4 gedachten over “Veel te zeggen voor Amerikaanse benadering FOS, mits er niet met 2 maten wordt gemeten.”

 1. In de VS krijgen nieuwe aanstaande bewoners van Amerika een tip vd rechter en dat is om vooral hun achtergrond en cultuur niet te verloochenen of te vergeten. De rechter zegt specifiek tegen de immigranten om juist ook hun eigen gewoontes te integreren in de al bestaande cultuur van de VS en daarnaast uiteraard de regels te respecteren.

  De VS is een melting-pot, natuurlijk met kuren, maar daar heb je iig geen Rita of een Geert die de Senaat over wil halen om ‘islamitische buitenlanders’ hard aan te pakken zoals dat hier in NL wel gebeurt.

  Maar goed, voor elk land valt wel wat te zeggen.

 2. “Verenigde Staten van Amerika

  In de Verenigde Staten bestond een lange traditie van rassenscheiding, die geregeld werd door de zogenaamde Jim Crow-wetten. Wetgeving die de afstammelingen van de Afrikaanse slaven beperkingen oplegde werd ingevoerd in de decennia na de Amerikaanse Burgeroorlog, met name in de zuidelijke staten. Deze wetgeving werd in 1964 met de Civil Rights Act afgeschaft. Tot die tijd moesten zwarten op veel plekken gebruikmaken van aparte restaurants, openbare toiletten en scholen. Een aantal staten kenden zelfs wetten die het verboden dat een zwarte met een blanke trouwde. Ook in het leger werden aparte divisies gecreëerd voor zwarten.
  Na de aanval van Japan op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaï werden veel Japanners of hun afstammelingen die in aan de westkust van de Verenigde Staten leefden opgesloten in concentratiekampen. Na de capitulatie van Japan in 1945 werd de roep van Afro-Amerikanen om afschaffing van de rassenscheiding steeds luider. President Harry Truman tekende in 1948 een wet die segregatie in het leger beëindigde. Burgerrechtenactivisten zoals Rosa Parks en Martin Luther King jr. en organisaties als de NAACP probeerden de wettelijk vastgelegde rassenscheiding af te schaffen; dit lukte uiteindelijk in 1964, toen met de Civil Rights Act alle segregatie werd verboden. In theorie hebben alle Amerikaanse staatsburgers tegenwoordig recht op dezelfde faciliteiten als ieder ander, maar sommigen zien de Patriot Act van 2002 als een discriminerende wet.
  Hoewel het Federale Hooggerechtshof in de zaak Brown vs. Board of Education in 1954 segregatie op openbare scholen verbood, zijn nog niet alle scheidende wetten herschreven. De Grondwet van Alabama stelt nog steeds dat “Aparte scholen zullen worden opgericht voor blanke en zwarte kinderen, en geen kind van het ene ras is toegestaan naar een school van het andere ras te gaan”. Deze wetgeving kan echter niet meer in de praktijk worden gebracht”

  Amerika heeft het uitgevonden 😥

Reacties zijn gesloten.