VMBO verhaaltje

Examendag en R. is er nog niet. Om 9.15 uur gaan we bellen.
Ring….ring………ring…..
Moeder. “Ja hallo?”
Docent. “Goedemorgen u spreekt met de docent. R. heeft examen, maar hij is er nog niet?”
Moeder. “Nee hij ligt nog in bed”.
Docent. “Maar hij heeft vandaag examen, dus hij is al een kwartier te laat”.
Moeder. “Daar weet ik niets van”.
Docent. “Maar R. wel. Die heeft een examenschema, het is hem verteld en we hebben het schema ook naar huis gestuurd”.
Moeder. “We hebben niets ontvangen”.
Docent. “Het staat ook in het plan van toetsing en afsluiting”.
Moeder. “Dat hebben we niet”.
Docent. “Dat witte boekje, heb ik uitgereikt op de ouderavond aan het begin van het jaar”.
Moeder. “Daar ben ik niet geweest”.
Docent. “Dan hebben we het u opgestuurd”.
Moeder. “Nou wij hebben het niet ontvangen”.
Docent. “Nou ja, het is ook niet belangrijk, R moet onmiddellijk komen”.
Moeder. “Maar hij hoeft geen examen te doen”.
Docent. “Ja nu, om negen uur”.
Moeder. “Nee, hij heeft al een andere school”.
Docent. “Ja, dat weet ik, maar daar laten ze hem pas toe, als hij hier examen gedaan heeft”.
Moeder. “Nee, want hij is al aangenomen”.
Docent. “Ja, op voorwaarde dat hij hier zijn examen haalt”.
Moeder. “Is dat zo?”
Docent. “Jazeker.”
Moeder. “Oh, dan ga ik hem direct wakker maken”.
Docent. “Heel fijn. Ik zie hem zo wel verschijnen”.
Zo, even de volgende bellen.

Dit lijkt misschien een verzonnen verhaal, maar VMBO-docenten die dit lezen, zullen er niet vreemd van opkijken.

38 gedachten over “VMBO verhaaltje”

 1. Waarom het verval van waarden en normen uitgekozen van het VMBO in plaats van de politieke cultuur, graaiers en snaaiers bij banken en overheid bijvoorbeeld?

  De blikken van salonsocialist richten zich toch wel vaak op de ”onderkant” van de maatschappij….

 2. PVV-stemmers zijn wel lager opgeleid dan gemiddeld, dus op zich is er niks mis mee je zorgen te maken over de lager opgeleiden.

 3. Salonsocialist werkt klaarblijkelijk als docent aan het VMBO, dan is het toch niet zo vreemd dat hij schrijft over wat hij daar meemaakt?
  Ik herken het wel, ik heb op het schoolplein al diverse keren moeders gesproken van wie de oudste kinderen op de middelbare school zaten, maar de moeders hadden geen idee of het nou het VMBO, de Havo of het VWO was. (”Ja, die school daar en daar in de buurt, met dat blauwe dak en die rode deur…)

 4. Onderwijzers en leraren moeten niet zo zeuren. Het onderwijs is Nederland is een gotspe. De aantrekkingskracht op leerlingen is zo goed als nihil De crisis in het onderwijs is niet de schuld van ouders of leerlingen. Wellicht dat werken in het onderwijs een zware opgave is onder de gegeven omstandigheden. Maar naar school gaan is voor een groot aantal leerlingen ook een zware opgave.
  Doelstelling nummer 1 voor het basisonderwijs :
  “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.”
  Voorheen stond daar nog zoiets bij als dat het onderwijs werd afgestemd op eigen aard en vermogen van de leerling, maar die zin is geschrapt.
  Wat is het uitgangspunt voor onderwijs, wat is het doel?
  De wijze waarop de overheid al decenialang het onderwijs inricht en financiert, belemmert het ontwikkelingsproces, omdat de afstemming op de ontwikkeling niet plaats vindt. In de plaats daarvan moet het kind gevormd worden naar een model waarin slechts weinig kinderen passen en dat in de eerste plaats bedoeld is om de ontwikkeling te sturen in de richting van de gepaste werknemer zoals het bedrijfsleven dat graag ziet. Onderwijs produceert bij voorkeur uniforme arbeidseenheden. Wat de laatste jaren het beleid uitmaakt, is de mal verfijnen mbv toetsen en metingen. Waar is het kind in dit verhaal? Oh ja, hij wil niet en de ouders steunen de school te weinig. Nou ik vind het niet gek hoor. En ondertussen wordt de puinhoop steeds groter en leiden inrichtings- en financieringsstructuur van de overheid tot kwaliteitsverlies, fraude, en diploma’s die worden weggegeven om bonussen binnen te halen of kortingen te ontlopen.
  Kinderen hebben recht op onderwijs, maar in Nederland is dit recht een plicht om een minimaal aantal uren op een school te verblijven, ongeacht de omstandigheden.(lesuitval, pesterijen, leerkrachten die aan je zitten etc. je moet het allemaal ondergaan want anders overtreed je de leerplichtwet.) En het uiteindelijke doel :
  De Startkwalificatie.
  Wat een armoede. Het recht op leren en ontwikkelen is vervangen door een plicht om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. Au!

 5. Witte duif Schreef:

  (…)
  De wijze waarop de overheid al decenialang het onderwijs inricht en financiert, belemmert het ontwikkelingsproces, omdat de afstemming op de ontwikkeling niet plaats vindt. In de plaats daarvan moet het kind gevormd worden naar een model waarin slechts weinig kinderen passen en dat in de eerste plaats bedoeld is om de ontwikkeling te sturen in de richting van de gepaste werknemer zoals het bedrijfsleven dat graag ziet. Onderwijs produceert bij voorkeur uniforme arbeidseenheden.
  (…)

  Dat is iets wat ik pas de laatste jaren ben gaan beseffen, inderdaad!

 6. LeRoiDanse Schreef:

  Waarom het verval van waarden en normen uitgekozen van het VMBO in plaats van de politieke cultuur, graaiers en snaaiers bij banken en overheid bijvoorbeeld?
  De blikken van salonsocialist richten zich toch wel vaak op de ”onderkant” van de maatschappij….

  Bingo! 🙂

 7. @ Farah:
  De meeste grote scholengemeenschappen bieden onderwijs voor vmbo havo en vwo aan.
  In de onderbouw zitten dus meestal alle leerlingen van alle nivo’s nog bij elkaar in de klas. Pas na de brugklas of misschien soms nog later komt de splitsing.

 8. Witte duif Schreef:

  @ Farah:
  De meeste grote scholengemeenschappen bieden onderwijs voor vmbo havo en vwo aan.
  In de onderbouw zitten dus meestal alle leerlingen van alle nivo’s nog bij elkaar in de klas. Pas na de brugklas of misschien soms nog later komt de splitsing.

  Dankjewel Witte duif, maar daarvan ben ik me bewust.

  Wat betreft:

  ” Wat een armoede. Het recht op leren en ontwikkelen is vervangen door een plicht om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. Au!”

  Wat was de ambachtsschool en daarna de LTS dan vroeger?

  Ik weet het niet hoor, eigenlijk wil ik het woord niet gebruiken, maar ik weet geen beter: ik denk dat ook aan de tijdsgeest ligt.
  Alles moet ”leuk” zijn, de leerling moet lekker gemaakt worden, school moet een soort van entertainment bieden, docenten moeten ”cool” zijn.
  Dat scholing een recht is waarvan je goed gebruik moet maken, ook wanneer het niet altijd even geweldig is, schijnt tot veel mensen niet door te dringen.

 9. Laurent Schreef:

  PVV-stemmers zijn wel lager opgeleid dan gemiddeld, dus op zich is er niks mis mee je zorgen te maken over de lager opgeleiden.

  Valt mee hoor. Op de lagere school doen ze gauw 8 à 9 jaar over de studie terwijl wij, jij en ik er al na 5 à 6 jaar de brui er aan geven. Zij zijn tenminste echte doorzettertjes.

 10. @7: JvdH:

  Nee, want ik ben geen directeur van een bank. Maar waarom dit gekoppeld is aan mijn opmerking is me onduidelijk.

 11. @6: Nexus:

  Het spijt me Nexus, maar ik verfoei deze vorm van groepsdynamiek. Uitleg: Als je problemen hebt met salonsocialist zijn/haar bijdragen, dan kan dat. Als ik dat soms ook heb, heb ik geen zin in een soort frontvorming om gelijk te krijgen in een soort gemeenschappelijk-in-de-aanval-gaan.
  Dat zou jou, als zelfstandig en vrij denker toch ook aan moeten spreken?

 12. Farah Schreef:

  Wat was de ambachtsschool en daarna de LTS dan vroeger?

  Ambachtsschool en LTS en huishoudschool waren de voortgezette vorming voor de leerlingen die “niet zo goed konden leren”. In die tijd was het uitgangspunt de leerling iets te leren waar hij zelf wat aan heeft. Kennis of vaardigheden die hem/haar in staat stellen een positie te verwerven, al naar gelang de eigen wensen, vaardigheden en ambities. De leerplicht voorzag in een basale vorming en duurde tot 14de jaar. Wie wil en kon ging vrijwillig doorleren. Ondernemers die specifieke scholing nodig hadden zorgden daar zelf voor.
  De startkwalificatie is gebaseerd op het profiel van de werknemer zoals het bedrijfsleven dat graag ziet. Wensen, ontwikkelingsbehoeften en ambities van de leerling zijn daaraan ondergeschikt en de leerplichtperiode is daartoe opgerekt tot het 18e jaar en nog verder mbv de wet WIJ (Wet Investeren in Jongeren) tot 27 jaar. De dwingelandij van de overheid is behoorlijk toegenomen.Net zoals inmenging in de inhoud van het onderwijs. (kerndoelen)
  In het verleden tot pakweg 1969 was invoering of verlenging van de wettelijke leerplicht eigenlijk een soort mosterd na de maaltijd. In de praktijk gingen de leerlingen al die tijd al naar school, zonder dat het verplicht was. Hieraan kun je zien dat ouders / leerlingen wel degelijk het nut inzagen van scholing. Hetzelfde zie je aan de onderkant. De leerplicht begint met 5 jaar, maar zo goed als alle kinderen gaan op hun vierde al naar school. De dwang is niet nodig.
  Oprekken van de leerplicht tot boven de veertien jaar is een belangrijke oorzaak van de hoge cijfers van schooluitval en voortijdig schoolveraten. Voorheen was het geen probleem als een 14 of 15 jarige de school verliet om te gaan werken. Oprekken en streng handhaven van de leerplicht criminaliseert de jeugd.

 13. @12: jvdh;

  Ja, dat weet ik inmiddels , en ik heb daar al diverse keren wat op gezegd,
  en om nou integraal stukken van het kleintje/stelling over te gaan nemen, mwoah, kan hoor, maar mail daar dan prive even over.
  Ik besteed ook tijd op andere plaatsen, we doen allemaal ons best J, het is geen kwestie van onwil.
  Maar zoals een Japans sprekwoord zegt:

  ”Het kostbaarste uurwerk ter wereld, telt toch niet meer dan 60 minuten per uur”

 14. Farah Schreef:

  Alles moet ”leuk” zijn, de leerling moet lekker gemaakt worden, school moet een soort van entertainment bieden,

  Deze opvatting is een falsificatie van de werkelijkheid. Net zoiets als het probleem van de moslimimmigratie.

  Belang en nut van onderwijs wordt ingezien, maar scholen hebben niets anders te bieden dan afkeuring en onvoldoendes, voor iedereen die buiten het gemiddelde profiel valt.
  Er aan ontkomen kan niet, want wie spijbelt wordt gestraft en komt zo uiteraard in de statistieken van de jongeren terecht die in aanraking zijn geweest met justitie. Het hoeft echt niet alleen maar leuk te zijn, maar het moet wel zin hebben. Het gevolg van dwang is verzet.

  Dat de zinsnede “het moet leuk zijn” is een karikatuur van de opvatting van álle pedagogen (zonder uitzondering) dat onderwijs dient aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Kinderen hebben behoefte aan leren, want dat is de manier waarop ze de uitdagingen in hun wereld aan te kunnen;
  En dat maakt leren aantrekkelijk en leuk en vooral intinsiek noodzakelijk. Maar dat is dus niet gewenst, want je moet als kind je plicht kennen tov de autoriteit, en doen wat die goed acht. Je neemt dus een kind af zichzelf te ontwikkelen in waar hij/zij behoefte aan heeft. Je stompt hem gewoon af onder het motto: er moet brood op de plant en de baas heeft altijd gelijk Dit gaat ten koste van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, maar het levert wel fijne werknemers op. Stel je voor dat iemand alleen maar het werk wil doen dat ie leuk vindt. Stel je voor dat iemand zijn geweten laat spreken en niet gaat liegen voor zijn baas, geen mensen uit hun huis wil zetten, niet illegaal wil dumpen of de rijtijdenwet wil negeren. Dan kregen we een heel andere maatschappij.
  Daarom als leerlingen weerzin hebben tegen naar school gaan, of domweg de fut niet kunnen opbrengen om elke dag naar school te gaan om geconfronteerd te worden met een lading ellende, dan zijn zij de schuldigen , en hun ouders natuurlijk. Dat is een effectieve methode om kritiek op het onderwijs en de overheid die er verantwoordelijk voor is te smoren.

 15. Enabeling : Het anderen mogelijk maken disfunctioneel gedrag te vertonen .
  Het bovenste stuk lees ik als één grote enableing , Deze “leerling “heeft waarschijnlijk in zijn carrière op school al zo’n 50% van zijn “lessen “zonder veel consequenties gemist .. Ik heb het vermoeden dat de leraar niet belt uit interesse voor de leerling maar omdat hij bang is dat de nog leerplichtige leerling nog een jaar het schoolplein onveilig maakt , die paar keer dat hij komt …

 16. Witte duif Schreef:

  @16 excuses voor de spelfouten en hier en daar een woord te veel.

  Zie je wel. Niet genoeg geleerd op school. Ga maar tot de pauze op de gang staan!

 17. Eh, nou, eh, kan het zo zijn dat dit een leraar was die betrokken was bij zijn leerlingen? Die heb ik gelukkig ook meegemaakt. Daar heb ik meer van geleerd dan van degene die hun riedel afdraaiden, of die vonden dat als je iets niet snapte je het zelf maar uit moest zoeken. Maar heb gelukkig wel veel bewogen leraren mee mogen meemaken. Dat ik mijn schooltijd niet als plezierig heb ervaren was vnl door de medeleerlingen.

  Ergens wordt gezegd dat kinderen in een mal worden geperst – ik lees het een beetje als dat dat tegenwoordig is -, maar dat was vroeger misschien nog wel veel erger. Je kreeg met zijn allen dezelfde lesstof en dat was stampen en leren. Pas als je helemaal voldeed aan de eisen, dus bij proefwerken en examens een voldoende haalde, kon je door.
  Tegenwoordig zijn er toch op scholen groepen voor snellere en tragere leerlingen? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
  Niet dat dat alles op zal lossen, maar lost wel op de verveling van de slimmerikken bij één standaard stof.

  Naar school gaan is en blijft een heikel punt voor sommigen. Er zijn mensen die beweren dat het een jeugdgevangenis is. Voor mij was het een kans om een beter levente krijgen dan mijn ouders en mijn broers en zussen.

  Onderwijs in arme landen is een kans voor de jeugd daar om iets op te bouwen. Dat idee is hier wat achterhaald geloof ik. We hebben het toch wel goed met zijn allen.

  Kennis is macht, het is niet anders. Maar ook kennis van ambachten is macht, te veel wordt er nu gefocused op kennis uit boeken. We hebben straks geen mensen meer die dingen kunnen maken (als in creeren en repareren).

  Kortom, ik lees dit verhaal met verbazing en toch ook weer niet. Want ach, wat boeit het ouders wat hun kind doet? Sommigen bevatten het niet en sommigen boeit het niet. Het kind is naar school en dat is de school zijn verantwoording. Toch niet die van de ouder?

 18. @21:Keira:

  quoot:
  [Voor mij was het een kans om een beter levente krijgen dan mijn ouders en mijn broers en zussen.]

  Tja, wat is een ”goed” ( of beter) leven Keira? Deze vraag is zo oud als het moment waarop de mens zich met filosofie bezig ging houden.

  Mijn eigen ervaringen als kind en puber opgroeiend in de 50-er en 60-er jaren, waren eigenlijk uitsluitend getekend door het materialisme van die decennia. Je moest naar het gymnasium, want dan ”was je wat”, qua aanzien en met je mogelijkheid tot verder studeren, en ”dus” zou je status krijgen, uiteraard gekopeld aan de mogelijkheid tot geld verdienen.
  De vraag: wil ik dit, maakt mij dit gelukkig en daaraan gekoppeld: Kan ik zo iets zinvols voor anderen betekenen, werden veel later van belang in de universitaire studie waar deze vragen gesteld werden, (en als psychotherapeut ontkom je uiteraard helemaal niet aan het stellen van deze vragen, noch voor jezelf, noch voor anderen).

  In een stuurloze maatschappij kan je niet verwachten dat kinderen zich anders gedragen dan de wereld die ze om zich heen zien. Er is geen toekomst voor kinderen zoals wij die kenden. De hele boel staat op zijn kop, alles is in de war.
  Daar ligt denk ik de grote uitdaging voor mensen die vinden dat het tijd is voor verandering: waarheen?
  Met de PVV wegkrijgen zijn we er niet, dan begint het opnieuw oriënteren pas. Weg met de Grieken, terug naar de gulden, vroeger was het beter, opnieuw fatsoen moeten ze leren: in de verste verte gaat dit niets oplossen.

  Ik hoop dan ook dat de salonsocialist(e) leert te leven met de huidige chaos- want die duurt nog wel een tijdje-, en daarnaast mogelijkheden gaat zien om door te leven en nieuwe plannen gaat maken _Juist_ voor mensen die opgroeiden zo’n 40-50 jaar geleden is het een moeilijke tijd, van zekerheid naar onzekerheid, kinderen hebben er niet zo’n moeite mee denk ik.
  Ik vermoed verder dat Salonsocialist(e) heel veel van mensen houdt, bezorgd is, en dat hij/zij de kinderen een betere wereld aan zou willen bieden… ( toch, salonsocialist(e) 😉 ? maar oude waarden en normen voldoen niet meer, zijn over de datum heen, het worden echt andere tijden, maar die tijden hoeven echt niet slechter te zijn.

 19. Al Bakrastani Schreef:

  Deze “leerling “heeft waarschijnlijk in zijn carrière op school al zo’n 50% van zijn “lessen “zonder veel consequenties gemist .

  Ik spijbelde zo vaak dat “juf” op een bepaald moment vroeg of ik tenminste er wel wou zijn als er een proefwerk gemaakt moest worden anders kon ze geen rapportcijfers geven.

 20. 23
  Henk Veldman

  Ik heb een ander probleem.
  Mijn dochter komt nu thuis dat ze morgen van de 6 uur les 5 uur uitval heeft.
  Dat gaat zo al een paar weken.
  Ik heb vandaag naar de school gebelt en ze duidelijk gemaakt dat zij verantwoordelijk zijn , om mijn kind goed onderwijs te bieden.

 21. Keira Schreef:

  Kortom, ik lees dit verhaal met verbazing en toch ook weer niet. Want ach, wat boeit het ouders wat hun kind doet? Sommigen bevatten het niet en sommigen boeit het niet. Het kind is naar school en dat is de school zijn verantwoording. Toch niet die van de ouder?

  Keira, misschien dat ik het niet goed begrijp, maar ik lees dat het ouders niet boeit wat hun kind doet. Wat een nonsens. Te zot voor woorden.
  Daarnaast: binnen de school dient een ouder de aanwijzingen van de leerkracht op te volgen. Ouders hebben op school geen bevoegdheid en daar is dus de school idd verantwoordelijk.
  Kritiek of vragen maken van een betrokken ouder een ongwenste ouder.

 22. LeRoiDanse: Inderdaad een ‘beter’ leven was voor mij zorgen dat ik geen financiële armoede had, en ook geen geestelijke armoede. Beide gehad in jeugd. En financiële armoede ging niet om of ik wel of niet een bepaald merk broek kon kopen, was niet eens aan de orde. Het ging meer om de meest essentiële levensbehoeften.
  Ik ben op mijn 16e gaan werken en heb naast mijn meer dan full-time baan en mijn huishouden (ben net 17 uit huis gevlucht) doorgeleerd. Gelukkig kwamen er leuke kansen langs in mijn werk en kon ik werk doen wat ik vreselijk leuk vond.

  Wat ik tegenwoordig met verbazing aanschouw is dat het vooral leuk moet zijn en dat alles geheel naar wens MOET zijn en dan pas zou men tevreden zijn. Wat dan helaas weer niet zo is, dus is men nog steeds ontevreden omdat men niet blij met zichzelf is.
  Het is de tijd van de instantbevrediging en die wordt gestimuleerd door de kapitalistische maatschappij – en vergeet niet dit kabinet. Goed doe je het pas als je veel verdient, ook al word je daardoor een slecht mens.

  Ik weet niet of de ‘normen en waarden’ van ‘vroeger’ verouderd zijn. Wellevendheid en empathie zijn voor mij van alle tijden. Gelukkig zie ik die ook weer bij de hedendaagse jeugd terugkomen, een grote groep die dat niet heeft zijn de dertigers en veertigers van nu, natuurlijk ook niet allemaal, maar het is wel die groep die vooral op zichzelf is gericht. Ikke eerst.

  Dat jij uit een milieu komt waar je pas wat was als je naar het gymnasium was geweest (in die tijd!), geeft aan dat je niet uit het milieu kwam waar ik uit kom. Daar was een hemelsbreed verschil tussen.
  Leren deed ik om niet in armoede te leven, echte armoede. Gelukkig had ik het verstand om dat al heel jong te beseffen en ook te kunnen realiseren. Dat mij dat tot een vreemde eend in eigen familie maakte, heb ik op de koop toe moeten nemen. De rest is er in blijven hangen.

 23. @26Keira:

  [ Ik weet niet of de ‘normen en waarden’ van ‘vroeger’ verouderd zijn. Wellevendheid en empathie zijn voor mij van alle tijden. Gelukkig zie ik die ook weer bij de hedendaagse jeugd terugkomen ]

  Nou, de nonnen uit mijn jeugd waren echt niet zo wellevend of empathisch hoor ;-). Krengen van barmhartigheid waren het, bah.
  Was onze jeugd nou zo vol van empathie? Zo dat jij je huis uit moest vluchten? Zo dat ik op scholen getreiterd werd vanwege homo zijn? Dat de notabelen de dienst uitmaakten? er is toch ook heel veel ”adem”ruimte gekomen ? Zo heeeel anders was het toch niet?
  En JA! ik zie ook weer heel veel jongeren die zo DOLgraag iets voor anderen willen betekenen Keira. Met liefde willen helpen, willen zorgen voor een ander. De groep die zich gek laat maken door die hebbedingetjes is denk ik niet zo groot, ze raken dat vanzelf wel beu als ze ook wat ouder worden,ze zullen hun leven ook leeg vinden zonder enige zinvolheid voor anderen. Daarbij, het kapitalisme loopt echt op zijn laatste poten, tijd van hebbegevalletjes gaat echt wel weg.

  Eigenlijk geloof ik, dat jongeren het beste leren door te kijken. Te kijken naar jou en mij ( bijvoorbeeld). Waarbij ze dan twee mensen zien, die niet zuur zijn, niet grimmig, een oudere helpen met oversteken, een lach in de winkel, niks geven om al die malle producten, enzovoorts, enzovoorts. En ook grenzen aangeven, maar niet met een zweep of met straf ( waar deze samenleving nu van doordrongen is, die repressie op alle vlakken).

  Gewoon doorleven, van mensen houden, ze omhoog helpen als ze struikelen. Dat is al eeuwenlang de dankbare taak van ouderen met levenservaring.

 24. @LeRoi en Keira
  idealisme bij de jeugd, iets voor een ander willen betekenen. Dat zie ik ook. Dat was ook zichtbaar bij de babyboomers in hun jeugd, en nu zijn ze gedoodverfd als mensen die hun idealen verkwanselden en alleen goed voor zichzelf willen zorgen. Ook de huidige 30 en 40-ers kenden in hun tienerjaren hun idealisme. Ik denk dat het idealisme van elke generatie er anders uitziet, passend bij het tijdperk.
  Maar idealisme is kinderen eigen, het goed bedoelen, de dingen beter en mooier willen maken. En dat is o.a. 1 van de dingen waarvan ik zou willen dat het onderwijs respect voor had en kansen voor biedt. Het vooruitzicht dat onderwijs (tegenwoordig) veelal biedt is het conformeren aan de heersende macht. En God, wat ziet je toekomst er dan saai uit.

 25. @28: Witte Duif:

  Ja, saai, maar niet alleen dat, zelfs zonder hoop, uitzcht of mogelijkheden tot fantaseren en scheppen, en dat maakt kinderen soms tot behoorlijk gestoorde volwassenen.

  Heb je een idee hoe onderwijs te verbeteren valt, of is dit niet ( meer) mogelijk in de huidige atmosfeer?

 26. LeRoiDanse Schreef:

  Ja, saai, maar niet alleen dat, zelfs zonder hoop, uitzcht of mogelijkheden tot fantaseren en scheppen,

  inderdaad; een prima aanvulling

  Verandering zie ik zou gauw nog niet komen i.e.g. niet van de zijde van de overheid. Die zit op een doodlopend spoor, van symptoombestrijding en dovemansoren voor geluiden van de werkvloer. Docenten geven aan dat ze hun metier terug willen, minder gekoeieneer door kostenslurpend kader en betweters van buitenaf, en wat ze krijgen is een voorstel tot onderlinge concurrentie en prestatieloon. Toetsen moeten worden ingezet om de prestaties van leerlingen te verbeteren. Een toets is een meting, geen leermiddel. Alsof elke dag op de weegschaal gaan staan bevordert dat je afvalt.
  http://www.mammaweetalles.nl/assets/files/PDF/NRC/NRC_20110303_1_011_toetsenverhoogtdekwaliteitniet.pdf
  Wat op de eerste plaats nodig is: afstappen van de stereotypen: de ouder is niet geïnteresseerd, de leerling is niet gemotiveerd, leren mag niet leuk zijn om er maar eens een paar te noemen. Deze stereotypen verhinderen een nuchter kijken naar de werkelijkheid.De meeste ouders zijn betrokken bij het wel en wee van hun kinderen* . Kinderen leren graag. Leren is leuk.( voor wie de zin ervan ervaart. )
  * Betrokkenheid van ouders neemt niet weg dat ze falen in de opvoeding.
  http://www.youtube.com/watch?v=3RWvaYYwPJ8
  (lyrics: http://www.artofeurope.com/larkin/lar2.htm )

  De school is er voor de kinderen en niet andersom.

  De basis voor financiering en inrichting van het onderwijs is nog steeds leerstof-jaarklassen systeem. Leerlingen zitten op basis van hun geboortejaar bij elkaar en worden geacht min of meer in hetzelfde tempo dezelfde leerstof door te werken. Mogelijkheden van differentiatie binnen dit kader zijn begrensd. En ook de mogelijkheden om “vom Kinde aus” te onderwijzen gaan jammerlijk ten onder, alle goede bedoelingen ten spijt. http://onderwijskundevo.webklik.nl/page/opdracht-3

  Het ligt niet aan de pedagogische inzichten, van de oude reformpedagogen aan het begin van de vorige eeuw tot aan de spraakmakende pedagogen van deze tijd is er genoeg hoopgevends en inspirerends om onderwijs vorm te geven. maar dan moet het wel de kans krijgen.

  http://www.leerwiki.nl/Wat_is_de_pedagogiek_van_Reggio_Emilia%3F – lees vooral de laatste alinea
  http://www.democratischescholen.nl/
  http://iederwijs.nl/
  http://www.ervaringsgerichtonderwijs.nl/e-g-o-2/e-g-o-en-de-inspectie/

  moeten allemaal veel concessies doen aan hun uitgangspunt om de onderwijsinspectie te plezieren

  Er is geen bewijs dat deze onderwijsvormen, smalend “veredelde speeltuinen” genoemd niet voldoen.
  Alleen de geesten zijn er nog niet rijp voor.

  http://www.guardian.co.uk/uk/2007/dec/01/ofsted.schools (over A.S Neil Summerhill school)

  http://bit.ly/nuNoV5 (over sudburry valley)

 27. Ik vind het onderwijs idd een gotspe. Mijn Vader is vanuit de LTS uitgegroeid tot iemand die zijn eigen leven heeft kunnen bepalen. Van schoenmaker tot prothesemaker in ontwikkelingslanden. Het was geen beleerde man, maar een vakman in zijn soort en uitstervend, want de grote fabrieken zoals Bata namen al die vakmannen in dienst en iedereen moest vervolgens via een productieproces gaan werken. Ik stam af van een lange lijn schoenmakers uit Brabant en opa wilde aanvankelijk zijn zaak niet over laten overnemen door een gigant. Uiteindelijk moest hij wel, daar heeft hij gelukkig een mooi prijsje aan over gehouden.

  Tegenwoordig zijn deze kids afgeschreven, een enkeling redt het. De meesten niet. VMBO scholen zijn fabrieken, waarin zelfontplooiing niet meer centraal staat, maar termen als samenwerking, productieproces. Er zijn geen elektromonteurs meer die vakgericht zijn, geen timmermannen die vakgericht zijn.

 28. Theo Gerris Schreef:

  23
  Henk Veldman
  Ik heb een ander probleem.
  Mijn dochter komt nu thuis dat ze morgen van de 6 uur les 5 uur uitval heeft.
  Dat gaat zo al een paar weken.
  Ik heb vandaag naar de school gebelt en ze duidelijk gemaakt dat zij verantwoordelijk zijn , om mijn kind goed onderwijs te bieden.

  Bizar, dat heb ik nou werkelijk nooit meegemaakt. Er waren wel eens leraren ziek, maar die van mij waren steevast hinderlijk gezond, of men had direct een vervanger voor handen 🙁

 29. @30: Witte Duif:

  Dank voor je uitgebreide reactie, ik ga alle sites en dergelijke bekijken, en kom later met een antwoord.

 30. 32
  Laurent

  Dat komt omdat er praktijk in blok uren wordt gegeven.
  Zodoende zijn de leraren op cursus, betekent 4 uur uitval.
  En dat andere uur is Nederlands wegens ziekte van de leerkracht.
  Mijn dochter heeft dit schooljaar nog geen Nederlandse les gehad.
  Tevens zit ze nog te wachten op diverse boeken, foutje van de boeken leverancier.
  School geeft aan dat ze zeer beperkt zijn in hun financiele middelen.

 31. jvdheuvel Schreef:

  We hebben in de redactie nog ruimte voor een bankdirecteur. Zijn jullie vrijwilliger? @6 @1

  Als Nederlander wil graag niets anders dan bankdirecteur zijn, maar ik eet toch vaak pizza en daarna wil ik het niet meer.
  Met LeRoiDanse eens dat ik die groeidynamiek verfoei net als de verkeerde conclusies.

  Daarom ga ik nu zwijgen en naar muziek luisteren.

  http://www.youtube.com/watch?v=ZpDQJnI4OhU&feature=relmfu

 32. @30: Witte Duif:

  Het is inderdaad niet zo vreemd dat venieuwing in het onderwijs uitblijft. In een tijd van boekhoudersheilgheid en een steeds nauwere visie op “wat is een goed leven” , gekoppeld aan een maatschappij die geen enkele Grote Visie meer heeft, zal het onderwijs ook geen doel meer kunnen bepalen. Immers, als je wil onderwijzen, moet je wel weten waarom je van A naar B wil met opvoeden, waarbij als hoofdthema de optimale ontplooiing van de mogelijkheden van kinderen centraal staat. Pas als je dat weet, kan je invullen hoe je dat gaat doen, en welke middelen je daarvoor nodig hebt.
  De interactie is ook volkomen zoek, een uitwisseling tussen de kennis opgedaan in de praktijk en de filosofie van het onderwijs met de Overheid, is eigenlijk afwezig. Ze hebben er geen boodschap aan, want mensen moeten opgeleid worden tot Gedienstigen van de maatschappelijk dominante Religie-van-het-Kapitaal, en dat alles ook nog liefst voor een grijpstuiver of minder.

  Zo zie je ook dat de Vrije Scholen een aantal jaren geleden zijn gaan voldoen aan de eis om bijvoorbeeld een diploma af te leveren vergelijkbaar met het HAVO, en ja, zo moet er dus weerom getoetst worden, weg is je Vrije School, de kinderen zijn weer ingekaderd.
  (Leuke site overigens, mammaweetalles.nl )

  Wat je verder zegt:
  [De school is er voor de kinderen en niet andersom], behoeft wat mij betreft verder geen betoog, inderdaad, zoals in het artikel staat op de site: http://onderwijskundevo.webklik.nl/page/opdracht-3 : [De activiteit van kinderen moet de basis van het leren zijn, niet de activiteit van de leerkracht] .

  in Nederland zijn denk ik geen scholen volgens het principe van Reggio Emilia ?

  Nee, de geesten zijn nog niet rijp, en ik zie dit: [It is halfway through mid-morning science class and there is still only one seat occupied – that of the teacher, David Riebold. “It’s my first no-show in a while,” Riebold says wistfully] nog niet gebeuren in dit land.

  Per definitie zijn er ook raakvlakken met andere vakgebieden zoals psychologie en psychiatrie, they are all intertwined. Het zou te ver voeren in dit kort bestek om in te gaan op allerlei “ziektebeelden” en gedragsstoornissen die mogelijk voorkomen zouden worden door een totaal andere vorm van onderwijs, maar het wordt tijd dat ook deze vakken en beroepswerkers zich weer eens bewust gaan worden van hun maatschappelijke en politiserende tekortkomingen.

  Dank voor je bijdrage, we blijven nadenken.

 33. @LeRoiDanse
  Bedankt voor het meedenken:)
  Het maken van kritische kanttekeningen over het onderwijs roept vaak aversie op (tenminste als ik het doe) Dus ik ben blij wanneer iemand er niet bang voor is.

  Het voorbeeld van Reggio Emilia heeft in Nederland in elk geval de initiatiefnemers van de Iederwijsscholen geïnspireerd, maar zoals gezegd, de onderwijsinspectie, en meer nog de politiek en de publieke opinie, heeft succesvolle invoering van deze schoolvorm behoorlijk beknot. Ik vermoed dat een behoorlijk aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen delen van die reggio emiia filosofie heeft overgenomen.

  Overigens ben ik van mening dat de angst voor onderwijsvernieuwing,een angst is voor de kracht van het kind zelf. (Het klinkt wat pathetisch, maar ja). Het is niet alleen iets van deze tijd. Dertig jaar geleden was er iets soortgelijks aan de hand met wat toen anti-autoritair onderwijs werd genoemd. De weerstand toen en nu heeft een behoorlijk irrationeel aspect. En de opvattingen van de 100 jaar oude reformpedagogiek worden wel erkend; de implementatie daarvan blijft echter marginaal, niet ruimhartig, niet omarmd. Het is vooral een mooi praatje. De Jenaplan school is vooral een Jena-van-plan school.

  – Uiteraard heeft de volwassene, ouder of leerkracht een belangrijke rol. Er moeten grenzen aangegeven worden, normen gehanteerd ed. maar liever niet meer dan nodig is / ter bescherming / en nog wat. – enig conversatisme is wellicht terecht.

  Sleutelwoorden: vrijheid, autonomie.
  Vrije mensen zijn een bedreiging voor onvrije mensen.
  Vrije mensen zijn een bedreiging voor de heersende klasse.

  en misschien vind je deze denker ook wel interessant:
  http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Oskar+Negt+-+exemplarisch+leren

Reacties zijn gesloten.