Waarom Wilders’ afstandsverklaring niet volstaat…

Dit stuk is eerder geplaatst op de website van MrWonkish.nl

Door: @maxentropy

Het schrijven van een afstandsverklaring van de daden van een Noorse fundamentalistische fantast die op 22 juli in krap 3 uur tijd 76 dodelijke slachtoffers maakte, was waarschijnlijk niet de ideale vakantiebesteding die Geert Wilders voor ogen had toen hij twee weken geleden op het vliegtuig stapte naar Italië om daar zijn vakantie door te brengen. Toch bleek dat noodzakelijk. Want terwijl de ene lone wolf tot de tanden toe gewapend aan land kwam op Utøya, dobberde een andere in een azuurblauw zwembadje aan de Adriatische kust, ongetwijfeld in gedachten verzonken over de volgende logische stap in de realisatie van zijn anti-Islam doctrine.

En nu ligt er dan toch een officiële verklaring, naar het zich laat aanzien haastig in elkaar geflanst tussen lunch en cocktails door, waarin Wilders zich distantieert van de daden van ‘een waanzinnige’;

“Een eenzame verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-Islam ideologie op gewelddadige manier misbruikt”.

Hoewel Wilders het PVV-gedachtengoed mogelijk daadwerkelijk als vrijheidslievend beschouwt -zijn uitlatingen zijn niet zelden gebaseerd op selectieve perceptie en politieke double-entendre- is dit niet meer dan een gratuite poging om zijn politieke handen in onschuld te wassen.

Eerst is er de voorspelbare associatie met de religieuze en ideologische groeperingen die Wilders zelf al jaren attaqueert in de politieke arena:

“Hij wil samenwerken met Al Qaida (waar hij grote bewondering voor koestert), hunkert naar het opblazen van steden, droomt van ridders die zichzelf op chirurgische wijze mutileren en wil zijn held Karadzic ontmoeten”.

Dit is een afleiding van het daadwerkelijke motief van de dader en een onderschatting van het intellect van zijn lezers. Gevolgd door

“… het vervult me met walging dat de dader naar de PVV en mij verwijst in zijn manifest”.

Wilders walgt en walgt, maar weigert zich aan iedere vorm van openlijke reflectie te onderwerpen over de reden waarom hij, als politiek leider van de PVV, genoemd wordt in een terroristenmanifest dat tal van extremistische publieke figuren en organisaties als inspiratiebron noemt.

Waar het jarenlang een onuitgesproken dictaat aan de ‘linkschmens’ was om zich in het licht van de moord op Pim Fortuyn te onthouden van demoniseren, haatzaaien of ‘Godwins’ in de richting van Nieuw-Rechts, is een politieke terreurdaad binnen datzelfde kader van jarenlange demonisering voor Wilders niet meer dan een actie van ‘een waanzinnige, een psychopaat’ die volledig losstaand gezien moet worden van het populistische en schofferende politieke afbraakklimaat waarvan Wilders een van de meest ijverige uitventers is. Dat Anders Breivik een waanzinnige en een psychopaat is, valt moeilijk te ontkennen. Maar dat gegeven ontslaat niemand, ook en vooral Geert Wilders niet, van de morele plicht om te overwegen of de huidige toon van het politieke debat met alle oorlogsvergelijkingen niet zó ver is opgeschoven naar de uiterwaarden van het retorische spectrum dat juist radicalen en gekken zich gerechtigd voelen de daad bij het woord te voegen.

Als de daden van Anders Breivik op zichzelf al niet voldoende aanleiding geven om kritisch te kijken naar de politieke koers en uitingen van de PVV, dan zijn de reacties van een deel van het PPV-electoraat dat misschien wel.

Waar Wilders in 18 regels tekst de aanslag verre van zichzelf en zijn partij werpt, bestaat er binnen de PVV-aanhang inmiddels een kleine maar groeiende en zichtbaar radicaliserende groep aanhangers wiens ingeprente vijandbeeld het inmiddels toelaat om ook de moord op tientallen jeugdige sociaal-democraten goed te praten.

“De aanslag op het eiland boeit me niet want de slachtoffers zijn maar socialistische jongeren. Ik houd niet van socialisten. Ik vind ze schijnheilig en hypocriet en geweldadig. Zij hebben altijd geweld gebruikt om de macht te krijgen (…) Dan ga ik nu niet opeens zeggen dat ik het erg vind dat er socialistische jongeren zijn vermoord, want het interesseerd me niet.”

“Smerige linkse D66 dhimmies mogen wat mij betreft afgeschoten worden met die smerige bekken van ze. Tuig is het, allemaal! Ze roepen het gvd zelf ook over zich af (…).”

Natuurlijk mag ook in dit geval Wilders geen directe schuld aangerekend worden voor de uitspraken van het individu. Volgens Wilders’ redenering zijn dit slechts uitingen van eenlingen die zo ver losgeweekt zijn van de algemeen geaccepteerde realiteit dat ze doodslag en geweld als een legitiem instrument zien om een nieuw leven ingeblazen concept als Untergang des Abendlandes tegen te gaan – en een link met de oorlogsretoriek van de PVV is uiteraard ‘te vergezocht’.

Zolang niet onweerlegbaar te bewijzen valt dat Wilders’ uitspraken een bijdrage leveren aan het in toenemende mate ontmenselijkte vijandbeeld dat nieuw-rechtse radicalen hebben van hun opponenten (de socialisten, de allochtonen, de linkschen, de haatbaarden, de Gutmenschen, de uitbaters van haatkazernes en de Cultuur-Marxisten) zal Wilders er omwille van zijn anti-Islamitische doctrine en zijn politieke carrière het grote opportunistische zwijgen toe doen. Maar toch bestaat er een wezenlijke nucleus van rechts-propagandistisch geluid die mensen loszingt van de werkelijkheid. En Geert Wilders vormt een vrijwillig onderdeel van die kern.

Zoals Anders Behrens Breivik zelf citeert in zijn manifest:

He who avoids reality, cannot avoid the consequences of reality.

5 gedachten over “Waarom Wilders’ afstandsverklaring niet volstaat…”

  1. Is een verloren oproep joh, de hele Wilders achterban staat er zo’n beetje achter, en heeft beslists dat die jonge mensen het zelf hebben gedaan/over zich hebben afgeroepen.

  2. “Volgens Wilders’ redenering zijn dit slechts uitingen van eenlingen”

    Hoeveel eenlingen in totaal, inmiddels?

  3. Als “gediplomeerd” waanzinnige durf ik te beweren, dat het laatste citaat eenvoudigweg niet klopt. Een belangrijk deel van de psychotische ervaring is, dat je zowel de werkelijkheid als haar consequenties kunt (blijven) negeren. Anders zou het gauw uit zijn met “de pret” (lees: de psychose)
    😉

  4. Ik probeer steeds te bedenken wanneer PVV vervelender werd dan islam. Sinds Noorwegen weet ik het in ieder geval zeker. Direct na de aanslagen ging een harde kern PVV zich roeren met steunbetuigingen jegens de dader, intimidaties en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van volksvertegenwoordigers. Wilders kan distantieren wat ie wil. Z’n fanatieke achterban spreekt boekdelen.

Reacties zijn gesloten.