Is PVV sekte?

Op visionair kan men een verhelderend schetsje aantreffen hoe een sekte te beginnen en deze succesvol in stand te houden. In tien kernpunten wordt uitgelegd waaraan een geloof in een Meester moet voldoen om diens Leiderschap te aanvaarden en als Discipel uit te dragen. Uiteraard lag een vergelijking met Wilders voor de hand.
Nadat Hij al op minstens zeven van de tien punten scoorde op de checklist voor de eigenschappen van een fascistisch apparaat, is het interessant om Hem en zijn PVV-beweging te toetsen aan voorwaarden voor een geslaagd sektarisch gebeuren. Met hartelijk dank aan Germen, de schrijver van dit leerzame blog, die me al lezende genoeg stof tot contemplatie gaf. In zijn bronstuk legt de auteur zelf zeer lezenswaardig de kernprincipes uit die hieronder in blocquote zijn geciteerd. Ik permitteer me gaarne de vrijheid om deze te refereren aan het verschijnsel Wilders-PVV.

1.Wees onbegrijpelijk en tegelijkertijd logisch.

Zorg dat wat je zegt logisch lijkt, maar tegelijkertijd sterke absurditeiten bevat, die alleen de ware gelovige kan begrijpen.

Tja, voorbeelden te over in Wilders doctrine, waarbij de belangrijkste me lijkt dat hij de Islam een fascistische ideologie noemt maar niets tegen Moslims heeft, terwijl toch het hele PVV partijprogramma is doordrenkt van afkeer tegen mohammedaanse medemensen.

2. Verheerlijk blind geloof, verklaar kritisch nadenken tot duivels.

Inderdaad is het zo dat twijfelen aan Wilders en zijn PVV wordt gezien als, om maar iets te noemen: landverraad, indoctrinatie door de zg. `Linkse Kerk’, dhimmiecultuur, ofwel heulen met de `vijandelijke’ moslimnabuur, en dat kritiek op de Leider wordt uitgelegd als demonisering van Wilders als Verlosser van een vermeend Kwaad.

3. Zoek dwalenden, ontevredenen, de verschoppelingen.

Ongelukkige mensen zijn het snelst bereid om zich tot een nieuwe verlosser te wenden. Rekruteer je volgelingen dus vooral daar.

Behoeft nauwelijks toelichting. Ik zou eraan toe willen voegen dat kans op slagen vooral wordt verhoogd door deze doelgroep een ongeluksgevoel aan te praten door valse sentimenten op te roepen middels kernpunt 1.

4.Houd je volgelingen verdeeld en ontevreden.

Geluk is je vijand. Gelukkige mensen hebben niets en niemand nodig. Dus zorg dat je volgelingen ongelukkig blijven, bijvoorbeeld door dingen als seks en luxegoederen streng aan banden te leggen.

Te vertalen met: zorg dat je volgelingen met een armoedegevoel, lees slachtofferressentiment zitten opgescheept, anderen hebben het beter. Preek: Jíj lijdt, dat is hùn schuld. Zorg er dus voor dat zaken die gelukkig zouden kunnen maken, zoals vrije kunst, vrije meningsuiting, toegang tot ontwikkeling, ontplooïng op geestelijk terrein en mogelijkheden tot toetsing identiteitsbesef aan de realistische maatschappij tot een minimum worden gereduceerd. Hou je meelopers arm & dom.
Breng je volgelingen het besef bij dat ze goed zijn door van ze te eisen tegen de stroom in te roeien, tegen beter weten in.

5. Vraag offers, veel offers.

Mensen hebben de behoefte aan geven. Hoe meer mensen geven, hoe meer ze je serieus nemen, want hoe meer ze geïnvesteerd hebben. Dus vraag vasten, geselingen en het verduren van hoon en spot.

Op dit punt kunnen sekten levensgevaarlijk zijn. Het is maar een kwestie van tijd, of een groeiende sekte vraagt de bereidheid om voor de Leider een proeve van moed te tonen, zoals bijvoorbeeld
zichzelf en zijn eigen vlees en bloed wegcijferen voor een gedicteerd hoger ideaal.
Het ultieme offer is zich overgeven aan de Leider en voor Hem te sneuvelen, zoals geïdealiseerd als Biedermaiermotief in de vroegduitse Romantiek,
`Was schert mich Weib, was schert mich Kind. Dann steig’ ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser, den Kaiser zu schützen!’ (die Grenadiere, Heinrich Heine) Door Hitler’s SS in praktijk gebracht, onder het motto `Meine Ehre heiszt Treue’, dat in de cermoniële SS-dolk stond gegraveerd. .

6. Laat je volgelingen veel kinderen verwekken.

Deze oproep is nog niet aan de orde geweest, maar in het Katholieke Limburg spreekt zulks vanzelf.
Inmiddels heeft PVV-cheerleadster Agema zich uitgesproken tegen abortus. Motivatie van dit standpunt blijkt teveel gevraagd.

Een kenmerk van een sekte is dat vragen om uitleg van een standpunt niet op prijs wordt gesteld, ja zelfs ongewenst is.

7. Kweek haat tegen de buitenwereld.

Behoeft ábsoluut geen toelichting.

8. Wees exclusief.

Het is een voorrecht om je te zien of aan te raken, laat staan je banksaldo of je echtgenote te mogen overhandigen. Toon je zelden in het openbaar. Als je je vertoont, maar er dan een hele happening van. Leer van Adolf Hitler, die zijn menigte aanhangers vaak een uur liet wachten voordat hij eindelijk kwam.

Behoeft ook geen nadere duiding sinds Wilders zich met een privémilitie omringt, zijn geldschieters angstvallig geheim houdt en elke normale uitnodiging voor openbaar debat weigert.

9. Neem bruikbare elementen over van andere religies.

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Honderden charlatans zijn je al met succes voorgegaan.

De PVV-sekte neemt de meest effectieve strategieën over van zowel Taliban als NSB. Veel meer valt er niet over te vermelden.

laars
(foto laars: Abdul)

10. Marketing, marketing, marketing.

Ja zelfs een rechtszaak tegen schuins gelegde windeieren als Geert Wilders kan een wervende invloed hebben. En mits goed getimed, en met een zak vol geld voor adequate advocatuur lukt het zelfs om aan te tonen dat een valse profeet een winnaar is met zegen van meesmuilend plebs dat vindt dat er weer standrecht en volksgericht moet komen tegen afvalligen en onreinen. Gelukkig zijn sekten zelden een lang leven beschoren, net als insekten.

25 gedachten over “Is PVV sekte?”

 1. 6. Laat je volgelingen veel kinderen verwekken.

  Er wordt wel altijd erg veel nadruk gelegd op het “fokken als konijnen” van de tegenstanderts.

 2. Het hangt er natuurlijk af, hoe je een sekte definieert en uitgaande van de punten, die je hier uiteenzet, valt er wellicht iets voor te zeggen. Ik geloof zelf, dat het een “heilloze weg” is, om de PVV een sekte te noemen, omdat hun opvattingen dan al gauw de status van geloofsovertuigingen krijgen. Die zijn daarom niet meer of minder zinnig, maar volgens mij wel nog veel moeilijker te bestrijden…
  😉

 3. Hoewel het Wilderianisme inderdaad te vergelijken is met een sekte verschilt het van de meeste andere sekten doordat:
  1. de meeste andere sekten vaak een andere interpretatie geven wat (ooit) gezegd of geschreven is, maar in principe de “waarheid” geen geweld aandoen. Sterker nog, sommige sekten staan zelfs op de letterlijke vertaling van Bijbelteksten. Bij het Wilderianisme wordt niet alleen alles anders geïnterpreteerd, maar refereert men aan teksten die absoluut nooit op die manier ooit geschreven zijn.
  2. De meeste sekten gaan er vanuit dat als men hun interpretatie van een geloof maar aanneemt, dat men dan gelukkig wordt. Anders gezegd: Men gelooft dat jij als mens of de hele mensheid er beter op wordt. Anderen mogen dan wel er niet beter op worden of zelfs slechter zijn, maar dat wordt niet primair benadrukt.
  Het Wilderianisme kenmerkt zich juist door de volgelingen het grootste geluk te laten ervaren door anderen zoveel mogelijk slechter te maken dan ze zelf zijn. De Geestelijk Leider Wilders wijst aan wie allemaal verderfelijk en slecht zijn en die mogen allemaal de grond in getrapt worden. Kritiek op de Leider is niet mogelijk.

  Er is nog een opmerkelijk verschil.
  Bij de meeste andere sekten schaamt men zich er niet voor die te belijden/aan te hangen. Men durft er openlijk voor uit te komen en ook te verdedigen. Dat een discussie met de leden vaak strandt is gelegen in het feit dat je iets verschillend interpreteert en/of een andere mening er over hebt. Dan is het lastig je gelijk te halen. (Je kunt wel eindeloos zaniken of spuitjes wel of niet lekker zijn, maar iedereen weet dat hij gelijk heeft)

  Je merkt bij heel veel Wilders-aanbidders dat ze niet openlijk er voor uit durven komen. (Ja uiteraard wel op internet, maar niet bij hun buren, vrienden of familieleden. )
  En dat heeft weer alles te maken met het feit dat hun Leermeester Wilders zo verschrikkelijk vaak aantoonbare leugens oplepelt dat men in een discussie altijd vast loopt. Bovendien moet je je dan verantwoorden als je de vraag wordt gesteld wat er moet gebeuren met mensen die weigeren zich neer te leggen bij jou en je Meester Wilders.

  De vergelijking met het fascisme gaat dus ook al hierom niet op. Fascisten waren wel degelijk trots op hun “ideologie” omdat ze vonden dat ze de wereld beter maakten en ze eisten dan ook van iedereen dat die rechtop ging staan. (De Hitlergroet)
  Het Wilderianisme eist van mensen dat ze zo diep mogelijk buigen. Juist omdat ze zelf niet “trots” maar beschaamd zijn.

 4. @1 JvdH. Helaas voor Geurt zijn Henk & Ingrid meestal te dronken om fatsoenlijk te kunnen fokken.

 5. Henk Veldman Schreef:

  Er is nog een opmerkelijk verschil. (…….) Je merkt bij heel veel Wilders-aanbidders dat ze niet openlijk er voor uit durven komen. (Ja uiteraard wel op internet, maar niet bij hun buren, vrienden of familieleden. ) En dat heeft weer alles te maken met het feit dat hun Leermeester Wilders zo verschrikkelijk vaak aantoonbare leugens oplepelt dat men in een discussie altijd vast loopt.

  Henk Veldman, daar heb je wel een punt mee. En dat komt Leider Wilders goed uit. Hij stuurt er zelfs op aan dat zijn volgelingen niet trots op hun Beweging mogen zijn (in tegenstelling tot bv. Mussert)
  want Geurt heeft er thans baat bij dat zijn voetvolk zich slecht voelt zodat het zich slachtoffer kan voelen van `links’, dat hen hun `burgertrots’ zou hebben ontnomen volgens de Volksmernner.
  In die zin een omgekeerde sekte, maar daarom nog niet minder sektarisch als bizar, irreëel saamhorigheidsverschijnsel op centraal geleide basis.

 6. “Je merkt bij heel veel Wilders-aanbidders dat ze niet openlijk er voor uit durven komen. (Ja uiteraard wel op internet, maar niet bij hun buren, vrienden of familieleden. )
  En dat heeft weer alles te maken met het feit dat hun Leermeester Wilders zo verschrikkelijk vaak aantoonbare leugens oplepelt dat men in een discussie altijd vast loopt.”

  Dit is sinds jaar en dag bekend. Waarom doen ze dan Wilders aanhangen? Gewoon om diep in de onderbuik verborgen haatgevoelens te mogen bevredigen.

  Ja hoor. Het gaat in de diepste verborgen punt bij de racisten en xenofoben om de eigen bevrediging. Perverse bevrediging.
  Want ze voelen zich door de maatschappij of gewoon inwendig/psychisch diep benadeeld. Gewoon het pijnlijk inwendig gevoel.
  De maatschappij heeft ze overduidelijk niet voldoende gewaardeerd. Dan uitwerken ze dit op de zondebok. Die donker bruine, dikke bijna zwarte, alles vernietigende, irrationele haat.
  “Dank je Grote leider.”

  In het Nederlandse variant lijkt het natuurlijk niet op de Duitse origineel ten eerste want het gekleurd is door specifieke plaatselijke kenmerken, tijd verschil en ten derde het gaat om neo-fascisme.
  We hebben de origineel aan onze omstandigheden aangepast.

 7. Wat betreft punt 8: Niks privémilitie, die zware jongens om Wilders heen lopen daar van mijn centen!

 8. Ik denk dat de titel een typefout is! Volgens mij moet er staan: IS PVV ZIEKTE?
  JA!! En nog een enge ziekte ook! Wordt ook wel BRUINITUS genoemd. Voor rechtse lieden ontzettend besmettelijk!

 9. Arnold J. van der Kluft Schreef:

  Wat betreft punt 8: Niks privémilitie, die zware jongens om Wilders heen lopen daar van mijn centen!

  Ik heb al eens voorgesteld om een bureautje te beginnen, uiteraard onder mijn leiding, waar alle bedreigingen (ook van wereldwijde afkomst) aan het adres van Wilders naar toe gestuurd dienen te worden. Momenteel worden namelijk allerlei bedreigingen van overal te wereld maar her en der geplaatst zodat er geen enkele overzicht meer is. Immers niet Wilders krijgt op z’n eigen e-mail adres dagelijks honderden binnen, ook de PVV, de Telegraaf en via allerlei nieuwsbronnen stromen de bedreigingen binnen. Op zich natuurlijk wel fijn voor Wilders want anders had hij immers niks om voor en van te leven, maar het begint chaotisch te worden.
  Mijn idee is dat uitsluitend de bedreigingen aan mijn bureau gericht mogen worden en zelfs aan mijn persoon.
  Alle andere bedreigingen via Wilders, PVV, kranten en Telegraaf worden ongelezen de prullenbak in gegooid.
  Om mensen te stimuleren gebruik te maken van mijn bureau mogen ze geheel gratis Wilders bedreigen, maar willen ze andere politici bedreigen wat uiteraard veel vaker voorkomt omdat er nu eenmaal veel meer politici zijn dan Wilders alleen, moeten ze een klein bedragje betalen. Belastingvrij. Ik geef ht niet door aan de belastingdienst.
  Ik ben van plan om een commissie in te stellen die uitzoekt welke bedreiging het meest geloofwaardig overkomt voor m.n. de Telegraaflezer en Wilders-aanbidder. Voor de andere groepen heeft het geen zin.
  Die geloven toch niks.
  Die commissie moet bepalen welke bedreiging gepubliceerd wordt in de Telegraaf.
  Op deze manier hoeft Wilders zich niet constant bedreigd te voelen, maar kan het beperkt worden tot pakweg 1 à 2 keer per maand.
  De besparing is enorm en bovendien beur ik zonder dat de belasting er achter komt al gauw zo’n € 200.000,- omdat immers er duizenden politici zijn in Nederland die voor een tientje (bij burgemeesters en wethouders 5 maal zoveel, ministers en Kamerleden 10 maal bedreigd mogen worden.
  Bovendien weet ik zeker dat de Telegraaf me graag een bonus zal verstrekken als ik hen af en toe de interessantste bedreigingen toespeel.

 10. Abdul Alhazred Schreef:

  En dat komt Leider Wilders goed uit. Hij stuurt er zelfs op aan dat zijn volgelingen niet trots op hun Beweging mogen zijn (in tegenstelling tot bv. Mussert)

  Ook dat is een punt.
  Stelselmatig wordt bij kritiek op een geloof/sekte beweert dat de ander, wat die ook beweert fout zit.
  En dat die daar tegenin gaat komt omdat die ander geen kritiek kan verdragen.
  Ik heb heel veel ervaring met Jehova-Getuigen.
  Omdat ze zich strikt aan de Bijbel houden is het heel gemakkelijk ze op de hak te nemen, zeker omdat Jehova-Getuigen in de regel, net als de Wilders-Getuigen niet al te slim zijn.
  Als je de eerste teksten in den beginne van de Bijbel lijst zijn van de eerste zes individuen, vier hartstikke fout, één is er eerlijk en eentje overleefd het eerste hoofdstuk niet eens.
  De rolverdeling is als volgt:
  1. God – Schepper en leugenaar.
  2. Eva – Dievegge, verleidster, ongehoorzaam.
  3. Adam – Heler, dief en nogal een sukkel
  4. Abel – Moordenaar van z’n broer Kaïn, bovendien een slachter.
  5. Kaïn, slachtoffer van Abel, vegetariër.
  6. De slang, de enige die de waarheid en niets dan de waarheid, zowaar zelfs zonder hulp van God sprak.

  De nummers 1 en 6 staan in het verhaal tegenover elkaar.
  De slang bewijst dat God een leugenaar is, want God had gezegd dat als je van een bepaalde boom eet je hartstikke dood zou gaan, wat als gevolg zou hebben dat wij niet eens zouden bestaan.
  De slang haalde de beide echtelieden over het toch te doen, want je ging niet dood van die vrucht. Integendeel je werd er verstandiger van. Leerde normen en waarden kennen. (kennis van goed en kwaad)
  Het eerste “kwaad” wat Adam en Eva bij zichzelf ontdekten was dat ze in hun nakie liepen. Iets wat nog steeds grotendeels verboden is. ( maar althans ik zeer betreur waar het vrouwen betreft.)

  Jehova-getuigen ontkennen dit verhaal niet als zodanig, maar zij interpreteren het als een waarschuwing je niet te laten verleiden om een misdaad te plegen (niet de wet te overtreden)
  En dan kan ik en ieder ander er wel en heel andere draai aan willen geven zoals het volgens mij is, maar zij, de Jehova-getuigen hebben domweg gelijk. Niet alleen wat de interpretatie betreft, maar ook de juistheid van waar wij tot op de dag van vandaag ons ook (meestal) naar richten. We houden ons aan de wet. (Uiteraard werd toen de “wet” vertegenwoordig door God)

 11. nexus m. Schreef:

  Wat is er met de slang uiteindelijk gebeurt?

  Daar heeft God de poten uitgetrokken, zodat hij voortaan kruipend door het leven moest.
  Bovendien kun je hem dan makkelijker z’n kop met je hak vertrappe…! (Dáar zegt de PvdD weer niks over.)
  ‘k Heb overigens een foutje gemaakt.
  Kaïn was immers de moordenaar van Abel. Kaïn had de pest in omdat toen ze samen met God zouden barbecueën God niks moest hebben van de broodjes die hij had gebakken, terwijl Abel een beest had dood gemaakt die God wél lekker vond.
  Kaïn’s enige straf was overigens dat hij moest opduvelen en niemand mocht hem iets aandoen.

 12. de wijze waarop op dit forum over Wilders en PVV aanhangers wordt gesproken doet mij veel eerder denken aan sektarische interactie. Er wordt hier over een “bruine sekte” gesproken, terwijl de desbetreffende auteur waarschijlijk nooit een geschiedenisboek open heeft geslagen.
  Nee, de enige sekte hier zijn de ruim 1.000.000 stenengooiers en hun schuimbekkende vriendjes.

 13. Walter Schreef:

  doet mij veel eerder denken aan sektarische interactie.

  Ja, als je de huidige Nederlandse politiek gadeslaat, kan niet anders beoordelen. ” Vrije markt” en zo, weetjewel meneer.

 14. Walter Schreef:

  Er wordt hier over een “bruine sekte” gesproken, terwijl de desbetreffende auteur waarschijlijk nooit een geschiedenisboek open heeft geslagen.
  Nee, de enige sekte hier zijn de ruim 1.000.000 stenengooiers en hun schuimbekkende vriendjes.

  1 Jij zegt het. Als je mij als auteur bedoelt, vind je nèrgens in mijn stuk de benaming `bruine sekte’.
  2 Je opmerking over geschiedenisboeken: gelukkig zijn die nog niet herschreven naar Wilders’ favoriete interpretatie, anders zou ik ze inderdaad niet lezen.
  3 In de titel van het artikel wordt slechts een vraag gesteld, er wordt geen conclusie getrokken, zoals jij in je reageerstukje meteen al doet.
  4 Niets uit het artikel wijst op o.a. `1.000.000 stenengooiers’, laat staan dat uitgelegd wordt waarom die een sekte zouden zijn of vormen, en zo ja, onder wiens leiding dan wel, daar een sekte slechts één dicterende Leider kent.
  5 Teneur van jouw inzendig is dat je moeite hebt met vrije uiting van gedachte, blijkens je regel:
  `de wijze waarop op dit forum over Wilders en PVV aanhangers wordt gesproken doet mij veel eerder denken aan sektarische interactie’. Lijkt me een tuquoque redenering, oftewel een jij-bak.
  Zie punt 7: http://www.krapuul.nl/blog/26838/trolherkenning-voor-dhimmies-2/
  6 Het zou je sieren als je nader kon duiden waarom `men’ op een jouw welgevallige manier zou moeten spreken over Wilders & PVV, terwijl hij en zijn beweging dat zelf helemaal niet doen, door hele bevolkingsgroepen te schofferen en te stigmatiseren. In dat opzicht wordt door pévévé al voldaan aan punt 2 van een sektekenmerk: verklaar kritisch nadenken tot duivels.

 15. Walter Schreef:

  Er wordt hier over een “bruine sekte” gesproken, terwijl de desbetreffende auteur waarschijnlijk nooit een geschiedenisboek open heeft geslagen.

  Dit is een typisch Wilderiaanse reactie. Wilders is er een meester in om anderen van iets te beschuldigen waar hij zelf schuldig aan is.
  Jij beschuldigt ons van iets waar je overduidelijk zelf schuldig aan bent.
  Jij kent de geschiedenis niet.
  Het is juist dat de tegenstanders van Wilders, juist omdát ze de geschiedenis heel goed kennen, weten dat Wilders een door en door slecht mens is. Slechter nog dan bijvoorbeeld Hitler/nazi’s omdat hij, in tegenstelling tot Hitler cs, wel de geschiedenis kent en weet hoe het afloopt. Hitler wist niet dat hij een hufter was. Wilders weet dat uitstekend, maar gebruikt desondanks de zelfde technieken waarmee Hitler zich van bediende, die overigens een aanvulling waren van de manier waarop eeuwenlang de Joden zijn vervolgd door voornamelijk zich Christen noemende lieden (maar in werkelijkheid gewoon Rooms Katholiek waren)
  Jij weet donders goed dat je nog nooit bent bedreigd door moslims of door “linkse stenengooiers” maar dat jou Geestelijk leider Wilders zich wel degelijk schuldig maakt aan het bedreigen en onderdrukken van een miljoen moslims (zo niet een miljard)
  27% van de moslims heeft rechtstreeks discriminatie aan de lijve ondervonden voornamelijk door Wilders-aanbidders. Hoe vaak ben jij benadeeld door een moslim?
  (Ik beloof je als je eerlijk antwoord geeft dat ik het niet door zal geven aan je Grote Leider Wilders. Ik weet dat hij niet wil hebben dat z’n volgelingen nadenken. )

 16. Walter Schreef:

  …”geschiedenisboek”…

  Walter ik ben ooit redacteur geweest van schoolboekjes. ‘k Heb ze soms zelfs deels als “ghostwriter” zelf geschreven. Het grootste deel waar ik me mee bemoeide was geschiedenis en maatschappijleer en mensenkennis.
  Aangezien de boeken waar ik aan heb meegewerkt grotendeels “verplicht” waren, hebben heel veel kinderen indirect les van me gehad. Als jij op de middelbare school hebt gezeten tussen ’75 en ’95 dan zou dat bij jou ook het geval kunnen zijn geweest.
  Indien dat zo is, dan moet ik toegeven dat ik/wij het niet goed hebben gedaan. Je had immers dan wél een beetje van de geschiedenis geweten.
  Kennelijk heb wij het niet goed verteld.

 17. Wat betreft het thema Wilders:
  De moeilijkheid (zoals bij al deze figuren) is, dat hij de tijd mee heeft.
  (Crisis, massa immigratie, waar men genoeg van heeft, criminaliteit onder allochtonen).
  ook Hitler heeft gebruik van de tijd gemaakt. twintig jaar geleden had Wilders geen poot aan de grond gekregen.
  (Vgl. Janmaat)
  Onderbuikgevoelens zijn inherent aan het volk. Een goede politicus weet dat en zal er van te voren rekening mee houden.
  (Regeren is vooruitzien)
  het was van te voren te bezien, dat het land barstens vol zou worden. Ook was het te voorzien, dat er heus wel weer eens
  een crisis zou komen. Allemaal ingredienten, die het opstaan van Wilders (of aanverwante personen) in de kaart spelen.
  De huidige politiek van kapot bezuinigen versterkt de ontstane onderbuikgevoelens.
  Dus de politici van pakweg zo’n vijftien a twintig jaar geleden hebben gezegd: na ons de zondvloed.
  Die zondvloed hebben we nu..
  de commentaren, die zich beroepen op Genesis, heb ik naast me neer gelegd. Het nieuwe testament zegt me nu eenmaal meer dan het oude testament.
  Een ontstaansgeschiedenis komt in iedere mythologie/geloof voor. Maar ten tijde van het ontstaan was de mens nog niet aanwezig, c.q. kon nog niets
  opschrijven. En wat opgeschreven is, kan wel verkeerd vertaald of geinterpreteerd zijn.
  Let wel, ik vind, dat er in de bijbel veel levenswijsheden staan. Maar dat is iets anders dan iedere letter ook letterlijk nemen.
  in zoverre heb je gelijk, dat een goeroe of secteleider zich wel van die letterlijkheid bedient, en dat in een vorm, die angst aanjaagt.
  Maar dat doet de politiek ook. (Gemeenschappelijke vijand: Sowjet Rusland, Islam, China). Angst maakt onmondig en volgzaam.

 18. wolf Schreef:

  (Crisis, massa immigratie, waar men genoeg van heeft, criminaliteit onder allochtonen).

  Deze opsomming slaat nergens op.
  Er bestaat geen massa-immigratie, zo ook dat de criminaliteit onder autochtonen vele malen groter is dan onder allochtonen.
  Logisch, want van de autochtone Nederlanders zijn er veel meer (4 maal zoveel namelijk) Bedoeld wordt “verhoudingsgewijs” maar dat klopt ook niet.
  Allochtonen wonen veel meer in achterstandswijken in in die wijken is de criminaliteit veel hoger.

  Het was van te voren te bezien, dat het land barstens vol zou worden.

  Tijdens het kabinet Drees had men voorzien dat rond 2000 Nederland 21.000.000 inwoners zou tellen.
  Daarom werd emigratie gestimuleerd. Je kon zelfs wat centjes mee krijgen als je ophoepelde.
  Inmiddels zitten we in 2011 op 16,4 miljoen.
  Zou je de allochtonen er af trekken, zitten we als keurige nettte Nederlanders met z’n alletjes op dik 13 miljoen.
  Men spreekt van overbevolking als het geheel van goederen en diensten niet toereikend zijn om iedereen in redelijke welstand te laten leven. Dat is in Nederland bij lange na niet het geval. We behoren tot de rijkste landen ter wereld.

  Allemaal ingrediënten, die het opstaan van Wilders (of aanverwante personen) in de kaart spelen.

  Tijdens het verschijnsel “Fortuyn” is onderzocht hoeveel men geneigd is om min of meer terug te keren naar het extreemrechtse/fascisme/nazidom.
  Men kwam uit op 12 à 15%. Dat is inderdaad wat de Wilders-aanhang ongeveer vertegenwoordigd.

  De commentaren die zich beroepen op Genesis, heb ik naast me neer gelegd.

  Het gaat niet om Genesis (ik heb gewoon willen aantonen hoe makkelijk is om de spot er mee te drijven, maar dat tegelijkertijd je nooit net moet doen alsof je gelijk hebt, als een ander zegt dat zijn interpretatie toch een tikkie anders is en dat de interpretatie van de ander helemaal niet zo veel aan mankeert, sterker nog, wij handelen praktisch volgens die interpretatie.
  Ondanks je goede bedoelingen betreffende het Nieuwe testament, moet je niet negeren dat wel degelijk tot op de dag van vandaag hele stukken uit het OT ge- en misbruikt worden om zichzelf te rechtvaardigen.
  In Deuteronomium 6 en 7 staat onomwonden dat als God je ziet zitten dan mag je alle misdaden uitvreten die je maar voor ogen staan.
  Je zou natuurlijk kunnen stellen dat men dat niet meer doet, maar dan moet je toch eens kijken naar Israël en ook eens bedenken dat hoewel de VN de VS had verboden Irak wapens te leveren omdat na onderzoek was gebleken dat ze die inderdaad niet had, maar toen Bush en Blair in conclaaf gingen met God hebben ze gewoon de VN aan de kant geschoven en 100.000 Irakezen met steun van God naar eigen zeggen, Gods Hemelrijk te laten betreden.
  Het gaat er namelijk niet om wat jij vindt, maar wat “men” doet. En dat is niet alleen weerzinwekkend voor moslims, maar voor iedereen die een beetje nadenkt.
  Als je gelovige bent, kun je wel op je vingers natellen dat (je) God nooit en te nimmer toestemming zal geven voor roof, uitroeiing en massaslachting.

  Angst maakt onmondig en volgzaam.

  Inderdaad, Wilders maakt daar handig gebruik van.
  Moslims/Islam doen dat niet. Je kunt alleen op je duvel krijgen als je de boel beduveld. Niet zozeer van hen, maar van God.
  Het is logisch dat Wilders en z’n volgelingen een beetje in de dunne raken als ze moslims (of anderen) tegen hen te keer horen gaan. Want mochten ze gelijk hebben dan ziet de toekomst er beroerd uit als ze in de hemel het eeuwige leven verwachten. Ze zouden willen dat ze dood zijn.

 19. Zou je de allochtonen er af trekken, zitten we als keurige nettte Nederlanders met z’n alletjes op dik 13 miljoen.
  Men spreekt van overbevolking als het geheel van goederen en diensten niet toereikend zijn om iedereen in redelijke welstand te laten leven. Dat is in Nederland bij lange na niet het geval. We behoren tot de rijkste landen ter wereld.

  Overbevolking is niet alleen,een economisch gegeven, ook een natuurlijke invloed. Proeven hebben aangetond, dat, wanneer dieren met teveel op een te enege ruimte leven, er aggressief gedrag optreedt.
  In zekere zin zal dit ook voor mensen gelden. Hoe oger de bevolkinsdichtheid, hoe lager de tolerantie ten opzichte van elkaar?????
  Het schijnt, dat in b.v. Hong Kong (toen dat nog niet bij China hoorde) de bevolingsdichtheid de hoogste ter wereld was, terwijl de maatschappij toch wel werkte. Misschien moeten we eens naar zeer oude beschavinge kijken (China), om erachter te komen, hoe we met elkaar om dienen te gaan.

  Deze opsomming slaat nergens op.
  Er bestaat geen massa-immigratie, zo ook dat de criminaliteit onder autochtonen vele malen groter is dan onder allochtonen.

  De media laten ons anders geloven, gewoon, door de nadruk op etnische afkomst te leggen. Heel summier, dat wel, maar dat is nu juist de methode, waardoor de zgn, onderbuikgevoelens geactiveerd worden.

 20. Ondanks je goede bedoelingen betreffende het Nieuwe testament, moet je niet negeren dat wel degelijk tot op de dag van vandaag hele stukken uit het OT ge- en misbruikt worden om zichzelf te rechtvaardigen

  Dat is dan ook de reden, waarom het nieuwe testament mij meer aanspreekt. Hierin staan duidelijke richtlijnen, hoe we als mensen met elkaar om dienen te gaan.M.i. hebben degenen, die het oude testament naar hun believen interpreteren, hier niets van begrepen, of ze willen het niet begrijpen.
  tenslotte is genoemd oude testament voor vele politieke doeleinden misbruikt, te beginnen bij karel de grote, die in de christianisering een instrument zag, zijn grote rijk bij elkaar te houden. Met naastenliefde heeft dit niets meer te maken. Literatuur is nu eenmaal poli-interpretabel. Het is aan de mensen, om het “goede”of het “kwade” te belichamen.

  Wolf

 21. wolf Schreef:

  Dat is dan ook de reden, waarom het nieuwe testament mij meer aanspreekt. Hierin staan duidelijke richtlijnen, hoe we als mensen met elkaar om dienen te gaan.

  Prima voor jou, maar als iemand nog nooit een Bijbel of Koran heeft gelezen. Jij zelf bijvoorbeeld.
  Hoe staat het dan met jou “richtlijnen”?
  Ben je dan ineens een hufter geworden?
  Natuurlijk niet.
  Jou “richtlijnen” staan net zo goed in het OT als NT en ze zijn in de regel heel “legaal” en acceptabel.
  Daar heb je geen God of Jezus voor nodig.
  Het is heel gemakkelijk na te gaan of een voorschrift, “wet” of advies aanvaardbaar is door het woord God te vervangen met “je geweten”. Verder kun je gaan toetsen of een bepaalde wet nog nodig is. Bedenk dat bepaalde “wetten” zijn ontstaan toen er nog geen regering was, geen rechtbank of wat dan ook.
  Voor sommige zaken die je graag geregeld wil zien heb je dan een “hogere macht” nodig die er voor zorgt dat ook nog na je dood de zaken goed geregeld zijn.
  Een simpel voorbeeld is de “doodstraf” voor homo’s in de Bijbel en geseling in de Koran.
  Toen dit bedacht werd had die “wet” een prima functie, ant bedenk dat homo’s wel degelijk dragers waren (en zijn) van Soa’s. Een homo kon dus een hele stam ziek maken, zelfs uitroeien. Dus gewoon voor je eigen veiligheid kon je zo iemand maar beter om zeep helpen.
  Dat was geen “straf” maar een preventieve maatregel die destijds als enige mogelijkheid gold.
  Maar iedereen kan ook zien dat iets als beschreven staat in Deuteronomium 6 en 7 nooit en te nimmer door een God geïnspireerd kan zijn.
  Het zijn gewoon kutsmoezen om het eigen misdadig gedrag te verdedigen.
  Was het nu maar zo dat je dit soort dingen kunt relateren aan de tijd en dat zoiets niet meer voorkomt dan kom je bedrogen uit.
  M.n. de VS gaat uit van het principe dat hun wetten door idereen waar ook ter wereld gerespecteerd dienen te worden. En als zij “democratisch” en met hulp van God bepaalde landen mogen aanvallen en de bevolking deels vermoorden dan handelen ze volgens zichzelf (en helaas gesteund door voor Christenen in heel veel andere landen) keurig netjes volgens de wet en God.
  Niks mis mee dus.
  En o wee als iemand hen er mee bekritiseerd en zelfs met aanslagen bestrijdt. Dat wordt daar doodleuk een “andere’ God bij aangehaald en de daders Godsdienstfanaten o.i.d.
  Bedenk dat het Christendom in feite is voortgekomen als protest tegen zowel de Romeinen als tegen de Joden. De Joden mochten alles volgens hun eigen wetten omdat ze nu eenmaal uitverkorenen waren van God en de rest had zich daar maar naar te schikken.
  Toen Jezus alle zonden op zich nam als zoon van God, zorgde hij ervoor dat de voormalige zondaars vrij van schuld en zonde waren en konden zich er ook op beroepen uitverkorenen te zijn van God met dezelfde rechten (en plichten) als voorheen de Joden hadden.
  Bedenk dat Johannes wel degelijk een opstandeling was, die zich verzette tegen de bezetting van de Romeinen en dat Jezus werd verraden wegens z’n rol in die verzetsorganisatie van Johannes en niet waar ik wel eens flauw gebruik van maak wegens het openbaar zoenen tussen twee jongens-geliefden. (Al speelt vermoedelijk een homo-relatie mogelijk wel een rol. Judas pleegde immers zelfmoord omdat zoals hij zelf heeft gezegd zijn “geliefde” heer door zijn schuld dood is gekomen)

 22. gek he er wordt gezegd dat 1,5 wezenlozen op de pvv stemden,maar pvvstemmers willen uit schaamte??nooit zeggen dat zij deze beweging kiezen met stemmenmenig pvvstemer durft te beweren dat zij nimmer op zoiets zouden stemmen ,mar gedrag,uiterlijk,houding,uitspraken,volkschnationalistische kenmerken wel bezitten raar he?
  Ze hebben wellicht nog een sprankeltje scrupules maar kiezen toch anoniem op de beweging van de PVV.
  Politieke partijen worden door diverse mensen aangehangen en zo ook naar gehandeld door lid van die partij te worden openlijk,of tijdens verkiezingen een affiche op het raam te hangen,of gewoon op de marktflyeren met folders.
  Maar de PVVaanhangers doen dit NOOIT,die willen niet gezien worden als gevaarlijk denkende racistische of facistische haters..maar er hebben toch 1,5 stemgerechtigen op deze beweging gestemd????? en die hadden juist de klacht dat ze NIET GEZIEN WERDEN hahahahahahaaa en dat deze groep zich niet serieus voelde!!nou kom uit de kast dan als je lef hebt,met je stem voor de PVV

Reacties zijn gesloten.