Ik denk dat `geen slaaf willen zijn van een kracht achter de schermen’ waarop men geen invlioed heeft, de drijfveer is voor de meeste forumdeelnemers hier.
  Het gaat erom denk ik om een persoonlijke resistentie op te bouwen tegen, laten we zeggen, het virus van enggeestig populistisch nihilisme, zo van het idee `het wordt toch allemaal voor ons bepaald’, dus wat zou ik ertoe doen?
  Als men collectief weigert die gedachtengang te accepteren, denk ik dat in zowel EU als NL de kabinetten bij bosjes vallen. Wat dat betreft ben ik zeer verheugd dat na na tientallen jaren strijd in Duitsland eindelijk de antikernenergiemensen zijn gehonoreerd. Dat ze in het gelijk worden gesteld door Merkel. Echt een lichtpuntje. Maar nu stop ik. Morgen weer vroeg op.

 24. Ik ga het artikel van Joke Mizee morgen lezen (dank!), maar ik ga eerst even slapen. Welterusten @allen.

 25. Joke Mizée Schreef:

  O.k., het polderen heeft jammerlijk gefaald. Er zijn geen ngo’s die zelfs maar een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Via het luchtruim kan je een lopend vuurtje creeren, en het zou goed zijn als mensen de straat opgaan. Maar dan? Als je geen structuur opbouwt dan zakt het als een plumpudding in elkaar.

  Starten is het eerste dat noodzakelijk is als er iets geheel anders gewenst is en dat is nog niet zo gemakkelijk. Daarna begint pas de ellende met het in stand houden van de doelstellingen want vele andersoortige belangen zullen hun macht opeisen. Dan is het noodzakelijk een revolutie door te voeren op gebieden die eigenlijk niks met de oorspronkelijke doelstelling te maken heeft. Het afbreken van de oude structuren die hun macht blijven uitoefenen en daarmee een revolutie in gevaar brengen. Een antwoord daarop is altijd een uitoefening van tegenmacht. En dat laatste is nooit revolutionair maar altijd conservatief. Om dit conservatisme te voorkomen wordt dan maar getracht een revolutie te ontketenen op deelgebieden door middel van het bevorderen van democratie in de hoop dan door de oude structuren met rust gelaten te worden. En soms lukt dat voor een tijdje als er niet getornd wordt aan de private belangen van de oude structuren met het gevaar dat die oude structuren door middel van hun private eigendomsbelangen het revolutieproces gecontinueerd tegen blijven werken. Met het gevolg dat er van een revolutie in het geheel geen sprake is. Nee erger nog de revolutionairen zijn verraders —-geworden—-. Het werkwoord worden is in die zin zelfs nog een overbodig woord want in eerste instantie is er van werken in het geheel geen sprake. Werken aan revolutie is na dit gezegd hebbende altijd een vies werkwoord. Het is besmeurt met de noodzakelijkheden die noodzakelijk zijn om de oude structueren tot de grond toe af te breken voor er iets anders wenselijks voor in de plaats kan komen. Een vies werkwoord omdat er dan vele smerige maatregelen moeten worden genomen die in uitwerking erger zijn dan de kwaal die voortkomt uit de private eigendomsbelangen van de oude strukturen. Om mijn betoogje mee te eindigen constateer ik maar meteen dat een revolutie starten in vergelijking met die revolutie eindigen met een gewenst resultaat in dezelfde verhouding staat als de spreekwoordelijke meteorologische vlinderslag die een orkaan heeft veroorzaakt als doorvoor de meteorologische omstandigheden [on]gunstig zijn. Gunstig of ongunstig voor door wiens bril de objectiviteit vereist te kijken. Revolutie is pas mogelijk als de diersoort mens tot een redelijk wezen is geëvolueerd. Dat kan nog even duren temeer daar revolutionairen, in mijn ogen de eerste redelijke wezens onder de diersoort mens, op jonge leeftijd nog voor zij tot voortplanting zijn kunnen komen sneuvelen op het revolutieslagveld door de machtsuitoefening van de oude structuren. In mijn gedachtenwereld het kwaadaardige 3K’s gezwel, de Kapitaal-plus-Kerk-media-Kanker. Dus de eerste smerige maatregel zou al een zuiverende censuur moeten zijn dus wie wil er nog een revolutie als de start ervan al gelijk is aan wat we in Noord-Korea zien gebeuren. Alhoewel, als dat land niet werd geboycot zou het nog heel wel mogelijk zijn dat daar aan de basis van de evolutie wordt gewerkt wat zou kunnen bewerkstelligen dat er op termijn er een revolutionaire redelijke soort mens was onstaan —-geworden—-. Zie: http://marxists.org/nederlands/pannekoek/1909/1909darwinisme.htm

  Zie je Joke Mizée, zonder een klassieke opleiding kom ik al een heel eind al is het zonder al die geestelijke bagage die maar verwarrend is moeilijker geworden om zonder al die alpha bagage bij de alpha’s als redelijk over te komen. Zie: http://marxists.org/nederlands/dietzgen/1869/hoofdarbeid/index.htm

  En helaas moet ik besluiten met alle dwalingen die geleid hebben tot de situatie waarin wij nu verkeren. Zie: http://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057121760/De-dwaaltocht-van-het-sociaal-darwinisme/Downloads/

 26. Sjuul van Dissel Schreef:

  Zie je Joke Mizée, zonder een klassieke opleiding kom ik al een heel eind al is het zonder al die geestelijke bagage die maar verwarrend is moeilijker geworden om zonder al die alpha bagage bij de alpha’s als redelijk over te komen.

  Sjonge Sjuul, heb ik wat van je aan? Gelieve je persoonlijke frustraties niet op mijn schouders te dumpen, want zo wordt het inderdaad nooit wat met die revolutie.

Reacties zijn gesloten.