Ook HP/De Tijd heeft genoeg van schreeuwreageerders

Vandaag neemt www.hpdetijd.nl een flinke stap richting volwassenheid: we kunnen vanaf nu reageerders gaan weren. Dat wordt dus oppassen voor lieden die de redactie doodwensen, die het woord kanker óveral toepasselijk achten, die elkaar een enkeltje gaskamer toewensen, die absurde algemeenheden over joden en moslims bezigen of die zich voordoen als (bijvoorbeeld) Geert Wilders. Wie wordt de eerste? (HP/De Tijd)

Ik niet.