Wilders en PVV staan niet boven de wet. Wen er maar aan.

wilders_woedeKrapuul heeft een nieuw redactielid, AEnima (bio volgt), die vandaag op indrukwekkende wijze aftrapt met onderstaand stuk; Krapuuls eigen inhoudelijke antwoord op Wilders’ brief in de Volkskrant dit weekend.

Minister Ter Horst gebruikt onderzoek om het Wilders-proces te beïnvloeden, betogen Geert Wilders en Martin Bosma in een opiniestuk dat zaterdag in de Volkskrant werd gepubliceerd.

“Kent de linkse kerk nog enige schaamte, nog ergens enig verlangen naar waarheid en oprechtheid?

Ja, natuurlijk kennen ze verlangen naar waarheid. Daarom kijken zij juist uit naar zo’n rapport. Waarom zouden zij anders zo’n onderzoek nodig hebben om een waarheid te achterhalen die zij toch al lang menen te weten?

Het is moeilijk dat te zien na het uitkomen van het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland. Het is bijna pijnlijk te zien in welke bochten de linksen zich nu weer moeten wringen om hun haat te rechtvaardigen en hun stervende project nog van wat laatste zuurstof te voorzien.

Dit rapport draagt op geen enkele manier bij aan beeldvorming rond linkse partijen. Dus hoe kan het hen dan van zuurstof voorzien? Het rapport hemelt hen niet op.

Dit is de essentie: links stelt zich al decennia op als waterdrager voor de islam. Het steunt, faciliteert en financiert een totalitaire veroveringsideologie – met als belangrijkste service het openen van de immigratiesluizen.

Hoe moet deze strategie en service “de linksen” helpen? Waarom zouden zij willens en wetens hun eigen ondergang bewerkstelligen? Maar dit is niets nieuws. Honderd jaar geleden werd al hetzelfde gesteld over “de linksen”. Alleen zouden zij toen de Joden, en niet de moslims, aan werelddominantie helpen.

Na 14 eeuwen jihad boekt de vernietigingsfilosofie zo een enorm succes. Nederland moet en zal richting de multiculturele heilstaat. Elk verzet is zinloos en zal met kracht bestreden worden. Alles wat afwijkt van de partijlijn zal door de linkse elite keihard worden aangepakt en tot nazi worden gebombardeerd. Een half uurtje staatsomroep levert een slaapverwekkende file van NSB!-NSB!-roepers op. Kom er maar in, grote denkers als Herman van Veen en Peter R. de Vries.

Na 14 eeuwen kruistocht boekt de andere vernietigingsfilosofie ook een enorm succes. Nederland moet en zal richting de monoculturele heilstaat. Elk verzet is zinloos en zal met kracht bestreden worden. Alles wat afwijkt van de partijlijn zal door de rechtse elite keihard worden aangepakt en tot Landverrader worden gebombardeerd. Een half minuutje internet levert een slaapverwekkende file van dhimmi!-dhimmi!-roepers op. Kom er maar in, grote denkers als Joseph Adolf Heitmann en Wim Beaux.Zie je de overeenkomsten?

Els Lucas van de PvdA was vorige week een van de eisers in het proces tegen de vrijheid van meningsuiting. Om haar partijwerk wat te vergemakkelijken, heeft minister Ter Horst alvast een nieuw front geopend. Zij heeft Jaap van Donselaar ingehuurd haar PvdA-gelijk te halen. Van Donselaar is van de Anne Frank Stichting, door staatssecretaris Ploeg in 1984 betiteld als een cryptocommunistische organisatie. Directeur Hans Westra is lid van de PvdA. Wat adviseert WC-eend? Nou, WC-eend adviseert WC-eend. Ter Horst krijgt precies wat ze wilde: de PVV weer gebrandmerkt. En de timing is perfect. Net voor deel twee van het proces. Als ze het bij de kiezer niet kunnen winnen, dan maar op andere wijze.

Heb je enig bewijs dat hun partijaffiliaties daadwerkelijk een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de onderzoekers, en de totstandkoming van de conclusies van deze onderzoekers? Ik dacht het niet.

Door geen afstand te nemen van dit kwalijke rapport en het juist nu naar de Kamer te sturen, maakt Ter Horst zich bovendien schuldig aan directe beïnvloeding van het politieke proces.

Ze heeft juist heel duidelijk gezegd dat zij geen deel heeft gehad in de totstandkoming van de conclusies. Als ze het rapport zou hebben achtergehouden, zou ze het eigenlijk verdoezelen omdat de conclusies haar niet aanstonden. En beïnvloeding van het politieke proces? Ze is nota bene politicus en minister. Alles wat zij doet beïnvloedt het politieke proces.

Wat levert die inzet van belastinggeld op? Een citaat: ‘Ideologisch zijn er echter wel degelijk elementen van rechts radicaal ideeëngoed aan te treffen bij de PVV, zoals een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’ en van politieke tegenstanders, en een hang naar het autoritaire’.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet de enige regel in het gehele rapport zijn. Maar goed, als conclusie toch wel een belangrijk deel van dat rapport. Doch, Geert kijkt maar naar één regeltje, en gaat op de daadwerkelijke argumentatie niet in. Zwaktebod.

Sinds wanneer is positieve oriëntatie op het eigene rechts radicaal? Wouter Bos predikt een ‘beschaafde vorm van nationalisme’ en toont zich ‘trots op Nederland’. Is die aardige Wouter nu ook al een nazi? Wanneer komt hij dan uit de kast als NSB’er? En Willem Drees senior, was die georiënteerd op het eigene of op dat van een ander land?

Wouter Bos en Willem Drees zijn naar ik weet nooit voorstander geweest voor pseudo-fascistische rituelen zoals trouw zweren aan de vlag, of een nieuw artikel 1 van de grondwet waarin onze cultuur als ‘dominant’ wordt geclassificeerd. De positieve oriëntatie op het eigene moet vooral gelezen worden in combinatie met die afkeer voor het vreemde.

En sint Obama, die bij menige linkse boven het bed hangt,

Hing ome Bush soms boven jouw bed? Of heb je tegenwoordig de Bibi Netanyahu naaktposter?

die oriënteert zich toch echt voor honderd procent op het eigene, gezien de Amerikaanse vlaggen en patriottische taal. Ook al rechtsradicaal dus? En al die allochtonen met hun heimweeschotels, die oriënteren zich toch ook op het eigene. Ook allemaal nieuw radicaal rechts?

De Partij voor de Vrijheid wordt ook verweten een afkeer van het vreemde te hebben. Het is ook nooit goed. Het ene moment wordt ons aangewreven dat we te vaak in Amerika verkeren of in Israël. Nu hebben we ineens weer een afkeer van het vreemde. De realiteit: weinig partijen zijn meer onderwerp van internationaal debat dan de onze. We hebben zelfs een website in het Engels. Waar andere partijleiders nauwelijks actief zijn voorbij de grensovergang Wuustwezel, staat de PVV haar mannetje in Rome, Kopenhagen, New York of Los Angeles. Kijk de kolommen van de Wall Street Journal of uitzendingen van CNN of Fox News er maar op na. Dat getuigt niet echt van afkeer van het vreemde.

Amerika en Israël zijn niet wat men met “het vreemde” bedoelt. Dat weet jij ook. En dat je in Amerika in de krant komt betekent niet dat je niet xenofobisch bent. Beruchtheid is niet hetzelfde als beroemdheid.

Afkeer van politieke tegenstanders. Nou, dat klopt weer wel. Tenminste, als ze van het allooi Jaap van Donselaar zijn – van het linkse clubje dat Anne Frank Stichting heet. Dat een vermoord Joods meisje misbruikt voor de eigen agenda.

En jij misbruikt verkrachte vrouwen voor je eigen agenda. Het zou van discriminatie getuigen als de Anne Frank Stichting alleen op antisemitisme zou reageren en niet op islamofobie.

Mensen van dat allooi vinden in ons inderdaad een vijand. Maar voor de rest gaan we met iedereen vriendelijk om.

Behalve Clairy Polak. Die bedreigen we met het afsnijden van haar neus. En Ella Vogelaar. Die noemen we knettergek. En Eberhard van der Laan en Alexander Pechtold. Die brandmerken we als terroristen, en schelden we uit voor landverraders. En mensen met hoofddoekjes, correctie: kopvodden. En de rest van Nederland die niet op ons stemt. Allemaal landverradende dhimmi’s.

De verbetenheid die de linkse medemens nog wel eens aan de dag wil leggen, is ons juist vreemd.

De PVV is juist bereid tot compromissen. Behalve als het dan gaat om veiligheid, arbeidsovereenkomsten, immigratie, de economie, Europa, milieucompensatie, Turkije, enzovoorts. Wat zegt Geert zelf over compromissen: “En als wij onze zin niet krijgen, dan regeren we gewoon niet, al gaan ze allemaal op hun hoofd staan.” Inderdaad geheel niet verbeten.

Het verketteren en demoniseren (kijk eens een kwartiertje Pauw & Witteman of DWDD) laten we graag aan derden over. Wij blijven vriendelijk.

Zie mijn vorige twee punten. En dat demoniseren laten jullie daadwerkelijk ook aan derden over op internetsites zoals Het Vrije Volk.

De vierde aanklacht van de gedachtenpolitie: hang naar het autoritaire. Die kunnen de pseudowetenschappers zelfs niet onderbouwen.

Maar dat kan ik wel. Hoeveel leden heeft de PVV? Nul. Correctie: 1. maar er mag niemand bij. Je geld is wel welkom, maar wat ermee gebeurt zul je nooit te weten komen. Kan er binnen de partij een partijleider gekozen worden? Nee. Of een partijvoorzitter? Nee. Is de partij voor opsluiting zonder vorm van proces (administratieve detentie)? Ja. Is de partij voor het schieten door de politie op betogers zonder consequenties? Ja. Al deze voorbeelden bevestigen een beeld van een (éénmans)partij die zijn eigen autoriteit als absoluut goed en onaantastbaar acht. En wee je gebeente als je die autoriteit in twijfel trekt.

Was het subsidiegeld op? Kon men de motie waarin de PVV voorstelt de democratie af te schaffen niet vinden? Of wilde men het element ‘autoritair’ niet te veel opspelen, omdat het de aandacht zou kunnen vestigen op de betalende partij: minister Ter Horst. Zij doet iets dat thuishoort in autoritaire landen: de staat die politieke partijen beoordeelt en brandmerkt. In democratieën is het precies andersom. Daar beoordelen politieke partijen de overheid.

Wederom: het is niet minister Ter Horst die het rapport heeft geschreven. Haar ambtenaren hebben zelfs geprobeerd om enkele conclusies over de PVV uit het rapport te houden. Wat wil je nog meer? En in een democratie worden de politieke partijen wel degelijk beoordeeld. Door het volk, bestaande uit onder andere lieden zoals Van Donselaar.

Het laat weer eens zien dat het multiculturele project en democratie slecht samengaan. Dat moet onderzocht worden: waar haalt een minister het lef vandaan politieke partijen te beoordelen?”

Wat heeft multiculturalisme hier nu opeens op wat voor manier dan ook mee te maken? En laten we niet vergeten dat de minister een plicht en een takenpakket heeft om zich aan te houden, en onder die taken valt ook het monitoren van mogelijke racistische ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. En als die taak als waakhond haar toevallig aan het adres van jouw partij brengt, het zij zo. Zij heeft haar taak gedaan. Jij, en je partij staan niet boven de wet. Wen er maar aan.

Update: Wilders weigert bovenstaande bewering over advocaat Lucas te rectificeren.

19 gedachten over “Wilders en PVV staan niet boven de wet. Wen er maar aan.”

 1. Goed stuk he. Ik kwam zelf niet verder dan “lamaarzitten” en nog wat (rake) scheldwoorden. Maar het is goed te zien dat AEnima zo goed zijn best heeft gedaan om het inhoudelijk en beschaafd en volledig te maken.

 2. @2: Ja precies, ik denk dat wij er dagelijks te dicht tegen aan zitten, waardoor ons zicht misschien soms wat vertroebeld word. Dan is dit stuk van AEnima een verfrissend iets om te zien. 🙂 Soort van wake-up call om ons weer te richten op waar deze site voor bedoeld is en minder bezig houden met de mercatrientjes van deze wereld die hun vingers in de oortjes stoppen.

 3. Crapulleke, ik denk dat u zich best al gewent aan de realiteit in wording dat Wilders straks de premier is van Nederland. Voor Linkse Rukkers in Olland breken tijden van onthouding aan.

 4. @5 Dat gaat gewoon niet gebeuren, droomt u maar lekker verder en volgende keer even je eigen nickname gebruiken i.p.v. een islamitisch nonsense naam waarmee u probeert het geloof in de zeik te nemen. Dat getuigt van infantiliteit.

 5. @Kafir Harby volgende keer:

  a – een normale naam
  b – een on topic reactie

  Zo niet; 4 weken onthouding.

 6. @ Mercator
  Het zal me een worst wezen of Wilders er slechter door gaat slapen. Maar meneer staat niet boven de wet en moet niet gaan huilen als een kind als hij zich moet verantwoorden voor zijn uitspraken.

 7. AEnima heeft het leugenachtige gejank van Wilders keurig weerlegd. Geen speld tussen te krijgen.

  Ik zou zelf op detailnivo een aantal dingen anders weerlegd hebben, maar ik ben sowieso al onder de indruk van het feit dat iemand als AEnima de moeite heeft genomen om serieus op dat Wilders-gejammer in te gaan.

 8. @12 Op het stemadvies deelden ze een andere mening :mrgreen:. Maar ik moet zeggen ik ben onder de indruk.

 9. GEERT WILDERS IS EEN KK HOEREGE KIND DIT IS MIJN MIJN EIGE MENING Wahuahua ik lach hem uit

Reacties zijn gesloten.