Joke Kaviaar nog steeds bedreigd – plus haar “Waar blijft de Hollandse Opstand” herplaatst

Krap een week geleden kwam Joke Kaviaar vrij na drie dagen vast te hebben gezeten. Ze was opgepakt en beschuldigd van “opruiïng”. Intussen heeft ze een messcherp verslag geschreven en op Indymedia geplaatst. Daar verhaalt ze niet alleen hoe het toeging tijdens haar arrestatie en gevangenhouding. Ze schrijft ook dat ze bedreigd wordt met hernieuwde arrestatie – omdat de teksten waar het OM werk van maakt nog steeds online staan. Zoiets heet “een nieuwe pleegperiode”, in juridische boeventaal. En ze laat zien hoe absurd, hoe Kafkaiaans het allemaal is.

De aanval op Joke Kaviaar, op haar felle inzet tegen de onderdrukkingspolitiek die de Staat der Nederlanden voert tegen vluchtelingen en migranten, wordt dus kennelijk voortgezet. Dat is een aanval op haar én op iedereen die soortgelijke meningen uitdraagt, campagne voert tegen detentiecentra waar mensen zonder verblijfsapieren worden opgesloten, strijd voert voor bewegingsvrijheid van mensen ongeacht herkomst of verblijfsstatus, solidariteit met vluchtelingen daadwerkelijk organiseert en de noodzaak ervan van de daken schreeuwt. Het is tegelijk ook een aanval op vluchtelingen, mensen zonder verblijfsvergunning en dergelijke zélf. Als mensen die voor vluchtelingen opkomen, de mond wordt gesnoerd, wordt het immers eenvoudiger voor de deportatiemachinerie van de staat om vluchtelingen als oud vuil, als overlast, als ding, te behandelen zonder dat er een haan naar kraait. Het is ook nog eens een aanval op het vrije woord, een woord dat we tegen de oprukkende onderdrukking keihard nodig hebben. Het is een aanval die we maar beter kunnen helpen mislukken.

Deze aanval vereist weerwoord. Gelukkig zijn her en der oproepen te vinden om stelling te nemen tegen de vervolging van Joke Kaviaar. Doorbraak publiceerde “Oproep tot solidariteit met Joke Kaviaar, en met vluchelingen en migranten”, met onder meer een aanmoediging om teksten van Joke Kaviaar te verspreiden. Gramchap – een autonoom initiatief uit de jaren tachtig, waarvan ik met groot plezier ontdek dat het een online springlevend is – heeft onder de titel “De dictatuur van een politiestaat” waarin ook een oproep tot solidariteit, en eveneens tot verspreiding van teksten van Joke Kaviaar. Ik had iets soortgelijks vorige week al naar voren gebracht. Het is echter wel tijd voor me om de daad bij het woord te voegen.

Hieronder dus een compleet artikel van Joke Kaviaar, één van de artikelen die klaarlijkelijk aanleiding voor het OM is geweest om haar te vervolgen. Dat ze mij dan ook maar aanpakken als ze dat willen – en dat er maar velen mogen zijn die iets dergelijks doen en daadwerkelijk één van de aangevallen teksten publiceren en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Komt-ie, zonder foto’s maar met de hyperlink erin. Lees en verspreid! Bron: http://www.jokekaviaar.nl/opstand.html.

Waar blijft de Hollandse opstand?

Afrikaanse vluchtelingen bestormden afgelopen week massaal de Spaanse enclave Melilla in Marokko, bezet gebied eigenlijk, net als heel de VS ingepikt door gelukzoekende Europeanen.

Van een vorige keer staan de beelden van bloedende mensen klimmend in hekken met prikkeldraad me nog bij. Het is een veeg teken dat mensen het blijven proberen, steeds weer en met gevaar voor eigen leven. Waarom ook niet? Dat leven was toch al niets waard, net als dat van al die mensen die in zinkende sloepen proberen om het Europees vasteland te bereiken.

In dezelfde week leidde de dood van een 41-jarige Tunesier in een deportatiebajes in Vincennes, bij Parijs, op zaterdag 21 juni tot protesten van de daar opgesloten mensen zonder papieren. Een solidariteitsdemonstratie volgde, de gevangenen staken het centrum in brand en velen ontsnapten.

Europa staat in lichterlaaie, leek het even. Dat zou meer dan terecht zijn, want het Europees parlement ging nog afgelopen week akkoord met het plan om migranten van buiten onze hoog opgetrokken muren eensgezind te weren. Dat heet: De Terugkeer Richtlijn. Alleen een formele goedkeuring is nog nodig.

Niet langer spelen de Europese naties elkaar de bal van het ‘vluchtelingenprobleem’ toe. Nee, ‘we’ slaan nu de handen ineen: ‘ze’ komen er niet meer in en ‘ze’ gaan er zo snel mogelijk weer uit, of ‘ze’ worden zo lang mogelijk opgesloten.

Viva Europa!

Verzet is geboden. Maar in het Nederland van de Schipholbrand komen we niet verder dan een fluitconcert bij de Trots op Oranje tour der Nationalisten, geleid door Führer Verdonk. Het tragische daarvan is dat Verdonks opvolger intussen ongestoord haar gang lijkt te kunnen gaan.

Daar moet nu eens een einde aan komen! Het wordt tijd voor – om met de Franse autoriteiten te spreken – een flinke stimulans tot verzet. Want hoe kan het bestaan dat Albayraks neo-fascistische beleidswijzigingen zo weinig worden opgepikt?

Hoe kan het bestaan dat de enige zorg van de Nederlandse politiek is dat de Hollandse detentiecentra zo veel mogelijk worden opgeleukt door zich op de borst kloppende architecten en kunstenaars? Wat is het toch allemaal weer gezellig. Wat is het humaan en vriendelijk. En zo polderen we knusjes door, zonder dat de opgesloten migrant begrijpt wat dat nu eigenlijk is: polderen.

Het past allemaal keurig in de Europese apartheidspolitiek en wij doen dat hier zo op onze eigen manier, met helende woorden en verzachtend gebed. We dragen allemaal ons steentje bij aan de dam die de toestroom van al die ‘vreemdelingen’ moet tegen houden.

Kerkelijke organisaties houden zowel binnen als buiten de muren van de centra de protesten zoet en organiseren hun eigen project voor ‘vrijwillige terugkeer’. Het is namelijk allemaal de wil van God. Van overheidswege wordt gesproken over ‘intensief begeleiden’ en vooral niet over dwingen, over ‘vrijheidsbeperkende locaties’ en zeker niet over gevangenissen.

Het nieuwe door Albayrak voorgekookte beleid pretendeert dat de met enkele dagen verlengde asielprocedure ‘de vreemdeling’ ten goede komt, terwijl het werkelijke doel is om daarmee het inperken van beroepsmogelijkheden goed te praten en te verhullen, want: “de ervaring leert dat uitzetting moeilijker wordt naarmate vreemdelingen hun vertrek kunnen uitstellen.”

Intussen traden cipier Albayraks ordetroepen alvast “adequaat” op tegen protesterende gevangenen in de Bijlmerbajes. Daar is het vast veilig nu. Zelfs haar jammerende bewakers hebben niets te vrezen. Het zal ook wel goed zijn als een regeringsfunctionaris het woord ‘adequaat’ gebruikt. Dat heeft Albayrak van Verdonk opgestoken. Een volgend oproer in een andere hoofdstedelijke bajes dreigt al, maar vragen worden nergens gesteld.

Gaat de Hollandse opstand aangezwengeld worden door juist die mensen die geen kant op kunnen, die eenvoudigweg door staatsknokploegen ongezien in hun cellen kunnen worden teruggedreven? Of gaan de vrije Nederlanders nu eindelijk eens de straat op omdat zij zich realiseren dat in het land van de toenemende repressie zij zelf de volgende kunnen zijn? Identiteitscontroles. Preventief fouilleren. Cameratoezicht. Razzia’s. Of komt het volk alleen in opstand als ‘oranje verliest’?

Waar blijft de Hollandse opstand? Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen? Wie helpt de moderne Gestapo te stoppen dossiers over ongewensten aan te leggen? Wie gaat er mee met sloophamers en shovels, om de muren van de deportatiekampen en gevangenissen te slechten? Wie gaat er mee om de kniptangen uit te delen waarmee mensen uit hekken en prikkeldraad kunnen worden bevrijd?

Waar blijft de Hollandse opstand? Het is de hoogste tijd!

Joke Kaviaar, 25 juni 2008

Verscheen eerder op peterstormschrijft.blogspot.com. Auteur: Peter Storm.

10 gedachten over “Joke Kaviaar nog steeds bedreigd – plus haar “Waar blijft de Hollandse Opstand” herplaatst”

 1. Ik betwijfel, of het juridische interesse van het OM in Joke Kaviaar strikt genomen wel zoveel met die dingen, waar ze zich actief voor inzet (“vluchtelingen en migranten) te maken heeft. Veeleer lijkt de aanval toch vooral op de teksten gericht, die ze publiceert. En de toon daarvan liegt er toch klaarblijkelijk amper om.
  Waarmee ik geenszins een negatief oordeel over Joke Kaviaar en haar activisme wil vellen, maar ik wil zeggen, dat het volgens mij wel verhelderend zou zijn, om helder te krijgen, waartegen men nou werkelijk in opstand komt.
  Het gaat volgens mij niet zozeer om de “message” wat betreft inhoud, maar om de wijze, waarop de “message” wordt verpakt, de vorm.
  Kan me echter vergissen, zoals ongetwijfeld uit volgende reacties zal blijken… 😉

 2. Ik vind het bijgesloten stuk nog redelijk mild … Joke is al 32 jaar een doorn in het oog van het establishment , en nu in de “tijd der grote desinteresse ” kan ze gewoon vastgezet worden .. want in Nederland zijn gedachten en woorden ( mits aan de linkerzijde uitgesproken ) inmiddels net zo erg als daden …. Volgens mij zou dit pas met een “we ontmoeten daar en daar om zo laat om de IND op te blazen “een oproep tot geweld zijn ..

 3. Ach, het blijft een interpretatiekwestie, maar ik denk wel te begrijpen, waarom de voorlaatste alinea in de ogen van sommigen echt wel als een (vage, dat wel) oproep tot geweld gelezen wordt. En zoals al uit die andere bijdrage over het onderwerp hier op krapuul bleek, maakt men zich over meer teksten druk, die op een soortgelijke wijze de grenzen van het toelaatbare opzoeken… Want – als het al niets anders is – dan is het toch op zijn minst (een beetje?) provocerend.
  😉

 4. MadPride Schreef:

  Ach, het blijft een interpretatiekwestie, maar ik denk wel te begrijpen, waarom de voorlaatste alinea in de ogen van sommigen echt wel als een (vage, dat wel) oproep tot geweld gelezen wordt. En zoals al uit die andere bijdrage over het onderwerp hier op krapuul bleek, maakt men zich over meer teksten druk, die op een soortgelijke wijze de grenzen van het toelaatbare opzoeken… Want – als het al niets anders is – dan is het toch op zijn minst (een beetje?) provocerend.

  Met een bijna willekeurige surfexercitie op zoekwoordjes als strijders spaanse burgeroorlog statenloos kom ik op verrassende resultaten als: http://www.afvn.nl/2006_1/afpag12_18.htm De joodse strijd tegen de nazi’s in de Spaanse Burgeroorlog; Een hoofdstuk in de geschiedenis van de Internationale Brigades, Door Bert Bakkenes. Of: http://www.afvn.nl/achterpag.htm Een wereld van vrede is ons doel; Eed van de gevangenen van het fascistische concentratiekamp Buchenwald, met Buchenwald-Lied (MP3 – 2,3 Mb / CD Ernst Busch – ‘Es brennt’). Of: http://www.raek.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6041:als-ik-aan-libie-denk-denk-ik-terug-aan-salvador-allende-&catid=116:de-stem-des-volks&Itemid=123 Als ik aan Libië denk, denk ik terug aan Salvador Allende; We kwamen, we keken, we vernietigden, we vergaten… en roepen hoera als het zoveelste soevereine land ten prooi valt aan imperialistische moordenaars.

  Om te constateren dat de geschiedenis zich in steeds kortere cycli herhaalt. Je zou de diagnose kunnen stellen dat er sprake is van dementerende of volstrekt onbekwame wetgevers en handhavers van de wet, en op een uitzondering na als bijvoorbeeld Joke Kaviaar; van een nazistisch of neonazionistisch racisme en fascisme of dementerende en volstrekt onbekwame berichtgeving over deze politieke vluchtelingen zaken in de main stream media. Zo kort dat het geen geschiedenis meer mag heten. Wat ooit geschiedschrijving was is nu verworden tot stompzinnige propaganda voor een nieuwe wereld orde [NWO], die een ieders voorstellingsvermogen te buiten gaat. Want leren uit de geschiedenis is irrelevant geworden?

 5. MadPride Schreef:

  Ach, het blijft een interpretatiekwestie, maar ik denk wel te begrijpen, waarom de voorlaatste alinea in de ogen van sommigen echt wel als een (vage, dat wel) oproep tot geweld gelezen wordt. En zoals al uit die andere bijdrage over het onderwerp hier op krapuul bleek, maakt men zich over meer teksten druk, die op een soortgelijke wijze de grenzen van het toelaatbare opzoeken… Want – als het al niets anders is – dan is het toch op zijn minst (een beetje?) provocerend.

  Tja MP het is maar een interpretatiekwestie op welk moment een patient zodanig dreigend is dat een verblijf in de isoleer “genoodzaakt ” is …..

 6. @5 Sorry, maar dat vind ik een behoorlijk smerige opmerking (aangezien je mijn achtergrond kent).
  Doe en denk wat je wilt, zou ik zo zeggen… Je kunt in ieder geval nog amper dieper zinken, lijkt me…

 7. Nee Mad Pride , dit is om duidelijk te maken dat je selectief solidair bent … voor je “eigen groep ” wens je wel de vrijheid en het voordeel van de twijfel wat ” gevaar ” betreft maar voor Joke wens je die voordeel van de twijfel niet … een harde spiegel , meer niet …

 8. @7 Ik heb nergens beweerd, dat IK Joke Kaviaar dat voordeel van de twijfel niet wens te gunnen. En kom me niet met selectieve verontwaardiging, dat zou de pot zijn, die de ketel… Het verhaal omtrent Joke Kaviaar, waar het hier om gaat, gaat in mijn ogen om de interpretatie van teksten & wie die teksten LEEST (iets wat mensen vaker zouden moeten doen) KAN daarin inderdaad een oproep tot geweld zien. Hoe serieus je die oproep vervolgens moet nemen, is een ander verhaal. Maar ik begrijp wel, dat de teksten voor beroering zorgen.
  En je wilt helemaal niet duidelijk maken, dat ik selectief solidair zou zijn, daar zou je namelijk geen bewust beledigende tekst voor hebben hoeven gebruiken…

  Maar goed, je mag hier dus geen enkel begrip tonen, of je wordt beledigd. Dan zeg ik er maar beter niets meer over…

Reacties zijn gesloten.