‘rechtse stemmers meer geleid door angst’

Uit zijn onderzoek is naar voren gekomen, dat mensen die ‘rechts’ stemmen zich veel sterker door emoties als angst laten leiden, dan mensen die ‘links’ stemmen. Onder een MRI-scan was te zien dat rechtse stemmers een grotere amygdala hebben. Dat is de plek in de hersenen die negatieve emoties als angst signaleert. Linkse stemmers bleken over een grotere mediale prefrontale cortex te beschikken, het gebied dat ervoor zorgt dat angsten onderdrukt worden. (Joop)