Krijgt de CIA wél inzicht in Wilders’ geheime partijfinanciering?

spyGaat de PVV-fractie in het Europees parlement straks WEL aan de CIA onthullen, wat het Nederlandse publiek NIET mag weten over de financiering van Wilders’ eenmansstichting en eenmanspartij?

Deze week gaat het Europees parlement stemmen over de vraag, of “Amerikaanse autoriteiten” weer alles in kopie toegestuurd krijgen, wat jij en ik internationaal overboeken via het SWIFT systeem.
Uitleg: Om gratis in euros geld over te maken of uit de muur te trekken in Eurolanden, gebruik je het SWIFT systeem. Als ik bij voorbeeld eens in de maand geld van mijn Nederlandse ouderdomspensioen overmaak op mijn Belgische rekening (bij dezelfde bank, de ING), verschijnt een waarschuwing op de website: “Gegevens kunnen worden overgedragen aan Amerikaanse Autoriteiten.”

Bedankt ING, voor de transparantie. Dat meen ik werkelijk. Want van 2002 tot 2006 stond het rekencentrum van Swift nog in Amerika (hoewel het het hoofdkantoor in Ukkel, bij Brussel staat) en onze gegevens werden stiekem door NSA en CIA geregistreerd.

Van wederkerigheid is geen sprake. Gegevens worden niet gedeeld met onze eigen geheime diensten. Nederland weet daar alles van, sinds de Amerikaanse autoriteiten in 1995 weigerden om gegevens over Karadzic’ Servische troepen te delen met onze militaire missie in Srebrenica. Met als gevolg, dat de interventie van twee Nederlandse straaljagers om de Nederlandse VN-missie aldaar te ondersteunen, half mislukte. Je kunt het hier nalezen.

Nu staat het rekencentrum van Swift in Amsterdam. De VS hebben gevraagd, om gewoon door te mogen gaan met data-mining. Maar daar is nu een Europese toestemming voor nodig. Onze vroegere liberale Eurocommissaris Bolkestein was daar wel voor. Vrijheid, blijheid, niet waar?

Maar z’n voorstel in die richting werd niet overal even enthousiast ontvangen. De Europese discussie sleepte aan tot 30 november vorig jaar, toen een Europese raad van ministers van Binnenlandse Zaken, besloot, dat de CIA haar gang mocht gaan. Die datum was niet toevallig, want op 1 december ging het nieuwe Europese Lissabon-Verdrag in. Dat verdrag machtigt het Europese parlement, om al dan niet toestemming te geven voor dergelijke zaken.

Vanwege een paar technische details die mij ontgaan, ging de vlieger van de lidstaten-ministers niet op. Het EP moet er nu toch ook erover beslissen, wat niet de bedoeling was. Nu adviseert de betrokken commissie van het EP, om de Amerikanen alleen toe te laten, als ze werkelijk iets te zoeken hebben. Logisch, niet waar. Hetzelfde geldt voor het Nederlandse openbaar ministerie, als ze iets willen opzoeken of afluisteren.

Maar dat is niet wat de Amerikaanse administratie wil. Ondanks de zeperds in Irak, enzovoort, is men er in Washington nog steeds hardstikke van overtuigd, dat alleen zij de wijsheid in pacht hebben en dat Nederlandse, Duitse, Franse en Poolse geheime diensten alleen interessant zijn als filialen van de CIA. Zelfs de Engelsen worden niet vertrouwd, zoals blijkt uit het parlementaire onderzoek in Londen over Blair’s beslissing om mee te doen met de inval in Irak (2003), dat nu daar plaatsvindt.

Het EP dreigt dus in meerderheid “nee” te zeggen tegen het Amerikaanse mee-lezen van wat ik van Nederland naar België overmaak op mijn ING-rekeningen. Bravo, EP! Europa is echt wel nuttig, zeker nu het Parlement meer te zeggen krijgt.

De Amerikaanse buitenland-minister, Hillary Clinton, belt met de Poolse EP-parlement voorzitter Buzek. Ongezien! Hoopt ze, dat het Poolse zwak voor Amerika zal helpen? Het Europese Parlement heeft een prima kans om te laten zien wie er bij ons de baas is.

Schrijver dezes is er helemaal niet tegen, dat diensten, die terrorisme bestrijden, toegang krijgen tot bankgegevens die daarop slaan. Europese-, Amerikaanse, Chinese-, whatever. Het is interessant, om te weten, wie geld aan Wilders en zijn stichtingen overmaakt, om de Nederlandse politiek te beïnvloeden. Maar liever NIET in het kader van een eenzijdige en exclusieve overeenkomst, die de CIA maakt to enige beheerder van onze “geheimen”. Daarom moet de SWIFT-CIA overeenkomst worden afgewezen.

Wilders heeft zijn Europese vertegenwoordiging van de PVV in een nauw keurslijf geperst. Ze mogen niet meedoen met ideologische bondgenoten, zoals het Vlaams Belang, de Britse National Party of de Italiaanse Lega Nord. Nu zullen ze echter kleur moeten bekennen.

Wat is belangrijker voor Wilders? Dat hij geen probleem krijgt met zijn neoconservatieve Amerikaanse bondgenoten en dus de Amerikaanse controle over onze euro-overboekingen toestaat? Of blijft hij bij zijn verklaring, dat Nederland het alleen kan, en wijst hij de CIA-controle af?

Het komt erop neer: Mogen de miljoenen die vanuit het buitenland op de Wilders-rekeningen worden gestort (Pipes, “a six number contribution”), NIET worden bekendgemaakt aan het Nederlandse publiek, maar WEL aan de CIA?

Benieuwd, hoe ze straks zullen stemmen, die PVV-vertegenwoordigers van ons in het Europese Parlement.

25 gedachten over “Krijgt de CIA wél inzicht in Wilders’ geheime partijfinanciering?”

 1. Het lijkt me niet dat het EP akkoord moet gaan met een eenzijdige overeenkomst. Voor wat hoort wat. Ik ben pro
  als de maatregel inzicht geeft in geldstromen van politieke partijen en als ik als burger ook toegang kan krijgen tot die gegevens.

 2. Maar Sjef, jij noch ik, noch Balkenende, we zullen NOOIT toegang krijgen. Alleen als het parlement eindelijk bij wet voorschrijft dat partijen verenigingen moeten zijn en hun kassen openbaar maken, dan, …, ja DAN!

 3. Ik snap eigenlijk niet goed waar die “miljoenen” vandaan komen. Ik bedoel als ik google op “a six number contribution” kom ik op dat stuk waar jij naar linkt maar daarna ben ik het spoor bijster.

 4. @ Huib
  Maar dan zou het nog steeds geen zin hebben als het EP akkoord zou gaan met een eenzijdige overeenkomst. Ja, dan krijgt de CIA inzicht, wat betekent dat het ook geheim blijft. Het verandert dus niks en dan kan de PVV gerust pro stemmen.

 5. @jvdh: Daniel Pipes staat aan het hoofd van o.a. het American Peace Institute, dat geld inzamelt en vervolgens verstuurt naar “vredesinitiatieven”. Daartoe behoort kennelijk Wilders ook. Het is dus niet ondenkbaar, dat via de bankrekeningen van Pipes meer dan 1 miljoen dollar naar Wilders is gegaan. Pipes zegt het zelf. Maar goed, hij lijkt me een opschepper…

 6. @6 ik zie op jouw link niet dat hij het zegt. Dat bedoel ik. Misschien kijk ik niet goed.

 7. @ Huib

  Ik zag laatst op tv een nieuwe verandering in de Amerikaanse politiek, meende het te hebben gezien op canvas. De conservatieven daar zijn een nieuwe invalshoek ingeslagen met the tea party. En mondelings werd ook Geert Wilders genoemd. Zij vonden Holland hypocriet omdat een politicus veroordeeld werd voor wat hij zegt. Palin is er ook bij betrokken. Heb jij indicaties dat de PVV bijvoorbeeld ook gelden ontvangt van the tea party?

 8. @Sjef: Ja, het verandert niks, wat ze ook doen. Openbaarheid van de PVV-financiën moet in Nederland afgedwongen worden. Wat ik in het stuk zeggen wou, is, dat de PVV weer eens hypocriet is, als ze de Amerikaanse diensten wel inzage geven, maar ons niet.

 9. @Sjef8: Klopt. De neocons zijn een beetje uitgerangeerd. De paleocons zijn helemaal terug (American Heritage Institute). Ze subsidiëren de Tea Party beweging. Maar dat gaat indirect. Geld voor de Ierse anti-Europa club kwam bij voorbeeld uit een leveringscontract van mobiele telefoons aan de staat Georgia. Ik ben er nog niet achtergekomen, wie anders dan Pipes en een paar extremistische synagoges, geld naar Wilders sturen.
  Volgens Wilders’ vroegere tovenaarsleerling Bart-Jan Spruyt, is Wilders nogal paranoïde en accepteert hij geen geld waaraan voorwaarden verbonden zijn.

 10. @jvdh: Pipes en het geld. Ik ga straks de goede link opzoeken. Pipes heeft het ècht gezegd. Maar ik heb me vergist van link. Tot straks. Wat een gedoe, trouwens, steeds met die captcha codes… :mrgreen: 😈

 11. Ja ik heb je een mail gestuurd dat je in moet loggen dan hoeft dat niet.

  Volgens mij is dit wel de goede link op de een of andere manier. Zoals ik al zei als ik google op “a six number contribution” komt deze naarboven.

 12. Jammer dat ik moet uitwijken naar de Belgische,omdat onze eigen publieke het na laat mij te informeren over zulke zaken. :x.Daar laten ze toch wel wat liggen want ik vind dat de Nederlander geïnformeerd moet worden en niet vermaakt moet worden.

 13. Wat ik me verder af vraag, als je op een politieke partij stemt zou je toch wel willen weten of die partij echt voor je belangen op wil komen of stiekem een andere agenda erop na houdt.

 14. @Sjef – #14.

  normaal gesproken wel.

  maar voor de Stichting volgers is het niet van belang.
  wat HIJ doet is goed. verder komt hij ook aan zijn geld omdat ze 20 euro overgemaakt hebben.

  die denken daar heel anders over.

  verder hoeft HIJ maar een kreet te slaken en men denkt dat dat inhoudt dat HIJ voor hun belangen opkomt.

  geen programma of onderbouwing nodig.

 15. @kogelkoppende monnik: 13 en 14: inderdaad. de pers zou in NL en in BE wel eens wat meer z’n best kunnen doen. Met Google heb je het in een seconde gevonden. Over de verborgen agenda van Wilders hoop ik nog wat te schrijven binnenkort. Ik ben er bij voorbeeld vrij zeker van, dat de meeste Wildersstemmers de Palestijnen helemaal niet naar Jordanië willen verjagen. Ik begrijp niet goed, waarom Wilders over die uitspraak (in Kopenhagen) niet uitgebreid aan de tand is gevoeld in de 2e Kamer. Maar wat niet is, kan nog komen.

 16. @ Huib 16
  Wellicht bangheid, zoals veel mensen zich niet durven uit spreken. De partijen denken aan zo min mogelijk gezichts- en zetelverlies. Maar ze gooien tegelijkertijd hun idealen overboord. Zij zitten in een ridicuul machtsspel van de PVV( en aanhang). Want stel je voor dat je het beestje bij de naam noemt, dan wordt het voorbeeld Pim Fortuyn gelijk naar boven gehaald. De enige die zich heeft kunnen ontworstelen van deze ridiculiteit is Alexander Pechtold. Maar er zouden meer moeten volgen.

 17. De Palestijnen naar Jordanië drijven wil bijna niemand. Alleen super-extreme mensen.

  Off topic so ik voel me ineens wel naakt zo zonder “author-highlightje” ik ging bijna in de source kijken wat er aan de hand was. 😆

 18. @ Huib

  Ik lees vandaag trouwens net dat het EU-parlement het SWIFT akkoord heeft afgewezen.

 19. In Amerika is het strikt verboden voor politieke partijen om buitenlands geld aan te nemen. Zelfs buitenlandse werknemers bij Amerikaanse bedrijven mogen niet doneren, tenzij ze een “green card” bezitten. Dit verbod was en blijft zonder twijfel gebaseerd op de Amerikaanse paranoia aangaande alles wat met communisme te maken zou hebben. Daartegenover hebben de VS zelf altijd met geld de politiek in het buitenland willen en kunnen beinvloeden of bestoken. Daar zijn geen wetten tegen. De vraag is waarom Nederland zo dom is om dat te gedogen? De laatste verkiezingen in de VS hebben overduidelijk aangetoond hoe politiek geld een onevenredige rol kan spelen. Milliarden privé dollars werden geinvesteerd in het manipuleren van de populistische Tea Party sentimenten. Wil Nederland dat dezelfde rechtse fundamentalisten de Nederlandse politiek gaan beinvloeden? Pamela Geller wil de Amerikaanse haat jegens Islam en Palestinie dolgraag doen overwaaien naar Europa en ze heeft in Wilders een gretige ontvanger gevonden van de door haar georganiseerde financiele steun, zo niet haar nog meer radikale denkbeelden. Dat soort Amerikaanse privé overmacht gaat de Nederlandse en uiteindelijk ook de Europese politiek vast en zeker overdonderen. Het wordt tijd dat Nederland deze extreem-rechtse angel uit haar politieke bestel verwijderd.

 20. @BobWillems. I couldn’t agree more 😆
  Overal in (West-) Europa is er wetgeving tegen dergelijke praktijken. En die wordt gehandhaafd ook.
  In het vorige kabinet heeft minister van BZK Guusje ter Horst herhaaldelijk beloofd, om de kieswet aan te passen. Het kwam er nooit van. Groen Links heeft sinds 2009 een wetsontwerp klaarliggen over de partij-financiering (openbaarheid van financiën, maximum-bedragen per persoon en per onderneming/instelling).
  Ik begrijp niet, waarom ze het niet al lang hebben ingediend.
  Ook in het Europarlement is men wakker geworden. Dat kwam in eerste instantie doordat Daniel Cohn-Bendit ontdekte, dat de campagne in Ierland tegen het Lissabon-verdrag was gefinancierd met tientallen miljoenen euros die via opdrachten van US-defensie-ondernemingen waren doorgesluisd.
  Ik overweeg, om de Nederlandse verkiezingsuitslag en daarmee dit bruine gedoog-kabinet, NIET te erkennen wegens verkiezingsfraude. :mrgreen:

Reacties zijn gesloten.