In Limburg wonen geen moslims

In reactie op een van mijn vorige blogs kwam als commentaar herhaaldelijk naar voren hoe de negatieve beeldvorming, die Wilders continu aanwakkert, weerlegd kan worden. Welk antwoord is er nu eigenlijk mogelijk op de PVV en waarom gelooft de PVV-aanhang klakkeloos wat Wilders beweert?

De oppositie probeert het momenteel met fact politics, tegenover de fact free politics van Wilders. De islamisering waarover Wilders rept kan eenvoudig weerlegd worden. Wilders in reactie, stelt de bewijzen en de personen daarachter ter discussie en daarmee is direct het pleit beslecht. Feiten blijken geen vat te hebben op de PVV. Ook tracht men middels connecties naar dubieuze organisaties en personen Wilders in diskrediet te brengen. Ook die pogingen strandden eigenlijk nog voordat ze werkelijk begonnen zijn. De financiële stromen waarover gerept worden brengen de PVV-aanhang niet in beweging. Wilders zet zulke aanvallen weg als het zoveelste voorbeeld van het linkse complot. En zijn aanhang knikt braaf ja en amen. Ook de aanvallen op zijn gedachtegoed en associaties met het verleden blijken geen enkel vat te hebben op de PVV. Zelfs de gruwelijke moordpartij van Breivik glijdt moeiteloos van zijn schouders.

Wilders is schijnbaar ongenaakbaar. Ook in het directe debat houdt hij zich moeiteloos staande. Het is zeldzaam dat een andere politicus Wilders op zijn nummer kan zetten. En nu hij 23 assistenten heeft, kan hij deze naar voren schuiven waardoor hij als persoon uit de wind blijft. Ook daar heeft zijn aanhang geen problemen mee, terwijl de rest van Nederland hier elke dag mee worstelt. Maar niet alleen met de woorden van Wilders worstelen we, maar ook met de rechtvaardiging van de eigen standpunten.

Te lang heeft het in Nederland ontbroken aan rechtvaardiging en het afleggen van verantwoording. Srebrenica, Verdrag van Maastricht, Verdrag van Lissabon, de misstanden in de wijken, de huidige eurocrisis. De rij is te lang om op te noemen. Te snel en te makkelijk werd de dooddoener “algemeen belang” aangehaald om besluiten te rechtvaardigen. Maar handelend in de Verlichtingstraditie zijn juist argumenten van belang in een open samenleving. Toen Spinoza de religieuze elite en hun opvattingen ter discussie stelde, viel hem het zwaarste verwijt deel wat in zijn tijd gemaakt kon worden. Men vond hem een atheïst. Het huidige felle debat is dus niet nieuw voor onze samenleving. Alleen sinds WOII werden bepaalde sentimenten hard onderdrukt die, nu de oorlog verder weg is dan ooit, toch weer opspelen.

Niet alleen Nederland kampt met het sterk opgekomen populisme. Frankrijk, Denemarken en Engeland ondervinden dezelfde problemen. De Engelse cultuurcriticus Dalrymple legt de vinger op de zere wond als hij wijst op de gepolitiseerde werkelijkheid van Den Haag versus de toenemende ongelijkheid in de straten. Mensen hebben steeds minder een zinvolle dagbesteding, minder kans om mee te komen in een maatschappij die steeds hogere eisen stelt. Fysieke verpaupering, verloedering en toenemende onveiligheid bleken uiteindelijk in Engelse steden voldoende voedingsbodem te zijn voor zware rellen, waarbij het nodige opportunisme aan de dag werd gelegd door relschoppers. “Hij stelt dat de Britse relschoppers geen thuis hebben. Wel tv in de slaapkamer, maar geen vader in huis. Ze zouden egoïstisch/ongesocialiseerd zijn en ongeschikt voor de arbeidsmarkt. Dalrymple vindt de politici laf omdat ze wegkijken van wat er mis gaat en van wat er gebeuren moet.”

Maar als Dalrymple gelijk heeft, waarom heeft Wilders dan zoveel succes met zijn anti-islam verhaal? In Wilders’ opvatting is de Islam zeker de kwade pier. Maar als je de fora leest waar steeds meer PVV-stemmers zich kenbaar maken, blijkt de Islam veel minder een rol te spelen. Menig PVV stemmer veroordeelde de uitspraak van Wilders over hoofddoekjes. En vele PVV-aanhangers beseffen ook dat de meeste moslims prima mee doen. Ze hebben ‘allemaal’ een moslim als buurman. Voor de PVV-aanhang is Wilders blijkbaar de enige manier om gehoord te worden. Daarbij nemen zij de anti-islam en vaak ondemocratische voorstellen van Wilders voor lief. Velen stellen ook dat het niet zo’n vaart zal lopen omdat Wilders toch niet de benodigde meerderheid krijgt voor zijn meest vergaande voorstellen.

Het grootste deel van de PVV-aanhang heeft maar beperkt te maken met moslims. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen de steden en zuidelijke regio’s waar de PVV het grootste is. De linkse partijen hebben zich in de grote steden gehandhaafd, terwijl juist daar volgens Wilders van alles mis is. Links is wat dat betreft alles behalve weggevaagd door de PVV. Het is het CDA dat de grootste veer heeft gelaten. En in de zuidelijke regio’s spelen juist wel problemen die het gelijk van Dalrymple onderstrepen. Maar ook in andere kleinere steden en dorpen, waar de maatschappelijke achteruitgang toeslaat, weet de PVV veel kiezers te trekken. En als dan ook allochtonen zichtbaar zijn in de criminaliteitsstatistieken en ook zichtbaar op straat voor problemen zorgen, is de zondebok makkelijk aangewezen. Wat uit ‘den vreemde’ komt valt nu eenmaal makkelijker op.

In Limburg ligt de werkeloosheid al decennia hoger dan het landelijk gemiddelde. De grensoverschrijdende criminaliteit is nauwelijks te bestrijden door lokale gemeenten. Door de afnemende bedrijvigheid trekken steeds meer jongeren weg, wat leidt tot een vicieuze cirkel. Daarbij komt ook nog eens de aanstormende ontvolking die in sommige steden al is ingezet. De bodem van verpaupering, verloedering en onveiligheid is prominent aanwezig. Jarenlang CDA-bestuur dat menig schandaal opleverde heeft, in combinatie met de maatschappelijke achteruitgang, veel kwaad bloed gezet bij de plaatselijke bevolking. Geen van de landelijke politieke partijen heeft daar oog voor gehad. Zelfs nu wordt een groot probleem als ontvolking nauwelijks besproken. In de zuidelijke regio heeft zowel de linkse als de rechtse politiek, de kiezer volledig in de steek gelaten.

Het duel aangaan met Wilders ligt dus niet in de 2e kamer, met feiten, belastering of via de social media. De achilleshiel van Wilders ligt daar waar hij het sterkst is. Die regio’s en plaatsen waar er een duidelijke maatschappelijke achteruitgang plaatsvindt. Want de anti-islam opvattingen van Wilders bieden geen enkele oplossing voor de problemen in die gebieden. In tegendeel. In het theoretische geval dat er morgen geen enkele moslim meer is in Limburg, zijn de problemen in het gebied net zo groot, zo niet groter. Wilders heeft geen enkel antwoord op de ontvolking, de economische teloorgang of de kennisdrain die ontstaat omdat jongeren en bedrijven wegtrekken. Daarover kan Wilders aangesproken worden in het debat dat Tofik Dibi zoekt.

De aanpak van die problemen is deels een landelijk politiek probleem, maar vooral een probleem voor de lokale politiek. Lokale politiek is het meest zichtbaar en tastbaar voor mensen. Maar dat is een moeilijke en lange weg omdat de kiezers teveel teleurstellingen hebben moeten slikken, te vaak in de steek werden gelaten door de politiek. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar juist omdat het gaat om maatschappelijke problemen, zaken in de wijken, is het bij uitstek een links onderwerp. Van de VVD heeft de burger op dit punt weinig te verwachten en het CDA lig volledig met zichzelf overhoop. Links zal zich dienen te hervinden waar zij haar basis heeft. In de wijken. En haar beleid dient onderbouwd te worden met steekhoudende argumenten. Dat kan betekenen dat specifieke linkse opvattingen geofferd worden omdat zij niet [meer] valide zijn. Hoe eerder linkse partijen, landelijk en lokaal, dit oppikken, des te eerder is de PVV een uitdovende komeet.

Dit artikel verscheen eerder op de website van GroenLinkser Hans Groen

3 gedachten over “In Limburg wonen geen moslims”

 1. Ik kan mij grotendeels hierin vinden.
  En ik woon in Limburg.
  De gedoog constructie is heel slim van Wilders.
  Zo kan hij nergens op aangesproken worden.
  Je ziet , hoe hier alles achteruit gaat.
  Voeg daarbij het totale wantrouwen tegenover de politiek.
  Vooral de sluiting van de mijnen heeft pijn gedaan.
  Er zijn grote beloftes gedaan, om de werkgelegenheid in stand te houden, en niet waargemaakt.
  Vele werkgelegenheids projecten zijn weer afgebroken.
  Daar heeft met name links last van.
  En dan komt nog het gevoel dat allochtonen bevoordeelt worden door: Rijk gemeentes, politie en justitie.

 2. Ik kan mij goed vinden in dit verhaal. Hier in de buurt van Venlo zie ik geen ‘tsunami van moslims’, wel een ‘tsunami van bejaarden’. De gemiddelde leeftijd moet hier onderhand op iets van 83 liggen. Jongeren zie je nog wel, maar de verhouding tussen bejaarden en jongeren is toch wel scheef hier. Toen ik pasgeleden langs mijn oude basisschool reed, zag ik dat tijdens het speelkwartiertje dat het schoolpleintje gevuld was met misschien zo’n 40 kinderen, terwijl dat zo’n twintig jaar geleden nog zo’n tachtig tot honderd kinderen waren. Basisscholen moeten fuseren, bibliotheken wordt opgeheven, behaardenhuizen verrijzen uit de grond. De Limburgse politiek bezint zich over een sterfhuisconstructie.
  Als je de moslims hier weg zou nemen, dan zal de krimp alleen nog maar verhevigen, omdat de moslims zich tenminste nog voortplanten. Limburg wordt voor investeerders op deze manier alleen maar onaantrekkelijker, welke bedrijven (anders dan recreatie of aan bejaarden gerelateerde bedrijven zoals rollatorverkopers) gaan nu investeren in een economie waarin nauwelijks jongeren te vinden zijn die er in die bedrijven willen/kunnen werken en waarin het gewoon niet aantrekkelijk is voor niet-bejaarden om er te wonen, door de maatschappelijke ‘verzuring’? Niet alleen Wilders, maar de rest van de politiek net zo goed, heeft tot op dit moment nog niets over een oplossing voor de vergrijzing laten horen.

 3. Voor een keertje ben ik het met Hans Groen het bijna volledig eens omtrent zijn schrijven.
  Doch vind ik zijn conclusie maar gedeeltelijk opgebouwd en uitgewerkt, niet dat ze niet kloppen maar ze zijn ver van volledig.

  Bij het lezen van het schrijven van Hans Groen wordt meteen duidelijk dat de overheid en huidige regering van Nederland een enorme schuld hebben aan de ontstane situatie met Wilders. Ze hebben het eigenlijk zeer bewust gecreëerd.

  Hans zou tenminste een keertje moeten refereren aan de blinde,dove zwarte haat dat Mark, Maxim en Ivo jegens “links” koesteren en die heeft ertoe gebracht dat ze Wilders hebben doelbewust opgetild om hem Nederland te laten regeren liever dan met oog op de toekomst met de linkse partijen een brede coalitie te laten vormen om alle maatschappelijke problemen verstandig aan te pakken.

  Blijkbaar financiële winsten op korte termijn gegarandeerd door een ultra-rechtse asociale politiek zijn belangrijker dan een nationaal consensus eruit voortkomende politiek. Die is er niet meer door de aanwezigheid van Wilders en die zal er niet meer zijn. Leer ermee leven en neem de passende maatregelen. Wilders ondersteund door zijn rechtse gedoogpartners hebben het poldermodel bewust vernietigd.

  Ziet dat niemand of moeten we naar de “kopvodden nacht” om de wereld te laten zien wat voor een land zijn we geworden?

Reacties zijn gesloten.