Final Fatwa – scheiding van letter en geest

Met de lancering van de ‘Final Fatwa’ roept Tofik Dibi de moslims op om zich te bevrijden van topdown decreten, uitgevaardigd door religieus geleerden en imams. Het gebruik van het woord Fatwa is op zich symbolisch omdat Tofik als politicus feitelijk geen Fatwa kan uitvaardigen. Inmiddels heeft zijn initiatief veel bijval en kritiek opgeleverd en is zelfs internationaal niet onopgemerkt gebleven. Maar welke waarde heeft deze oproep en is het niet de zoveelste oproep aan moslims om door het stof te kruipen voor het Westen?

Verschillende critici stellen dat Tofik opnieuw vraagt van moslims om afstand te nemen van de extreem gewelddadige uitwassen welke in naam van de Islam worden uitgevoerd. Dit weekend staat 9/11 weer op ieders netvlies gebrand. Tofik haalt dit voorbeeld ook aan in zijn oproep. Abdelkarim El-Fassi, www.wijblijvenhier.nl, stelt dat het herhalen en benadrukken van die immorele gebeurtenis het islamofobe discours in Nederland alleen maar verder oprekt. Alsof de moslims al niet genoeg door het stof zijn gegaan, en dat Tofik voorbij gaat aan het feit dat Moslims wereldwijd in het verdomhoekje terecht zijn gekomen. Ook verwerpt hij de gedachte dat Moslims een homogene groep zouden zijn die aan de oproep van Tofik gehoor kunnen geven. Peter Breedveld van Frontaal Naakt verweert zich in woorden van gelijke strekking. Geert Wilders gooit tenslotte olie op het vuur door te twitteren dat er een fatwa nodig is om Europa te bevrijden van de Islam. Zijn reactie kan geschaard worden onder de noemer: “gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en ramen”.

Wat opvalt in de kritiek is dat men zich blijkbaar aangesproken voelt om zich te excuseren voor gebeurtenissen als 9/11 terwijl de stelling van Tofik eigenlijk een andere is. “Moslims moeten zich bevrijden van ‘topdown’ decreten, uitgevaardigd door een handjevol geleerden en ‘leren zelfstandig te denken en eigen keuzes te maken”. Zowel de reactie van Abdelkarim El-Fassi als die van Breedveld getuige van een slachtofferpositie, terwijl de oproep van Tofik eerder het tegenovergestelde wenst te bewerkstelligen.

Toch is de kritiek niet geheel ongegrond. Tofik suggereert dat de moslimgemeenschap in Nederland niet zelfstandig denkt en zich teveel laat leiden door geleerden en religieuze voorgangers. Op de verschillende fora wordt de opvatting dat moslims afstand moeten nemen van 9/11, herhaaldelijk bevestigd. Daarmee wordt impliciet de schuld van 9/11 bij alle moslims neergelegd. Wederom vindt de generalisatie plaats dat een moslim in Nederland gelijk zou zijn aan fundamentalisten in het Midden-Oosten, met als gevolg dat binnen de moslimgemeenschap men elkaar weer in de haren vliegt, terwijl de PVV weer eenvoudig olie op het vuur kan gooien en CDA en VVD zich van de domme houden. Sterker. Met zijn laatste speech gooide Verhagen eveneens olie op het vuur met zijn oproep tot een Leitkultur en zijn verdere distantiëring van de multiculturele samenleving, die toch echt bestaat en niet weg te denken is.

De moslimgemeenschap in Nederland kan wel elke keer boete doen voor elke aanslag door fundamentalisten, maar zolang een partij als de PVV ongehinderd zijn islamofobe gedachtegoed kan verspreiden, zonder werkelijke tegenspraak vanuit de gehele politiek, is het eerder water naar de zee dragen dan dat de spreekwoordelijke boetedoening van de moslims werkelijk effect zal hebben. De polarisatie die door de PVV continu wordt aangewakkerd zorgt ervoor dat elke moslim bij voorbaat verdacht is. Hoe zelfstandig en vrijzinnig hij / zij ook moge zijn. Zelfs al zouden alle moslims vandaag afstand doen van hun religie, dan nog blijven zij verdacht in de ogen van de islamofoben.

Dat brengt ons weer terug bij het Islamdebat dat Tofik Dibi heeft aangevraagd en waar deze oproep ongetwijfeld een opmaat voor is. De stem van Moslims in Nederland zal alleen gehoord worden als er mensen zijn die bereid zijn om te luisteren en te erkennen dat er geen homogene moslimgemeenschap is met kwalijke bedoelingen. En dat de Nederlandse moslimgemeenschap 9/11 net zo verschrikkelijk vond als ieder ander mens. Zolang de polarisatie in stand wordt gehouden heeft elke poging van de Nederlandse moslims om zich te distantiëren van fundamentalisme weinig zin. Van de PVV hoeven we op dit punt niets te verwachten. Hun wereldbeeld is zo bekrompen, zo eng, dat elke discussie bij voorbaat zinloos lijkt. De andere partijen kunnen daar wel het verschil maken door te zorgen dat de PVV en haar gedachtegoed politiek wordt geïsoleerd. Door een duidelijke keuze te maken voor een Nederlandse samenleving waar de islam een integraal onderdeel van uitmaakt. Net zoals elke andere religie.

 

Verscheen eerder bij hansgroen.wordpress.com. Auteur: Hans Groen.

3 gedachten over “Final Fatwa – scheiding van letter en geest”

 1. ”Maar welke waarde heeft deze oproep en is het niet de zoveelste oproep aan moslims om door het stof te kruipen voor het Westen?”

  Ik snap de retorische vraag al niet , het verdeelt de wereld in 2 terwijl ik heb begrepen dat de Islam zich juist qua exegese en leefregels cultureel en politek flexibel openstelt, haar eigen oemna als essentie van dit geloof aan het vernietigen zou zijn door dit niet te doen.

  Over identiteits /religieuze kruipende knievallen heb ik overigens een vraag die mij al langer puzzelt.
  Waarom mogen alleen moslims een bedevaart naar Mekka , Mekka zien, maken?

  “”Mekka was al lang voor de opkomst van de islam een belangrijke heilige plek, waar ten tijde van de opkomst van de islam verscheidene natuurgoden en andere goden aanbeden werden. Dat had ook te maken met de vele karavaanroutes die hier samenkwamen. De Kaäba was ook voor de tijd van Mohammed een heiligdom, waarbij de Zwarte Steen een bijzondere plaats innam.
  Moslims geloven dat de Kaäba door Adam is gebouwd. Daarop heeft Ibrahim de Kaäba samen met zijn zoon Ismaïl herbouwd, nadat die tijdens de zondvloed was verwoest. De Zwarte Steen zou door de engel Djibriel geschonken zijn of uit de hemel zijn neergedaald.
  Nadat Mohammed (570-632) de islam verspreid had, werd Mekka nog belangrijker en werd een bezoek aan Mekka voor de moslims verplicht (voor zieke en in armoede levende moslims wordt een uitzondering gemaakt). Mekka is verboden terrein voor niet-moslims en de enige manier voor hen om er dan een kijkje te nemen is via moslims, die naderhand kunnen verhalen over de waarde en betekenis die moslims hechten aan deze spirituele reis. Toch krijgen filmploegen – ook niet-moslims uit westerse landen – incidenteel toestemming om opnamen te maken

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadj

 2. Hans Groen heeft hier een scherpe clou: “De moslimgemeenschap in Nederland kan wel elke keer boete doen voor elke aanslag door fundamentalisten, maar zolang een partij als de PVV ongehinderd zijn islamofobe gedachtegoed kan verspreiden, zonder werkelijke tegenspraak vanuit de gehele politiek, is het eerder water naar de zee dragen dan dat de spreekwoordelijke boetedoening van de moslims werkelijk effect zal hebben. De polarisatie die door de PVV continu wordt aangewakkerd zorgt ervoor dat elke moslim bij voorbaat verdacht is.”

  en

  “Van de PVV hoeven we op dit punt niets te verwachten. Hun wereldbeeld is zo bekrompen, zo eng, dat elke discussie bij voorbaat zinloos lijkt.’

  Mijn toevoeging is dat deze situatie is onveranderd gebleven van begin af aan en dit heb ik telkens weer bij gelegenheid herhaald.

 3. Ik kan me vergissen maar ik las Tofik Dibi niet als boetedoening voor moslims over extremistisch geweld of als een oproep om zich daar met nooit meer 1 fatwa rvan te distantieren.
  Het hangt ervan af wat je erin leest, je zou er ook een een boete doening , distantiering van de moefti /imams die al die fatwa.s hebben uitgesproken in kunnen lezen maar dat las ik ook niet.

  Een oppositie partij zou bij monde van Tofi Dibi zou met[ de PVV rekening zou moeten houden , het zou water naar de zee dragen zijn omdat dit hele oppositie als clue de PVV ongehinderd zijn gang zou laten gaan.
  Een cordon sanitaire zou het enige zijn, de oppositie partijen maken wel stampij maar zonder gezamenlijk cs schiet dat vooralsnog niet veel op.
  TB heeft een specifiek Islam debat aan willen zwengelen in een zee door 16% van een overwegend islamfobe bevolking gedoogd wordt , dit vraagt toch niet om zijn onderdanigheid daaraan?

  Ik zou graag willen weten n.a.v.van de kop van deze opinie waarom Mekka een scheiding van mens en plaats , Oost West inhoudt?
  Misschien kan Hans Groen dat toelichten?

Reacties zijn gesloten.