Reuselse kerkgangers krijgen geen communie wegens homodemonstratie

In de Kerk O.L.Vr. Tenhemelopneming in Deurne hebben de parochianen die zondag de vroege mis bijwoonden geen communie gekregen. Buyens deed dat in overleg met het bisdom in Den Bosch, omdat enkele homoseksuelen naar Reusel waren afgereisd om te zien of zij wel de hostie konden krijgen. Geert Wilders reist onmiddel af naar Reusel om het daar op te nemen voor de homo’s. (Blikopnieuws)